Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Social work with a person in the crisis of homelessness in the context of the COVID-19 pandemic in Poland : problems and challenges.

Czasopismo: International Social Work

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 63 no. 6

Opis fizyczny: S. 833-837

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1177/00208728

Impact Factor: 0.880

Punktacja MNiSW: 70.000


2/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Bezradność seniora - ofiary przemocy w rodzinie : nowe zadania dla pomocy społecznej.

Czasopismo: Niebieska Linia

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 2 (127)

Opis fizyczny: S. 19-21

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/72


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Niewłaściwe odżywianie się jako problem społeczno-pedagogiczny : opinie studentów.

Tytuł równoległy: Improper nutrition as a socio-pedagogical problem : students' opinions.

Czasopismo: Pedagogika Społeczna

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 19 nr 2

Opis fizyczny: S. 99-113, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.35464/1642-672X.PS

Punktacja MNiSW: 20.000


4/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria.

Tytuł oryginału: Samotność jako sytuacja kryzysowa : nowe wyzwania dla pracowników socjalnych.

Tytuł całości: Różne oblicza samotności, konteksty pedagogiczne / red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 139-151, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria.

Tytuł oryginału: W stronę monoseologii pedagogicznej : wprowadzenie.

Tytuł całości: Różne oblicza samotności, konteksty pedagogiczne / red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 7-15

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Homelessness as a lasting problem in social welfare.

Tytuł całości: Socialia 2019, "Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí?" Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Socialia 2019, ktorá sa konala v hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici v dňoch 17.-18. októbra 2019 / ved. red. Jolana Hroncová.

Adres wydawniczy: Banská Bystrica, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : 2019

Opis fizyczny: S. 243-250

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Tarasenko Galina S..

Tytuł oryginału: Formuvannâ ekologìčnoï svìdomostì molodì v kontekstì socìalìzacìï.

Tytuł całości: VinSmartEco, zbìrnik materìalìv I mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, 16-18 travnâ 2019, Vinnicâ, Ukraìna / za nauk. red. O. V. Mudraka.

Adres wydawniczy: Vinnicâ, KVNZ Vinnic'ka Akademìâ Neperervnoï Osvìti : 2019

Opis fizyczny: S. 373-377

Seria: (Naukovij Vìsnik ;no. 2 (25))

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Różne oblicza samotności : konteksty pedagogiczne / red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: 285 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/72


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Cultural ableism in Poland during the Iron Curtain period : learned helplessness and the need for reeducation.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 8 no. 1

Opis fizyczny: S. 6-21, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: O (nie)bezpieczeństwie pracy w pomocy społecznej.

Tytuł równoległy: About work (un)security in social assistance.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 34 nr 6

Opis fizyczny: S. 80-92, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Grzesiak Zbigniew.

Tytuł oryginału: Działalność Stowarzyszenia MONAR na rzecz pomocy osobom w kryzysie bezdomności : przykład toruński.

Tytuł równoległy: Activities of the MONAR Association to help people in the homelessness crisis : Toruń example.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 4-5 (277-278)

Opis fizyczny: S. 34-38, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Streetworking sposobem na aktywizację i profilaktykę społeczną dzieci i młodzieży.

Tytuł równoległy: Streetworking as a way to socially activate and protect children and young people.

Tytuł całości: Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Jarosław Charchuła, Ewa Sowa-Behtane.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum : 2018

Opis fizyczny: S. 211-221, streszcz. ang.

Seria: (Wsparcie i Troska)

Punktacja MNiSW: 20.000


13/72


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (268) - nr 5-6 (272-273) / red. nacz.. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2018

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 2-3 (269-270) / red. nauk. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 4 (271) / red. nauk. Jan A. Malinowski.
Uwagi: Nr 5-6 (272-273) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


14/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Chroniczna samotność jako czynnik ryzyka zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży.

Tytuł równoległy: Chronic loneliness as a risk factor for self-destructive behaviors among young people.

Czasopismo: Dziecko Krzywdzone

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 17 nr 3

Opis fizyczny: S. 63-74, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


15/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Mentoring w pracy z uczniem zdolnym.

Tytuł równoległy: Mentoring at work with a talented student.

Czasopismo: Nauczyciel i Szkoła

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (66)

Opis fizyczny: S. 95-105, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14632/NiS

Punktacja MNiSW: 6.000


16/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Znaczenie streetworkingu w systemie pomocy społecznej.

Tytuł równoległy: The importance of streetworking in the social assistance system.

