Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

prof. dr hab. Piotr Błajet

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/65


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: The importance of place in creative activity : a proposal for an integral approach.

Czasopismo: Creativity : theories, research, applications

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: S. 27-37

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/ctra

Punktacja MNiSW: 20.000


2/65


Autorzy: Baczała Ditta, Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Intymność, rozwój, edukacja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 178 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 167-177.

Punktacja MNiSW: 100.000


3/65


Autorzy: Murawska Iwona, Przyborowska Beata, Kopińska Violetta, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Settlement type and educational Effectiveness of Polish schools on the example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2019

Szczegóły: No. 43

Opis fizyczny: S. 45-55, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bog

Punktacja MNiSW: 40.000


4/65


Autorzy: Binnebesel Józef, Baczała Ditta, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Eugenika : aspekty historyczne, biologiczne i edukacyjne.

Tytuł równoległy: Eugenics : historical, biological and educational aspects.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 52

Opis fizyczny: S. 139-158

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 20.000


5/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Zawody sportowe : konteksty edukacyjne.

Tytuł równoległy: Sports competitions : educational contexts.

Tytuł całości: Sport i olimpizm w polskiej tradycji i edukacji społecznej, (rodzina, szkoła, środowisko) : w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości = Sport and olympism in Polish tradition and social education : (family, school, society) : on the 100th Anniversary of Polish independence / red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 153-164, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Zdrowie i seks seniorów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 183 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 100.000


7/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Decentracja - rozwój - edukacja.

Tytuł równoległy: Decentration - development - education.

Czasopismo: Horyzonty Wychowania

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 17 nr 41

Opis fizyczny: S. 97-105, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17399/HW

Punktacja MNiSW: 13.000


8/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Baczała Ditta, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Education leaders' health in the integral perspective : a research account.

Tytuł równoległy: Zdrowie liderów oświaty w perspektywie integralnej : raport z badań.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 49

Opis fizyczny: S. 55-65, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


9/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: (Nie)przypadkowy sport.

Tytuł równoległy: (Non)accidental sport.

Tytuł całości: Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Anna Bochenek.

Adres wydawniczy: Biała Podlaska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu : 2017

Opis fizyczny: S. 42-51, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/65


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr, Murawska Iwona, Aksamit Emilia.

Tytuł oryginału: Kategoria integralności w edukacji / pod red. Beaty Przyborowskiej, Piotra Błajeta, Iwony Murawskiej, Emilii Aksamit.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 300 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/65


Autorzy: Błajet Zuzanna, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Metafora z motywem psa, czyli o bliskości odległych kultur.

Czasopismo: Edukacja Międzykulturowa

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 163-181, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/em

Punktacja MNiSW: 7.000


12/65


Autorzy: Baczała Ditta, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa konferencja naukowa "Recreational activity and joy in senior's Life", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 20-21.04.2017 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 320-321

Uwagi: 10.12775/RA


13/65


Autorzy: Baczała Ditta, Błajet Piotr, Szafrański Mateusz.

Tytuł oryginału: Recreational activity of seniors with intellectual disability.

Tytuł równoległy: Aktywność rekreacyjna seniorów z niepełnosprawnością intelektualną.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 143-156, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


14/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompetencje dyrektora szkoły jako lidera : raport z badań.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 44

Opis fizyczny: S. 105-120, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


15/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Rewitalizacja jako zadanie rozwojowe.

Tytuł równoległy: Rejuvenation as a development task.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 46

Opis fizyczny: S. 273-283, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


16/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: (Nie)przypadkowa edukacja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 210 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Błajet Zuzanna.

Tytuł oryginału: Education in a world of inequality.

Czasopismo: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 3 no. 1

Opis fizyczny: S. 2-6, tab.

Uwagi: Bibiogr.


18/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Od technologii do sztuki w sporcie.

Tytuł równoległy: From technology to art in sport.

Tytuł całości: Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, monografia dedykowana profesorowi Tadeuszowi Maszczakowi w 55-lecie pracy zawodowej i 25-lecie tytułu profesora = Practical and theoretical bacground of physical activity and sport for all / red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 181-193, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Integral practice of school principal leadership : the application of Ken Wilber's conception.

Tytuł równoległy: Praktyka integralna liderów oświaty : aplikacja koncepcji Kena Wilbera.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 135-148, tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


20/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Fair play jako wyraz kultury zaufania.

