Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Słowińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Gelebte zusammenarbeit : deutsch-polnische Forschungsprojekte mit Helga Stock.

Tytuł całości: Positionieren in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung vor dem Hintergrund einer deutsch-deutschen Biographie, Gedenkband für Dr. sc. Helga Stock / Hrsg. Sylvana Dietel, Wiltrud Gieseke.

Adres wydawniczy: Hamburg, Verlag Dr. Kovač : 2020

Opis fizyczny: S. 39-51

Seria: (Studien zur Erwachsenenbildung ;Bd. 47)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Rocznik Andragogiczny. T. 26 / red. nacz. Hanna Solarczyk-Szwec.

Tytuł równoległy: Andragogy Yearbook.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne : 2019

Opis fizyczny: 332 s.

Uwagi: 10.12775/RA


3/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Niemiecka droga do LLL University.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (78)

Opis fizyczny: S. 54-59, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 20.000


4/297


Autorzy: Depta Henryk, Półturzycki Józef, Słowińska Sylwia, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Helga Stock (1944-2018).

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 253-255

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA


5/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Rocznik Andragogiczny. T. 25 / red. nacz. Hanna Solarczyk-Szwec.

Tytuł równoległy: Andragogy Yearbook.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne : 2018

Opis fizyczny: 331 s.

Uwagi: 10.12775/RA


6/297


Autorzy: Szwech Agata, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Sztuka jako obszar uczenia się w dziennikach Haliny Semenowicz.

Tytuł całości: Uczący się dorosły, inspiracje, wyzwania, trendy : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Tadeuszowi Aleksandrowi w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowej / pod red. Agaty Chabior.

Adres wydawniczy: Ostrowiec Świętokrzyski, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości : 2018

Opis fizyczny: S. 317-333, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Majchrzak-Ptak Kinga, Szwech Agata.

Tytuł oryginału: O patriotyzmie dzienników Haliny Semenowicz : inspiracja dla uczenia się współczesnych.

Tytuł równoległy: About the patriotism in the light of the Halina Semenowicz's journals : inspiration for the learning of the contemporaries.

Czasopismo: Dyskursy Młodych Andragogów

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 23-38, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.34768/dma

Punktacja MNiSW: 10.000


8/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne : ciągłość i zmiana.

Tytuł równoległy: Academic Andragogic Society : continuity and change.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 59-64, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


9/297


Autorzy: Słowińska Sylwia, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Różnica w badaniach porównawczych na przykładzie projektu "Edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech".

Tytuł równoległy: The difference in the comparative research on the example of the project "Cultural education of adults in Poland and Germany".

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 81-95, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


10/297


Autorzy: Gieseke Wiltrud, Słowińska Sylwia, Solarczyk Hanna, Stock Helga.

Tytuł oryginału: The relationship between organizations of adult and further education and program design as illustrated by the comparative study on Germany and Poland.

Tytuł całości: Cultures of program planning in adult education, concepts, research results and archives / ed. Bernd Käpplinger, Steffi Robak, Marion Fleige, Aiga von Hippel, Wiltrud Gieseke.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2017

Opis fizyczny: S. 113-130, tab.

Seria: (Studies in Pedagogy, Andragogy and Gerontology ;70)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/297


Autorzy: Matusiak Anna, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych IV etapu edukacyjnego.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 161-178, tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Kompetencje : uwagi ogólne.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 23-37, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Konkluzja.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 85-87


14/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Standardy rozwoju społecznego a kompetencje społeczne w podstawach programowych kształcenia ogólnego.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 179-197, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Standardy rozwoju społecznego uczniów a kompetencje społeczne i obywatelskie w edukacji szkolnej.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 49-56, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: "Stara" versus "nowa" podstawa programowa : o aktualności analiz.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 15-20, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Zakończenie : metaorientacja podstaw programowych.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 279-283

Uwagi: Bibliogr.


18/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Funkcje edukacji a kompetencje społeczne i obywatelskie.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 39-47, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/297


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Dokumenty polityczno-oświatowe jako źródło społecznie konstruowanej wiedzy o kompetencjach społecznych i obywatelskich w edukacji szkolnej.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 65-83, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


20/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Analiza porównawcza i wnioski końcowe.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 215-230, tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/297


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 9-14


22/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Rocznik Andragogiczny. T. 24 / red. nacz. Hanna Solarczyk-Szwec.

Tytuł równoległy: Andragogy Yearbook.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne : 2017

Opis fizyczny: 375 s.

Uwagi: 10.12775/RA


23/297


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 295 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 283-295.

Punktacja MNiSW: 20.000


24/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Majchrzak Kinga, Szwech Agata.

Tytuł oryginału: Czas jako obszar biograficznego uczenia się w późnej dorosłości w świetle dzienników Haliny Semenowicz.

Tytuł równoległy: Time as an area of the biographical learning in late adulthood in the light of the Halina Semenowicz's diaries.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 229-245, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


25/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Erwachsenenbildung : eine Einführung in Grundlagen, Probleme und Perspektiven / Rolf Arnold, Ekkehard Nuissl, Matthias Rohs. Baltmannsweiler 2017.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 337-338

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 7.000


26/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Politische/Bürgerliche Bildung in Polen.

Tytuł całości: Bildung Grenzenlos vernetzen, transnationale Bildungs- und Partizipationslandschaften in europäischen Grenzregionen / Hrsg.: Matthias Busch, Tomasz Lis, Nikolaus Teichmüller.

Adres wydawniczy: Müncheberg OT Trebnitz, winterwork : 2016

Opis fizyczny: S. 72-86

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/297


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Bürgerbildung in Polen.

Adres wydawniczy: Hamburg, Universität Hamburg : 2016

Opis fizyczny: 202 s., il., tab., wykr.

Seria: (Hamburger Studientexte Didaktik Sozialwissenschaften ;Bd. 7)

Punktacja MNiSW: 25.000


28/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Szwech Agata.

Tytuł oryginału: Metodologia badania dzienników Haliny Semenowicz.

Tytuł całości: Inspiracje pedagogią freinetowską. T. 2, dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelki / pod red. Hanny Solarczyk-Szwec, Agaty Szwech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 37-48, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/297


Autorzy: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Vnedrenie koncepcii obučeniâ v tečenie vsej žizni v sistemah professional'nogo obrazovaniâ v vuzah Germanii i Švecii.

Tytuł całości: Modernizaciâ professional'nogo obrazovaniâ, istoriâ, problemy, sovremennoe sostoânie i prognoz razvitiâ : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, g. Moskva, 26 maâ 2016 g. / sost. T. V. Boldovskaâ ; pod red. I. Û. Siniel'nikova.

Adres wydawniczy: Moskva, FGBNU Institut Strategii Razvitiâ Obrazovaniâ RAO : 2016

Opis fizyczny: S. 192-200, tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Rocznik Andragogiczny. T. 23 / red. nacz. Hanna Solarczyk-Szwec.

Tytuł równoległy: Andragogy Yearbook.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne : 2016

Opis fizyczny: 497 s.

Uwagi: 10.12775/RA


31/297


Autorzy: Kola Anna Maria, Kostyło Piotr, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1 / pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 292 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Szwech Agata.

Tytuł oryginału: Inspiracje pedagogią freinetowską. T. 2 : dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelki / pod red. Hanny Solarczyk-Szwec, Agaty Szwech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 376 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/297


Autorzy: Jakubowicz-Bryx Anna, Nowak Jolanta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 2 / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Jolanty Nowak, Hanny Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 236 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/297


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego.

Tytuł całości: Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 2 / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Jolanty Nowak, Hanny Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 61-90, tab., wykr.

Uwagi: Toż w: Forum Oświatowe nr 1 (55) 2016.

Uwagi: Bibliogr.