Czasopismo: Seminare

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 39 nr 2

Opis fizyczny: S. 95-105, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21852/sem

Punktacja MNiSW: 15.000


17/72


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Profilaktyka w świetlicy środowiskowej.

Tytuł równoległy: Forms of prevention's activity in the community center.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 5-6 (272-273)

Opis fizyczny: S. I-VIII, streszcz. ang.

Uwagi: Wkładka metodyczna.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Youth volunteering for the elderly.

Tytuł całości: Sociální pedagogika 2017, rozvoj nebo krize společenství : perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí / eds. Miloslav Jůzl, Silvia Neslušanová, Miroslav Bargel.

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2017

Opis fizyczny: S. 251-257

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/72


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (262-263) - nr 6 (267) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 1-2 (262-263) / red. nauk. Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 3 (264) / red. nauk. Anna Maria Kola.
Uwagi: Nr 4, 5, 6 (265, 266, 267) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


20/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Streetworking online jako nowatorska metoda zapobiegania cyberprostytucji wśród młodzieży.

Tytuł całości: Zagrożenia i wyzwania w ponowoczesnym świecie / red. Grzegorz Ignatowski, Sławomir Szymański.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk : 2017

Opis fizyczny: S. 115-125, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ;nr 72)

Punktacja MNiSW: 20.000


21/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Praca socjalna wykonywana przez pedagoga szkolnego.

Tytuł równoległy: Social work done by the school pedagogue.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 32 nr 3

Opis fizyczny: S. 65-74, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


22/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Problems and needs of street children.

Tytuł równoległy: Problemy i potrzeby dzieci ulicy.

Czasopismo: Studia Pedagogiczne (Kielce)

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 30

Opis fizyczny: S. 71-83, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


23/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Profilaktyka i interwencja wobec problemu uzależnienia wśród młodzieży.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 5 (266)

Opis fizyczny: S. 56-58

Uwagi: Recenzja książki: Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków : strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym / Iwona Malorny. Katowice 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


24/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" : idea powstania, początki działalności.

Tytuł równoległy: Association of Families and Friends of Addicted Children - "Powrót z U" ("The Return from A") : the idea and the beginning of activity.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 5 (266)

Opis fizyczny: S. 46-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/72


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Alkoreksja wśród młodzieży : profilaktyka, interwencja.

Tytuł równoległy: Drunkorexia among young people : prevention, intervention.

Tytuł całości: Na krawędzi, reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała / red. nauk. Paweł Prüfer.

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża : 2016

Opis fizyczny: S. 199-212, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/72


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Kruszewski Tomasz, Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (256) - nr 6 (261) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 1 (256) / red. nauk. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 2 (257) / red. nauk. Jan A. Malinowski.
Uwagi: Nr 3 (258) / red. nauk. Tomasz Kruszewski.
Uwagi: Nr 4 (259) / red. nauk. Anna Maria Kola.
Uwagi: Nr 5-6 (260-261) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


27/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Samotność dziecka po stracie rodziców : wyzwania dla pracy socjalnej.

Tytuł całości: Żałoba i strata, ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Justyny Kurtyki-Chałas, Joanny Truszkowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 151-161

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym : centrum dla rodzin / Tomasz Biernat, Jarosław Przeperski. Toruń 2015.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 303-307

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


29/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym : studia, badania, praktyka / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jan A. Malinowski. Toruń 2015.

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 56 nr 2

Opis fizyczny: S. 58-60

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


30/72


Autorzy: Tarasenko Galina S., Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Ekologia dzieciństwa.

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 56 nr 9

Opis fizyczny: S. 3-8, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


31/72


Autorzy: Krakowiak Piotr, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Loneliness experienced by informal caregivers of the chronically ill in their homes : proposed solutions and practical recommendations for local communities.

Czasopismo: Society, Integration, Education = Sabiedriba, Integrācija, Izglitiba

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 357-366

Uwagi: Proceedings of the International Scientific Conference, May 27th-28th, 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17770/sie

Punktacja MNiSW: 4.000


32/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Zając Magdalena.

Tytuł oryginału: Dziecko niepełnosprawne w instytucjonalnej pieczy zastępczej : aspekty prawne, społeczne i socjalne.

Czasopismo: Studia nad Rodziną

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 20 nr 2

Opis fizyczny: S. 103-118, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


33/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Rozważania na temat pedagogiki społecznej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (259)

Opis fizyczny: S. 46-47

Uwagi: Recenzja książki: O pedagogice społecznej i jej rozwoju : wybrane zagadnienia : wybór tekstów z badań własnych / Mariusz Cichosz. Kraków 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Supervision of social work : towards professionalization of assistance actions.

