Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Lidia Wiśniewska-Nogaj

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/33


Autorzy: Siemieniecki Bronisław, Wiśniewska-Nogaj Lidia, Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Agresja - zjawisko, skutki, zapobieganie : perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 164 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 151-161.

Punktacja MNiSW: 100.000


2/33


Autorzy: Wiśniewska-Nogaj Lidia.

Tytuł oryginału: Zachowania autoagresywne w percepcji młodych kobiet : rola wsparcia ze strony środowiska szkolnego.

Tytuł równoległy: Auto-aggressive behaviours as perceived by young women : the role of support of the school environment.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1 (63)

Opis fizyczny: S. 59-75, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/33


Autorzy: Wiśniewska-Nogaj Lidia.

Tytuł oryginału: Udostępnianie online zdjęć dzieci a problem pornografii dziecięcej w opinii matek.

Tytuł równoległy: Sharenting and the problem of child pornography in mothers' opinion.

Czasopismo: Dziecko Krzywdzone

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 18 nr 4

Opis fizyczny: S. 65-83, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/33


Autorzy: Wiśniewska-Nogaj Lidia.

Tytuł oryginału: Symptoms of muscle dysmorphia in male gym users.

Tytuł równoległy: Objawy dysmorfii mięśniowej u mężczyzn ćwiczących na siłowni.

Czasopismo: Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 19 no. 2

Opis fizyczny: S. 129-142

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15557/PiPK

Punktacja MNiSW: 20.000


5/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Psychologiczna analiza związków między ciałem i psyche w okresie ciąży.

Tytuł całości: Macierzyństwo, szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby / red. nauk. Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2017

Opis fizyczny: S. 24-37

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna, Celińska-Miszczuk Agata.

Tytuł oryginału: Macierzyństwo w XXI wieku : zamiast zakończenia.

Tytuł całości: Macierzyństwo, szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby / red. nauk. Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2017

Opis fizyczny: S. 185-194

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/33


Autorzy: Celińska-Miszczuk Agata, Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Szanse i ograniczenia w doświadczeniu matki : o znaczeniu rozważania macierzyństwa z perspektywy psychologii osoby : wprowadzenie.

Tytuł całości: Macierzyństwo, szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby / red. nauk. Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2017

Opis fizyczny: S. 7-21

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Trauma i jej wpływ na funkcjonowanie osoby.

Tytuł całości: Praktyczna psychologia dla teologów. T. 2 / red. Monika Guzewicz, Jarosław Czerkawski.

Adres wydawniczy: Kielce, Jedność : 2017

Opis fizyczny: S. 141-161

Seria: (Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych ;t. 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/33


Autorzy: Celińska-Miszczuk Agata, Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Macierzyństwo : szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby / red. nauk. Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2017

Opis fizyczny: 197 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia, Celińska-Miszczuk Agata.

Tytuł oryginału: Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości : znaczenie współdziałania osoby.

Tytuł równoległy: Individual perspective and the problem of overweight and obesity : the role of cooperation between the person and the environment in the process of dieting.

Czasopismo: Polskie Forum Psychologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 22 nr 2

Opis fizyczny: S. 316-335, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14656/PFP

Punktacja MNiSW: 12.000


11/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Rozwój niezadowolenia z ciała u dzieci : wpływ komentarzy rodziców i rola zabawek.

Tytuł równoległy: The development of body dissatisfaction in children : the influence of parents' comments and the role of toys.

Czasopismo: Psychologia Rozwojowa

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 22 nr 4

Opis fizyczny: S. 15-26, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843879PR

Punktacja MNiSW: 13.000


12/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna, Karolska Magdalena.

Tytuł oryginału: Doświadczenie choroby nowotworowej w relacjach kobiet po mastektomii.

Tytuł równoległy: Experiencing cancer in women's accounts following mastectomy.

Czasopismo: Psychoonkologia

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 21 nr 3

Opis fizyczny: S. 75-85, streszcz. ang.

Uwagi: 10.5114/pson

Punktacja MNiSW: 6.000


13/33


Autorzy: Celińska-Miszczuk Agata, Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: "Być dzieckiem, kiedy mama jest zaradna" : teraźniejszość oraz przyszłość dziecka z perspektywy matek dzieci przedszkolnych.

Tytuł równoległy: "Being a resourceful mother's child…" : a child's present and future from the point of view of pre-school children's mothers.

Tytuł całości: System rodzinny w ujęciu temporalnym, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. nauk. Marian Zdzisław Stepulak, Jacek Łukasiewicz.

Adres wydawniczy: Lublin, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe : 2016

Opis fizyczny: S. 287-301, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Trauma dziecka a funkcjonowanie szkolne.

Tytuł równoległy: A child's trauma and school functioning.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KSW / Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Seria C: Nauki Pedagogiczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 43 z. 15

Opis fizyczny: 43-60, tab. ; streszcz. ang.