Tytuł całości: Polska myśl olimpijska (1984-2014), praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Zuchory.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polski Komitet Olimpijski : 2014

Opis fizyczny: S. 259-273

Uwagi: Tekst stanowi fragm. książki: Od edukacji sportowej do olimpijskiej : studium antropologiczne / P. Błajet. Kraków 2012.


21/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Kształtowanie postaw prospołecznych w ujęciu integralnym.

Tytuł całości: Społeczeństwo obywatelskie, wybrane aspekty jego tworzenia : (kontekst historyczny i współczesny) : praca zbiorowa / pod red. Łucji Kabzińskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP : 2014

Opis fizyczny: S. 141-150, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Krajowe Ramy Kwalifikacji z perspektywy rozwoju człowieka.

Czasopismo: Chowanna

Rocznik: 2014

Szczegóły: t. 2 (43)

Opis fizyczny: S. 253-266, tab.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


23/65


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Innovative competences in professional and private life.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 87-96, tab.; streszcz. pol., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


24/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Sport i zdrowie w okresie dorosłości.

Tytuł równoległy: Sport and health in adulthood.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 173-185, tab., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


25/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kształtowanie kompetencji demokratycznych : perspektywa rozwojowa.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 71-89, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


26/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Personalizacja jako czynnik transgresji w sporcie.

Tytuł całości: Sport i turystyka, uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności / red. nauk. Marek Kazimierczak, Jerzy Kosiewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego : 2013

Opis fizyczny: S. 111-121, tab.

Seria: (Monografie ;nr 427)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Od edukacji sportowej do olimpijskiej : studium antropologiczne.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2012

Opis fizyczny: 249 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 239-249

Punktacja MNiSW: 20.000


28/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: What can "integral" mean in education.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 6 (92)

Opis fizyczny: S. 66-80, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


29/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Aktywność prozdrowotna seniorów w świetle modelu ASUZ.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 116-127, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


30/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Integralna zmiana w edukacji - rola lidera.

Tytuł całości: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2011

Opis fizyczny: S. 76-92, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: "11 minut" Paulo Coelho jako przypowieść edukacyjna o miłości erotycznej.

Tytuł całości: Ku integralności edukacji i humanistyki, księga jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego / red. Zbigniew Kwieciński, Monika Jaworska-Witkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 711-736

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


32/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Wojownik Radości.

Tytuł całości: Wdzięczność i zobowiązanie, myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego / pod red. Czesława Kustry.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 215-224


33/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Rozwojowy potencjał turystyki i sportu w perspektywie antropologicznej.

Tytuł równoległy: The developmental potential of tourism and the sport in anthropological perspective.

Tytuł całości: Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację = Support of human development and education through tourism, sport and recreation / red. nauk. Radosław Muszkieta [et al.].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, WSG : 2009

Opis fizyczny: S. 167-172

Uwagi: Bibliogr.


34/65


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Body - Education - Mind Conference, Toruń, Poland, December 3-4, 2008.

Czasopismo: Journal of Integral Theory and Practice

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 4 no. 2

Opis fizyczny: S. 151-156


35/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Jak być uczonym / Michał Heller ; wybór i oprac. Małgorzata Szczerbińska-Polak.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 3 (72)

Opis fizyczny: S. 184-187

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


36/65


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Ciało - edukacja - umysł : wielkie tezy i przegląd (nowych?) koncepcji/praktyk edukacyjnych, Toruń, 3-4.12.2008 r.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny (Wrocław)

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 129-133


37/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Szkice o wychowaniu agonistycznym.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2008

Opis fizyczny: 158 s., Summ.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


38/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Niebieska władza, pomarańczowy nauczyciel, zielony uczeń.

Tytuł całości: Nauczyciel - misja czy zawód?, społeczne i profesjonalne aspekty roli / red. Paweł Rudnicki, Barbara Kutrowska, Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej : 2008

Opis fizyczny: S. 107-115

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


39/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: O potrzebie perspektywy antropologicznej w edukacji.

Tytuł całości: Oświata w otoczeniu burzliwym, migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji / red. nauk. Halina Rusek, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Oleksy.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 42-48

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2581)


40/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Powieść Jedenaście minut P. Coelho jako przypowieść edukacyjna o miłości.