35/297


Autorzy: Góralska Renata, Matlakiewicz Alina, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Na pograniczu andragogiki, dydaktyki i pedagogiki porównawczej : o dorobku naukowym Eugenii Anny Wesołowskiej.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (74)

Opis fizyczny: S. 43-60, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


36/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Prof. Eugenia Wesołowska (1929-2016).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (74)

Opis fizyczny: S. 5-6

Uwagi: Przedruk z: Rocznik Andragogiczny 2015 S. 370-372.


37/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Kopińska Violetta, Matusiak Anna.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne na wejściu w dorosłość : krytyczna analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (75)

Opis fizyczny: S. 29-44, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


38/297


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (55)

Opis fizyczny: S. 11-32, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


39/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Profesor Olgi Czerniawskiej publikacje w "Edukacji Dorosłych" i "Roczniku Andragogicznym" : przyczynek do analizy dorobku naukowego.

Tytuł całości: Oświata dorosłych, inspiracje i wyzwania : tom dedykowany profesor Oldze Czerniawskiej z okazji 85. urodzin / red. tomu Elżbieta Woźnicka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej : 2015

Opis fizyczny: S. 77-84

Seria: (Biblioteka Edukacji Dorosłych ;t. 46)

Uwagi: Bibliogr. O. Czerniawskiej, S. 81-84.


40/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się.

Tytuł równoległy: Four quarters of biographical learning.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 119-133, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


41/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Kariery zawodowe andragogów : studium empiryczne / red. nauk. Ewa Skibińska. Warszawa 2015.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 467-470

Uwagi: OMÓWIENIE

Uwagi: 10.12775/RA


42/297


Autorzy: Półturzycki Józef, Solarczyk-Szwec Hanna, Gałkowski Andrzej, Góralska Renata, Matlakiewicz Alina, Przyborowska Beata, Wojdyło Witold.

Tytuł oryginału: Prof. Eugenia Anna Wesołowska (1929-2016).

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 370-374, il.

Uwagi: 10.12775/RA


43/297


Autorzy: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Działania uczelni wyższych w Polsce na rzecz uczenia się przez całe życie : wyzwania, formy i bariery.

Czasopismo: Studia i Badania Naukowe

Rocznik: 2015, 2016

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 7-27, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Pedagogika / pod red. Zdzisława Aleksandra.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Matusiak Anna, Szwech Agata.

Tytuł oryginału: About the changes and challenges of adult education in Poland in the years 1989-2013.

Tytuł całości: Changing configurations of adult education in transitional times, [7th European Research Conference, 4-7 September 2013 at Humboldt-Universität zu Berlin] : conference proceedings / eds.: Bernd Käpplinger [et al.].

Adres wydawniczy: Berlin, Humboldt-Universität : 2014

Opis fizyczny: S. 654-662, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


45/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Uczenie się przez całe życie jako metakompetencja.

Tytuł równoległy: Lifelong learning as meta-competence.

Tytuł całości: Ewaluacja poprawy jakości kształcenia / pod red. Jana Grzesiaka.

Adres wydawniczy: Kalisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2014

Opis fizyczny: S. 93-101, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Eklektyzm w edukacji (dorosłych). Dlaczego?

Tytuł całości: Inspiracje pedagogią freinetowską. T. 1: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz / pod red. Aleksandry Semenowicz, Hanny Solarczyk, Agaty Szwech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 511-525, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian : wprowadzenie w problematykę Zjazdu.

Tytuł całości: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian, materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń, 15-16.05.2013 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wyższa Szkoła Gospodarki : 2014

Opis fizyczny: S. 399-401, tab.

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 45)

Uwagi: Bibliogr.


48/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków : niektóre uwarunkowania zmiany.

Tytuł całości: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian, materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń, 15-16.05.2013 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wyższa Szkoła Gospodarki : 2014

Opis fizyczny: S. 11-23, il., wykr.

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 45)

Uwagi: Pełna wersja art. opublikowana w: Rocznik Andragogiczny T. 20 2013 s. 41-64.

Uwagi: Bibliogr.


49/297


Autorzy: Majchrzak Kinga, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Zjazdu Andragogicznego.

Tytuł całości: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian, materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń, 15-16.05.2013 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wyższa Szkoła Gospodarki : 2014

Opis fizyczny: S. 413-417, tab.

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 45)

Uwagi: Bibliogr.


50/297


Autorzy: Semenowicz Aleksandra, Solarczyk Hanna, Szwech Agata.

Tytuł oryginału: Inspiracje pedagogią freinetowską. T. 1: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz / pod red. Aleksandry Semenowicz, Hanny Solarczyk, Agaty Szwech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 546 s., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/297


Autorzy: Skibińska Ewa, Solarczyk-Szwec Hanna, Stopińska-Pająk Agnieszka.

Tytuł oryginału: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian : materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń, 15-16.05.2013 r. / red. nauk.: Ewa Skibińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Agnieszka Stopińska-Pająk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wyższa Szkoła Gospodarki : 2014

Opis fizyczny: 417 s., il.

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 45)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


52/297


Autorzy: Majchrzak Kinga, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: The 2nd Andragogy Congress "Theory and practice in adult education within the process of changes", Toruń, 15-16 May 2013.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 301-306


53/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Educational policy and the approach to competences within the Polish Qualifications Framework for LLL.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 145-152, tab.; streszcz. niem., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


54/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: O kondycji refleksji andragogicznej w świetle 20 tomów "Rocznika Andragogicznego".

Tytuł równoległy: On the condition of andragogical reflection in the light of 20 volumes of "Andragogy Yearbook".

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 63-75

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


55/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Nauczyciel w polskiej ramie kwalifikacji.

Czasopismo: Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 395-411, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Tendencje, kierunki i paradygmaty w niemieckich badaniach i koncepcjach uczenia się dorosłych.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 155-168, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


57/297


Autorzy: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: How? - Where to? About the changes and challenges of adult education in Poland in the years 1989-2013.

Czasopismo: Universal Journal of Educational Research

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 2 no. 3

Opis fizyczny: S. 256-261, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.13189/ujer

Punktacja MNiSW: 4.000


58/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Od kanonu przez polifonię do kakofonii znaczeń edukacji ustawicznej.

Tytuł całości: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2013

Opis fizyczny: S. 61-70

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 209)

Punktacja MNiSW: 4.000


59/297


Autorzy: Góralska Renata, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Emotionsforschung in Polen.

Tytuł całości: Engagement für die Erwachsenenbildung, ethische Bezugnahmen und demokratische Verantwortung / hrsg. von Bernd Käpplinger, Steffi Robak, Sabine Schmidt-Lauff.

Adres wydawniczy: Wiesbaden, Springer VS : 2013

Opis fizyczny: S. 43-53, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


60/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Akademickie praktyki rozwijania kompetencji społecznych w krajach niemieckojęzycznych.

Tytuł całości: Nowa jakość w edukacji? / pod red. nauk. Jacka Piekarskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2013

Opis fizyczny: S. 55-67, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


61/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Walidacja kompetencji społecznych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 5 (52)

Opis fizyczny: S. 4-14, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 9.000


62/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: O niektórych przyczynach (nie)dopasowania kompetencyjnego młodych dorosłych na rynku pracy.

Tytuł równoległy: On some of the reasons of competences (mis)match of young adults on the labour market.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (81)

Opis fizyczny: S. 123-132, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


63/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Majchrzak Kinga.

Tytuł oryginału: II Zjazd Andragogiczny "Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian", Toruń, 15-16.05.2013 r.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (81)

Opis fizyczny: S. 144-149


64/297


Autorzy: Jagiełło-Rusiłowski Adam, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Kwerenda badań nad kompetencjami społecznymi w kontekście edukacji akademickiej w Polsce i na świecie.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 27-51, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


65/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Student 50+ : poradnik dla organizatorów uniwersytetów trzeciego wieku / Przemysław Ziółkowski. Bydgoszcz 2013.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 549-550

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


66/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian : wprowadzenie w problematykę.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 25-27


67/297


Autorzy: Majchrzak Kinga, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Zjazdu Andragogicznego.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 29-37, tab.


