Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Poradnictwo obywatelskie jako nowa forma poradnictwa całożyciowego.

Tytuł całości: Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM : 2020

Opis fizyczny: S. 297-308

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 324)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Active and experiential learning at the higher education level.

Tytuł całości: 12th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2019, Seville (Spain), November 11th-13th, 2019, conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres.

Adres wydawniczy: Valencia, International Association of Technology, Education and Development : 2019

Opis fizyczny: S. 10794-10799

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Zadania doradcy zawodowego w pracy z osobami planującymi emigrację zarobkową oraz reemigrantami.

Tytuł równoległy: Tasks of a career counsellor in working with people planning economic emigration and with returnees.

Czasopismo: Dyskursy Młodych Andragogów

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 223-236, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.34768/dma

Punktacja MNiSW: 10.000


4/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Realizowanie edukacji obywatelskiej w instytucjach formalnej edukacji dorosłych.

Tytuł równoległy: Implementing civic education in institutions of formal adult education.

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (101)

Opis fizyczny: S. 7-17, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


5/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Educational and professional potential of Polish returnees.

Tytuł równoległy: Edukacyjno-zawodowy potencjał polskich reemigrantów.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 267-282

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


6/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna, Mechuła Ewelina.

Tytuł oryginału: Zatrudnienie wspomagane jako forma aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Czasopismo: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 10 (553)

Opis fizyczny: S. 20-23, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/01.3001.0010.5233

Punktacja MNiSW: 7.000


7/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Poradnictwo całożyciowe w kontekście realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie.

Tytuł całości: Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 87-96

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 233)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Uczenie się w miejscu pracy.

Tytuł całości: Różne oblicza edukacji, instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie / red. nauk. Jarosław Korczak, Błażej Przybylski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: S. 144-155

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


9/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Aktywizacja zawodowa osób z niskimi kwalifikacjami.

Tytuł całości: W kręgu działań pomocowych i poradniczych / red. nauk. Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 71-80

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 234)

Punktacja MNiSW: 4.000


10/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Tytuł profesora nauk społecznych dla Ewy Przybylskiej.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 349-353, il.

Uwagi: 10.12775/RA


11/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie kształcenia wyższego.

Tytuł całości: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy, wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 85-95, streszcz. ang.

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ;61)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


12/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Powroty : doświadczenia edukacyjno-zawodowe polskich reemigrantów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2014

Opis fizyczny: 179 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 165-179

Punktacja MNiSW: 20.000


13/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2014

Opis fizyczny: 264 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 249-264

Punktacja MNiSW: 20.000


14/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Realizowanie kariery w ciągu życia.

Tytuł całości: Uczenie się przez całe życie, rozwój, kariera, partycypacja społeczna / pod red. Alicji Szostkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 113-121, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


15/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji.

Czasopismo: Przegląd Pedagogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 140-145

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/27


Autorzy: Kławsiuć Anna.

Tytuł oryginału: Anthology of social and behavioural science : 20 years of co-operation between the universities in Linköping and Gdańsk / red. T. Maliszewski, W. J. Wojtowicz, J. Żerko. Linköping 2005.

Czasopismo: Studia i Badania Naukowe

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 181-184

Uwagi: Tytuł tomu: Pedagogika / pod red. Józefa Żerko.
Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 2.000


17/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Funkcje i zadania doradcy w świetle współczesnych przeobrażeń społecznych i edukacyjnych.

Tytuł całości: Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego / red. nauk. Wioleta Duda, Gertruda Wieczorek, Daniel Kukla.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza : 2010

Opis fizyczny: S. 67-77

Uwagi: Bibliogr.


18/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna.

Tytuł oryginału: Nowy wymiar poradnictwa w ujęciu rezolucji dotyczącej integracji całożyciowego poradnictwa ze strategiami uczenia się przez całe życie.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (62)

Opis fizyczny: S. 117-123, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Poradnictwo dla dorosłych : refleksje, badania, praktyka / red. prowadząca Ewa Dębska.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


19/27


Autorzy: Kławsiuć-Zduńczyk Anna, Stankiewicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Humanista przedsiębiorczy? Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie kierunków humanistycznych.

Tytuł całości: Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / pod red. Alicji Polejowskiej i Ryszarda Maciołka.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: S. 57-68

Uwagi: Bibliogr.


20/27


Autorzy: Kławsiuć Anna.

Tytuł oryginału: Instytucjonalne rozwiązania opieki dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2007, 2008

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 146-151, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


21/27


Autorzy: Kławsiuć Anna.

Tytuł oryginału: Dorośli uczą się inaczej : andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego / A. Matlakiewicz, H. Solarczyk - Szwec. Toruń 2005.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1-2 (50-51)

Opis fizyczny: S. 143-149

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


22/27


Autorzy: Kławsiuć Anna.

Tytuł oryginału: Aqua : międzynarodowe działania, wspólny cel, Kaszubski Uniwersytet Ludowy - Starbienino, 07-11.10.2006.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2006, 2007

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 194-204


23/27


Autorzy: Kławsiuć Anna.

Tytuł oryginału: Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej / red. Zygmunt Wiatrowski. Włocławek 2006.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2006, 2007

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 272-277

Uwagi: RECENZJA


24/27


Autorzy: Kławsiuć Anna, Malinowska Marta.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych w Toruniu : studencki raport z badań.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 1 (46)

Opis fizyczny: S. 57-62, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


25/27


Autorzy: Kławsiuć Anna, Pogorzelska Dominika.

Tytuł oryginału: Edukacja dorosłych sposobem przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Starbienino, 30.11-01.12.2005.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2005, 2006

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 165-174


26/27


Autorzy: Kławsiuć Anna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z realizacji projektu w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym "Szkoła dla życia - kierunek Białoruś", Starbienino, 17-24 kwietnia 2004.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1-2 (42-43)

Opis fizyczny: S. 281-285


27/27


Autorzy: Kławsiuć Anna, Koprowska Witosława.

Tytuł oryginału: Przyszłość obszarów wiejskich w świetle Strategii Lizbońskiej : problemy i wyzwania edukacji dorosłych na obszarach wiejskich krajów Europy Środkowowschodniej, Starbienino, 10-12.12.2004 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2004, 2005

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 232-241