Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Współczesne koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób z zaawansowanymi przejawami zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego.

Tytuł równoległy: Contemporary concepts of social rehabilitation interactions with people with advanced manifestations of behavioral disorders and social maladjustment.

Czasopismo: Polska Myśl Pedagogiczna

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 6 nr 6

Opis fizyczny: S. 113-130, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/24504564PMP

Punktacja MNiSW: 20.000


2/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Evidence-based practice inspiracją dla oddziaływań korekcyjnych sprawców i sprawczyń przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Tytuł całości: Kierunki działań w przestrzeni resocjalizacyjnej / red. nauk. Anita Kotlenga, Małgorzata H. Kowalczyk, Danuta Mackojć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: S. 63-82, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/36


Autorzy: Kotlenga Anita, Kowalczyk Małgorzata H., Mackojć Danuta.

Tytuł oryginału: Kierunki działań w przestrzeni resocjalizacyjnej / red. nauk. Anita Kotlenga, Małgorzata H. Kowalczyk, Danuta Mackojć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: 236 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/36


Autorzy: Kotlenga Anita, Kowalczyk Małgorzata H., Mackojć Danuta.

Tytuł oryginału: Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej / red. nauk. Anita Kotlenga, Małgorzata H. Kowalczyk, Danuta Mackojć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: 272 s., il., tab.

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Naprâmi resocìalìzacìjnih ì terapevtičnih vplivìv v umovah ìzolâcìï.

Tytuł równoległy: Focus of resocialization and therapeutic influences under conditions of isolation.

Czasopismo: Pravo Ukraïni

Rocznik: 2019

Szczegóły: no. 7

Opis fizyczny: S. 93-107, streszcz. ang.

Uwagi: 10.33498/louu

Punktacja MNiSW: 5.000


6/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Zróżnicowane formy oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych stosowane wobec sprawców i sprawczyń przemocy seksualnej wobec dzieci.

Tytuł równoległy: Diversified forms of therapeutic and social rehabilitation actions applied to male and female perpetrators of sexual abuse against children.

Czasopismo: Resocjalizacja Polska

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 18

Opis fizyczny: S. 51-67 (pol.), 49-63 (ang.), streszcz. ang., pol.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.22432/pjsr

Punktacja MNiSW: 70.000


7/36


Autorzy: Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Kowalczyk Małgorzata H., Deka Renata, Drzewiecka Julia, Karpińska Agnieszka, Kotlenga Anita, Mackojć Danuta.

Tytuł oryginału: Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2018

Opis fizyczny: 199 s.

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 100.000


8/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Oddziaływania terapeutyczno-resocjalizacyjne wobec sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci w kontekście teorii wieloczynnikowych.

Tytuł całości: Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna, problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji / red. nauk. Irena Mudrecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych : 2017

Opis fizyczny: S. 155-165, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: 348 s., tab., wykr.

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H., Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją : podstawy teoretyczne i metodologiczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 239 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 100.000


11/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: S. 9-16

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)


12/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Rewiktymizacja ofiar wykorzystywanych seksualnie przez kobiety.

Tytuł równoległy: Revictimization of victims sexually abused by women.

Czasopismo: Resocjalizacja Polska

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 39-54 (pol.), 39-52 (ang.), streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.22432/pjsr

Punktacja MNiSW: 12.000


13/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Powtórna i wielokrotna wiktymizacja jako andragogiczny wymiar doświadczeń osobistych kobiet ofiar przemocy.

Tytuł równoległy: Repeated and multiple victimization as an andragogical dimension of the personal experiences of the female victims of violence.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 87-101, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


14/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Zabójstwo partnera życiowego jako skrajny przejaw wiktymizacji.

Tytuł całości: Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja, aktualne problemy, wyzwania i możliwości / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: S. 57-80, tab.

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


15/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Sexual morderers : a model approach and the pre-homicidal syndrome.

Tytuł całości: Mediation and probation and mediation service in Slovakia, Czech Republic and other countries / ed. Frank Jarle Bruun.

Adres wydawniczy: London, G&D Publishing : 2016

Opis fizyczny: S. 206-225, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Profil działania oraz resocjalizacja i terapia kobiet seksualnie wykorzystujących dzieci.

Tytuł całości: Przestępstwa seksualne, ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne / red. nauk. Piotr Herbowski [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2016

Opis fizyczny: S. 29-48

Punktacja MNiSW: 4.000


17/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H., Szykut Michał.