68/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Engagament für die Erwachsenenbildung : ethische Bezugsnahmen und demokratische Verantwortung / Bernd Käpplinger, Steffi Robak, Sabine Schmidt-Lauff (red.). Wiesbaden 2013.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 492-494

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


69/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków : niektóre uwarunkowania zmiany.

Tytuł równoległy: From the adaptive to the development capital of Poles : some determinants of the change.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 41-63, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


70/297


Autorzy: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Obrazovanie vzroslyh v Pol'še : masštaby, značenie i vyzovy.

Tytuł równoległy: Polska edukacja dorosłych po 1989 roku : zakres, znaczenie, wyzwania.

Czasopismo: Vestnik / Rossijskaâ Akademiâ Narodnogo Hozâjstva i Gosudarstvennoj Služby pri Prezidente Rossijskoj Federacii. Pskovskij Filial

Rocznik: 2013

Szczegóły: No. 4

Opis fizyczny: S. 69-87, tab.

Uwagi: Tekst ros. i pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


71/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Uczyć się przez całe życie : stary paradygmat w nowej szacie.

Tytuł całości: "Po życie sięgać nowe", teoria a praktyka edukacyjna / red. nauk. Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 393-403

Punktacja MNiSW: 4.000


72/297


Autorzy: Majchrzak Kinga, Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Przemiany oświaty : szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / Tadeusz Lewowicki. Warszawa 1994.

Tytuł całości: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 39-44

Uwagi: RECENZJA


73/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Uczenie się przez całe życie - wyzwaniem współczesnym.

Tytuł całości: Kształcenie dla pracy?, perspektywa regionalna / Agnieszka Rejan, Marzena Sobczak-Michałowska.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2012

Opis fizyczny: S. 25-33, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


74/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Znaczenie sporu między "starym" i "nowym" kierunkiem oświaty ludowej w Republice Weimarskiej dla andragogiki.

Tytuł całości: W kręgu historii, politologii i edukacji, studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle / pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 947-964

Punktacja MNiSW: 4.000


75/297


Autorzy: Góralska Renata, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: O kompetencjach w kontekście polskiej ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 2 (67)

Opis fizyczny: S. 27-41, tab., wykr. ; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


76/297


Autorzy: Matusiak Anna, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Bilans kapitału ludzkiego w Polsce w latach 2010-2012 : wnioski dla edukacji dorosłych i rynku pracy.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 319-335, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


77/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Learning in life stream : the selected aspects of andragogy and vocational pedagogy in a German and Polish perspective / ed. by Elżbieta Dubas and Marianne Friese. Łódź 2012.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 481-484

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


78/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Znaczenie sporu między "starym" i "nowym" kierunkiem oświaty ludowej w Republice Weimarskiej : wnioski dla andragogiki.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 79-94, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


79/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego / Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska. Wrocław 2012.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 4 (60)

Opis fizyczny: S. 153-157

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


80/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Historia niemieckiej edukacji dorosłych lat 1945-1990 w ujęciu komparatywnym.

Tytuł całości: W kręgu idei, państwo, edukacja, religia : księga pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej / pod red. Witolda Wojdyły [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 145-159, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


81/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Subiektywne teorie wiedzy (andragogów) jako niedoceniony problem społeczeństwa wiedzy.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 2 (65)

Opis fizyczny: S. 11-17, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się ludzi dorosłych / red. prowadzący Agnieszka Stopińska-Pająk, Artur Fabiś.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


82/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak. Warszawa 2010.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 395-398

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


83/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Generacje i osobowości w niemieckiej andragogice - Wiltrud Gieseke.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 21-33, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


84/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Tendencje, kierunki i paradygmaty niemieckiej andragogiki w badaniach i koncepcjach uczenia się.

Tytuł całości: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego, Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Aleksandra.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2010

Opis fizyczny: S. 187-196

Seria: (Biblioteka Pedagogiki Pracy ;t. 231)


85/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Niemczech i Austrii.

Tytuł całości: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2010

Opis fizyczny: S. 300-341, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


86/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo wiedzy polityczno-oświatowym sloganem?

Tytuł całości: Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, opracowanie zbiorowe. T. 1 / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego i Ireneusza Pyrzyka.

Adres wydawniczy: Włocławek, Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego : 2010

Opis fizyczny: S. 135-141, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


87/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu kategorii interpretacji uczenia się dorosłych.

Tytuł całości: Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie = Learning adult in the changing world / pod red.: Artura Fabisia i Agnieszki Stopińskiej-Pająk.

Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji : 2010

Opis fizyczny: S. 35-45

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 43)

Uwagi: Bibliogr.


88/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Koncepcje dorosłego ucznia w niemieckiej andragogice.

Tytuł całości: Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku / pod red. Haliny Gajdamowicz.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 281-293, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


89/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: W kierunku eklektycznego modelu kształcenia dorosłych.

Tytuł równoległy: Towards eclectic model of education of adults.

Tytuł całości: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej [...] / red. W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 299-308, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.


90/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Polifonia czy kakofonia znaczeń edukacji ustawicznej? : w poszukiwaniu teorii edukacji dorosłych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 11-29, streszcz. ang., niem.


91/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: O związkach historii życia zawodowego Paula Honigsheima z historią niemieckiej andragogiki.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2 (63)

Opis fizyczny: S. 171-187, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Pionierki i pionierzy andragogiki / red. prowadząca Agnieszka Stopińska-Pająk.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


92/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Generacje i osobowości (Wiltrud Gieseke) w niemieckiej andragogice.

Tytuł równoległy: Generations and individuals in German andragogy.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (68)

Opis fizyczny: S. 14-17, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


93/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania andragogiki niemieckiej : raport z badań.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 10-11

Opis fizyczny: S. 103-115, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


94/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja Dorosłych 2/2010 : "Pionierki i pionierzy edukacji dorosłych" / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 413-415

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


95/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji jako narzędzie reform oświatowych : szanse i zagrożenia.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 261-268, wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


96/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Dorośli uczą się inaczej? : w poszukiwaniu kategorii pojęciowych opisujących proces uczenia się dorosłych.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (49)

Opis fizyczny: S. 51-60, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


97/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Dzieciństwo i lata szkolne Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Tytuł całości: Elżbieta Zawacka 1909-2009, praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.].

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2009

Opis fizyczny: S. 40-47


98/297


Autorzy: Rojewska Anna, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Współpraca i korespondencja Elżbiety Zawackiej z pracownikami Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskiego Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

Tytuł całości: Elżbieta Zawacka 1909-2009, praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.].

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2009

Opis fizyczny: S. 274-286


99/297


Autorzy: Frąckowiak Anna, Góralska Renata, Półturzycki Józef, Solarczyk-Szwec Hanna, Wojdyło Witold.

Tytuł oryginału: Trwałość osiągnięć i dziedzictwa.

Tytuł całości: Elżbieta Zawacka, 1909-2009, praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.].

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2009

Opis fizyczny: S. 287-290


100/297


Autorzy: Frąckowiak Anna, Góralska Renata, Półturzycki Józef, Solarczyk-Szwec Hanna, Wojdyło Witold.

Tytuł oryginału: Elżbieta Zawacka, 1909-2009 : praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.].

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2009

Opis fizyczny: S. 335, [1] s., [16] s. tabl., il.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 291-302.
Uwagi: Bibliogr. przedmiotowa E. Zawackiej s. 303-318.

Punktacja MNiSW: 3.000


101/297


Autorzy: Frąckowiak Anna, Półturzycki Józef, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Pisma pedagogiczne / Elżbieta Zawacka ; pod red. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2009

Opis fizyczny: 448, [1] s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. prac E. Zawackiej s. 439-449.

Punktacja MNiSW: 3.000


102/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Significance of critical model of educational work with adults in building intercultural competence

Tytuł całości: Teaching and learning in different cultures, an adult education perspective / ed. by Eliza Czerka and Monika Mechlińska-Pauli.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Gdańsk Higher School of Humanities Press : 2009

Opis fizyczny: S. 13-24

Uwagi: Bibliogr.