Tytuł całości: Aktual'nì problemi doškìl'noï ta počatkovoï osvìti v kontekstì êvropejs'kih osvìtnìh strategìj, zbìrnik materìalìv naukovo-praktičnoï konferencìï vikladačïv ì studentìv. Vip. 4 / za red. G. S. Tarasenko.

Adres wydawniczy: Vìnnicâ, TOV "Nìlan - LTD" : 2015

Opis fizyczny: S. 87-92

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


35/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: About the multi-faceted use of the project method in education.

Tytuł całości: Aktual'nì problemi formuvannâ tvorčoï osobistostì pedagoga v kontekstì nastupnostì doškìl'noï ta počatkovoï osvìti, zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï, Vìnnica, VDPU ìm. M. Kocûbins'kogo, 10-11 listopada 2015 r. / red. kol. G. S. Tarasenko [et al.].

Adres wydawniczy: Vìnnicâ, TOV "Nìlan - LTD" : 2015

Opis fizyczny: S. 27-34, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


36/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Praca asystenta rodziny skoncentrowana na zasobach.

Tytuł całości: Asystentura i mediacje socjalne / pod red. Arkadiusza Durasiewicza i Izabeli Podobas.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka : 2015

Opis fizyczny: S. 95-104, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Emotional negligence of a child a family : a challenge for social assistance.

Tytuł całości: Naukovì zapiski Vìnnic'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Mihajla Kocûbins'kogo. Serìâ: Pedagogìka ì psihologìâ. Vip. 43 / [redkol. V. I. Šahov ta ìn.].

Adres wydawniczy: Vìnnicâ, TOV "Nìlan - LTD" : 2015

Opis fizyczny: S. 411-414, streszcz. ukr.

Punktacja MNiSW: 5.000


38/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Loneliness as a source of difficulties in social adjustment among the youth.

Tytuł całości: Odkrywając współczesną młodzież, studia interdyscyplinarne / red. nauk. Monika I. Dąbkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2015

Opis fizyczny: S. 65-76

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


39/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Praca socjalna w szkole i przedszkolu.

Tytuł całości: Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości / red. nauk. Jerzy Krzyszkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2015

Opis fizyczny: S. 167-180, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Praca socjalna z osoba uzależnioną - oparta na potencjałach.

Tytuł całości: Psychospołeczne uwarunkowania umiejętności pracownika socjalnego / red. nauk. Aleksandra Błachnio, Joanna Kryza, Jerzy Gałęski.

Adres wydawniczy: Piła, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica : 2015

Opis fizyczny: S. 169-178

Punktacja MNiSW: 4.000


41/72


Autorzy: Biernat Tomasz, Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu nowego modelu pracy socjalnej z rodziną : refleksje wstępne.

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 9-20

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Praca socjalna z rodziną według założeń terapii "poszukiwania bezpieczeństwa".

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 145-159

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Internet autopornography : the threat for the contemporary adolescents.

Tytuł całości: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení / eds.: Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz.

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2015

Opis fizyczny: S. 951-957

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/72


Autorzy: Biernat Tomasz, Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: 338 s., tab., wykr.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Samotność emocjonalna dziecka w rodzinie.

Tytuł całości: Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny / red. nauk. Agnieszka Regulska, Urszula Dudziak.

Adres wydawniczy: Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : 2015

Opis fizyczny: S. 291-305, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Uzależnienia behawioralne : wybrane metody pracy asystentów rodziny.

Tytuł całości: Uzależnienia behawioralne, wybrane aspekty / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik.

Adres wydawniczy: Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : 2015

Opis fizyczny: S. 282-297, il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży.

Czasopismo: Dziecko Krzywdzone

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 14 nr 3

Opis fizyczny: S. 152-164, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


48/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych : studia i refleksje socjopedagogiczne / red. nauk. Agata Rzymełka-Frąckiewicz. Toruń 2014.

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 55 nr 2

Opis fizyczny: S. 56-59

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


49/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Supporting children and adolescents in loneliness.

Tytuł całości: Aktual'nì problemi doškìl'noï ta počatkovoï osvìti v kontekstì êvropejs'kih osvìtnìh strategìj, zbìrnik materìalìv naukovo-praktičnoï konferencìï vikladačïv ì studentìv. Vip. 3 / za red. G. S. Tarasenko.

