Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Samotność młodego człowieka : kryzys czy wyzwanie do rozwoju?

Tytuł całości: Różne oblicza samotności, konteksty pedagogiczne / red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 19-31

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Duchowość w rozwoju człowieka biznesu.

Tytuł całości: Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kardynała Josepha Ratzingera - Benedykta XVI / pod red. Heleny Czakowskiej, Mariusza Kucińskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej : 2017

Opis fizyczny: S. 151-166, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Duchowe potrzeby w procesie opieki.

Tytuł całości: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe, studia z pedagogiki opiekuńczej / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: S. 117-129

Punktacja MNiSW: 20.000


4/120


Autorzy: Kustra Czesław, Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Bandura Agnieszka.

Tytuł oryginału: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: 336 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Duchowość psychopaty

Tytuł całości: Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: S. 105-120

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Modlitwa w terapii osób uzależnionych.

Tytuł całości: Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej, tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych / red. nauk. Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: S. 181-195

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Zaspokajanie potrzeb duchowych osób zagubionych.

Tytuł równoległy: Satisfying the spiritual needs of lost people.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1-2 (262-263)

Opis fizyczny: S. 28-34, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Pokora w życiu osób konsekrowanych z perspektywy życia bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Czasopismo: Życie Konsekrowane

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (123)

Opis fizyczny: S. 42-61

Uwagi: Tytuł numeru: Cnota pokory w życiu konsekrowanym.

Punktacja MNiSW: 4.000


9/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Komunikacja osób uważających się za prawych w społeczeństwie z osobami z tzw. marginesu, w świetle ewangelicznego obrazu : faryzeusz i celnik w świątyni jerozolimskiej (Łk 18,9-14).

Tytuł całości: Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja, aktualne problemy, wyzwania i możliwości / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 331-345

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


10/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Formy opieki nad osobami powracającymi z sekt.

Tytuł całości: Niebanalne oblicza resocjalizacji i profilaktyki społecznej / red. nauk. Przemysław Frąckowiak, Anna Knocińska, Peter Jusko.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2016

Opis fizyczny: S. 121-132

Seria: (Próby i Szkice Humanistyczne ;t. 10)

Punktacja MNiSW: 4.000


11/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi w placówce wsparcia dziennego.

Czasopismo: Społeczeństwo i Rodzina

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (46)

Opis fizyczny: S. 26-46, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


12/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wspólnoty religijne w zapobieganiu wykluczeniom osób młodych odczuwających brak sensu życia.

Tytuł całości: Filozoficzne implikacje w pedagogice, o sensie życia, edukacji i wychowaniu / red nauk. Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2015

Opis fizyczny: S. 83-96

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wspólnota jako grupa wsparcia w terapii osób uzależnionych od alkoholu.

Tytuł całości: Współczesne problemy resocjalizacji, w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 321-337

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Kara i nagroda jako metoda wychowawcza Janusza Korczaka (1878-1942).

Tytuł całości: Idee Korczakowskie w perspektywie współczesnych nauk o wychowaniu i aktualnych wyzwań społecznych, praca zbiorowa / pod red. nauk. Łucji Kabzińskiej i Anny Prusik.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP : 2014

Opis fizyczny: S. 105-118

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


15/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Oratoria we włączaniu trudnej młodzieży do społeczeństwa.

Tytuł całości: Edukacja a włączenie społeczne, konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 125-143

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


16/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Oratoria w resocjalizacji młodzieży trudnej.

Tytuł całości: Opieka, edukacja, profilaktyka i resocjalizacja, wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej / red. nauk. Agnieszka Nowicka, Renata Małgorzata Ilnicka.

Adres wydawniczy: Lubin, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego : 2013

Opis fizyczny: S. 437-451

Seria: (Prace Naukowe Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Seria: Nauki Społeczne i Humanistyczne)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku parafii rzymsko-katolickich w Polsce.

Tytuł całości: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym, stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 60-76

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie chrześcijańskie młodzieży niedostosowanej społecznie.

Tytuł całości: Resocjalizacja instytucjonalna, bariery i możliwości / red. nauk. Irena Mudrecka, Mariusz Snopek.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 67-88, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/120


Autorzy: Kustra Czesław, Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: 328 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Nowe wyzwania : w kierunku pedagogiki miłości.

