Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Kamila Majewska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/47


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 196 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 163-180.

Punktacja MNiSW: 100.000


2/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: The electronic register in Polish schools : studies from the level of early school education.

Tytuł całości: Virtuality and education, future prospects / ed. by Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: S. 93-111, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Virtual consumer versus Internet creator, or attitudes of Polish teachers to online early school education : conclusions for practice.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 57 no. 3

Opis fizyczny: S. 210-222, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 20.000


4/47


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Interactive media in education.

Tytuł całości: ICT in educational design, processes, materials, resources. Vol. 13 / sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 63-75

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/47


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Forward, Polonia! A review of online educational initiatives for Polish diaspora.

Tytuł równoległy: Marsz Polonia! Przegląd internetowych inicjatyw edukacyjnych na rzecz Polonii.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 35 nr 1

Opis fizyczny: S. 171-194, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


6/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Trudności w nauczaniu programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli - absolwentów szkół pedagogicznych.

Tytuł równoległy: Difficulties in teaching programming at the level of early school education : the teachers' perspective.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3 (75)

Opis fizyczny: S. 32-39, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 15.000


7/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Modern educational tools in the teacher's work.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 51 no. 1

Opis fizyczny: S. 125-135, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


8/47


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Cultural animation in educational practice : selected activities for students of primary schools in Toruń.

Tytuł równoległy: Animacja kulturalna w praktyce edukacyjnej : wybrane działania na rzecz uczniów toruńskich szkół podstawowych.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21 no. 3

Opis fizyczny: S. 129-140, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 8.000


9/47


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Selected aspects of self-education of pedagogy students at Nicolaus Copernicus University in Toruń in the context of new media.

Czasopismo: Cognitive Science, New Media, Education

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 75-95, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/CSNME

Punktacja MNiSW: 1.000


10/47


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Selected aspects of ICT applications in education : inspirations by the scientific achievements of the Norwegian theoretician and researcher - Harald Nilsen.

Czasopismo: Cognitive Science, New Media, Education

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 15-22

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/CSNME

Punktacja MNiSW: 1.000


11/47


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Pedagogika medialna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przykład studiów stacjonarnych w formie online.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (68)

Opis fizyczny: S. 4-10, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 15.000


12/47


Autorzy: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: The potential of interactive media and their relevance in the education process.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 6 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-10

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


13/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Electronic class register in the process of teaching and upbringing.

Tytuł całości: New technologies in education and communication / ed. by Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 127-137, wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (63)

Opis fizyczny: S. 31-39, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


15/47


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: E-portfolio, czyli jak promować się w sieci.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (66)

Opis fizyczny: S. 33-38, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


16/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Problemy oraz oczekiwania pedagogów związane z wprowadzeniem tablicy interaktywnej do procesu kształcenia.

Tytuł równoległy: The problems and expectations of teachers associated with the introduction of interactive whiteboard to the educational process.

Tytuł całości: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji = Education and new technologies in culture, information and communication / red. nauk. Dorota Siemieniecka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 193-205, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/47


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, Skibińska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Umiejętności informacyjne w kontekście nowej kultury uczenia się.

Tytuł całości: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym, teoria i praktyka. T. 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją : 2015

Opis fizyczny: S. 195-206, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Multimedialne gry dydaktyczne w opinii studentów edukacji wczesnoszkolnej.

Tytuł całości: Lifelong learning / red. nauk. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu : 2015

Opis fizyczny: S. 169-177, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Częstotliwość oraz sposób zastosowania tablicy multimedialnej przez nauczycieli klas początkowych.

Tytuł całości: Pedagog we współczesnym świecie / red. nauk. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu : 2015

Opis fizyczny: S. 59-67, wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 221 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 203-221.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Dziennik elektroniczny w pracy nauczyciela.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 159-170, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


22/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Komputerowy system egzaminowania.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (58)

Opis fizyczny: S. 41-47, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 15.000


23/47


Autorzy: Siemieniecki Bronisław, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Pedagogical premises of the use of tablets in the teaching process.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 42 no. 4

Opis fizyczny: S. 65-74, wykr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


24/47


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Doświadczenia studentów w pracy z e-portfolio : raport z badań pilotażowych.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (250)

Opis fizyczny: S. 25-26, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/47


Autorzy: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji tematem XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji".

