Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Jarosław Przeperski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Social work education in Poland.

Tytuł całości: The Palgrave handbook of global social work education / eds.: S. M. Sajid [et al.].

Adres wydawniczy: Cham, Palgrave Macmillan : 2021

Opis fizyczny: S. 293-310

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/20


Autorzy: Przeperski Jarosław, Grządzielewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza Skala Praktyki Familiocentrycznej do badania jakości relacji pomiędzy profesjonalistami a rodzinami korzystającymi ze wsparcia instytucjonalnego.

Tytuł równoległy: Adaptation of the Polish version of the Family-Centered Practice Scale questionnaire to study the quality of relationships between professionals and families benefiting from institutional support.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia, Psychologia

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 33 no. 1

Opis fizyczny: S. 83-102, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/j

Punktacja MNiSW: 20.000


3/20


Autorzy: Søbjerg Lene Mosegaard, Taylor Brian J., Przeperski Jarosław, Horvat Saša, Nouman Hani, Harvey Denise.

Tytuł oryginału: Using risk factor statistics in decision-making : prospects and challenges.

Tytuł równoległy: Inddraglese af statistik i risikovurderinger : potentialer og udfordringer.

Czasopismo: European Journal of Social Work

Rocznik: 2020

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-14, streszcz. duńskie

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/13691457

Impact Factor: 1.210

Punktacja MNiSW: 70.000


4/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Diagnozowanie zjawiska przemocy domowej : konteksty teoretyczne i praktyczne.

Tytuł równoległy: Diagnosing domestic violence : theoretical and practical contexts.

Czasopismo: Fam. Forum

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 33-51, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.25167/FF

Punktacja MNiSW: 40.000


5/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Implementing innovations in the context of the declared and actual readiness to change of social assistance workers.

Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 49

Opis fizyczny: S. 85-100, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31971/16401808

Punktacja MNiSW: 20.000


6/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Badania współczesnej rodziny : w kontekście tworzenia polityk publicznych opartych na wiedzy i dowodach naukowych.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości : 2019

Opis fizyczny: 234 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 205-215.

Punktacja MNiSW: 100.000


7/20


Autorzy: López-Hernández Dolores, Escriva Javier, Montoro Carolina, García-Ruiz Pablo, Przeperski Jarosław, Roszak Piotr.

Tytuł oryginału: La familia recurso de la sociedad.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości : 2019

Opis fizyczny: 72 s., tab., wykr.

Seria: (Prawo Prywatne / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)

Uwagi: Bibliogr. s. 61-62.

Punktacja MNiSW: 100.000


8/20


Autorzy: Przeperski Jarosław, Taylor Brian J..

Tytuł oryginału: Cooperation in child welfare decision making : qualitative vignette study.

Czasopismo: Child Care in Practice

Rocznik: 2019

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-16

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/13575279

Punktacja MNiSW: 40.000


9/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Metoda epizodów (vignettes) w badaniach społecznych i familiologicznych : konteksty teoretyczne i praktyczne.

Tytuł równoległy: The vignette method in social and family research : theoretical and practical contexts.

Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 53-67, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


10/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Nowe paradygmaty w obszarze wsparcia rodziny w środowisku lokalnym, w perspektywie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Tytuł równoległy: New paradigms in the area of family support in the local environment with the prospect of placing children in foster care.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 103-119, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


11/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Przemiany w systemie opieki i wsparcia rodziny z dziećmi : perspektywa paradygmatu familiocentrycznego.

Tytuł równoległy: The transformation of family welfare system in Poland : family-centered perspective paradigm.

Czasopismo: Pedagogika Społeczna

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 16 nr 2

Opis fizyczny: S. 135-150, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


12/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Konferencja grupy rodzinnej : podejście familiocentryczne w pracy socjalnej z rodziną.

Tytuł całości: Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy / pod red. Izabeli Krasiejko i Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Służb Społecznych : 2016

Opis fizyczny: S. 117-132, tab., wykr.

Seria: (Ex Libris Pracownika Socjalnego)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Dobre wzorce za granicą.

Tytuł całości: Vademecum samorządowca przyjaznego rodzinie / pod red. Piotra Uścińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny : 2016

Opis fizyczny: S. 177-201


14/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Inkluzja czy iluzja? Praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych / Anna Pluskota. Toruń 2015.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 446-451

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


15/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: 252 s., il.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. s. 237-249.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/20


Autorzy: Biernat Tomasz, Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym : centrum dla rodzin.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: 150 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 139-145.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Empowerment : droga ku podmiotowości rodziny.

Tytuł całości: Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. T. 1 / red. nauk. Ewa Kantowicz, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Lidia Willan-Horla.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 93-106, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR) : innowacyjna metoda pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

Tytuł równoległy: Family Group Conference (KGR) : an innovative method to help families in crisis situations.

Tytuł całości: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2014

Opis fizyczny: S. 214-229, wykr.

Seria: (Engram)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


19/20


Autorzy: Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Rodzina wielodzietna w przestrzeni : przykład wdrożenia Karty Dużej Rodziny.

Tytuł równoległy: The large family in the public space : tha case of implementing the Large Family Card.

Czasopismo: Teologia i Moralność

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 51-63, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14746/tim

Punktacja MNiSW: 3.000


20/20


Autorzy: Krasiejko Izabela, Przeperski Jarosław.

Tytuł oryginału: Nowoczesne formy wsparcia rodziny : asystentura rodzin i Konferencja Grupy Rodzinnej.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 26 nr 2

Opis fizyczny: S. 3-22

Punktacja MNiSW: 5.000