Tytuł całości: Zagubione człowieczeństwo, wybrane patologie społeczne XXI wieku / red. nauk.: Aldona Małyska i Elżbieta Mudrak.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP : 2013

Opis fizyczny: S. 337-343

Punktacja MNiSW: 4.000


21/120


Autorzy: Hrehorowicz Arleta, Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Polityczność (w) edukacji / Kazimierz Przyszczypkowski. Poznań 2012.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 5 (52)

Opis fizyczny: S. 24-25

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 9.000


22/120


Autorzy: Kustra Czesław, Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Self care as an aim of andragogical interactions.

Czasopismo: Journal of Educational Review

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 6 no. 2

Opis fizyczny: S. 183-187

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Jakość życia w starości.

Tytuł całości: Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2012

Opis fizyczny: S. 273-288

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Pedagogia michalitów [Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła].

Tytuł całości: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych, historia i współczesność. T. 1 / red. nauk. Janina Kostkiewicz.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2012

Opis fizyczny: S. 499-536

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Kompetencje i umiejętności pedagoga resocjalizacyjnego w pracy z młodzieżą trudną.

Tytuł całości: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej / red. nauk. Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Joanna Cichla.

Adres wydawniczy: Głogów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2012

Opis fizyczny: S. 93-105

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831-1923).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 472 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 359-373

Punktacja MNiSW: 20.000


27/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Dolentium hominum : duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali. Kraków 2011.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 30

Opis fizyczny: S. 251-252

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


28/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Jadwigi Zamoyskiej (1831-1923) koncepcja wychowania przez pracę jako przykład polskiego feminizmu.

Tytuł całości: Przełomy edukacyjne, dziedzictwo polskiej teorii i praktyki / red. nauk. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 82-93

Seria: (Biblioteka Historii Edukacji ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


29/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Sexual aggression of women : unsatisfield needs or an exchange of social roles?

Czasopismo: Journal of Educational Review

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 4 no. 2

Opis fizyczny: S. 201-206

Uwagi: Bibliogr.


30/120


Autorzy: Kustra Czesław, Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Samotroska jako cel oddziaływań andragogicznych.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 122-130, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


31/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Rola ludzi starych w wychowaniu do "życia po życiu" w środowisku rodzinnym.

Tytuł całości: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny / red. nauk. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek.

Adres wydawniczy: Głogów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2010

Opis fizyczny: S. 167-176

Uwagi: Bibliogr.


32/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowawca w systemie zapobiegawczym ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) wyzwaniem dla współczesnych wychowawców.

Tytuł całości: O wychowawcach i wychowaniu, perspektywa myślenia pedagogicznego / red. Ewa Kubiak-Szymborska.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 76-90

Uwagi: Bibliogr.


33/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Obecność umierającego bliźniego : śmierć jako wartość.

Tytuł całości: Obecność i nieobecność, sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji : (przyczynek do studium) / pod red. Moniki D. Filińskiej, Barbary Momot, Andrzeja Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 201-209

Seria: (Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych)

Uwagi: Toż ang.: The presence of a dying neighbour : death as a value. In: Presence and absence : the situation of a fragile human being in contemporary civilisation / eds.: Monika D. Filińska, Barbara Momot, Andrzej Wojciechowski. Toruń ; Marshall of Kujawsko-Pomorskie Voivodship, 2010. S. 177-183


34/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wybrane chrześcijańskie metody w wychowaniu resocjalizacyjnym.

Tytuł całości: Resocjalizacja od tradycji do współczesności, wybrane konteksty / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla.

Adres wydawniczy: Głogów, Netprojekt : 2010

Opis fizyczny: S. 143-154

Uwagi: Bibliogr.


35/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Agresja seksualna kobiet - niezaspokojone potrzeby czy zamiana ról społecznych?

Tytuł równoległy: Sexual aggression of women - unsatisfied needs or exchange of social roles?

Tytuł całości: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej [...] / red. W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 349-363, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


36/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Człowiek wobec świadomości własnej śmierci i niepokojących pytań : co dalej?

Tytuł całości: Wielowymiarowość cierpienia / pod red. nauk. Józefa Binnebesela, Jacka Błeszyńskiego, Zbigniewa Domżała.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2010

Opis fizyczny: S. 231-244


37/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Stare-nowe zasady wychowania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Czasopismo: Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (11)

Opis fizyczny: S. 49-63, streszcz. ang.