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 4 (253)

Opis fizyczny: S. 44-45


26/47


Autorzy: Skibińska Małgorzata, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 222 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 199-219.

Punktacja MNiSW: 20.000


27/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: The interactive whiteboard in working with learners : unconditional love, or a result of specific actions?

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 5 (105)

Opis fizyczny: S. 90-100, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


28/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Piloty interaktywne w pracy szkoły.

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (71)

Opis fizyczny: S. 38-40


29/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów / Tadeusz Lewowicki. Warszawa 1975.

Tytuł całości: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 57-60

Uwagi: RECENZJA


30/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Przyczyny wysokiej efektywności nauczania z tablicą multimedialną.

Tytuł całości: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym / pod red. Bronisława Siemienieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 497-516

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Tablica interaktywna : nowoczesne narzędzie dydaktyczne czy jedynie modny gadżet?

Tytuł całości: Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 245-265, tab., wykr.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Jak nauczać interaktywnie?

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 4 (70)

Opis fizyczny: S. 11-13, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


33/47


Autorzy: Majewska Kamila, Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Płeć psychologiczna a zdolność widzenia przestrzennego : badanie studentów (tekst przed recenzją).

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 177-189, tab.

Uwagi: Tekst po recenzji s. 195-212.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Efektywna nauka z tablicą interaktywną.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1-2 (220-221)

Opis fizyczny: S. 5-8

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Uniwersytet szansą dla nauczyciela?

Tytuł całości: Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 21-29, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


36/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Lekcja bez tajemnic : czyli jak uniknąć podstawowych problemów w pracy z tablicą interaktywną.

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 38-40


37/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Tablica interaktywna w procesie nauczania.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 6 (213)

Opis fizyczny: S. 28-31, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


38/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Ocena użyteczności tablicy multimedialnej : przegląd wyników badań.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 9 (216)

Opis fizyczny: S. 29-32

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Czy technologia informacyjna może zastąpić osobę nauczyciela na lekcji matematyki?

Tytuł równoległy: Is it possible replace teacher with informatics technologies in mathematics lesson?

Tytuł całości: Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 265-274, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.


40/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Bronisława Siemienieckiego.

Tytuł całości: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40- lecia pracy naukowej i 20-lecia powstania Toruńskiego Ośrodka Badań nad Edukacją Informatyczną i Medialną / red. Wioletta Kwiatkowska, Agnieszka Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 37-53


41/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Funkcja liniowa : propozycja wprowadzenia przy pomocy programu Geometry Expressions.

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 21-23, wykr.


42/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Geometry Expressions.

Czasopismo: Wszystko dla Szkoły : miesięcznik z pokoju nauczycielskiego

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 5-6


43/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Toruńska debata o ukrytym programie edukacji nauczycieli.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1-2 (196-197)

Opis fizyczny: S. 27


44/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Trzy równoważne definicje okręgu : konstrukcje przy pomocy programu Geometry Expressions.

Tytuł całości: Materiały konferencji mathPAD 2008, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19-22 sierpnia 2008 / [red. Mirosław Majewski, Robert Skiba].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 110-116, il.

Uwagi: Bibliogr.


45/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Jak Geometry Expressions pomaga w zrozumieniu twierdzenia Pitagorasa.

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 25-26


46/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Jak skutecznie aktywizować i motywować ucznia : nauczanie programowane, początki oraz stan obecny.

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 17-20, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


47/47


Autorzy: Majewska Kamila.

Tytuł oryginału: Edukacja medialna w służbie uczniom.

Tytuł całości: V Konferencja "Informatyka w Edukacji" - IwE 2008, Toruń, 3-6 lipca 2008 / red. nauk. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło.

Adres wydawniczy: Wrocław, Agencja Wydawnicza Argi : 2008

Opis fizyczny: S. 220-226

Uwagi: Bibliogr.