Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

prof. dr hab. Beata Przyborowska
profesor
Katedra Pedagogiki Szkolnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 392
tel.: +48-56-611-48-44
e-mail: bprzybor@umk.pl

Zainteresowania:
Tematy statutowe
Perspektywa integralna w edukacji / 190
Rozwój i wychowanie człowieka w perspektywie integralnej/ 210


Terminy konsultacji:
zdalnie środa 8.00-9.30 z możliwością wideokonferencji na platformie Teams

Bibliografia