Tytuł oryginału: Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja : aktualne problemy, wyzwania i możliwości / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Opis fizyczny: 345 s., tab.

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H., Latoś Agnieszka.

Tytuł oryginału: Żony, matki - zabójczynie : studium zwiktymizowanej zbrodni.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 464 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 453-464.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H., Szykut Michał.

Tytuł oryginału: Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: 393 s., tab.

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Punktacja MNiSW: 4.000


20/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Transgeneracyjne wzory przemocy seksualnej w genezie zachowań kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci.

Tytuł całości: Współczesne problemy resocjalizacji, w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 29-49

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: The prostitution of women : a conscious choice of a life parth or economic duress.

Tytuł równoległy: Prostytucja kobiet : świadomy wybór drogi życiowej czy przymus ekonomiczny.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 213-227, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


22/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Przestępcy seksualni : zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 520 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 497-518

Punktacja MNiSW: 20.000


23/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Inspiracje dla oddziaływań resocjalizacyjno-terapeutycznych adresowanych do kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci.

Tytuł całości: Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Katarzyna Mirosław-Nawrocka, Joanna Moleda.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2014

Opis fizyczny: S. 227-243

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Wiktymizacyjny wymiar zabójstw : warunki predestynujące do roli ofiary.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3 (103)

Opis fizyczny: S. 132-151, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 10.000


25/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Możliwości oddziaływań terapeutycznych w warunkach wolnościowych wobec kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci.

Czasopismo: Probacja

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 5-34, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/36


Autorzy: Adamowska Olga, Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Rola związków partnerskich w resocjalizacji i wykonywaniu kary wobec skazanych długoterminowych.

Tytuł równoległy: The role of domestic partnerships during resocialization and the execution of the penalty towards long-term convicts.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 237-248, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


27/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Oddziaływania terapeutyczne i resocjalizacyjne w środowisku otwartym wobec kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci.

Tytuł całości: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym, stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 98-119, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/36


Autorzy: Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Nowe formy i zjawiska we współczesnym obrazie prostytucji młodych kobiet.

Tytuł całości: Prostytucja, studium zjawiska / red. nauk. Robert Kowalczyk, Małgorzata Leśniak.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM : 2013

Opis fizyczny: S. 67-91

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Kobiety wykorzystujące seksualnie dzieci : geneza i możliwości resocjalizacji.

Czasopismo: Resocjalizacja Polska

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 47-71, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H., Kinas-Zalewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zbrodnia, kara, nadzieja : wybrane niektóre rodzaje przestępstw, ich aspekty prawne i resocjalizacyjne / red. Małgorzata H. Kowalczyk, Agnieszka Kinas-Zalewska.

Adres wydawniczy: Jastrzębie Zdrój, Black Unicorn : 2012

Opis fizyczny: 236, [3] s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H., Miderska Berenika, Karwacka Anna.

Tytuł oryginału: Contemporary forms of juvenile girls' prostitution : case study - mall girls and sponsored girls.

Tytuł całości: Risky behaviours of the youth in the era consumerism = Zachowania ryzykowne młodzieży w erze konsumeryzmu / sci. ed. Teresa Sołtysiak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2012

Opis fizyczny: S. 109-131

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


32/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Seksualni drapieżcy : ujęcie porównawcze i integracyjne wybranych kategorii zabójców seksualnych.

Tytuł całości: Zbrodnia, kara, nadzieja, wybrane niektóre rodzaje przestępstw, ich aspekty prawne i resocjalizacyjne / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Agnieszka Kinas-Zalewska.

Adres wydawniczy: Jastrzębie-Zdrój, Black Unicorn : 2012

Opis fizyczny: S. 9-27, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Młodzi, piękne i niedrodzy... : młodość w objęciach seksbiznesu / Jacek Kurzępa. Kraków 2012.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 2 (88)

Opis fizyczny: S. 232-234

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


34/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Zabójcy seryjni i seksualni oraz możliwości ich resocjalizacji.

Czasopismo: Resocjalizacja Polska

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 3

Opis fizyczny: S. 35-54

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


35/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Studium porównawcze środowiska wychowawczego i profilu osobowościowo-seksualnego zabójcy ekwiwalentnego i akcesoryjnego oraz możliwości ich resocjalizacji.

Czasopismo: Przegląd Więziennictwa Polskiego

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 70

Opis fizyczny: S. 31-54, tab., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


36/36


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H..

Tytuł oryginału: Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: 703 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 647-662

Punktacja MNiSW: 12.000