Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Małgorzata Banasiak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/23


Autorzy: Mali Ardiana, Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: The impact of psychosocial interventions In enhancing the quality of life of palliative care patients in Elbasan Albania.

Czasopismo: Diversity and Equality in Health and Care

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 17 no. 2

Opis fizyczny: S. 107-112

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Dementagogy : non-pharmacologicalal forms of support for people with dementia.

Tytuł równoległy: Dementagogika : niefarmakologiczne formy pomocy osobom z otępieniem.

Czasopismo: Forum Pedagogiczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 9 nr 2

Opis fizyczny: , streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21697/fp

Punktacja MNiSW: 20.000


3/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata Anna.

Tytuł oryginału: Social competence and emotional intelligence of students of education studies and teaching specialties.

Tytuł równoległy: Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna studentów kierunków pedagogicznych i dydaktycznych.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 4 (103)

Opis fizyczny: S. 197-205, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


4/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata Anna, Karczmarzyk Małgorzata Anna.

Tytuł oryginału: Teacher as leader and teacher as manager : competences of modern educator.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 7 no. 3

Opis fizyczny: S. 32-37

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


5/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Parent-school cooperation as an answer to early school leaving problem in Europe.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 137-148

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


6/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata, Karczmarzyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Games as a tool in education : experiment in teaching/learning competences by student in the school.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (114)

Opis fizyczny: S. 102-112, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


7/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Od testu do testu : czy istnieje alternatywna droga? Ocenianie kształtujące.

Tytuł całości: Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2015

Opis fizyczny: S. 137-150

Punktacja MNiSW: 4.000


8/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Obraz współczesnej szkoły : wybrane zagadnienia.

Tytuł całości: Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2015

Opis fizyczny: S. 7-16

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


9/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2015

Opis fizyczny: 170 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


10/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata Anna, Karczmarzyk Małgorzata Anna.

Tytuł oryginału: Student as a player : projecting didactic tools in early education and academic education.

Czasopismo: Humanising Language Teaching

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 17 no. 3

Opis fizyczny: Dokument elektroniczny

Uwagi: Oryg. w j. ang. w: Edukacja, Technika, Informatyka 2014, nr 5 cz. 1, s. 490-496

Uwagi: Bibliogr.


11/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Are the high scores in the PISA tests an educational success in Finland?

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (108)

Opis fizyczny: S. 63-79, il.

Punktacja MNiSW: 12.000


12/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Grzeczne dziecko : jak ustalać zdrowe granice i wspierać samodzielność / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow. Sopot 2014.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 145-147

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 2.000


13/23


Autorzy: Karczmarzyk Małgorzata, Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Student as a player : projecting didactic tools in early art education and academic education

Czasopismo: Edukacja, Technika, Informatyka

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 5 cz. 1

Opis fizyczny: S. 490-496

Punktacja MNiSW: 6.000


14/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O dziecku, które nie jest małym dorosłym.

Tytuł całości: O Pierwszej Komunii Świętej bez stresu, materiały dla rodziców i duszpasterzy przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej / red. Piotr Stolecki, Marek Wilczewski.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników : 2013

Opis fizyczny: S. 140-145


15/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: O relacjach rodzeństwa.

Tytuł całości: O Pierwszej Komunii Świętej bez stresu, materiały dla rodziców i duszpasterzy przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej / red. Piotr Stolecki, Marek Wilczewski.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników : 2013

Opis fizyczny: S. 146-151


16/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 291 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 241-255.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata Anna.

Tytuł oryginału: Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. Warszawa 2013.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 280-284

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


18/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata Anna.

Tytuł oryginału: Postawy rodziców i nauczycieli a jakość współpracy.

Czasopismo: Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 12 (251)

Opis fizyczny: S. 26-27

Uwagi: Bibliogr.


19/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Joyce L. Epstein : socjolog, pedagog, twórczyni sześciu typów zaangażowania rodziców w pracę szkoły.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 4 (79)

Opis fizyczny: S. 145-147, il.


20/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Problemy szkoły amerykańskiej w budowaniu relacji z rodzicami.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 119-129, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Teacher training : parent-teacher relations in Poland.

Tytuł całości: 4th International Conference of Education, Research and Innovations ICERI 2011, 14-16 November, 2011, Madrid, Spain, proceedings.

Adres wydawniczy: Valencia, International Association of Technology, Education and Development : 2011

Opis fizyczny: S. 1404-1412

Uwagi: Dokument elektroniczny - CD-rom.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji ERNAPE (European Research Network About Parents in Education), 26-28 sierpnia 2009 roku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 221-223


23/23


Autorzy: Banasiak Małgorzata.

Tytuł oryginału: Reforma edukacji a zaangażowanie rodziców w pracę szkoły.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 37-49, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.