103/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Dorośli uczą się inaczej : andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego : 2009

Opis fizyczny: 260 s., il.

Uwagi: Bibliogr.


104/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Lebenslanges Lernen und Emotionen : Wirkungen von Emotionen auf Bildungsprozesse aus beziehungstheoretischer Perspektive / Wilfrud Gieseke. Bielefeld 2007.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 163-168


105/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Uczestnicy, adresaci i grupy docelowe edukacji dorosłych w niemieckich badaniach andragogicznych.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1 (60)

Opis fizyczny: S. 141-155, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


106/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Kultura doradztwa jako element procesu całożyciowego uczenia się / Helga Stock ; tł. Hanna Solarczyk-Szwec.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 17-28, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


107/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Dorosły w procesie kształcenia / red. Artur Fabiś, Beata Cyboran. Bielsko-Biała, Zakopane 2009.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 542-544

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


108/297


Autorzy: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Elżbieta Zawacka (1909-2009)

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 389-404, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


109/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja Ustawiczna dla Wszystkich : spotkanie Komitetu ds. Edukacji na Poziomie Ministerialnym, Paryż, 16-17.01.1996 r.

Tytuł równoległy: Lifelong Learning for All : meeting of the Education Committee at Ministerial Level.

Tytuł całości: Modernizacja edukacji, projekty międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo NOVUM, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : 2008

Opis fizyczny: S. 87-91


110/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja - jest w niej ukryty skarb : raport UNESCO - Edukacja w XXI wieku / red. Jacques Delors. Paryż 1996.

Tytuł całości: Modernizacja edukacji, projekty międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo NOVUM, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : 2008

Opis fizyczny: S. 25-64

Uwagi: RECENZJA


111/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Kształcenie ustawiczne w Polsce : korzyści i bariery rozwoju / Anna Matysiak. Gdańsk 2003

Tytuł całości: Modernizacja edukacji, projekty międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo NOVUM, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : 2008

Opis fizyczny: S. 323-336

Uwagi: RECENZJA


112/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Niebieska Księga Unii Europejskiej "Edukacja dla Europy".

Tytuł całości: Modernizacja edukacji, projekty międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo NOVUM, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : 2008

Opis fizyczny: S. 147-158


113/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Polityka oświatowa Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji ustawicznej.

Tytuł całości: Modernizacja edukacji, projekty międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo NOVUM, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : 2008

Opis fizyczny: S. 125-131


114/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Proces Kopenhaski : założenia i istota Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych dla celów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (ECVET).

Tytuł całości: Modernizacja edukacji, projekty międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo NOVUM, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : 2008

Opis fizyczny: S. 249-256


115/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Program Unii Europejskiej "Edukacja i szkolenie 2010".

Tytuł całości: Modernizacja edukacji, projekty międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo NOVUM, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : 2008

Opis fizyczny: S. 171-179


116/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej w Niemczech.

Tytuł całości: Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego, studium monograficzne / red. nauk. Zbigniew Pawel Kruszewski.

Adres wydawniczy: Płock, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Wydział Pedagogiczny : 2008

Opis fizyczny: S. 225-243, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


117/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Andragogika w Niemczech : warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 387 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 341-377.

Punktacja MNiSW: 12.000


118/297


Autorzy: Skibińska Ewa, Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja Dorosłych. Nr 1-2 (58-59) / red. nacz. Ewa Skibińska; red. prow. Tomasz Maliszewski, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji : 2008

Uwagi: Tytuł tomu: Edukacja dorosłych na świecie : wybrane aspekty komparatystyczne.


119/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Metoda analizy programów w niemieckiej i polskiej teorii i praktyce edukacji dorosłych.

Czasopismo: Dyskursy Młodych Andragogów

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 193-202, tab.; streszcz. ang.


120/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Strategie rozwoju refleksji andragogicznej w Niemczech.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 4 (26)

Opis fizyczny: S. 61-65

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


121/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Problematyka międzynarodowa w publikacjach Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego (1993-2007)

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 261-293


122/297


Autorzy: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Wstęp

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 13-15

Uwagi: Bibliogr.


123/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Pozauniwersyteckie ośrodki badań zawodowej edukacji dorosłych w Niemczech.

Tytuł równoległy: Out of university vocational education research centres in Germany.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 2 (61)

Opis fizyczny: S. 51-59, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


124/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Andragogika w Niemczech a zewnętrzne, pośrednie i wewnętrzne warunki jej rozwoju

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 145-155, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


125/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Między nauczaniem a uczeniem się : edukacyjne światy andragogów-praktyków / Adrianna Nizińska. Wrocław 2008

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 345-349


126/297


Autorzy: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: "Edukacja Dorosłych" - nowe numery czasopisma Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 420-424


127/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Dorosłość z punktu widzenia niemieckiej andragogiki.

Tytuł całości: Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku. [T. 1] / oprac. zbiorowe pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego i Kazimierza Ciżkowicza.

Adres wydawniczy: Włocławek, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : 2007

Opis fizyczny: S. 293-303, tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


128/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Programmanalysen in der deutschen und polnischen Erwachsenenbildung.

Tytuł całości: Qualitative Forschungsverfahren in Perspektivverschränkung, Dokumentation des Kolloquiums anlässlich des 60. Geburtstages von Frau Prof. Dr. Wiltrud Gieseke am 29. Juni 2007.

Adres wydawniczy: Berlin, Abteilung Erwachsenenbildung. Weiterbildung der Humboldt-Universität : 2007

Opis fizyczny: S. 62-71

Seria: (Erwachsenenpädagogischer Report ;Bd. 11)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


129/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Lernkulturen in der polnischen Erwachsenenbildung : alte, neue und moderne.

Tytuł całości: Weiterbildung am Beginn des 21. Jahrhunderts, Festschrift für Wiltrud Gieseke ; eine Publikation des Erwachsenenpädagogischen Instituts Berlin e.V. / Ulrike Heuer ; Ruth Siebers (Hrsg.).

Adres wydawniczy: Münster [etc.], Waxmann : 2007

Opis fizyczny: S. 284-292

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


130/297


Autorzy: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 9-11

Uwagi: Bibliogr.


131/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Strategie uprawiania refleksji andragogicznej w Niemczech.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 13-25, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


132/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Teorie i praktyki edukacji dorosłych w Niemczech.

Tytuł równoległy: Theories and practices of adult education in Germany.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1 (56)

Opis fizyczny: S. 13-28, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


133/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Politische Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen in Polen : bildungspolitische Diskussion.

Czasopismo: Kursiv (Schwalbach)

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 56-65

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


134/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja obywatelska młodzieży i dorosłych wobec przemocy politycznej : działania na pograniczu aktywności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2007, 2008

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 174-187, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


135/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: "Rocznik Andragogiczny".

Tytuł całości: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5: R - St.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2006

Opis fizyczny: S. 303-304


136/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Andragogika w Niemczech : stan i kierunki oraz dylematy rozwoju.

Tytuł całości: Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, opracowanie zbiorowe / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego : 2006

Opis fizyczny: S. 287-298, tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


137/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Przemiany strategii badawczych w niemieckiej dydaktyce dorosłych.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 125-133, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 8.000


138/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Badania nad uczeniem się dorosłych w Niemczech.

Tytuł całości: Człowiek na edukacyjnej fali, współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: S. 411-422, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


139/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Vergleich der kulturellen (Erwachsenen-)Bildung in Polen und in Deutschland.

Tytuł całości: Kulturelle Erwachsenenbildung in Polen am Beispiel Lubuskie, Warschau und Płock / Hrsg.: Henryk Depta, Józef Kargul, Józef Półturzycki.

Adres wydawniczy: Münster [etc.], Waxmann : 2005

Opis fizyczny: S. 163-174, tab.

Seria: (Europäisierung Durch Kulturelle Bildung. Bildung-Praxis-Event ;Bd. 2)

Punktacja MNiSW: 6.000


140/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Dorośli uczą się inaczej : andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego.