Uwagi: Toż w: Przegląd Historyczno-Oświatowy R. 53 (2010) nr 3/4 S. 47-59

Uwagi: Bibliogr.


38/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Therapeutic relations of a carer in the effective process of care.

Czasopismo: Journal of Educational Review

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 3 no. 1

Opis fizyczny: S. 39-44

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


39/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Zasady wychowania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej księdza Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 53 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 47-59

Punktacja MNiSW: 10.000


40/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Posługa egzorcysty-wychowawcy w terapii młodzieży niedostosowanej społecznie.

Czasopismo: Społeczeństwo i Rodzina

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (22)

Opis fizyczny: S. 17-31, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


41/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Rola i miejsce ludzi u schyłku życia.

Tytuł całości: Aby żyć piękniej / [red. Bogumiła Kania-Łącka]

Adres wydawniczy: Poznań, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej : 2009

Opis fizyczny: S. 44-52


42/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: System zapobiegawczy ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) wyzwaniem dla współczesnych systemów edukacyjnych.

Tytuł całości: Antyspołeczność, diagnoza, profilaktyka, interwencja / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Józefa Rejmana.

Adres wydawniczy: Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 301-314, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


43/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Błogosławiony ks. B. Markiewicz - wychowawca dzieci i młodzieży.

Tytuł całości: Kazania o błogosławionym ks. Bronisławie Markiewiczu / wybór i oprac. Henryk Skoczylas.

Adres wydawniczy: Marki, Centrum Myśli Michalickiej, Wydawnictwo Michalineum : 2009

Opis fizyczny: S. 45-63


44/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Błogosławiony ks. B. Markiewicz - wzorzec dla wychowawców.

Tytuł całości: Kazania o błogosławionym ks. Bronisławie Markiewiczu / wybór i oprac. Henryk Skoczylas.

Adres wydawniczy: Marki, Centrum Myśli Michalickiej, Wydawnictwo Michalineum : 2009

Opis fizyczny: S. 65-72


45/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Podstawy michalickiego systemu wychowania.

Adres wydawniczy: Marki, Wydawnictwo Michalineum, Centrum Myśli Michalickiej Zgromadzenia św. Michała Archanioła : 2009

Opis fizyczny: 271 s.

Punktacja MNiSW: 12.000


46/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Pedagogika specjalna wobec problematyki wychowania seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. T. 4: Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Katedra Pedagogiki Specjalnej : 2009

Opis fizyczny: S. 97-103

Uwagi: Bibliogr.


47/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: The issue of sexual education for individuals with down syndrome.

Tytuł całości: Special pedagogy in researches and scientific analysis / ed. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska.

Adres wydawniczy: Stettin, University of Stettin. Special Pedagogy Departament : 2009

Opis fizyczny: S. 59-70, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


48/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wdzięczność i zobowiązanie : myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego / pod red. Czesława Kustry.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 272 s.

Punktacja MNiSW: 3.000


49/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Błogosławiony ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912) o Papieżu Polaku (1920-2005).

Tytuł całości: Wdzięczność i zobowiązanie, myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego / pod red. Czesława Kustry.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 69-82


50/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Relacje terapeutyczne opiekuna i podopiecznego w przebiegu opieki.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 135-146


51/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz. Toruń 2008.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 169-171

Uwagi: RECENZJA


52/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Koncepcje i rzeczywistość pedagogiki specjalnej.

Tytuł równoległy: Concepts and reality of special pedagogy.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 177-182

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


53/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Oratoria jako aktualna forma opieki i wychowania młodego pokolenia.

Tytuł całości: Aktywność wychowawcza Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła na przykładzie działalności Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu / Krzysztof Winiarski.

Adres wydawniczy: Toruń, [s.n.] : 2008

Opis fizyczny: S. 157-173

Punktacja MNiSW: 3.000


54/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Opieka nad ludźmi słabymi w Kościele.

Tytuł całości: Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego, Ditty Baczały i Józefa Binnebesela.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2008

Opis fizyczny: S. 263-278

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


55/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Działalność opiekuńczo-wychowawcza Kościoła katolickiego w Polsce.

Tytuł całości: Pedagogika opiekuńcza, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia : 2008

Opis fizyczny: S. 257-278

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


56/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Hospicjum miejscem spotkania.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. T. 3: Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych / red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło.

Adres wydawniczy: Szczecin, ZAPOL : 2008

Opis fizyczny: S. 135-143

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


57/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Death as a value in the meeting with a dying neighbour.

