Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Elżbieta Wieczór

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Diagnoza sprawności manualnej i grafomotorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań empirycznych.

Tytuł całości: Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 98-103, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/33


Autorzy: Paczkowska Agnieszka, Szmalec Jacek, Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Lateralizacja w procesie integracji sensorycznej : przykłady zaburzeń.

Tytuł całości: Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 131-136

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Rozwijanie sprawności motorycznej, manualnej i grafomotoryki dziecka : sprawność grafomotoryczna dziecka jako wyznacznik czytelności pisma.

Tytuł całości: Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 85-97

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Trudności w czytaniu, pisaniu i wypowiedziach o podłożu sensorycznym i motorycznym we wczesnej edukacji : analiza przypadków (badania podłużne).

Tytuł całości: Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 104-114, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Poziom samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym w obszarze motoryki i samoobsługi jako wskaźnik rozwoju : badania empiryczne.

Tytuł całości: Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 115-130, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta, Kruszewska Katarzyna, Szmalec Jacek.

Tytuł oryginału: Sensoryczne karty pracy indywidualnej dziecka.

Tytuł całości: Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 83-116


7/33


Autorzy: Szmalec Jacek, Paczkowska Agnieszka, Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Kwestionariusz do oceny lateralizacji.

Tytuł całości: Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 163-165


8/33


Autorzy: Kossowska-Oleszczuk Agnieszka, Wieczór Elżbieta, Szmalec Jacek.

Tytuł oryginału: Zabawy i ćwiczenia sensoryczne z dzieckiem.

Tytuł całości: Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 9-37


9/33


Autorzy: Kruszewska Katarzyna, Wieczór Elżbieta, Szmalec Jacek.

Tytuł oryginału: Obserwacja kliniczna dziecka z zastosowaniem prób diagnostycznych.

Tytuł całości: Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 71-78


10/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta, Kutyła Małgorzata.

Tytuł oryginału: Rozwijanie zespołowości i kreatywności u uczniów szkół podstawowych na przykładzie nauki programowania metodą projektu.

Adres wydawniczy: Toruń, Centrum Kształcenia Ustawicznego : 2019

Opis fizyczny: 140 s., il., tab.


11/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta, Szmalec Jacek, Brzuzy Grzegorz.

Tytuł oryginału: Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: 199 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta, Szmalec Jacek, Brzuzy Grzegorz.

Tytuł oryginału: Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: 165 s., il.


13/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta, Kamoda Beata.

Tytuł oryginału: Automotywacja w procesie akwizycji języka (angielskiego) w przedszkolu w założeniach pedagogiki waldorfskiej.

Czasopismo: Języki Obce w Szkole

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 62 nr 1

Opis fizyczny: S. 44-47

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


14/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Istota diagnozy pedagogicznej jako wyznacznik procesu terapeutycznego uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2-3 (269-270)

Opis fizyczny: S. 39-40

Uwagi: Recenzja książki: Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. Toruń 2017.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


15/33


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela, Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie na etapach edukacyjnych.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 115-131, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Integracja sensoryczna w nurcie współczesnych praktyk terapeutycznych : na podstawie koncepcji psychomotoryki empowermentu.

Tytuł równoległy: Sensory integration in the current of modern therapeutic practices : based on the concept of empowerment psychomotorics.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 6 (267)

Opis fizyczny: S. 37-39

Uwagi: Recenzja książki: Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką : teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch / Jolanta Majewska, Andrzej Majewski, Anna Parakiewicz, Marzenna Zaorska. Toruń 2016.

Punktacja MNiSW: 2.500


17/33


Autorzy: Symonowicz-Jabłońska Izabela, Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Budowanie kapitału społecznego w świetle analizy podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Czasopismo: Problemy Wczesnej Edukacji

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 12 nr 4

Opis fizyczny: S. 106-117, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


18/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Spór o kształcenie ustawiczne : polemiki i analizy / Józef Półturzycki. Warszawa, Radom 2016.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 456-461

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


19/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: "Być naj..." : o presji i oczekiwaniach rodziców wobec dzieci.

Tytuł całości: Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2015

Opis fizyczny: S. 44-59

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich do czytania, pisania i wypowiedzi w kontekście obowiązku szkolnego : wybrane obszary rozwoju dziecka, pracy przedszkola i szkoły.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 133-158, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


21/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Coaching i tutoring : w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej / pod red. Jana A. Malinowskiego i Agaty Wesołowskiej. Toruń 2015.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 462-466

Uwagi: RECENZJA.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


22/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: "Freinetowskie Inspiracje" : przyczynek do analizy czasopisma.

Tytuł całości: Inspiracje pedagogią freinetowską. T. 1: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz / pod red. Aleksandry Semenowicz, Hanny Solarczyk, Agaty Szwech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 251-268

Punktacja MNiSW: 4.000


23/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Wczesne wychowanie i kształcenie dzieci : stan i perspektywy.

Tytuł całości: Pedagogika przedszkolna, oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2014

Opis fizyczny: S. 54-75, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/33


Autorzy: Kamper-Kubańska Monika, Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: "Słowo za słowem" : o sprawności językowej i nabywaniu kompetencji komunikacyjnych przez dzieci : implikacje językowo-muzyczne do pracy z dzieckiem.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2014

Opis fizyczny: 233 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 229-233.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Archetypy świata dziecięcego : światy wyobraźni w narracjach dzieci / Anna Wasilewska. Gdańsk 2013.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 155-159

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 2.000


26/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Określanie ram jakości w zakresie wczesnej opieki i edukacji.

Tytuł równoległy: Specifying quality framework for early care and education.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 149-166, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 6.000


27/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Proces nabywania przez dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych.

Czasopismo: Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 347-364, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Problematyka wychowania społeczno-obywatelskiego w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji i edukacji wczesnoszkolnej.

Tytuł całości: Edukacja obywatelska, rekonstrukcje - krytyka - interpretacje / red. nauk. Violetta Kopińska.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2013

Opis fizyczny: S. 97-119, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Childhood : a fascination with human development.

Tytuł całości: Świat małego dziecka. T. 1 / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Kinga Kuszak.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2013

Opis fizyczny: S. 11-17

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 200)

Uwagi: Bibliogr.


30/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. Ryszard Łukaszewicz : bibliografia 1968-2011.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 213-226

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Kreowanie przestrzeni edukacyjnej dziecka.

Czasopismo: Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 225-232, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


32/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. Warszawa 2009.

Czasopismo: Płockie Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 259-261


33/33


Autorzy: Wieczór Elżbieta.

Tytuł oryginału: Pisma pedagogiczne / Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa. Radom 2009

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 508-510

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000