Adres wydawniczy: Toruń, Centrum Kształcenia Ustawicznego : 2005

Opis fizyczny: 209 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


141/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Szwec Tadeusz.

Tytuł oryginału: Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech : studium przypadku: Berlin/Brandenburgia / Wiltrud Gieseke [et al.] ; tł.: Hanna Solarczyk-Szwec, Tadeusz Szwec.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku : 2005

Opis fizyczny: 461, [1] s.

Seria: (Europeizacja poprzez Edukację Kulturalną ;T. 1)


142/297


Autorzy: Depta Henryk, Półturzycki Józef, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech : studium przypadku: Berlin/Brandenburgia / Wiltrud Gieseke [et al.] ; red. nauk. wydania polskiego Henryk Depta, Józef Półturzycki, Hanna Szwec-Solarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku : 2005

Opis fizyczny: 461, [1] s.

Seria: (Europeizacja poprzez Edukację Kulturalną ;T. 1)


143/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kultury edukacji dorosłych : stara, nowa, nowoczesna.

Tytuł całości: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 2: Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych / pod red. Artura Fabisia.

Adres wydawniczy: Mysłowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna : 2005

Opis fizyczny: S. 85-94

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


144/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Niemiecka koncepcja edukacji ustawicznej w świetle dyskusji międzynarodowej.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 1 (8)

Opis fizyczny: S. 64-70

Punktacja MNiSW: 1.000


145/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Internetowe zasoby niemieckiej andragogiki.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 4 (11)

Opis fizyczny: S. 72-73

Punktacja MNiSW: 1.000


146/297


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Konstruktywizm w edukacji dorosłych : inspiracje z Niemiec.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 2-3 (47-48)

Opis fizyczny: S. 161-173, tab.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


147/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Organizacje akademickiej edukacji dorosłych : ATA i AUE/DGWF.

Tytuł całości: Człowiek i edukacja, studia ofiarowane profesorowi Józefowi Półturzyckiemu z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej / pod red. E. Anny Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2004

Opis fizyczny: S. 727-739

Punktacja MNiSW: 2.000


148/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja kulturalna w Płocku : wprowadzenie

Tytuł całości: Edukacja kulturalna dorosłych, raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydaw. Instytutu Technologii i Eksploatacji : 2004

Opis fizyczny: S. 171-172


149/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Polsko-niemiecki projekt badawczy: "Związki międzykulturowe sąsiadujących regionów Polski i Niemiec".

Tytuł całości: Edukacja kulturalna dorosłych, raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydaw. Instytutu Technologii i Eksploatacji : 2004

Opis fizyczny: S. 34-39


150/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech w ujęciu porównawczym.

Tytuł całości: Edukacja kulturalna dorosłych, raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydaw. Instytutu Technologii i Eksploatacji : 2004

Opis fizyczny: S. 365-376, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


151/297


Autorzy: Depta Henryk, Półturzycki Józef, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie

Tytuł całości: Edukacja kulturalna dorosłych, raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydaw. Instytutu Technologii i Eksploatacji : 2004

Opis fizyczny: S. 7-12


152/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Realizacja założeń edukacji ustawicznej w kształceniu i doskonaleniu andragogów w Niemczech.

Tytuł całości: Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, praca zbiorowa / pod red. Renaty Góralskiej i Józefa Półturzyckiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji : 2004

Opis fizyczny: S. 233-246

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 33)

Punktacja MNiSW: 2.000


153/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: "Wyboista" droga edukacyjna mieszkańców wsi.

Tytuł całości: Inspiracje badawcze we współczesnej andragogice / pod red. Jana Sarana.

Adres wydawniczy: Ryki, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania : 2004

Opis fizyczny: S. 361-369, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


154/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Niemiecka droga do profesji andragoga.

Tytuł całości: Nauczyciel andragog na początku XXI wieku / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2004

Opis fizyczny: S. 66-77

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ;nr 2696)


155/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Andragogika jako przedmiot akademicki w Niemczech : modele kształcenia andragogicznego.

Tytuł całości: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 1: Andragogika jako przedmiot akademicki / pod red. Artura Fabisia.

Adres wydawniczy: Mysłowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna : 2004

Opis fizyczny: S. 281-288, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


156/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Bildungsbiographien von Frauen in den neuen Bundesländern und in Polen.

Tytuł całości: Zehn Jahre danach, Bildungswesen und Erziehungswissenschaft in Deutschland und Polen in vergleichender Perspektive / Wolfgang Hörner.

Adres wydawniczy: Münster [etc.], Waxmann : 2004

Opis fizyczny: S. 135-140, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


157/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Przemiany akademickiej edukacji dorosłych w Niemczech.

Czasopismo: Dyskursy Młodych Andragogów

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 205-222

Punktacja MNiSW: 1.000


158/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Niemiecki Instytut Edukacji Dorosłych (DIE) : instytucja transferu między teorią i praktyką.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 161-174, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


159/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych : konferencja pod patronatem Marszałka Senatu RP, Warszawa, 09.12.2003.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 273-277


160/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Recepcja niemieckiej andragogiki w Polsce po 1989 roku : zarys problemu.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2004, 2005

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 111-120, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


161/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: 10 lat Rocznika Andragogicznego.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2004, 2005

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 33-35


162/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Report on the research of educational needs of adult residents of rural areas on the example of Somonino Commune, Poland.

Tytuł całości: Folk High School - school for life / ed. by Marek Byczkowski, Tomasz Maliszewski, Ewa Przybylska.

Adres wydawniczy: Wieżyca, Kaszubski Uniwersytet Ludowy : 2003

Opis fizyczny: S. 147-165, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


163/297


Autorzy: Solarczyk Hanna, Czyż Anna.

Tytuł oryginału: Edukacja na odległość w Niemczech.

Tytuł całości: Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2003

Opis fizyczny: S. 275-286

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 29)

Punktacja MNiSW: 2.000


164/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Raport z badań jakościowych nad potrzebami edukacyjnymi dorosłych mieszkańców wsi na przykładzie gminy Somonino.

Tytuł całości: Uniwersytet Ludowy - Szkoła dla życia / pod red. Marka Byczkowskiego, Tomasza Maliszewskiego, Ewy Przybylskiej.

Adres wydawniczy: Wieżyca, Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. J. Wybickiego : 2003

Opis fizyczny: S. 176-193, tab.


165/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Emocjonalność w procesach uczenia się dorosłych / Wiltrud Gieseke ; tł. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 13-19


166/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Z wizytą w duńskim uniwersytecie ludowym w ramach projektu UE "Uniwersytet ludowy - szkoła dla życia"

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 143-146


167/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Struktury innowacyjne w edukacji : teoria - praktyka - rozwój / Beata Przyborowska. Toruń 2003

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 201-207

Punktacja MNiSW: 3.000


168/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie ze spotkania Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Ustawicznego Wielkiej Brytanii.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 126-129


169/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Jak sprawdzać rezultaty nieformalnej edukacji? : zagraniczne inspiracje

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 37-42, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


170/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych : konferencja pod patronatem Marszałka Senatu RP, Warszawa, 09.12.2003 : sprawozdanie.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 135-139


171/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Zadania i kompetencje andragogów w świetle literatury niemieckiej.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 101-116, tab.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


172/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Konferencja w Senacie RP Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Warszawa, 09.12.2003

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 270-274


173/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kazimierz Sośnicki : twórca dydaktyki polskiej / red. Renata Góralska [et al.]. Toruń-Płock 2003.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 301-304

Uwagi: RECENZJA


174/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Struktury innowacyjne w edukacji : teoria, praktyka, rozwój / Beata Przyborowska. Toruń 2003.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 289-294

Uwagi: RECENZJA


175/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kształcenie specjalistów w edukacji dorosłych w Szwajcarii na przykładzie Akademii Edukacji Dorosłych w Lucernie [doktorat] / Artur Fabiś. Toruń 2003

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 227-228

Uwagi: RECENZJA


176/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Spotkanie z ministrem edukacji Wielkiej Brytanii w Senacie RP, Warszawa 01.07.2003.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 251-254


177/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja kulturalna dorosłych w Płocku w ujęciu porównawczym.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 152-164, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


178/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Irena Lepalczyk (1916-2003)

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 233-234


179/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kobiety uczą się inaczej!?

