Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Joanna Cukras-Stelągowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: The Jewish identity of the "unexpected generation" in the context of the upbringing model in a mixed family.

Tytuł równoległy: Tożsamość żydowska "nieoczekiwanego pokolenia" w kontekście modelu wychowania w rodzinie mieszanej.

Czasopismo: Colloquia Humanistica

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 85-100, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/ch

Punktacja MNiSW: 20.000


2/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Edukacja międzykulturowa na poziomie uniwersyteckim w Polsce w kontekście nabywania nowych kompetencji przez młodzież.

Tytuł równoległy: Intercultural education at the university level in Poland in the context of acquiring new competences by youth.

Czasopismo: Edukacja Międzykulturowa

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 295-309, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/em

Punktacja MNiSW: 20.000


3/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Szalom bajit : religijna rodzina żydowska i dziedzictwo kulturowe.

Tytuł równoległy: Shalom bayit : jewish religious family and cultural heritage.

Czasopismo: Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 39 z. 1

Opis fizyczny: S. 43-55, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/lrp

Punktacja MNiSW: 20.000


4/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: O potencjale tożsamościowym pisma żydowskiego Chidusz.

Tytuł całości: Przestrzenie międzykulturowe w badaniach i praktyce edukacyjnej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Anny Młynarczuk-Skołowskiej, Urszuli Namiotko.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2019

Opis fizyczny: S. 319-333, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/58


Autorzy: Petrykowski Piotr, Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 37 nr 1 / red. nacz. Piotr Petrykowski ; zastępca red. nacz. Joanna Cukras-Stelągowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 212 s.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


6/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: The magazine "Chidusz" as an exemplification of the potential of the young generation of Jews and their public activity.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2019

Szczegóły: Z. 37 nr 1

Opis fizyczny: S. 131-142, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 5.000


7/58


Autorzy: Petrykowski Piotr, Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 35 nr 1 - Z. 36 nr 2 / red. nacz. Piotr Petrykowski ; zastępca red. nacz. Joanna Cukras-Stelągowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 222 + 284 s.

Uwagi: Z. 35 nr 1: New trends in multicultural and regional education in Poland / ed. Joanna Cukras-Stelągowska.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


8/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Research on the Jewish community in Polish social sciences : achievements, perspectives and scientific challenges over the last two decades.

Tytuł równoległy: Badania nad społecznością żydowską w polskich naukach społecznych : osiągnięcia, perspektywy i naukowe wyzwania.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 35 nr 1

Opis fizyczny: S. 195-220

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


9/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Preface.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 35 nr 1

Opis fizyczny: S. 5-6

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


10/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Kulturowe wzbogacenie, zagubienie czy wykluczenie? Konsekwencje wychowania w żydowskiej rodzinie mieszanej w kontekście europejskich raportów.

Tytuł równoległy: Cultural enrichment, confusion or exclusion? The consequences of upbringing in the mixed Jewish family in the context of European reports.

Czasopismo: Edukacja Międzykulturowa

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 117-132, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/em

Punktacja MNiSW: 7.000


11/58


Autorzy: Petrykowski Piotr, Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 34 / red. nacz. Piotr Petrykowski ; zastępca red. nacz. Joanna Cukras-Stelągowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 282 s.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


12/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Rodziny wielokulturowe / Ewa Sowa-Behtane. Kraków 2016.

Czasopismo: Edukacja Międzykulturowa

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 222-224

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.500


13/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: "Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie" : strategie narracyjne twórców Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Tytuł równoległy: Definitely Jewish, explicitly Polish : narrative strategies of the founders of the Polin Museum of the History of Polish Jews.

Czasopismo: Kultura, Społeczeństwo, Edukacja

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 379-400, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym : dyskusje i praktyki badawcze.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/kse

Punktacja MNiSW: 10.000


14/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Cheder i mełamed we wspomnieniach młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 187-209, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


15/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Identity and negotiation of boundaries among young Polish Jews.

Tytuł całości: Boundaries, identity and belonging in modern Judaism / ed. by Maria Diemling and Larry Ray.

Adres wydawniczy: London, Routledge : 2016

Opis fizyczny: S. 48-62

Seria: (Routledge Jewish Studies Series)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Słowo wstępne.

Tytuł całości: Pamiętanie i zapominanie, wspólnoty, wartości, wychowanie / pod red. Joanny Cukras-Stelągowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 7-12

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 9)


17/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Świat wartości żydowskich w przekazie międzypokoleniowym : amerykańska rodzina żydowska wobec ciągłości i zmiany kulturowej.