Tytuł całości: Pola poznawcze dydaktyki w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska.

Adres wydawniczy: Białystok, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie : 2008

Opis fizyczny: S. 161-169

Punktacja MNiSW: 3.000


41/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Pochwała agresywności, czyli o waleczności i przedsiębiorczości.

Tytuł całości: Przemoc i agresja w szkole - próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : 2008

Opis fizyczny: S. 437-451

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


42/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Ciało w wirówce czterech ćwiartek Kena Wilbera.

Tytuł całości: Retoryka ciała w dyskursie publicznym / pod red. Roberta Cieślaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 226-238, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


43/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Joga - między ciałem a duchem.

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 257-273

Punktacja MNiSW: 3.000


44/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Zdrowie jako cel wychowania.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 125-136

Uwagi: Bibliogr.


45/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: O intelektualizacji życia, czyli o płaskim umyśle.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 29-37, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


46/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Gra jako rytuał przejścia.

Tytuł równoległy: Game as a rite of passage.

Tytuł całości: Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym = Humanist sense of ball games in physical education / pod red. Stanisława Żaka i Michała Spiesznego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych : 2007

Opis fizyczny: S. 13-19, streszcz. ang.

Seria: (Monografia / Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ;nr 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


47/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: O wychowaniu do wstydu : między pruderią a bezwstydem.

Tytuł całości: Pedagogika alternatywna, postulaty, projekty i kontynuacje. T. 1: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2007

Opis fizyczny: S. 219-228

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


48/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu / Beata Przyborowska. Olsztyn 2007.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2007, 2008

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 281-283

Uwagi: RECENZJA


49/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Sport bez przymiotnika.

Czasopismo: Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 87-94, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


50/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Nuda jako skutek bezcielesnej edukacji.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 9 (168)

Opis fizyczny: S. 11-15

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


51/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Sport czyli doświadczanie pogranicza.

Tytuł całości: Natura, edukacja, kultura, pedagogia źródeł / pod red. Beaty Przyborowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP : 2006

Opis fizyczny: S. 111-121

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


52/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Ciało jako kategoria pedagogiczna : w poszukiwaniu integralnego modelu edukacji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 267 s., Summ.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


53/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Sport jako metoda wychowania do cierpienia.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 195-203, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


54/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: O potrzebie edukacji cielesnej dorosłych.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2006, 2007

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 28-46

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


55/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Wychowanie, czyli intelekt kontra ciało.

Tytuł całości: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska.

Adres wydawniczy: Białystok, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie : 2005

Opis fizyczny: S. 243-252

Punktacja MNiSW: 6.000


56/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Ciało w kulturze współczesnej : wątki socjopedagogiczne.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP : 2005

Opis fizyczny: 167 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


57/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Ciało w obszarze wychowania.

Tytuł całości: Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we współczesnym dyskursie humanistycznym, praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe PTP : 2005

Opis fizyczny: S. 159-167

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


58/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Ciało jako medium komunikacji.

Tytuł całości: Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty / red. nauk. Anna Sajdak.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 81-90

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


59/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Ciało w obszarze wychowania (między intelektualizmem a somatyzmem).

Tytuł całości: Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania / red. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP : 2005

Opis fizyczny: S. 170-177

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


60/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Sukces w cyklu życia : próba adaptacji koncepcji Erika H. Eriksona.

Tytuł całości: Rozwój i edukacja dziecka, szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 33-40, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


61/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Agresja w szkole jako klęska intelektualistycznego wychowania.

Tytuł całości: Agresja w szkole, spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : 2004

Opis fizyczny: S. 185-194

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


62/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Bezdroża szkolnej edukacji seksualnej.

Tytuł całości: Płeć i rodzaj w edukacji / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha.

Adres wydawniczy: Łódź, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : 2004

Opis fizyczny: S. 183-191

Punktacja MNiSW: 2.000


63/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Odkrywanie święta w codzienności.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2003

Szczegóły: Nr spec.

Opis fizyczny: S. 155-169

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


64/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Pop-zdrowie nastolatka.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 115-127, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


65/65


Autorzy: Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Progi i bariery promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Tytuł równoległy: Obstacles and barriers of health promotion and health education.

Czasopismo: Zdrowie Publiczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 112 supl. 1

Opis fizyczny: S. 7-9

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000