Adres wydawniczy: Vìnnicâ, TOV "Nìlan - LTD" : 2014

Opis fizyczny: S. 83-87

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


50/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł równoległy: Introduction.

Tytuł całości: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2014

Opis fizyczny: S. 11-16

Seria: (Engram)

Uwagi: Bibliogr.


51/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Społeczno-socjalne aspekty uzależnień : wybrane problemy.

Tytuł równoległy: Social and welfare aspects of addiction : selected issues.

Tytuł całości: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2014

Opis fizyczny: S. 19-38, il., tab.

Seria: (Engram)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


52/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Partyworking jako przykład pracy socjalnej opartej na strategii profilaktycznej.

Tytuł równoległy: Partyworking as an example of social work based on preventive strategies.

Tytuł całości: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2014

Opis fizyczny: S. 310-320

Seria: (Engram)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


53/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

Tytuł całości: Rodzina współczesna, portret interdyscyplinarny / pod red. nauk. Grażyny Szabelskiej, Galiny Tarasenko.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej : 2014

Opis fizyczny: S. 327-335, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


54/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Child education for multiculturalism.

Tytuł całości: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti / eds.: Silvia Neslušanová, Ingrid Emmerová, Ewa Jarosz.

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2014

Opis fizyczny: S. 886-892

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


55/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2014

Opis fizyczny: 338 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Networking jako przykład socjalnej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Tytuł całości: Wielowymiarowość bezpieczeństwa środowiska wychowawczego / red. Tomasz Biernat, Janusz Gierszewski.

Adres wydawniczy: Chojnice, Certus, Janusz Szczepański, Rafał Wełninski na zlecenie Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pomerania : 2014

Opis fizyczny: S. 99-107

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/72


Autorzy: Baranowska Aneta, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Dokąd zmierza praca socjalna? Na podstawie analizy tekstów prof. Ryszarda Borowicza "Whither social work".

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (104)

Opis fizyczny: S. 349-362, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


58/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Młodzież wobec samotności w świetle badań porównawczych.

Czasopismo: Kultura i Wychowanie

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 131-144, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


59/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Kobiety w pracy socjalnej / red. Anna Kotlarska-Michalska. Poznań 2013.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 29 nr 2

Opis fizyczny: S. 123-133

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


60/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne / red. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski. Toruń 2013.

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 54 nr 2

Opis fizyczny: S. 54-56

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


61/72


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: W Pomeranii o bezpieczeństwie w środowisku wychowawczym.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (245)

Opis fizyczny: S. 46-47


62/72


Autorzy: Kosińska Joanna, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Praca socjalna wobec uzależnień.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (245)

Opis fizyczny: S. 45-46


63/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: The support of the child and the family experiencing spiritual loneliness : as one of the tasks of family assistants.

Czasopismo: Wychowanie w Rodzinie

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 317-326, streszcz. pol.

Uwagi: Tytuł tomu: Rodzina w polityce państwa : instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism = Family in sate policies : institutional support and the discussion in journals / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Jurczyk-Romanowskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23734/wwr

Punktacja MNiSW: 6.000


64/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Projekt socjalny jako element profesjonalnego kształcenia służb społecznych.

Tytuł całości: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa : 2013

Opis fizyczny: S. 193-202

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


65/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Banki czasu : jako sposób na aktywizację osób starszych.

Tytuł całości: Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 191-202

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


66/72


Autorzy: Baranowska Aneta, Kościńska Elżbieta, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: 203 s., tab., wykr.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


67/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Samotność osób starszych w kontekście zmian demograficznych.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 4 (97)

Opis fizyczny: S. 234-244

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


68/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Coaching : jako alternatywna technika pracy socjalnej.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 28 nr 4

Opis fizyczny: S. 34-42, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


69/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Samotność emocjonalna - jako jeden z czynników ryzyka uzależnień wśród młodzieży.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 10-11 (241-242)

Opis fizyczny: S. 17-21

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


70/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Sądy uczniowskie przykładem metody resocjalizacji nieletnich przez samorządność : z doświadczeń polskich i niemieckich.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 12 (243)

Opis fizyczny: S. 19-22

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


71/72


Autorzy: Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Motylki, czyli Anorexia nervosa.

Czasopismo: Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 9 (248)

Opis fizyczny: S. 24-26

Uwagi: Bibliogr.


72/72


Autorzy: Kola Anna Maria, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje dla pracy socjalnej / red. nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2012

Opis fizyczny: 209 s., il.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Punktacja MNiSW: 4.000