Uwagi: Wcześniejszy tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe WSHE / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
Uwagi: Tytuł tomu: Nauczyciel, rodzic i uczeń w przestrzeni edukacyjnej.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


15/33


Autorzy: Celińska-Miszczuk Agata, Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Trudności i cele życiowo znaczące osób na progu dorosłości.

Tytuł całości: Kłopoty z dorosłością / red. nauk. Zbigniew B. Gaś.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press : 2015

Opis fizyczny: S. 145-158, il.

Seria: (Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: "Myszka i co dalej" : szanse i zagrożenia związane z dorastaniem online.

Tytuł całości: Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2015

Opis fizyczny: S. 32-43

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: The body keeps the score : brain, mind, and body in the healing of trauma / Bessel A. van der Kolk. New York 2014.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 183-186

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


18/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Kobiece ciało - kobieca psychika : ja-cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 306, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 277-297

Punktacja MNiSW: 20.000


19/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna, Celińska-Miszczuk Agata.

Tytuł oryginału: Ciało a psyche : perspektywa jakościowa i ilościowa w poznawaniu relacji body-mind.

Tytuł równoległy: Body and psyche : the quantitative and qyalitative approaches in solving the body-mind problem.

Czasopismo: Horyzonty Psychologii

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 131-146, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


20/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Science of evil : on empathy and the origins of cruelty / Simon Baron-Cohen. New York 2012.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 33

Opis fizyczny: S. 269-272

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


21/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Recenzja książki "Why are you so scared? A child's book about parents with PTSD" / B. Andrews. Washington 2012.

Czasopismo: Psychiatria i Psychoterapia

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 10 nr 4

Opis fizyczny: S. 49-51, streszcz. ang.

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


22/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Kult ciała a starość : refleksje psychologiczne.

Tytuł równoległy: The cult of the body and old age : psychological reflections.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 259-270

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


23/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia.

Tytuł oryginału: O budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka.

Tytuł całości: O Pierwszej Komunii Świętej bez stresu, materiały dla rodziców i duszpasterzy przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej / red. Piotr Stolecki, Marek Wilczewski.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników : 2013

Opis fizyczny: S. 152-157


24/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia.

Tytuł oryginału: O prawie dziecka do bycia niezadowolonym.

Tytuł całości: O Pierwszej Komunii Świętej bez stresu, materiały dla rodziców i duszpasterzy przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej / red. Piotr Stolecki, Marek Wilczewski.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników : 2013

Opis fizyczny: S. 158-162


25/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia.

Tytuł oryginału: O byciu dobrym rodzicem.

Tytuł całości: O Pierwszej Komunii Świętej bez stresu, materiały dla rodziców i duszpasterzy przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej / red. Piotr Stolecki, Marek Wilczewski.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników : 2013

Opis fizyczny: S. 163-167


26/33


Autorzy: Celińska-Miszczuk Agata, Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Samopomoc? Blogi, grupy i przyjaciele jako źródła wsparcia.

Tytuł całości: Oblicza otyłości, interdyscyplinarne ujęcie / red. Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2013

Opis fizyczny: S. 173-188

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna, Celińska-Miszczuk Agata.

Tytuł oryginału: Zamiast wstępu, czyli kilka słów o Barbie i fast foodach.

Tytuł całości: Oblicza otyłości, interdyscyplinarne ujęcie / red. Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2013

Opis fizyczny: S. 7-17

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Otyłość i nadwaga u osób dorosłych : bo trzeba zajadać stresy?

Tytuł całości: Oblicza otyłości, interdyscyplinarne ujęcie / red. Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2013

Opis fizyczny: S. 65-85

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna, Tucholska Stanisława.

Tytuł oryginału: Obraz siebie a radzenie sobie ze stresem : psychologiczne portrety młodzieży otyłej.

Tytuł całości: Obrazy dzieciństwa i dorastania, wybrane problemy teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Renata Michalak, Maria Wieczorek.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula : 2013

Opis fizyczny: S. 79-97, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna, Celińska-Miszczuk Agata.

Tytuł oryginału: Oblicza otyłości : interdyscyplinarne ujęcie / red. Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2013

Opis fizyczny: 195 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/33


Autorzy: Celińska-Miszczuk Agata, Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Komunikacja w rodzinie : od interakcji do osobowej relacji (perspektywa personalistyczna).

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 203-218, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


32/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny / Agata Wołowska. Toruń 2013.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 545-548

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


33/33


Autorzy: Wiśniewska Lidia Anna.

Tytuł oryginału: Współczesne trendy rozwojowe w psychologii.

Tytuł całości: Zadania pedagogicznej progresji / pod red. Mariana Włosińskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : 2012

Opis fizyczny: S. 171-182, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000