Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Kobiety a technologie : badaczki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu same o sobie.

Tytuł całości: Niewidzia(l)ne, kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 209-225

Seria: (Scientia, Universitas, Memoria ;2)

Punktacja MNiSW: 20.000


2/70


Autorzy: Siemieniecki Bronisław, Wiśniewska-Nogaj Lidia, Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Agresja - zjawisko, skutki, zapobieganie : perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 164 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 151-161.

Punktacja MNiSW: 100.000


3/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Interactivity of e-learning and the motivation of learners.

Tytuł całości: E-learning, unlocking the gate to education around the globe : 14th conference reader, Prague, Czech Republic, 20-21 June 2019 / eds. J. Baseda, L. Rohlíková, V. Duffek.

Adres wydawniczy: Prague, Centre for Higher Education Studies : 2019

Opis fizyczny: S. 320-336

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: A review of selected e-learning models : theoretical foundations.

Tytuł całości: Virtuality and education, future prospects / ed. by Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: S. 81-92

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: The identity of young adults and their e-learning performance.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 3 (80)

Opis fizyczny: S. 18-23, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 20.000


6/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Action research as a strategy to develop undergraduates' research tool kit in the light of their experience.

Tytuł równoległy: Badanie w działaniu jako strategia rozwijania warsztatu badawczego licencjatów w świetle ich doświadczeń.

Czasopismo: Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 38 z. 4

Opis fizyczny: S. 77-95

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/lrp

Punktacja MNiSW: 20.000


7/70


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Interactive media in education.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 13 / sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 63-75

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Mozaikowy wizerunek uczących się w uniwersyteckim kształceniu on-line.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 363 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 337-357.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Forward, Polonia! A review of online educational initiatives for Polish diaspora.

Tytuł równoległy: Marsz Polonia! Przegląd internetowych inicjatyw edukacyjnych na rzecz Polonii.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 35 nr 1

Opis fizyczny: S. 171-194, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


10/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. XIV International Scientific On-line Conference "Virtuality and education : future perspectives", (Toruń, 30 maja 2018 r.).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 36 nr 2

Opis fizyczny: S. 277-282

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


11/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Short review of the book A mosaic image of learners in university online education by Wioletta Kwiatkowska.

Czasopismo: Cognitive Science, New Media, Education

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 111-115


12/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Swoboda i nowoczesność : z prof. dr. hab. Bronisławem Siemienieckim, pomysłodawcą pedagogiki medialnej, nowego kierunku studiów na UMK / rozm. przepr. Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 27 nr 2

Opis fizyczny: S. 26-27, il.


13/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Obecność nauczyciela w internetowej społeczności uczącej się.

Tytuł równoległy: The teacher's presence in online learning community.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 27

Opis fizyczny: S. 33-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


14/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Cultural animation in educational practice : selected activities for students of primary schools in Toruń.

Tytuł równoległy: Animacja kulturalna w praktyce edukacyjnej : wybrane działania na rzecz uczniów toruńskich szkół podstawowych.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21 no. 3

Opis fizyczny: S. 129-140, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 8.000


15/70


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Selected aspects of self-education of pedagogy students at Nicolaus Copernicus University in Toruń in the context of new media.

Czasopismo: Cognitive Science, New Media, Education

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 75-95, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/CSNME

Punktacja MNiSW: 1.000


16/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Selected aspects of ICT applications in education : inspirations by the scientific achievements of the Norwegian theoretician and researcher - Harald Nilsen.

Czasopismo: Cognitive Science, New Media, Education

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 15-22

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/CSNME

Punktacja MNiSW: 1.000


17/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Pedagogika medialna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przykład studiów stacjonarnych w formie online.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (68)

Opis fizyczny: S. 4-10, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 15.000


18/70


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: The potential of interactive media and their relevance in the education process.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 6 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-10

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


19/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Activity of online learners.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 10 / sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 123-137

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Nature of communication in online learning groups.

Tytuł całości: New technologies in education and communication / ed. by Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 227-242

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Engaged academic e-learning : research report.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 151-175, tab.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


22/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: E-portfolio, czyli jak promować się w sieci.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (66)

Opis fizyczny: S. 33-38, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


23/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Trendy w badaniach nad edukacją na odległość : przegląd wybranej literatury.

Tytuł równoległy: Trends in research on distance education : a review of selected literature.

Tytuł całości: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji = Education and new technologies in culture, information and communication / red. nauk. Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 239-272, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Umiejętności informacyjne w kontekście nowej kultury uczenia się.

Tytuł całości: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym, teoria i praktyka. T. 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją : 2015

Opis fizyczny: S. 195-206, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji pt. "Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji", (Toruń, 09-10.06.2015).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 221-222

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


26/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Doświadczenia studentów w pracy z e-portfolio : raport z badań pilotażowych.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (250)

Opis fizyczny: S. 25-26, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji tematem XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 4 (253)

Opis fizyczny: S. 44-45


28/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Initiative of students using e-learning.

Tytuł całości: Faces of traditional and new media in education of the 21st century, features, tools, use = Oblicza tradycyjnych i nowych mediów w edukacji XXI wieku : cechy, narzędzia, wykorzystanie / eds.: Monika Frania, Tomasz Huk, Marcin Musioł.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2014

Opis fizyczny: S. 267-277

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


29/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: E-learning quality control in the Polish higher education system.

Tytuł całości: Media and trust, theoretical, research and practical contexts / ed.: Maria Czerepaniak-Walczak, Elżbieta Perzycka.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 305-314

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/70


Autorzy: Skibińska Małgorzata, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 222 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 199-219.

Punktacja MNiSW: 20.000


31/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: O uczeniu się w przestrzeni Internetu : wyzwania i konteksty społecznokulturowe.

Tytuł całości: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, poznanie, komunikacja i działanie : mechanizmy integrujące i separujące : Szczecin, 25-27.09.2014 : abstrakty / red. Agnieszka Aloksa, Kinga Kowalczyk-Purol.

Adres wydawniczy: Szczecin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk : 2014

Opis fizyczny: S. 40


32/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Community in a virtual classroom.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 35 no. 1

Opis fizyczny: S. 66-76

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


33/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Intergenerational relations in teaching and learning compared to modern digital technologies.

Tytuł całości: DisCo 2013, new technologies and media literacy education : 8th conference reader DisCo 2013 / ed. by Jan Beseda and Zbyněk Machát.

Adres wydawniczy: Praha, Center for Higher Education Studies : 2013

Opis fizyczny: S. 256-259


34/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Młodzi dorośli w obliczu kształcenia internetowego : spojrzenie z perspektywy różnicowej.

Tytuł całości: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał.

Adres wydawniczy: Kraków, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN : 2012

Opis fizyczny: S. 257-270

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Alfabet e-edukacji.

Tytuł całości: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 595-622

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: The remote learning process from the perspective of individual differences.

Tytuł całości: Young people's digital everyday life and education, new forms of self-formation, learning and digital literacy / eds. Erik Bratland, Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 88-118

Punktacja MNiSW: 5.000


37/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: E-learning in academic teaching : research report.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 28 no. 2

Opis fizyczny: S. 84-93

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.149

Punktacja MNiSW: 15.000


38/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych.

Tytuł całości: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Emilii Musiał i Ireny Pulak.

Adres wydawniczy: Kraków, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej : 2011

Opis fizyczny: S. 182-198

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Perspektywy wykorzystania podręcznika elektronicznego w edukacji.

Tytuł całości: Podręczniki i poradniki, konteksty, dyskursy, perspektywy / red. nauk. Mariola Chomczyńska-Rubacha.

Adres wydawniczy: Kraków, Impuls : 2011

Opis fizyczny: S. 165-182

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Jak nauczać w sieci? : analiza dobrych praktyk.

Tytuł całości: Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 181-195, streszcz. ang., pol.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Blogi jako wyzwanie edukacyjne

Tytuł całości: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2011

Opis fizyczny: S. 75-84, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Wykład w kształceniu na odległość

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: 258 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 242-258.

Punktacja MNiSW: 20.000


43/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: The analysis of comments on Internet education blogs on the example of an international project ICT in Social Life.

Czasopismo: Fredrikke

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 55-69, tab., wykr.

Uwagi: Tytuł tomu: Education across borders : towards e-didactics of international module in socio-cultural aspects of ICT / eds.: Beata Godejord, Elzbieta Perzycka.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Kształcenie na odległość jako swoiste rozwinięcie koncepcji wielostronnego nauczania i uczenia się.

Tytuł całości: Media w edukacji, poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 173-180, streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.


45/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Sztuka prowadzenia wykładów w Sieci

Tytuł całości: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Wojciecha Folty

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2010

Opis fizyczny: S. 169-180


46/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Siemińska-Łosko Agnieszka.

Tytuł oryginału: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej : studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej i 20-lecia powstania Toruńskiego Ośrodka Badań nad Edukacją Informatyczną i Medialną / red. Wioletta Kwiatkowska, Agnieszka Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: 370 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 3.000


47/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Odkrywanie własnej drogi naukowo-badawczej.

Tytuł równoległy: Discovering personal research pathway.

Tytuł całości: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej [...] / red. W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 75-88, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.


48/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: W kierunku rozwoju pedagogiki medialnej : 10 lat konferencji naukowych w Toruniu.

Tytuł całości: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej [...] / red. W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 63-71


49/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Nowoczesne technologie w doskonaleniu nauczycieli.

Tytuł całości: Pedagogika informacyjna, przestrzenie edukacji medialnej / red. nauk Elżbieta Perzycka.

Adres wydawniczy: Szczecin, ZAPOL : 2009

Opis fizyczny: S. 141-149, il.


50/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania platformy e-learning w opinii studentów pedagogiki.

Tytuł całości: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 222-231, streszcz. ang., pol.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.


51/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Odniesienia do zasad nauczania Kazimierza Sośnickiego w edukacji informatycznej.

Tytuł całości: Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 97-105, tab.

Uwagi: Bibliogr.


52/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: W kierunku rozwoju dydaktyki : od dydaktyki tradycyjnej do dydaktyki cyfrowej sieci.

Tytuł całości: Współczesne problemy kształcenia na odległość / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 136-153

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.


53/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki / pod red. Bronisława Siemienieckiego. T. 1-2. Warszawa 2007

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 159-162

Uwagi: RECENZJA


54/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komunikacja - Media - Język - Edukacja", Toruń 4-5 maja 2009 r.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 236-240


55/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Komunikacja - Media - Język - Edukacja, Toruń, 4-5 maja 2009 r.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 10 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 141-144


56/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Multimedia strumieniowe w edukacji.

Tytuł całości: Edukacja czytelnicza i medialna, skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych / pod red. Wioletty Kwiatkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 169-190, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 2.000


57/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Możliwości i ograniczenia kształcenia na odległość : ujęcie teoretyczne i praktyczne.

Tytuł całości: Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 54-62

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


58/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Skuteczność dydaktyczna wykładów uproblemowionych w kształceniu na odległość.

Tytuł całości: Postępy e-edukacji, praca zbiorowa / pod red. zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej : 2008

Opis fizyczny: S. 152-163, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 3.000


59/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Edukacja czytelnicza i medialna : skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych / pod red. Wioletty Kwiatkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 259 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


60/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: W kierunku rozwoju dydaktyki : od dydaktyki tradycyjnej do dydaktyki cyfrowej sieci.

Tytuł całości: Współczesne problemy kształcenia na odległość / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 126-143

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


61/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: E-learning w kształceniu pedagogów : projekt badań.

Tytuł całości: Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka, zbiór rozpraw / pod red. Aleksandry Mreły i Piotra Szymańskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2007

Opis fizyczny: S. 167-174, streszcz. ang.

Seria: (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Informatyka Stosowana ;T. 5 nr 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


62/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Interakcje pomiędzy studentami a wykładowcą i w gronie studentów podczas wykładów tradycyjnych i na odległość.

Tytuł całości: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2007

Opis fizyczny: S. 144-159, il., streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


63/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim : wyniki badań własnych.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1 (18)

Opis fizyczny: S. 58-61

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


64/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VI Krajowej Konferencji Naukowej nt. Media w edukacji - szanse i zagrożenia (28-29 maja 2007 r., UMK Toruń).

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 8 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 225-233

Uwagi: Bibliogr.


65/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Internet jako interaktywne środowisko w kognitywnym uczeniu się.

Tytuł całości: Edukacja informacyjna, technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Oficyna Wydawnicza CDiDN : 2005

Opis fizyczny: S. 231-236

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


66/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Internet a niewidomi.

Tytuł całości: Komputer w pedagogice specjalnej / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2005

Opis fizyczny: S. 78-84, il.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


67/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Wyrażanie skuteczności dydaktycznej serwera edukacyjnego - w drodze naturalnego eksperymentu pedagogicznego : koncepcja badań.

Tytuł całości: Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2005

Opis fizyczny: S. 127-133

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Uwagi: W nazw. aut. błędna forma imienia
Uwagi: Toż w: Toruń 2006.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


68/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Zainteresowanie studentów polską kulturą narodową prezentowaną w internecie w świetle badań własnych.

Tytuł całości: Edukacja informacyjna, nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, Oficyna Wydawnicza CDiDN : 2004

Opis fizyczny: S. 269-274

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


69/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Preface to the book "Information Technology in Polish Schools. The status quo and the aims ". / by Professor Bronisław Siemieniecki. Toruń 2003.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 3 no. 2 (3)

Opis fizyczny: S. 201-204

Uwagi: RECENZJA


70/70


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta.

Tytuł oryginału: Prezentacja multimedialna pt. "Owoce i warzywa" jako przykład wykorzystania programu prezentacyjnego do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Tytuł całości: Edukacja informacyjna / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, Agencja Wydawnicza Kwadra : 2003

Opis fizyczny: S. 202-205, il.