Tytuł całości: Pamiętanie i zapominanie, wspólnoty, wartości, wychowanie / pod red. Joanny Cukras-Stelągowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 193-209

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 4.000


18/58


Autorzy: Petrykowski Piotr, Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 32 / red. nacz. Piotr Petrykowski ; zastępca red. nacz. Joanna Cukras-Stelągowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 250 s.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


19/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pamiętanie i zapominanie : wspólnoty, wartości, wychowanie / pod red. Joanny Cukras-Stelągowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 210 s.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 4.000


20/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Południowe Kociewie : tożsamość, edukacja, świadomość regionalna (Świecie n. Wisłą, 20.10.2015 r.).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 241-244

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


21/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Pamięć w pedagogice (Toruń, 1-2.03.2016 r.).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 231-235

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


22/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Żydzi - problem prawdziwego Polaka : antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci / red. Ireneusz Krzemiński. Warszawa 2015.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 276-280

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


23/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej : aberracja czy norma społeczna?

Tytuł równoległy: Mixed marriages in the Jewish community : an aberration or a social norm?

Czasopismo: Wychowanie w Rodzinie

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 317-339, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Rozważania o wychowaniu, opiece i wsparciu rodzin (XIII-XX wiek) = Considerations about upbringing, care and support for families (XIII-XX) / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Jurczyk-Romanowskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23734/wwr

Punktacja MNiSW: 10.000


24/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Upbringing styles in an Orthodox Jewish family in the interwar period : autobiographical contexts.

Tytuł całości: Leben zwischen und mit den Kulturen, Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa / hrsg. von Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 149-168

Seria: (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ;Bd. 2)

Punktacja MNiSW: 5.000


25/58


Autorzy: Petrykowski Piotr, Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 31 / red. nacz. Piotr Petrykowski ; zastępca red. nacz. Joanna Cukras-Stelągowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 238 s.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


26/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela / Anna Dudzińska. Warszawa 2014.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 205-210

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


27/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Doktryna wobec codzienności : studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie / Małgorzata Czekaj. Kraków 2015.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 36

Opis fizyczny: S. 285-290

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


28/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wokół debaty nad ubojem rytualnym w Polsce : analiza dyskursów publicznych.

Czasopismo: Społeczeństwo i Polityka

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 4 (45)

Opis fizyczny: S. 139-156, streszcz. ang., fr., ros.

Punktacja MNiSW: 8.000


29/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Around the debate on the ritual slaughter in Poland : political and media discourses.

Tytuł całości: Jews and political discourse, annual conference, 13-15 July 2014, Trinity College, Dublin : abstracts.

Adres wydawniczy: [Southampton], British Association for Jewish Studies : 2014

Opis fizyczny: S. 7

Uwagi: Dokument elektroniczny.


30/58


Autorzy: Petrykowski Piotr, Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 30 / red. nacz. Piotr Petrykowski ; zastępca red. nacz. Joanna Cukras-Stelągowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 186, [1] s.


31/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Wychowanie w rodzinie : konteksty historyczne i współczesne pt. "Międzypokoleniowy dialog o wychowaniu i edukacji XVIII-XXI wiek" (Jelenia Góra - Szklarska Poręba, 15-16.04.2014).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 167-172

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


32/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Rekonstrukcje tożsamości w kulturze natychmiastowości / red. Daria Hejwosz-Gromkowska. Poznań 2014.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 141-144

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 2.000


33/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Powrót Żyda : narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście / Katka Reszke. Kraków-Budapeszt 2013.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 33

Opis fizyczny: S. 261-265

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


34/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Nostalgic identity and the quest for authenticity.

Tytuł całości: Memory, identity and boundaries of Jewishness, BAJS Conference, July 7-9, 2013, University of Kent : abstracts.

Adres wydawniczy: [Southampton], British Association for Jewish Studies : 2013

Opis fizyczny: S. 7

Uwagi: Dokument elektroniczny.


35/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Edukacja wielokulturowa : działania podejmowane w Polsce / Izabela Czerniejewska. Toruń 2013.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 101-105

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 2.000


36/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Analysing Jewish Europe today : perspectives from a new generation, (Berlin, 25-27 X 2013 r.).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 121-125

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


37/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna, Stelągowski Jakub.

Tytuł oryginału: "And is it really in Lubawka?" Young people and wanted and unwanted cultural heritage.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 6 (99)

Opis fizyczny: S. 111-134, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


38/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Biograficzna wspólnota wspomnień "Ostatniego pokolenia" : młodzież żydowska wobec dylematów tożsamościowych.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 185-202, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


39/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna, Stelągowski Jakub.

Tytuł oryginału: German-Polish common religious heritage in social reflection.