Tytuł całości: Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar / pod red. Elżbiety Dubas i Olgi Czerniawskiej

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Technologii i Eksploatacji : 2002

Opis fizyczny: S. 237-242

Seria: (Biblioteka Edukacji Dorosłych ;t. 27)

Punktacja MNiSW: 2.000


180/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Biografie kobiet w nowych landach Niemiec i w Polsce.

Tytuł całości: Dziesięć lat później, oświata i nauki o wychowaniu w Niemczech i w Polsce / pod red. Mirosława S. Szymańskiego i Wolfganga Hörnera.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe "Żak" : 2002

Opis fizyczny: S. 133-139

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


181/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Niemczech w erze globalizacji.

Tytuł całości: Edukacja dorosłych w erze globalizmu, materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. nauk. E. Anny Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2002

Opis fizyczny: S. 121-137

Seria: (Biblioteka Edukacji Dorosłych ;t.25)

Uwagi: a


182/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Die Heimvolkshochschulen im Spiegel der Politischen und gesellschaftlichen probleme Polens.

Tytuł całości: Ethics, ideals and ideologies in the history of adult education / eds.: Balázs Németh, Franz Pöggeler.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2002

Opis fizyczny: S. 103-109

Seria: (Studies in Pedagogy, Andragogy and Gerontology ;53)

Punktacja MNiSW: 3.000


183/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Jak sprawdzać rezultaty nieformalnej edukacji? Zagraniczne inspiracje.

Czasopismo: Dyskursy Młodych Andragogów

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 221-226

Punktacja MNiSW: 1.000


184/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: VII Międzynarodowa Konferencja "Nauka a jakość życia", Wilno 19-23.06.2002.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 159-162

Uwagi: a


185/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Niemczech a współpraca międzynarodowa.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 101-107, streszcz. ang., niem.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


186/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: 10 lat później : oświata i nauki o wychowaniu w Niemczech i Polsce w perspektywie porównawczej / Mirosław S. Szymański, Wolfgang Hörner. Warszawa 2002.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 259-266

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


187/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Nauka a jakość życia : sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji, Wilno, 19-23.06.2002.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 3

Opis fizyczny: 4 s.


188/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Polityka oświatowa Unii Europejskiej na lata 2000-2006.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 4

Opis fizyczny: S. 99-113

Uwagi: a


189/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Nowoczesne formy samodzielnej edukacji dorosłych.

Czasopismo: Toruńskie Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 18

Opis fizyczny: S. 126-137

Punktacja MNiSW: 1.000


190/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Pięć dróg do edukacji dorosłych.

Tytuł całości: Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, studia ofiarowane Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / pod red. Ewy Przybylskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 403-412

Punktacja MNiSW: 2.000


191/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Biografie kobiet w nowych landach Niemiec i w Polsce.

Tytuł całości: Kobiety a edukacja dorosłych, materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej 15 maja 2000 r. / wprow. i red. E. A. Wesołowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Technologii i Eksploatacji : 2001

Opis fizyczny: S. 123-128

Seria: (Biblioteka Edukacji Dorosłych ;t. 21)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


192/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Polskie kobiety.

Tytuł równoległy: Frauen in Polen.

Tytuł całości: Zaufanie i zrozumienie, dwadzieścia lat współpracy między pedagogami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Carl von Ossietzky w Oldenburgu = Verständnis und Vertrauen : zwanzig Jahre Kooperation zwischen Pädagogen der Nikolaus Kopernikus Universität Torun und der Carl von Ossietzky Universität Oldenberg / red. Friedrich W. Busch, Piotr Petrykowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Carl von Ossietzky Universität : 2001

Opis fizyczny: S. 60-78

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: a


193/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VIII polsko-niemieckiej konferencji "10 lat później : oświata i nauki o wychowaniu w Niemczech i Polsce w porównaniu", Wierzba, 4-7.05.2000 r.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 89-94


194/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy / red. Ewa Przybylska. Warszawa 2000.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 143-147

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


195/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Niemiecka andragogika w lustrze czasopism.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 107-119, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


196/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Radomiu.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 121-125


197/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Polsko-niemiecki projekt badawczy : "Związki międzykulturowe regionów Polski i Niemiec", Zielona Góra, 09-10.04.2001.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 159-164


198/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Die Weiterbildungsgesellschaft / hrsg. von Rolf Arnold, Wiltrud Gieseke. Bd. 1-2. Nuewied 1999.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 139-148

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


199/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Struktury wspierające edukację dorosłych w Europie

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 75-83, streszcz. ang., niem.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


200/297


Autorzy: Solarczyk Hanna, Czyż Anna.

Tytuł oryginału: Edukacja na odległość w Niemczech.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 3

Opis fizyczny: S. 113-123, wykr.

Uwagi: a


201/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Podyplomowe zdalne studia andragogiczne w Uniwersytecie Kaiserslautern.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 3

Opis fizyczny: S. 131-136

Uwagi: a


202/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska. Radom 1999.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 3

Opis fizyczny: S. 227-229

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


203/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Polsko-niemiecki projekt badawczy "Związki międzykulturowe sąsiadujących regionów Polski i Niemiec".

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 3

Opis fizyczny: S. 191-196

Uwagi: a


204/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Grenzüberschreitende Erwachsenenbildung = Edukacja dorosłych przekraczająca granice / Rainer Brödel. Münster 2000.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 4

Opis fizyczny: S. 223-227

Uwagi: RECENZJA


205/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kultura studiowania w okresie transformacji : studium porównawcze / H. Depta [et al.]. Warszawa 2001.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 4

Opis fizyczny: S. 229-233

Uwagi: RECENZJA


206/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Polsko-niemieckie spotkania : wkład Norberta H. Webera we wzajemne poznanie i zrozumienie.

Czasopismo: Kwartalnik Pedagogiczny

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 46 nr 1

Opis fizyczny: S. 127-130

Punktacja MNiSW: 6.000


207/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Niemczech wobec globalizacji.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2001, 2002

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 120-137


208/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej / red. Eugenia Anna Wesołowska, Zbigniew P. Kruszewski. Płock. Warszawa 2000.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2001, 2002

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 307-309

Uwagi: RECENZJA


209/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kolokwium habilitacyjne Elżbiety Kowalskiej-Dubas na podstawie pracy "Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia".

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2001, 2002

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 222-225

Uwagi: a


210/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Radom 22.02.2001.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2001, 2002

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 229-233


211/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Zawodowe kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych / Norbert F. B. Greger. Warszawa 2002.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2001, 2002

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 157-160

Uwagi: RECENZJA


212/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka : współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) / Czesław Kustra. Toruń 2002.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2001, 2002

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 207-216

Uwagi: RECENZJA


213/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Materiały samokształceniowe dla andragogów w Niemczech.

Czasopismo: Toruńskie Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 17

Opis fizyczny: S. 203-212

Uwagi: a


214/297


Autorzy: Solarczyk Hanna, Jach Dariusz.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji "Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich", Toruń-Przysiek 4-5 listopada 1999 r.

Tytuł całości: Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich, materiały konferencyjne, Toruń-Przysiek, 4-5 listopada 1999 / [red. Jerzy Karpiński, Stella Kamińska].

Adres wydawniczy: Toruń, Centrum Kształcenia Ustawicznego : [2000]

Opis fizyczny: S. 7-14

Uwagi: a


215/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Podstawowe aspekty rozwoju edukacji ustawicznej w Niemczech.

Tytuł równoległy: Basic aspects of development of permanent education in Germany.

