Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

prof. dr hab. Józef Binnebesel

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/122


Autorzy: Baczała Ditta, Binnebesel Józef, Formella Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kontakt terapeutyczny z dzieckiem przeżywającym śmierć.

Tytuł całości: Kontekst "Inności" w komunikacji interpersonalnej, praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Andrzeja Guzowskiego, Grzegorza Bejdy, Agnieszki Lankau.

Adres wydawniczy: Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku : 2019

Opis fizyczny: S. 449-465, il.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew.

Tytuł oryginału: Lęk przed śmiercią.

Tytuł całości: Medycyna paliatywna / pod red. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz oraz Tomasza Dzierżanowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Termedia Wydawnictwa Medyczne : 2019

Opis fizyczny: S. 473-476, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/122


Autorzy: Dzierżanowski Tomasz, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Godność w umieraniu.

Tytuł równoległy: Dignity in dying.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 11 nr 4

Opis fizyczny: S. 156-162, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.5114/pm

Punktacja MNiSW: 20.000


4/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Baczała Ditta, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Eugenika : aspekty historyczne, biologiczne i edukacyjne.

Tytuł równoległy: Eugenics : historical, biological and educational aspects.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 52

Opis fizyczny: S. 139-158

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 20.000


5/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Katolik Galina Vìktorìvna.

Tytuł oryginału: Palìativno-hospìsna opìka : pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Tytuł równoległy: Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: 412 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Mìsce ì rol' volonterìv u hospìsnìj opìcì.

Tytuł równoległy: Miejsce i rola wolontariuszy w opiece paliatywno-hospicyjnej.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 146-162


7/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Osoblivostì opìki nad rodinoû v žalobì.

Tytuł równoległy: Specyfika opieki nad rodziną w żałobie.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 367-374

Punktacja MNiSW: 5.000


8/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Fenomen total'nogo bolû y palìativno-hospìsnomu doglâdì.

Tytuł równoległy: Ból totalny w opiece paliatywno-hospicyjnej.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 287-302, tab., wykr.


9/122


Autorzy: Antoszewska Beata, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Specifìka nemedičnogo doglâdu za nevilìkovno hvorimi dìt'mi.

Tytuł równoległy: Specyfika opieki pozamedycznej nad dziećmi terminalnie chorymi.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 191-201


10/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mìsce ì rol' psihologo-pedagogìčnogo doglâdu.

Tytuł równoległy: Miejsce i rola opieki psycho-pedagogicznej.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 80-109, il.


11/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Wierzbicki Mirosław Stanisław.

Tytuł oryginału: Mìsce ì rol' duhovnoï opìki ta relìgìjnoï pìdtrimki.

Tytuł równoległy: Miejsce i rola opieki duchowej i wsparcia religijnego.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 110-133, il., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Godawa Grzegorz.

Tytuł oryginału: Ìstoriko-etičnij aspekt palìtivno-hospìsnoï opìki.

Tytuł równoległy: Historyczno-etyczny aspekt opieki paliatywno-hospicyjnej.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 13-34

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 5.000


13/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Godawa Grzegorz.

Tytuł oryginału: Ìnterdisciplìnarnij aspekt palìativno-hospìsnoï opìki : komanda hospìsnoï opìki.

Tytuł równoległy: Interdyscyplinarny aspekt opieki paliatywno-hospicyjnej : zespół opieki hospicyjnej.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 53-66

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 5.000


14/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Katolyk Halyna.

Tytuł oryginału: Doświadczanie penthosu, czyli próba uporządkowania pojęcia lęku tanatycznego

Tytuł równoległy: The experience of penthos as an attempt to find the right position of the thanatic fear.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 10 nr 3

Opis fizyczny: S. 145-149, streszcz. ang.

Uwagi: 10.5114/pm

Punktacja MNiSW: 7.000


15/122


Autorzy: Baczała Ditta, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w opiniach młodych obywateli Polski i Ukrainy : wsparcie duchowości.

Tytuł równoległy: Persons with intellectual disability in the opinions of young citizens of Poland and Ukraine : the aspect of spiritual support.

Czasopismo: Seminare

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 39 nr 1

Opis fizyczny: S. 119-130, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21852/sem

Punktacja MNiSW: 15.000


16/122


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Baczała Ditta, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Education leaders' health in the integral perspective : a research account.

Tytuł równoległy: Zdrowie liderów oświaty w perspektywie integralnej : raport z badań.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 49

Opis fizyczny: S. 55-65, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


17/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Eugenika.

Tytuł całości: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 1: A-G / red. nauk. Adam A. Zych.

Adres wydawniczy: Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski : 2017

Opis fizyczny: S. 435-437

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Eutanopedagogika.

Tytuł całości: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 1: A-G / red. nauk. Adam A. Zych.

Adres wydawniczy: Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski : 2017

Opis fizyczny: S. 439

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Ból totalny.

Tytuł całości: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 1: A-G / red. nauk. Adam A. Zych.

Adres wydawniczy: Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski : 2017

Opis fizyczny: S. 203-205, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Bohdan Zbigniew.

Tytuł oryginału: Eugenika nazistowska.

Tytuł całości: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 1: A-G / red. nauk. Adam A. Zych.

Adres wydawniczy: Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski : 2017

Opis fizyczny: S. 437-438

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew.

Tytuł oryginału: Opieka nad umierającym.

Tytuł całości: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 2: H-O / red. nauk. Adam A. Zych.

Adres wydawniczy: Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski : 2017

Opis fizyczny: S. 371-374, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Szudy Piotr.

Tytuł oryginału: Odczuwanie bólu przez osoby starsze.

Tytuł całości: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 2: H-O / red. nauk. Adam A. Zych.

Adres wydawniczy: Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski : 2017

Opis fizyczny: S. 351-352

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Mastalski Janusz.

Tytuł oryginału: Tanatopedagogika (pedagogika śmierci).

Tytuł całości: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 4: T-Ż / red. nauk. Adam A. Zych.

Adres wydawniczy: Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski : 2017

Opis fizyczny: S. 17-23, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Katolyk Halyna.

Tytuł oryginału: Idea humanizmu Viktora Emila Frankla w kontekście wyzwań współczesnej medycyny.

Tytuł całości: Humanizm w medycynie / red. Bogusław Stelcer, Wojciech Strzelecki.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 138-166

Punktacja MNiSW: 20.000


25/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Godawa Grzegorz.

Tytuł oryginału: Luminarze tanatopedagogiki.

Tytuł całości: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna, księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. nauk. Anny Walulik i Janusza Mółki.

Adres wydawniczy: Kraków, Akademia Ignatianum : 2017

Opis fizyczny: S. 463-492, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


26/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej.

Tytuł równoległy: The perception of the fear of death in the context of the Alternative Tanatopedagogical Relational Therapy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 530 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 465-526.

Punktacja MNiSW: 100.000


27/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Kształtowanie idei i myśli opieki hospicyjnej w szkole.

Tytuł całości: Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej, chorzy, cierpiący i umierający jako inni i obcy / pod red. Przemysława Pawła Grzybowskiego, Karoliny Kramkowskiej, Magdaleny Pluty.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2017

Opis fizyczny: S. 13-33

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


28/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew.

Tytuł oryginału: Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej : badania realizowane na terenie Włoch.

Tytuł równoległy: The fear of death perception in the context of the Thanatopedagogical Relational Replacement Therapy : research outcomes from Italy.

Czasopismo: Chowanna

Rocznik: 2017

Szczegóły: t. 2 (49)

Opis fizyczny: S. 269-297, wykr.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


29/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej : analiza porównawcza wyników badań z Czech, Polski, Ukrainy, Włoch.

Tytuł równoległy: Cognition of medication before death in the background of Thanatopedagogical Relational Alternative Therapy : comparative analysis of the study carried out in Czechia, Poland, Ukraine, and Italy.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 235-247, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


30/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Lęk tanatyczny w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej.

Tytuł całości: Kultura śmierci, kultura umierania, praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Andrzeja Guzowskiego, Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Grzegorza Bejda.

Adres wydawniczy: Białystok, Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu : 2016

Opis fizyczny: S. 128-156

Punktacja MNiSW: 4.000


31/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew.

Tytuł oryginału: Komunikacja z dzieckiem doświadczającym śmierci.

Tytuł całości: Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak [et al].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Uniwersytet Medyczny : 2016

Opis fizyczny: S. 457-469, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Katolyk Halyna.

Tytuł oryginału: Specyfika funkcjonowania i komunikacji z dzieckiem przewlekle chorym.

Tytuł całości: Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak [et al].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Uniwersytet Medyczny : 2016

Opis fizyczny: S. 371-392, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Antoszewska Beata.

Tytuł oryginału: Choroba terminalna dziecka jako forma doświadczania przemocy w rodzinie.

Tytuł całości: (Prze)moc w rodzinie, instytucjonalne formy (po)mocy / red. nauk. Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 295-312, il.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: A fear of pain in the context of anxiety about death : the study of preliminary results of a research concerning the perception of anxiety about death, which was carried out in Poland, Czech Republic, Ukraine and Italy with the usage of the author's diagnostic-therapeutic tools CCJ.

Tytuł całości: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení / eds.: Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz.

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2015

Opis fizyczny: S. 632-646, il., wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


35/122


Autorzy: Baczewska Bożena, Binnebesel Józef, Block Bogusław L., Glaza Michał, Kulik Agnieszka, Musiał Dagmara, Rydz Elżbieta, Stelcer Bogusław, Wojciechowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Pomiędzy życiem a nieżyciem : psychologiczna analiza dynamiki egzystencjalnej w przebiegu choroby nowotworów.

Tytuł całości: W drodze do brzegu życia, praca zbiorowa. T. 13 / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak [et al.].

Adres wydawniczy: Białystok, Uniwersytet Medyczny : 2015

Opis fizyczny: S. 35-75, tab., wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Katolik Galina Vìktorìvna.

Tytuł oryginału: Sprijnâttâ strahu smertì v kontekstì zamìsnoï relâcìjnoï terapìï tanatopedagogìki.

Czasopismo: Psihologìâ Osobistìst'

Rocznik: 2015

Szczegóły: no. 2 (8)

Opis fizyczny: S. 208-222, streszcz. ros., ang.


37/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Zikl Pavel.

Tytuł oryginału: Reflexe strachu ze smrti.

Czasopismo: Speciální Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 25 č. 2

Opis fizyczny: S. 109-122, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


38/122


Autorzy: Antoszewska Beata, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Porozmawiajmy o śmierci... / pod red. Beaty Antoszewskiej i Józefa Binnebesela.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2014

Opis fizyczny: 318 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Rozmowa z dzieckiem o śmierci : kontekst pedagogiczno-terapeutyczny.

Tytuł całości: Porozmawiajmy o śmierci... / pod red. Beaty Antoszewskiej i Józefa Binnebesela.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 104-120, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/122


Autorzy: Antoszewska Beata, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Słowo wstępu.

Tytuł całości: Porozmawiajmy o śmierci... / pod red. Beaty Antoszewskiej i Józefa Binnebesela.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 9-14

Uwagi: Bibliogr.


41/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Total pain within the context of tanatopedagogy.

Tytuł całości: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti / eds.: Silvia Neslušanová, Ingrid Emmerová, Ewa Jarosz.

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2014

Opis fizyczny: S. 115-132, il.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


42/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Tanatopedagogical contexts of Victor Frankl's concept.

Czasopismo: Progress in Health Sciences

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 4 no. 1

Opis fizyczny: S. 233-238

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


43/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Obraz i doświadczenie śmierci w środowisku edukacyjnym : wprowadzenie w wyniki badań.

Tytuł całości: Opieka, edukacja, profilaktyka i resocjalizacja, wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej / red. nauk. Agnieszka Nowicka, Renata Małgorzata Ilnicka.

Adres wydawniczy: Lubin, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego : 2013

Opis fizyczny: S. 205-213, wykr.

Seria: (Prace Naukowe Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Seria: Nauki Społeczne i Humanistyczne)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: 297, [3] s., tab., wykr.; streszcz. ang., fr., ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 257-291.

Punktacja MNiSW: 20.000


45/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Nowicka Agnieszka.

Tytuł oryginału: Analiza współczesnych koncepcji zdrowia i choroby oraz opieki nad umierającymi w świetle rozważań Ericha Fromma.

Tytuł całości: Zdrowy człowiek i społeczeństwo w wizjach Alberta Schweitzera i Ericha Fromma / pod red. Bogusława Stelcera [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 220-241, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Ból i cierpienie w kontekście wychowania : czyli elementy tanatopedagogiki.

Tytuł całości: Żyć godnie do końca. T. 4: Ból i cierpienie, ujęcie interdyscyplinarne = To live with dignity until the end. Vol. 4: Pain and suffering : an interdisciplinary approach / [red. nauk.: Dominik Krzyżanowski, Malcolm Prayne, Andrzej M. Fal].

Adres wydawniczy: Wrocław, Presscom : 2013

Opis fizyczny: S. 419-434, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Śmierć i umieranie w doświadczeniu nauczycieli i uczniów.

Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 3 nr 1

Opis fizyczny: S. 7-15

Punktacja MNiSW: 2.000


48/122


Autorzy: Stelcer Bogusław, Formella Zbigniew, Block Bogusław, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Comprendere i malati terminali guardando la loro arte : l'arteterapia in oncologia e le cure palliative.

Czasopismo: Ricerca di Senso : analisi esistenziale e logoterapia frankliana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 11 no. 2

Opis fizyczny: S. 227-242

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


49/122


Autorzy: Bąbka Jarosław, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Współpraca w doświadczeniach studentów.

Czasopismo: Rocznik Lubuski

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 39 cz. 2

Opis fizyczny: S. 227-237, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


50/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Bohdan Zbigniew, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Stolarczyk Alicja.

Tytuł oryginału: Przewlekle chore dziecko w domu : poradnik dla rodziny i opiekunów / red. Józef Binnebesel, Zbigniew Bohdan, Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski, Agnieszka Paczkowska, Alicja Stolarczyk.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2012

Opis fizyczny: 361 s., il.

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;12)

Punktacja MNiSW: 4.000


51/122


Autorzy: Adrych Izabela, Binnebesel Józef, Buss Tomasz, Janiszewska Justyna, Krakowiak Piotr, Lichodziejewska-Niemierko Monika, Pietrzak Piotr, Popowski Piotr, Sobczak Krzysztof, Wengler Lubomira.

Tytuł oryginału: Problematyka procesu umierania : wymiar duchowy człowieka.

Tytuł całości: Nauki o zdrowiu, architektonika dziedziny. T. 4: Medyczne konotacje / pod red. Lubomiry Wrengler [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych : 2012

Opis fizyczny: S. 105-148

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


52/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Krakowiak Piotr, Domżał Zbigniew.

Tytuł oryginału: Experiencing a suffering. Vol. 1 / [ed. by] J. Binnebesel, Z. Formella, P. Krakowiak, Z. Domżał.

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych : 2012

Opis fizyczny: 305 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


53/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Krakowiak Piotr, Domżał Urszula Anna.

Tytuł oryginału: Experiencing a suffering. Vol. 2 / eds.: Józef Binnebesel, Zbigniew Formella, Piotr Krakowiak, Urszula Anna Domżał.

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych : 2012

Opis fizyczny: 326 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


54/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Co-operation between medical personnel, teachers, medical and social team and family for children and teenagers hospitalised with advanced cancer.

Czasopismo: Progress in Health Sciences

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2 no. 2

Opis fizyczny: S. 107-115, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


55/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Krobicki Marek, Muszala Andrzej.

Tytuł oryginału: Ku Szkole Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego.

Tytuł całości: Dolentium hominum, duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali [et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego - Bonifratrzy : 2011

Opis fizyczny: S. 28-54, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/122


Autorzy: Muszala Andrzej, Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Krobicki Marek.

Tytuł oryginału: Dolentium hominum : duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali, Józefa Binnebesela, Piotra Krakowiaka i Marka Krobickiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego - Bonifratrzy : 2011

Opis fizyczny: 438 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/122


Autorzy: Krzyżanowski Dominik, Krakowiak Piotr, Binnebesel Józef, Fal Andrzej M., Steciwko Andrzej.

Tytuł oryginału: Live with dignity to the end : clinical and social aspects of palliative and hospital care. [Vol. 3] / ed. by Dominik Krzyżanowski, Piotr Krakowiak, Józef Binnebesel, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko.

Adres wydawniczy: Opole, Publishing House WCM : 2011

Opis fizyczny: 203 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


58/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Janowicz Anna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Parlare di cose serie con i bambini a casa e a scuola : la sofferenza e la fine della vita / a cura di Józef Binnebesel, Zbigniew Formella, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak.

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano : 2011

Opis fizyczny: 188 s.

Seria: (Enciclopedia delle Scienze dell'Educazione ;115)

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Punktacja MNiSW: 5.000


59/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Krzyżanowski Dominik, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Cierpienie dzieci u kresu życia.

Tytuł całości: W drodze do brzegu życia, praca zbiorowa. T. 9 / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko.

Adres wydawniczy: Białystok, Akademia Medyczna : 2011

Opis fizyczny: S. 13-19, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


60/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Błeszyński Jacek, Domżał Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wielowymiarowość cierpienia / pod red. nauk. Józefa Binnebesela, Jacka Błeszyńskiego, Zbigniewa Domżała.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2010

Opis fizyczny: 488 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


61/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Cierpienie w oczach dziecka z chorobą nowotworową w kontekście dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego.

Tytuł całości: Wielowymiarowość cierpienia / pod red. nauk. Józefa Binnebesela, Jacka Błeszyńskiego, Zbigniewa Domżała.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2010

Opis fizyczny: S. 353-360

Uwagi: Bibliogr.


62/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Relacyjne aspekty terapii dzieci terminalnie chorych.

Tytuł całości: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2009

Opis fizyczny: S. 73-77

Seria: (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ;t. 10)

Uwagi: Bibliogr.


63/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Janowicz Anna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Via Medica : 2009

Opis fizyczny: 386 s., [32] s., tabl., il. kolor.

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;9)

Punktacja MNiSW: 3.000


64/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Kształtowanie idei i myśli opieki hospicyjnej w szkole.

Tytuł całości: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Via Medica : 2009

Opis fizyczny: S. 38-48

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;9)


65/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Ku tanatopedagogice - krok trzeci.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. T. 4: Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Katedra Pedagogiki Specjalnej : 2009

Opis fizyczny: S. 237-245, il.

Uwagi: Toż w j. ang.: Special pedagogy in researches and scientific analysis / ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska. Stettin 2009.

Uwagi: Bibliogr.


66/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Towards tanatopedagogy - step three.

Tytuł całości: Special pedagogy in researches and scientific analysis / ed. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska.

Adres wydawniczy: Stettin, Publishing House Zapol : 2009

Opis fizyczny: S. 211-218, il.

Uwagi: Toż w j. pol. w: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. T. 4: Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / red. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska. Szczecin 2009.

Uwagi: Bibliogr.


67/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Wieloaspektowość oddziaływań terapeutycznych dzieci przewlekle i terminalnie chorych.

Tytuł całości: Szkoła w perspektywie XXI wieku, teraźniejszość, przyszłość. Cz. 3: Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej w świetle analiz i badań / pod red. Bożeny Zawadzkiej.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 89-98

Uwagi: Bibliogr.


68/122


Autorzy: Krakowiak Piotr, Binnebesel Józef, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Przykłady pracy socjalnej w opiece paliatywno-hospicyjnej : przeciwdziałania marginalizacji osób pogrążonych w żałobie, wsparcie dla dzieci po stracie i pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem.

Tytuł całości: W drodze do brzegu życia, praca zbiorowa. T. 6 / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Łukaszuk.

Adres wydawniczy: Białystok, Uniwersytet Medyczny : 2009

Opis fizyczny: S. 33-47

Uwagi: Bibliogr.


69/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Ku tanatopedagogice - krok czwarty.

Tytuł całości: W kręgu niepełnosprawności, teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej / red. nauk.: Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska.

Adres wydawniczy: Szczecin, PRINT GROUP Daniel Krzanowski : 2009

Opis fizyczny: S. 45-52

Seria: (Dylematy Pedagogiki Specjalnej. Pedagogika Specjalna - koncepcje i rzeczywistość ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr.


70/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Kamil a droga cudu w tryptyku doświadczania śmierci Jana Pawła II.

Tytuł całości: Wdzięczność i zobowiązanie, myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego / pod red. Czesława Kustry.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 201-204


71/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Bohdan Zbigniew.

Tytuł oryginału: Idee Alberta Schweitzera we współczesnej pedagogice specjalnej.

Tytuł równoległy: The ideas espoused by Albert Schweitzer with regard to special education discourse.

Czasopismo: Niepełnosprawność : półrocznik naukowy

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 137-148, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Teoretyczne i metodologiczne konteksty pedagogiki specjalnej.

Uwagi: Bibliogr.


72/122


Autorzy: Krakowiak Piotr, Modlińska Aleksandra, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel.

Adres wydawniczy: Gdańsk, "Via Medica" : 2008

Opis fizyczny: XXV, 397 s., il. kolor.

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;5)

Punktacja MNiSW: 3.000


73/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Bohdan Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rozwój opieki nad ciężko chorym i umierającym.

Tytuł całości: Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego, Ditty Baczały i Józefa Binnebesela.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2008

Opis fizyczny: S. 253-261

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


74/122


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Baczała Ditta, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego, Ditty Baczały i Józefa Binnebesela.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2008

Opis fizyczny: 360 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


75/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Ku tanatopedagogice - krok drugi.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. T. 3: Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych / red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło.

Adres wydawniczy: Szczecin, ZAPOL : 2008

Opis fizyczny: S. 197-202

Uwagi: Toż w j. ang. w: Special pedagogy within theoretical and practical dimension / ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin 2008.

Uwagi: Bibliogr.


76/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne aspekty wolontariatu w hospicjum.

Tytuł całości: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel.

Adres wydawniczy: Gdańsk, "Via Medica" : 2008

Opis fizyczny: S. 213-225

Punktacja MNiSW: 3.000


77/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne aspekty wolontariatu w hospicjum.

Tytuł całości: Podręcznik wolontariusza hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Via Medica : 2008

Opis fizyczny: S. 67-71

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;6)

Uwagi: Bibliogr.


78/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej choroby na rozwój psychospołeczny dzieci (na przykładzie choroby nowotworowej).

Tytuł całości: Problemy rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych / red. Aleksander Kabsch.

Adres wydawniczy: Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych : 2008

Opis fizyczny: S. 47-53, wykr.

Seria: (Zeszyty Promocji Rehabilitacji ;z. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


79/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Towards thanatopedagogy - the second step.

Tytuł całości: Special pedagogy within theoretical and practical dimension / ed. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło.

Adres wydawniczy: Szczecin, Publishing House Zapol : 2008

Opis fizyczny: S. 101-106

Uwagi: Toż w j. pol. w: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. T. 3: Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych / red. T. Żółkowska, M. Wlazło.

Uwagi: Bibliogr.


80/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Dylematy terapeuty.

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 275-280

Uwagi: Bibliogr.


81/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Odczuwane doświadczanie choroby nowotworowej przez dzieci hospitalizowane na oddziałach pediatryczno-onkologicznych.

Tytuł całości: "By człowiek nie musiał cierpieć...", księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Aleksandrze Maciarz / pod red. Adama A. Zycha i Agnieszki Nowickiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej : 2007

Opis fizyczny: S. 52-59, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


82/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Pedagogical therapy of chronically and terminally ill children.

Tytuł równoległy: Pedagogická terapie dětí chronicky a dočasně nemocných.

Tytuł całości: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, sborník příspěvků z mezinárodní konference / red. P. Franiok, R. Kovářová.

Adres wydawniczy: Ostrava, Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity : 2007

Opis fizyczny: S. 25-29, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 12]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


83/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Obraz szkoły i domu rodzinnego w percepcji dzieci i młodzieży hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej.

Tytuł całości: Kętrzyńskie Sympozja Pedagogiczne. Z. 1 / pod red. Beaty Przyborowskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP : 2007

Opis fizyczny: S. 51-63, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


84/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Ku tanatopedagogice - krok pierwszy.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość / red. Teresa Żółkowska.

Adres wydawniczy: Szczecin, PRINT GROUP Daniel Krzanowski : 2007

Opis fizyczny: S. 121-126, il.

Seria: (Konteksty Pedagogiki Specjalnej ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


85/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Pedagogiczno-kulturowe uwarunkowania percepcji śmierci u dzieci i młodzieży.

Tytuł całości: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji / pod red. Sylwii Badory i Renaty Stojeckiej-Zuber.

Adres wydawniczy: Tarnobrzeg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 95-105

Punktacja MNiSW: 6.000


86/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Zapomniani niepełnosprawni pacjenci.

Tytuł całości: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / pod red. Jerzego Rottermunda.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2007

Opis fizyczny: S. 37-45

Seria: (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


87/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne możliwości wspierania opieki hospicyjnej i paliatywnej.

Tytuł całości: Jakość życia a niepełnosprawność, konteksty psychopedagogiczne / pod red. Zofii Palak, Agnieszki Lewickiej, Anny Bujnowskiej.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 225-235

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


88/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Trzeci akt dramatu w dziewięciu odsłonach.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 165-169, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


89/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovsky'ego.

Tytuł równoległy: Pedagogical possibilities of coherence formation in context of the salutogenical conception of health by A. Antonovsky.

Czasopismo: Psychoonkologia

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 10 nr 2

Opis fizyczny: S. 64-69, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


90/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Społeczne aspekty umierania dzieci z chorobą nowotworową.

Tytuł całości: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2004

Opis fizyczny: S. 281-287

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


91/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Dziecko w obliczu śmierci.

Tytuł całości: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2004

Opis fizyczny: S. 107-121

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


92/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Tanatopedagogika : cierpienie socjalne umierających dzieci z powodu choroby nowotworowej.

Tytuł całości: Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności, (wybrane zagadnienia z teorii i praktyki) / praca pod red. Elżbiety Trafiałek, Anny Kieszkowskiej i Renaty Stojeckiej-Zuber.

Adres wydawniczy: Tarnobrzeg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2004

Opis fizyczny: S. 405-412, wykr.

Punktacja MNiSW: 2.000


93/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Nowe aspekty pedagogiki specjalnej.

Tytuł całości: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2004

Opis fizyczny: S. 122-126

Seria: (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


94/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Cierpienie i śmierć w rysunku dziecka z chorobą nowotworową.

Tytuł całości: Twórczość w teorii i praktyce / red. nauk. Stanisław Popek.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2004

Opis fizyczny: S. 245-252, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


95/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie analizy rysunku dziecięcego w pracy pedagogicznej.

Tytuł całości: Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych, wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 135-141, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


96/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów.

Tytuł równoległy: Nursing children and teenagers suffering from cancer as seen from patients' perspective.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 333 s., tab., wykr.; streszcz. ang., niem.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 293-315.

Punktacja MNiSW: 16.000


97/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Aspekt pomocy i opieki pedagogicznej nad dzieckiem z chorobą nowotworową.

Tytuł równoległy: Support and pedagogical care of children suffering from neoplastic diseases.

Tytuł całości: Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Kielcach w dniach 22-23 maja 2001 r. T. 2 = Forms of providing support to children and families in a local environment : materials from the scientific conference held in Kielce from 22 to 23 May 2001. Vol. 2 / pod red. Bożeny Matyjas.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska : 2002

Opis fizyczny: S. 51-60

Seria: (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ;nr 58)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


98/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym : wyzwanie dla pedagogiki specjalnej.

Tytuł całości: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, dyskursy pedagogiki specjalnej / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 365-374

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


99/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Percepcja czynników wspierających i utrudniających hospitalizację dziecka z chorobą nowotworową.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy / pod red. Władysława Dykcika, Czesława Kosakowskiego, Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego : 2002

Opis fizyczny: S. 595-599

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


100/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Szkoła - element normalności w oddziale pediatryczno-onkologicznym.

Tytuł całości: Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. Marii Chodkowskiej.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2002

Opis fizyczny: S. 87-97, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


101/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Obraz i doświadczenia cierpienia i śmierci u dzieci z chorobą nowotworową.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 121-123

Punktacja MNiSW: 3.000


102/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Kapelan na oddziale pediatryczno-onkologicznym.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 118 t. 311 nr 11

Opis fizyczny: S. 236-239, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 1.000


103/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Miejsce oraz rola pedagoga i terapii pedagogicznej na oddziale pediatryczno-onkologicznym.

Tytuł równoległy: The role of educator and pedagogic therapy on the pediatric-oncology ward.

Czasopismo: Psychoonkologia

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 5 nr 9

Opis fizyczny: S. 3-12, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


104/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową : aspekt pozamedyczny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 210, [2] s., il., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 195-208

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 16.000


105/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Czynniki wspierające proces opieki pozamedycznej nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej.

Czasopismo: Psychoonkologia

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 4 nr 6

Opis fizyczny: S. 55-61, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


106/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Czynniki utrudniające proces opieki pozamedycznej nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej.

Czasopismo: Psychoonkologia

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 3 nr 5

Opis fizyczny: S. 61-68, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


107/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Historyczno-społeczny aspekt śmierci w kontekście działań psychopedagogicznych w domach pomocy społecznej.

Tytuł całości: Rehabilitacja w domach pomocy społecznej / [zesp. red. Stanisław Kowalik, Zbigniew Zabor, Wiesława Dłużewska-Martyniec].

Adres wydawniczy: Jarogniewice, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Domu Pomocy Społecznej : 1998

Opis fizyczny: S. 67-72

Seria: (Materiały Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ;z. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


108/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Cierpienie jako kategoria pedagogiczna.

Tytuł całości: Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych / pod red. Wiesławy M. Wołoszyn.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1997

Opis fizyczny: S. 51-57

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


109/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej : doniesienia wstępne.

Czasopismo: Psychoonkologia

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 67-70

Punktacja MNiSW: 2.000


110/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z obrad nt. "Pedagogika specjalna - oczekiwania i zadania społeczne II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu : (31 sierpnia - 2 września 1995 r.).

Czasopismo: Roczniki Pedagogiki Specjalnej

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 519-521


111/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Śmierć jako konsekwencja życia czyli słów kilka o eutanatopedagogice.

Czasopismo: Roczniki Pedagogiki Specjalnej

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 34-40

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


112/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Problem cierpienia i śmierci w terapii pedagogicznej.

Czasopismo: Roczniki Pedagogiki Specjalnej

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 24-33

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


113/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Coś o śmierci i wychowaniu.

Tytuł całości: Demokracja a wychowanie, materiały przedzjazdowe / red. Józef Górniewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 1995

Opis fizyczny: S. 28


114/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Kulturowa koncepcja lęku przed śmiercią jako nadzieja dla pedagogiki.

Tytuł całości: Z problematyki teorii edukacji, materiały z działalności PTP w Toruniu / pod red. Józefa Górniewicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 1995

Opis fizyczny: S. 93-100

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


115/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Pedagog jako twórca dynamicznej postawy chorego.

Tytuł całości: Z problematyki teorii edukacji, materiały z działalności PTP w Toruniu / pod red. Józefa Górniewicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 1995

Opis fizyczny: S. 71-75

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


116/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Z rozważań nad cierpieniem dzieci.

Tytuł całości: Z problematyki teorii edukacji, materiały z działalności PTP w Toruniu / pod red. Józefa Górniewicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 1995

Opis fizyczny: S. 104-105

Uwagi: Recenzja książki: Dzieci wobec cierpienia : jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu / Ralph Sauer. Warszawa 1993.

Punktacja MNiSW: 2.000


117/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Traumatyzująca rola cukrzycy insulinozależnej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 20

Opis fizyczny: S. 137-146

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


118/122


Autorzy: Binnebesel Józef, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Idea, treści i realia edukacji europejskiej.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1 (7)

Opis fizyczny: S. 137-138


119/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Cywilizacyjne zagrożenia osobowości.

Czasopismo: Biuletyn Naukowego Koła Podchorążych / Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. J. Bema (Toruń)

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 115-125

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


120/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Adaptacja - ucieczka - twórczość.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 89-92


121/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Roczniki Pedagogiki Specjalnej. 1990-1992. T. 1, 2, 3.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 158

Uwagi: OMÓWIENIE


122/122


Autorzy: Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Świat ludziom niepełnosprawnym / pod red. Aleksandra Hulka. Warszawa 1992.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 158-159

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000