Tytuł całości: Regions of memory, a comparative perspective on Eastern Europe : conference, Warsaw, 26.11.2012 - 28.11.2012 : abstracts.

Adres wydawniczy: Warsaw, European Network Remembrance and Solidarity : 2012

Opis fizyczny: S. 13-14

Uwagi: Dokument elektroniczny.


40/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Tożsamość w dialogu : Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 276 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 261-273.

Punktacja MNiSW: 20.000


41/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: The revival of Jewish ethnic consciousness : identity strategy in the new educational contexts.

Czasopismo: Ethnologia Polona

Rocznik: 2010-2011, 2011

Szczegóły: Vol. 31-32

Opis fizyczny: S. 253-260, streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 10.000


42/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce.

Tytuł całości: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski.

Adres wydawniczy: Poznań, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: S. 283-292

Uwagi: Bibliogr.


43/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna, Stelągowski Jakub.

Tytuł oryginału: Wędrowcy i turyści w przestrzeni pop-alternatywnej

Tytuł całości: Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym, teoria i rzeczywistość / pod red. naukową Jaremy Drozdowicza, Macieja Bernasiewicza

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: S. 371-380

Uwagi: Bibliogr.


44/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna, Kamper-Kubańska Monika, Stelągowski Jakub.

Tytuł oryginału: Edukacyjne konteksty twórczych wspólnot alternatywnych.

Tytuł całości: Sztuka w służbie edukacji / pod red. Sylwii Jaskuły.

Adres wydawniczy: Warszawa, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : 2010

Opis fizyczny: S. 56-70

Seria: (Zeszyt Naukowy / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN ;t. 14)

Uwagi: Bibliogr.


45/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Tęsknota za tożsamością : językowe kreacje świata subkultury hip-hopowej.

Tytuł całości: Tęsknota, społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Janiny Radziszewskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum : 2010

Opis fizyczny: S. 301-319

Seria: (Antropologia Emocji ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 3.000


46/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Żydowskie szkoły świeckie : pomiędzy tradycją a nowoczesnością.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 95-108


47/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna, Stelągowski Jakub.

Tytuł oryginału: W kierunku edukacji międzykulturowej : parafialna szkoła romska w Suwałkach.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 111-127, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


48/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Od chederu do jesziwy w polskiej diasporze... : dwustopniowy system żydowskiego szkolnictwa religijnego i jego współczesne transformacje.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 121-135, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


49/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Edukacja a problemy stygmatyzacji polskich Romów.

Czasopismo: Pogranicze : studia społeczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 124-141, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


50/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Edukacyjne przestrzenie dialogu polsko-żydowskiego.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 3 (47)

Opis fizyczny: S. 117-126

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


51/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Żydzi - tożsamość wobec zmiany.

Tytuł całości: Różni razem, młodzi polscy naukowcy o Żydach / red. nauk. Jolanta Żyndul.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 268-281

Punktacja MNiSW: 3.000


52/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wizualizacje męskości.

Tytuł całości: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata / pod red. Bożeny Płonki-Syroki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2008

Opis fizyczny: S. 307-314

Seria: (Kultura i Emocje ;t. 2)


53/58


Autorzy: Cukras-Stelągowska Joanna.

Tytuł oryginału: Między stygmatyzacją a "nową etnicznością" : wybrane problemy edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Tytuł całości: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2006

Opis fizyczny: S. 117-134

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


54/58


Autorzy: Cukras Joanna.

Tytuł oryginału: O popularności romansów Danielle Steel.

Tytuł całości: Literatura i kultura popularna. T. 12 / pod red. Tadeusza Żabskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 91-100

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ;no. 2761)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


55/58


Autorzy: Cukras Joanna.

Tytuł oryginału: Na uboczu : małe miasto w obiektywie fotograficznym.

Tytuł całości: Obrazy w działaniu, studia z socjologii i antropologii obrazu / pod red. Krzysztofa Olechnickiego

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 300-311, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


56/58


Autorzy: Cukras Joanna.

Tytuł oryginału: Młodzi Żydzi w Polsce : socjologiczna analiza tożsamości społeczno-kulturowej.

Czasopismo: Etnografia Polska

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 47 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 247-266, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


57/58


Autorzy: Cukras Joanna.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo w działaniu : ekolodzy, feministki, skłotersi : socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce / Piotr Żuk. Warszawa 2001.

Czasopismo: Etnografia Polska

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 47 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 334-336

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


58/58


Autorzy: Cukras Joanna.

Tytuł oryginału: Mniejszości narodowe we Francji : etniczność, etnopolityka, etnosocjologia / Walter Żelazny. Tyczyn 2000.

Czasopismo: Etnografia Polska

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 46 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 255-257

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000