Tytuł całości: Special pedagogy within theoretical and practical dimension / ed. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło.

Adres wydawniczy: Szczecin, University of Szczecin. Zakład Pedagogiki Specjalnej : 2008

Opis fizyczny: S. 19-25


58/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Duchowość chrześcijańska a sens życia człowieka.

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 195-206

Punktacja MNiSW: 3.000


59/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Terapeutyczny wymiar religii chrześcijańskiej

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 39-58, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


60/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Czy jesteśmy bezradni wobec przemocy?

Czasopismo: Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 191-197

Uwagi: Bibliogr.


61/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Problematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 69 nr 1

Opis fizyczny: S. 3-13, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


62/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Chrześcijańskie wychowanie "nowego człowieka" jako współczesne wyzwanie do poszukiwania siebie.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 1

Opis fizyczny: S. 27-50, streszcz. ang.


63/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: The role of religion in resocializing maladjusted youths.

Tytuł równoległy: Role náboženství v resocializaci narušených.

Tytuł całości: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, sborník příspěvků z mezinárodní konference / red. P. Franiok, R. Kovářová.

Adres wydawniczy: Ostrava, Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity : 2007

Opis fizyczny: S. 109-116

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 12]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


64/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Naśladowanie św. Michała Archanioła w nauce bł. ks. Br. Markiewicza.

Tytuł całości: Kazania o św. Michale Archaniele i aniołach / wybór i oprac. Henryk Skoczylas.

Adres wydawniczy: Marki, Centrum Myśli Michalickiej, Wydawnictwo Michalineum : 2007

Opis fizyczny: S. 35-48


65/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Walka z szatanem wezwaniem nie tylko dla michalitów.

Tytuł całości: Kazania o św. Michale Archaniele i aniołach / wybór i oprac. Henryk Skoczylas.

Adres wydawniczy: Marki, Centrum Myśli Michalickiej, Wydawnictwo Michalineum : 2007

Opis fizyczny: S. 49-61


66/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Opieka nad ludźmi starymi w Kościele.

Tytuł całości: Pomoc i opieka w starości / red. nauk. Barbara Kromolicka, Beata Bugajska, Katarzyna Seredyńska.

Adres wydawniczy: Szczecin, ZAPOL : 2007

Opis fizyczny: S. 335-346, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


67/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Powściągliwość i praca w wychowaniu chrześcijańskim.

Tytuł całości: Wychowanie chrześcijańskie, między tradycją a współczesnością / red. Alina Rynio.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 851-862, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


68/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie do patriotyzmu / pod red. Waldemara Janigi. Przemyśl-Rzeszów 2006.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 212-215

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


69/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie patriotyczne w nauce i praktyce ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Tytuł całości: Wychowanie do patriotyzmu / pod red. Waldemara Janigi.

Adres wydawniczy: Przemyśl, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 679-700

Punktacja MNiSW: 6.000


70/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Chrześcijańskie spojrzenie na śmierć.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 61-76, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


71/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Działalność edukacyjna Towarzystwa "Powściągliwość i Praca" w latach 1898-1949.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : 2005

Opis fizyczny: 208, [4] s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


72/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Opieka i samowychowanie w przyparafialnych placówkach.

Tytuł całości: Opieka a edukacja, studia dedykowane profesorowi Marianowi Byblukowi z okazji 70. rocznicy urodzin / pod red. Piotra Petrykowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 149-169

Punktacja MNiSW: 6.000


73/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania : pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 221-224


74/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim : (etiologia, symptomatyka, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko. Warszawa, Pułtusk 2005.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 248-250

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


75/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 4-5 (139-140)

Opis fizyczny: S. 13-20

Punktacja MNiSW: 1.000


76/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Edukacja religijna w pedagogice.

Tytuł całości: Człowiek i edukacja, studia ofiarowane profesorowi Józefowi Półturzyckiemu z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej / pod red. E. Anny Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2004

Opis fizyczny: S. 399-416

Punktacja MNiSW: 2.000


77/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie seksualne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako etap przygotowawczy do życia w małżeństwie.

Tytuł całości: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2004

Opis fizyczny: S. 169-182

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


78/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Troska Kościoła o dzieci i młodzież w przeszłości : zarys problematyki.

Tytuł całości: Młodzież, historia, teraźniejszość, przyszłość : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego.

