Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Student participation in the discourse of Polish citizenship education textbooks for upper secondary school.

Czasopismo: Journal of Social Science Education

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 19 no. 1

Opis fizyczny: S. 172-187, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4119/jsse

Punktacja MNiSW: 40.000


2/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: The concept of citizenship in the Polish school education : political change and the change of core curricula : discourse analysis.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 65-86, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 70.000


3/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Szkoła jako miejsce antyedukacji obywatelskiej.

Tytuł całości: Młodzi 2018, cywilizacyjne wyzwania, edukacyjne konieczności / red. nauk. Krystyna Szafraniec.

Adres wydawniczy: Warszawa, A Propos Serwis Wydawniczy : 2019

Opis fizyczny: S. 149-161

Punktacja MNiSW: 5.000


4/70


Autorzy: Murawska Iwona, Przyborowska Beata, Kopińska Violetta, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Settlement type and educational Effectiveness of Polish schools on the example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2019

Szczegóły: No. 43

Opis fizyczny: S. 45-55, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bog

Punktacja MNiSW: 40.000


5/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Country report : civic and citizenship education in polish school.

Czasopismo: Journal of Social Science Education

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 18 no. 1

Opis fizyczny: S. 172-202, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.4119/jsse

Punktacja MNiSW: 40.000


6/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Zmiana polskich podstaw programowych kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich : analiza krytyczna.

Tytuł równoległy: The change of Polish school core curriculum in the field of social and civic competences : critical analysis.

Czasopismo: Parezja

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (9)

Opis fizyczny: S. 132-154, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/parezja

Punktacja MNiSW: 1.000


7/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 9-14


8/70


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Zakończenie : metaorientacja podstaw programowych.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 279-283

Uwagi: Bibliogr.


9/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Typy obywatelstwa a kompetencje obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 199-213

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Perspektywy rozumienia obywatelstwa a kompetencje obywatelskie.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 57-63

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Metodologia badań.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 91-114, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/70


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Analiza porównawcza i wnioski końcowe.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 215-230, tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Dokumenty polityczno-oświatowe jako źródło społecznie konstruowanej wiedzy o kompetencjach społecznych i obywatelskich w edukacji szkolnej.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 65-83, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Edukacja obywatelska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 448 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 423-441.

Punktacja MNiSW: 100.000


15/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 295 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 283-295.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Koncepcja czteropoziomowego kontekstu Ruth Wodak jako wyraz interdyscyplinarności w analizie dyskursu.

Tytuł równoległy: The concept of four-level context by Ruth Wodak as an expression of interdiciplinarity in discourse analysis.

Czasopismo: Kultura, Społeczeństwo, Edukacja

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 185-195

Uwagi: Tytuł tomu: Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym : dyskusje i praktyki badawcze.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/kse

Punktacja MNiSW: 10.000


17/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Zmiana czy status quo? Krytyczna analiza nowych podstaw programowych do wiedzy o społeczeństwie.

Tytuł równoległy: A change or status quo? A critical analysis of new core curricula for civic education.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 201-228, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


18/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Majchrzak Kinga, Szwech Agata.

Tytuł oryginału: Patriotyzm w edukacji szkolnej : założenia podstaw programowych kształcenia ogólnego.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (77)

Opis fizyczny: S. 93-109, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


19/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Na tropach... czyli o prawnych podstawach równości płci i zakazu dyskryminacji ze względu na płeć w edukacji szkolnej : perspektywa polskiego prawa oświatowego.

Tytuł całości: Gender w podręcznikach, projekt badawczy : raport. T. 1: O projekcie, metodologia badań, wprowadzenie teoretyczne / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Feminoteka : 2016

Opis fizyczny: S. 168-185

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Wiedza o społeczeństwie : raport przedmiotowy.

Tytuł całości: Gender w podręcznikach, projekt badawczy : raport. T. 3: Raporty przedmiotowe i rekomendacje / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Feminoteka : 2016

Opis fizyczny: S. 41-81, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Bürgerbildung in Polen.

Adres wydawniczy: Hamburg, Universität Hamburg : 2016

Opis fizyczny: 202 s., il., tab., wykr.

Seria: (Hamburger Studientexte Didaktik Sozialwissenschaften ;Bd. 7)

Punktacja MNiSW: 25.000


22/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego.

Tytuł całości: Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 2 / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Jolanty Nowak, Hanny Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 61-90, tab., wykr.

Uwagi: Toż w: Forum Oświatowe nr 1 (55) 2016.

Uwagi: Bibliogr.


23/70


Autorzy: Solarczyk-Szwec Hanna, Kopińska Violetta, Matusiak Anna.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne na wejściu w dorosłość : krytyczna analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (75)

Opis fizyczny: S. 29-44, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


24/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (55)

Opis fizyczny: S. 11-32, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


25/70


Autorzy: Przyborowska Beata, Kopińska Violetta, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie w edukacji szkolnej : pozór w podstawie programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego.

Tytuł równoległy: Social and civic competences in school education : a sham in core curriculum for School Students Aged 12/13 - 15/16.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S.45-60, ta., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


26/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Krytyczna analiza dyskursu : podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie.

Tytuł równoległy: Critical discourse analysis : basic assumptions, implications, application.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 311-334, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


27/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Wartości demokratyczne w szkole : krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 55-67, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


28/70


Autorzy: Cuprjak Magdalena, Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Discrimination in the discourse of Polish textbooks dedicated to civic education courses.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 40 no. 2

Opis fizyczny: S. 37-47, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


29/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Koncepcja / rozumienie prawa w dyskursach podręczników do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych.

Tytuł równoległy: The concept of law in discourses found in secondary school textbooks for civic education.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 19-42, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


30/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie / red. Dorota Gierszewski, Henryk A. Kretek. Racibórz 2015.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 435-439

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


31/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Key civic competences : between modern and postmodern perspectives.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 49-61, streszcz. pol., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


32/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Wizerunek młodzieży w dyskursie na temat przestępczości nieletnich w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie na poziomie ponadgimnazjalnym.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 18

Opis fizyczny: S. 57-73, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 6.000


33/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Wizualna dyskryminacja ze względu na kolor skóry w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie.

Tytuł równoległy: Visual discrimination based on skin colour in the civic education textbooks.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 25-41, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 6.000


34/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej jako wyraz kultury prawnej : ujęcie pedagogiczne.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 245-265, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


35/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Edukacja prawna : analiza opisu efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł całości: Edukacja obywatelska, rekonstrukcje - krytyka - interpretacje / red. nauk. Violetta Kopińska.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2013

Opis fizyczny: S. 171-191, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja modelu partycypacji uczniowskiej na podstawie analizy statutów szkolnych.

Tytuł całości: Edukacja obywatelska, rekonstrukcje - krytyka - interpretacje / red. nauk. Violetta Kopińska.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2013

Opis fizyczny: S. 141-169, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Pozór regulacji prawnych dotyczących organów społecznych w szkole.

Tytuł całości: Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej / red. nauk. