Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 348
tel.: +48-56-611-4848
e-mail: dittab@umk.pl
www: http://www.psychopedagogika.umk.pl

Zainteresowania:
Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie życia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych. Kompetencje/umiejętności społeczne są uznawane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społecznego jednostki.
1/ Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością w zakresie aktywności zawodowej
2/ Duchowość osób z niepełnosprawnością intelektualną
3/ Intymność osób z NI

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają w poniedziałki w godzinach 11.15. - 12.15.:
- mailowo;
- online (po uprzednim mailowym umówieniu się).

Bibliografia