Adres wydawniczy: Sandomierz, Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka : 2004

Opis fizyczny: S. 13-37

Punktacja MNiSW: 2.000


79/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Opętanie jako kategoria psycho-pedagogiczna i teologiczna w odniesieniu do młodzieży.

Tytuł całości: Przetrwanie i rozwój - niezbywalne powinności wychowania, V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Wrocław, 23-25 września 2004 : materiały konferencyjne. 2: Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym.

Adres wydawniczy: Wrocław, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : 2004

Opis fizyczny: S. 279-294

Uwagi: Materiały przedkonferencyjne wydane na prawach rękopisu


80/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie patriotyczne w nauce i praktyce ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Tytuł całości: Przetrwanie i rozwój - niezbywalne powinności wychowania, V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Wrocław, 23-25 września 2004 : materiały konferencyjne. 2: Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym.

Adres wydawniczy: Wrocław, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : 2004

Opis fizyczny: S. 265-277

Uwagi: Materiały przedkonferencyjne wydane na prawach rękopisu


81/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Opętanie jako kategoria psycho-pedagogiczna i teologiczna w odniesieniu do młodzieży.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 165-179

Punktacja MNiSW: 3.000


82/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Osoba jako podmiot wychowania w koncepcji pedagogicznej ks. Józefa Kentenicha / Joanna Anastazja Komor. Świder 2003.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 246-248

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


83/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie religijno-moralne współczesnego człowieka.

Tytuł całości: Edukacja, kultura, teologia, studia ofiarowane księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin / pod red. Krzysztofa Koneckiego i Ireneusza Werbińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 99-118

Punktacja MNiSW: 2.000


84/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Rola ideału w wychowaniu młodzieży.

Tytuł całości: Jak wychowywać młodego człowieka w XXI wieku, materiały sympozjum naukowego, Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym, Miejsce Piastowe, 25-26 października 2002.

Adres wydawniczy: Krosno, Apla : 2003

Opis fizyczny: S. 9-37

Punktacja MNiSW: 2.000


85/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem w koncepcji wychowawczej ks. B. Markiewicza (1842-1912).

Tytuł całości: Pomoc społeczna, praca socjalna, teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego : 2003

Opis fizyczny: S. 634-656

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


86/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie aksjologiczne : chrześcijańskie wartości w wychowaniu.

Tytuł całości: Wokół wsparcia społecznego, wsparcie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży poprzez niepubliczne placówki dziennego pobytu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 13 XI 2002 r. / pod red. Jacka Swęda i Waldemara Woźniaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Michalineum : 2003

Opis fizyczny: S. 57-81

Punktacja MNiSW: 2.000


87/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912) : prekursor pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

Czasopismo: Kwartalnik Pedagogiczny

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 48 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 87-101, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


88/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Młodzież zmarginalizowana : szanse wychowania religijnego.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 67-82

Punktacja MNiSW: 3.000


89/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Ksiądz Wojciech Piwowarczyk 1902-1992 : materiały do biografii / red. i oprac. Grażyna Karolewicz. Kielce 2002.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 207-209

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


90/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Rozwój teorii opieki nad dzieckiem na ziemiach polskich w XIX i w pierwszej połowie XX wieku.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 46 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 45-60

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


91/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka : współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 556 s., streszcz. ang., niem.

Seria: (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 485-511. Indeks

Punktacja MNiSW: 16.000


92/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie religijne młodzieży patologicznej.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1 (34)

Opis fizyczny: S. 69-88, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


93/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Myśl pedagogiczna przełomu wieków / red. Tadeusz Aleksander. Kraków 2001.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 223-225

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


94/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Powściągliwość w wychowaniu człowieka w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 87-102

Punktacja MNiSW: 3.000


95/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie młodzieży dorastającej / Feliks Wojciech Bednarski. Warszawa 2000.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 221-223

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


96/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Pedagogia narodu polskiego w świetle narodów Europy w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Tytuł całości: Duchowość Europy / red. Stanisław Urbański, Marek Szymula.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 307-324

Seria: (Mistyka Polska ;8)

Punktacja MNiSW: 2.000


97/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz jako wychowawca narodu polskiego : pedagogia narodu polskiego w świetle narodów Europy w spojrzeniu ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Tytuł całości: Święci, błogosławieni, świadkowie wiary Archidiecezji Przemyskiej, materiały z sesji naukowej, Krosno, wrzesień 2000 r.

Adres wydawniczy: Krosno, Muzeum Rzemiosła : 2001

Opis fizyczny: S. 177-187

Uwagi: Przedr. z: Duchowość Europy / red. Stanisław Urbański, Marek Szymula. Warszawa 2001

Uwagi: Bibliogr.


98/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie narodowe w ujęciu Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 4 (33)

Opis fizyczny: S. 107-128, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


99/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Edukacja religijna współczesnej młodzieży : źródła i cele / Jerzy Bagrowicz. Toruń 2000.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 4 (33)

Opis fizyczny: S. 151-156

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


100/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Aktualność polskiej pedagogiki społecznej przełomu XIX i XX wieku w kontekście współczesnych procesów globalizacji i pluralizmu.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 4

Opis fizyczny: S. 79-97

Punktacja MNiSW: 1.000


101/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Chrześcijańskie doskonalenie człowieka przez pracę.

Czasopismo: Pedagogika Pracy

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 36-48

Punktacja MNiSW: 2.000


102/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Edukacja religijna współczesnej młodzieży : źródła i cele / Jerzy Bagrowicz. Toruń 2000.

Czasopismo: Ruch Pedagogiczny

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 72 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 121-125

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


103/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy : pokłosie konferencji zorganizowanej przez Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie z okazji 100-lecia obecności i pracy salezjanów w Polsce. Warszawa 2000.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 239-242

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


104/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Aniela Domino - toruński pedagog specjalny / Żaneta Arentewicz. Toruń 1999.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 180-182

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


105/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Bronisław Markiewicz (1842-1912) : prekursor pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 7-8 (82-83)

Opis fizyczny: S. 29-33

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


106/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Pedagogia życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Adres wydawniczy: Marki, Wydawnictwo Michalineum : 1999

Opis fizyczny: 341 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 331-341

Punktacja MNiSW: 16.000


107/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowawcza opieka nad dzieckiem zagrożonym we współczesnej parafii.

Tytuł całości: Pokój z dziećmi, pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka / red. nauk. Barbara Smolińska-Theiss.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 1999

Opis fizyczny: S. 221-239

Punktacja MNiSW: 2.000


108/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie ludzkiej płciowości elementem integralnego wychowania człowieka.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 117-127

Punktacja MNiSW: 3.000


109/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko : praca zbiorowa / pod red. Józefa Wilka. Lublin 1998.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 234-238

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


110/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Anemia pedagogiczna.

Czasopismo: Więź

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 42 nr 6

Opis fizyczny: S. 38-40


111/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie ludzkiej płciowości elementem integralnego wychowania człowieka.

Tytuł całości: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny : abstrakty / [red. Janusz Gnitecki].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział : 1998

Opis fizyczny: S. 121-122


112/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Oratoria jako forma opieki wychowawczej we współczesnej parafii.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1998

Opis fizyczny: 64 s.

Seria: (Z Zagadnień Pedagogiki Chrześcijańskiej)

Punktacja MNiSW: 2.000


113/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Znaczenie pokory w wychowaniu chrześcijańskim w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1998

Opis fizyczny: 91 s.

Seria: (Z Zagadnień Pedagogiki Chrześcijańskiej)

Punktacja MNiSW: 2.000


114/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej / Stanisław Urbański. Warszawa 1997.

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 130 z. 3

Opis fizyczny: S. 457-459

Uwagi: RECENZJA


115/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Wychowanie seksualne - zagrożenie czy szansa?

Czasopismo: Athenaeum (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 2

Opis fizyczny: S. 111-136, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


116/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Oratoria w wychowaniu młodzieży.

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 128 z. 2

Opis fizyczny: S. 173-179

Punktacja MNiSW: 3.000


117/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Katolicka myśl wychowawcza wobec wyzwań współczesności.

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 129 z. 2-3

Opis fizyczny: S. 277-279


118/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Katolicka myśl wychowawcza wobec wyzwań współczesności : sprawozdanie z konferencji naukowej odbytej dnia 23 maja 1997 roku w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 293-295


119/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Oratorium jako forma opieki wychowawczej.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 179-197

Punktacja MNiSW: 3.000


120/120


Autorzy: Kustra Czesław.

Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna i wychowanie seksualne.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 9 (48)

Opis fizyczny: S. 20

Uwagi: a