Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Katarzyna Kuziak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Opieka nieformalna wyzwaniem dla pedagogiki społecznej.

Tytuł całości: Socialia 2019, "Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí?" Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Socialia 2019, ktorá sa konala v hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici v dňoch 17.-18. októbra 2019 / ved. red. Jolana Hroncová.

Adres wydawniczy: Banská Bystrica, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : 2019

Opis fizyczny: S. 78-83

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Akademia Liderów Społecznych : inspiracje do pracy ze społecznością lokalną.

Tytuł równoległy: Academy of Social Leaders : inspiration to work with the local community.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2-3 (269-270)

Opis fizyczny: S. 3-7, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Indywidualny Plan Rozwoju elementem wsparcia młodzieży usamodzielniającej się.

Tytuł całości: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe, studia z pedagogiki opiekuńczej / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: S. 199-210

Punktacja MNiSW: 20.000


4/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Mówię, więc jestem : przykład lokalnej inicjatywy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.

Tytuł równoległy: I talk, therefore I am : an example of a local initiative to improve educational opportunities for preschool children.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 4 (265)

Opis fizyczny: S. 3-6, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Szkoła dla rodziców : implikacje dla pracy socjalnej z rodziną.

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / red. nauk. Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 65-76

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


6/20


Autorzy: Biernat Tomasz, Kuziak Katarzyna, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rodzina w sytuacjach trudnych i kryzysowych jako podmiot pracy socjalnej : wprowadzenie w problematykę.

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / red. nauk. Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 9-24

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


7/20


Autorzy: Biernat Tomasz, Kuziak Katarzyna, Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Rodzina w pracy socjalnej : pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych / red. nauk. Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: 384 s., tab.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zdrowa rozmowa : sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami / Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Agnieszka Paczkowska, Barbara Sikora. Gdańsk 2014.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 308-312

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


9/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod red. Sylwii Słowińskiej. Zielona Góra 2015.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 426-432

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


10/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Praca socjalna z osoba uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej. Warszawa 2014.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 29 nr 6

Opis fizyczny: S. 123-128

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


11/20


Autorzy: Prentka Magdalena, Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zjawisko poczucia : próba zdefiniowania pojęcia na przykładzie poczucia kompetecji nauczyciela.

Tytuł całości: Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat. T. 2 / pod red. Ireneusza Siudema i Marcina Stencla.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2013

Opis fizyczny: S. 185-197

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


12/20


Autorzy: Żuchlińska Monika, Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Akademia liderów społecznych KPSW : zeszyt "dobrych praktyk".

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa : 2012

Opis fizyczny: 40 s., il.


13/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Obywatel Europy a jego tożsamość kulturowa.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1-2 (172-173)

Opis fizyczny: S. 39-42

Uwagi: Bibliogr.


14/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej : doświadczenia polskie i niemieckie / red. Cezary Obracht-Prondzyński. Gdańsk 2007.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 307-311

Uwagi: RECENZJA


15/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 9 (168)

Opis fizyczny: S. 34-35


16/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Matki samotnie wychowujące dzieci : marginalizacja czy wykluczenie społeczne?

Tytuł całości: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2006

Opis fizyczny: S. 159-165

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


17/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej : doświadczenia polskie i niemieckie, Starbienino, 13-16 listopada 2005 r.

Tytuł równoległy: Problems and challenges of intercultural education : Polish and German experiences.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1 (52)

Opis fizyczny: S. 120-122


18/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Edukacja międzykulturowa - sposób jednoczenia Europy.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 2-3 (47-48)

Opis fizyczny: S. 175-181, streszcz. niem., ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


19/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna, Nalaskowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Rynek i kultura neoliberalna a edukacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alicji Kargulowej, Stefana M. Kwiatkowskiego i Tomasza Szkudlarka. Kraków 2005.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2005, 2006

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 205-211

Uwagi: RECENZJA


20/20


Autorzy: Kuziak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej : doświadczenia polskie i niemieckie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Starbienino, 13-16 listopada 2005.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2005, 2006

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 147-154