Tytuł całości: Edukacja dorosłych, teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2000

Opis fizyczny: S. 377-389, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


216/297


Autorzy: Wesołowska Eugenia Anna, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Erwachsenenbildung in Polen.

Tytuł całości: Grenzüberschreitende Erwachsenenbildung / Rainer Brödel (Hrsg.).

Adres wydawniczy: Münster [etc.], Waxmann : 2000

Opis fizyczny: S. 214-221

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


217/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Planowanie i menedżment w edukacji dorosłych, Berlin 13-14.04.2000 : sprawozdanie z kolokwium badawczego.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 161-163

Uwagi: a


218/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dla Europy : raport Komisji Europejskiej, Komitet Prognoz "Polska 2000" Plus przy Prezydium PAN, Warszawa.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 135-139

Punktacja MNiSW: 3.000


219/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dla Europy : raport Komisji Europejskiej, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Warszawa 1999.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2000, 2001

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 361-365

Uwagi: RECENZJA


220/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VIII polsko-niemieckiej konferencji "10 lat później : oświata i nauki o wychowaniu w Niemczech i Polsce w porównaniu", Wierzba 4-7.05.2000.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2000, 2001

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 279-285


221/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Ustawiczność w kształceniu andragogów.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2000, 2001

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 73-86

Punktacja MNiSW: 1.000


222/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Jaki uniwersytet? : propozycje z Niemiec.

Czasopismo: Toruńskie Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 9 nr 15

Opis fizyczny: S. 242-251

Uwagi: a


223/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Akademische Aus- und Weiterbildung von Erwachsenenpädagogen in Polen.

Tytuł całości: Transformation im Bildungswesen und europäische Perspektiven, Deutschland und Polen im Vergleich / Wolfgang Hörner, Sonja Steier-Jordan und Mirosław S. Szymański (Hrsg.).

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 1999

Opis fizyczny: S. 33-42, tab.

Seria: (Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung ;Bd. 83)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


224/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VII Konferencji Andragogicznej "Reforma szkolnictwa w Polsce a potrzeby i zadania edukacji dorosłych i andragogiki", Toruń - Płock, 31.05-01.06.1999.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 99-104


225/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Lebenslanges Lernen - lebensbegleitende Bildung / hrsg. von Rainer Brödel. Neuwied 1998.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 115-120

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


226/297


Autorzy: Jach Dariusz, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich, Toruń - Przysiek, 4-5.11.1999 r.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 4 (25)

Opis fizyczny: S. 149-156

Uwagi: a


227/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Grecji.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 4 (25)

Opis fizyczny: S. 91-99, streszcz. ang., niem.

Uwagi: a


228/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska. Radom 1999.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1999, 2000

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 325-327

Uwagi: RECENZJA


229/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VII konferencji andragogicznej: Reforma szkolnictwa w Polsce a potrzeby i zadania edukacji dorosłych i andragogiki, Toruń-Płock, 31.05.-01.06.1999 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1999, 2000

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 273-278

Uwagi: Toż w: Eduk. Doros. (Toruń) 1999 nr 3 S. 99-104


230/297


Autorzy: Jach Dariusz, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich, Toruń-Przysiek, 04.-05.11.1999 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1999, 2000

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 295-303

Uwagi: Toż w: Eduk. Doros. (Toruń) 1999 nr 4 s. 149-156.

Uwagi: a


231/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Akademickie kształcenie i dokształcanie nauczycieli edukacji dorosłych w Polsce.

Tytuł całości: Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 1998

Opis fizyczny: S. 35-43, tab.

Uwagi: Bibliogr.


232/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Program permanentnej edukacji dorosłych w Danii.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 123-126, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


233/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Niemczech : rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 95-116, tab., wykr.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


234/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Na drodze do kognitywnego społeczeństwa : problemy edukacji ustawicznej.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 31-38, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


235/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie ze zjazdu Niemieckiego Związku Wiejskich Uniwersytetów Ludowych (Lubmin 20-22.04.1998 r.).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 111-114


236/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Austrii.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 85-96, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


237/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Aktualność i znaczenie kształcenia ustawicznego jako zasady polityki oświatowej w Europie.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 109-114, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


238/297


Autorzy: Góralska Renata, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian (konferencja andragogiczna w Kazimierzu Dolnym w dniach 12-13 października 1998 r.).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 130-134


239/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z polsko-niemieckiego seminarium na temat: "Uniwersytety ludowe w Polsce i Meklemburgii - Pomorzu Przednim" w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w dniach 20-26.02.1998.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 115-116


240/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Der Literaturunterricht in der sowjetischen Mittelschule 1984-1991 : Stagnation und Wandel / Sonja Steier-Jordan. Wien 1996.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1 (61)

Opis fizyczny: S. 117-118

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


241/297


Autorzy: Góralska Renata, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Metoda TZI w kierowaniu grupą : sprawozdanie z seminarium metodycznego we Fromborku.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 167-168

Uwagi: a


242/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Uczenie się - nasz ukryty skarb : raport UNESCO - Edukacja w XXI wieku / Jacques Delors (red.). Paryż 1996.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 10-35

Uwagi: Opracowania dokonano na podstawie niemieckiej wersji raportu " Lernfähigkeit : Unser verborgener Reichtum, UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert". Berlin 1997

Uwagi: a


243/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Główne problemy organizacyjne oświaty dorosłych na wsi / Ernst Prokop ; z j. niem. przetłum. Hanna Solarczyk.

Tytuł całości: Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, praca zbiorowa / pod kier. Tadeusza Aleksandra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1997

Opis fizyczny: S. 187-189

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 13)


244/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Dyskusja o jakości z punktu widzenia edukacji dorosłych / Wiltrud Gieseke ; z j. niem. przeł. Hanna Solarczyk.

Tytuł całości: Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, praca zbiorowa / pod kier. Tadeusza Aleksandra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1997

Opis fizyczny: S. 199-201

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 13)


245/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Zwischen Normalbiographie und Individualisierungssuche : empirische Grundlagen für eine Theorie der Biographisierung / Ruth Siebers. Münster, New York 1996.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 136-139

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


246/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: "Normalna biografia" w konstrukcjach biograficznych młodych bezrobotnych w RFN / Ruth Siebers ; z j. niem. przetłum. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 103- 115

Uwagi: Bibliogr.


247/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: O sytuacji edukacji dorosłych w Niemczech : kilka subiektywnych i obiektywnych impresji w roku 1997 / Hartmut M. Griese ; z j. niem. przetłum. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 119-127


248/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Schule und Erziehungswissenschaft im Umbruch = Szkoła i pedagogika w dobie przełomu. T. 69 / S. Bandau [et al.]. Frankfurt am Main 1996.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 168-169

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


249/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Der AUE an der Schnittstelle zwischen tertiärem und quartärem Bildungsbereich : Bilanz und Perspektive = Koło Robocze Akademicka Edukacja Dorosłych na przecięciu trzeciego i czwartego sektora edukacji : bilans i perspektywa / red. J. Dikau, B.P Nerlich, E. Schäfer, AUE Bielefeld 1996.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 164-165

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


250/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Japoński model społeczności uczącej się.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 137-140, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


251/297


Autorzy: Góralska Renata, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Metoda TZI w kierowaniu grupą : sprawozdanie z seminarium metodycznego we Fromborku.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 157-158


252/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Warsztaty przyszłości w naukach o wychowaniu / Elżbieta Dubas. Kraków 1997.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 170-171

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


253/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Studia w okresie przełomu / Helga Stock ; z j. niem. przetłum. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 141-146, tab.


254/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XX sesji Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych "Człowiek dorosły na tle jego obszarów aktywności życiowej", Kłaniano 14.07-26.07.1997 r.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 158-161


255/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z niemiecko-polskiej konferencji "Transformacja oświaty i europejskie perspektywy" (Miśnia, 8-11.05.1997 r.).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 152-156


256/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Learning : the treasure within : report to UNESCO of the International Comission on Education for the 21st century / Jacques Delors. Paris 1996.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 137-140

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


257/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Demokracja potrzebuje edukacji politycznej : czy niemieckie uniwersytety ludowe przygotowują do świadomego obywatelstwa?

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 127-136

Punktacja MNiSW: 3.000


258/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Transformacja oświaty i europejskie perspektywy : (polsko-niemiecka konferencja, Miśnia 8-11 maja 1997 r.).

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1997-1998, 1999

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 230-234

Uwagi: a


259/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: XX Sesja TUL : Człowiek dorosły na tle jego obszarów aktywności życiowej, Kłamino 14-26.07.1997 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1997-1998, 1999

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 244-247

Uwagi: a


260/297


Autorzy: Góralska Renata, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Konferencja andragogiczna : Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian, Kazimierz Dolny, 12-13.10.1998 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1997-1998, 1999

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 273-277

Uwagi: a


261/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Polsko-niemieckie seminarium : Uniwersytety ludowe w Polsce i Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Strabienino/Wieżyca 20-26.02.1998 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1997-1998, 1999

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 255-257

Uwagi: a


262/297


Autorzy: Góralska Renata, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Seminarium metodyczne : Metoda TZI w kierowaniu grupą, Frombork 27.06-02.07.1997 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1997-1998, 1999

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 242-243

Uwagi: a


263/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Dokształcanie andragogów / Karin Opelt ; tł. Hanna Solarczyk.

Tytuł całości: Nauczyciele edukacji dorosłych, materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 7-9 maja 1995 r. "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli edukacji dorosłych" / pod red. E. Anny Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1996

Opis fizyczny: S. 212-217

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 10)


264/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Uniwersytet Ludowy i edukacja dorosłych w Wyższej Szkole Pedagogicznej "Berzsesneyi Daniel" w Szombathely / Erzsebet Szala ; tł. Hanna Solarczyk.

Tytuł całości: Nauczyciele edukacji dorosłych, materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 7-9 maja 1995 r. "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli edukacji dorosłych" / pod red. E. Anny Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1996

Opis fizyczny: S. 226-229

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 10)


265/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Żądania i oczekiwania studentów studiów zaocznych Centrum Studiów Zaocznych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie / Helga Stock ; tł. Hanna Solarczyk.

Tytuł całości: Nauczyciele edukacji dorosłych, materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 7-9 maja 1995 r. "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli edukacji dorosłych" / pod red. E. Anny Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1996

Opis fizyczny: S. 130-133

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 10)


266/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: O związku między reformą a kształceniem nauczycieli : apel o akademickie kształcenie nauczycieli / F. Busch ; tł. Hanna Solarczyk.

Tytuł całości: W poszukiwaniu wspólnoty, 15 lat spotkań pedagogów z Oldenburga i Torunia / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 7-33

Uwagi: a


267/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Wkład Teodora W. Adorno do teorii pedagogicznej / Heinz-Dieter Loeber ; tł. Hanna Solarczyk.

Tytuł całości: W poszukiwaniu wspólnoty, 15 lat spotkań pedagogów z Oldenburga i Torunia / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 107-119

Uwagi: a


268/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Badania nad uczestnikami form edukacji dorosłych w Niemczech / Rainer Brödel ; tł. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 101-108

Uwagi: Bibliogr.


269/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa konferencja andragogiczna "Europa w edukacji dorosłych" (Soest, Niemcy, 29.01-03.02.1996).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 150-153


270/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Politische Weiterbildung und Frauen / Wiltrud Gieseke. Berlin 1995.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 172-173

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


271/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Erwachsenenbildung in Russland / Bettina Strewe. Bonn 1994.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 119-124

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


272/297


Autorzy: Solarczyk Hanna, Zielińska Renata.

Tytuł oryginału: Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych : konferencja andragogiczna w Krakowie 23-25 kwietnia 1996 r.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 111-114


273/297


Autorzy: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacyjne doświadczenia kobiet w Niemczech i w Polsce (sprawozdanie z warsztatów metodologicznych).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 157-158


274/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Schmitz Petra L., Geserick Rolf, Die Anderen in Europa : nationale Selbst- und Fremdbilder in europäischen Integrationsprozess. Bonn 1996.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 140

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


275/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Dokształcanie pracowników edukacji dorosłych w Instytucie Szkolnictwa i Edukacji Dorosłych w Soest (Niemcy) : implikacje dla polskiego systemu kształcenia andragogów.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 109-116

Punktacja MNiSW: 3.000


276/297


Autorzy: Solarczyk Hanna, Zielińska Renata.

Tytuł oryginału: Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych : (konferencja andragogiczna w Krakowie w dniach 23-25 kwietnia 1996 r.).

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 27-31, streszcz. ang.

Uwagi: a


277/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech : aktualny stan badań.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1995-1996, 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 331-333

Uwagi: Toż w: Edukacja Dorosłych (Toruń) nr 3 S. 157-158.

Uwagi: a


278/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Nauczyciele edukacji dorosłych / red. E. Anna Wesołowska. Toruń 1996.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1995-1996, 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 367-368

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


279/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa konferencja andragogiczna : Europa w edukacji dorosłych (Soest, Niemcy, 29.01-03.02.1996)

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1995-1996, 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 313-316

Uwagi: a


280/297


Autorzy: Solarczyk Hanna, Zielińska Renata.

Tytuł oryginału: Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych : konferencja andragogiczna w Krakowie, 23-25 kwietnia 1996 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1995-1996, 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 316-320

Uwagi: a


281/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Instytucje oświaty dorosłych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej / Ewa Przybylska (oprac.) ; Biuro Koordynacyjne Instytutu Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych. Frankfurt nad Odrą 1994.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 88-89

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


282/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Informacja o 2 numerze czasopisma AUE - Szkoła Wyższa a Kształcenie Dalsze (Hochschule und Weiterbildung).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 132-133


283/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Erwachsenenbildung/Weiterbildung / hrsg. von Rudolf Tippolt. Opladen 1994.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 130-132

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


284/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kształcenie i doskonalenie andragogów w RFN / Jürgen Wittpoth ; tł. z j. niem. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 85-93


285/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kształcenie ustawiczne a perspektywy pedagogiki dorosłych w Niemczech / Wiltrud Gieseke ; tł. Hanna Solarczyk

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 79-83


286/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Zasady ustawicznego kształcenia andragogów / Ernst Prokop ; tł. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 73-77


287/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Arthur Lore. Frankfurt/Main 1994.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 112-117

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


288/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kilka aspektów wychowania politycznego / Barbara Serloth ; tł. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 89-95


289/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych na Węgrzech / Andor Maroti ; tł. Hanna Solarczyk.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 101-103


290/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Uniwersytety regionalne : sprawozdanie z konferencji w Klagenfurcie.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 157-162

Uwagi: a


291/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z przebiegu wizyty delegacji z Uniwersytetu Carl von Ossietzky w Instytucie Pedagogiki UMK.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 180-183

Uwagi: a


292/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Pedagogika w pluraliźmie : sprawozdanie z Uniwersytetu Letniego w Wiedniu.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 108-109


293/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego. Warszawa 1994.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 105-106

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


294/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Rocznik Instytutu Współpracy Międzynarodowego Związku Uniwersytetów Ludowych.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 133-137


295/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Pedagogika w pluralizmie : letnie seminarium w Wiedniu 1994 r.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 101-105

Uwagi: a


296/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Współpraca uczelni wyższych z sektorem gospodarki w Niemczech : posiedzenie generalne Grupy Roboczej Uniwersytecka Oświata Dorosłych (AUE).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 97-100, il.

Uwagi: a


297/297


Autorzy: Solarczyk Hanna.

Tytuł oryginału: Instytucje oświaty dorosłych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej / oprac. Ewa Przybylska. Frankfurt nad Odrą 1994.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1994, 1996

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 218-219

Uwagi: RECENZJA
Uwagi: Toż w: Edukacja. Dorosłych (Toruń) 1995 nr 1 S. 88-89.

Uwagi: a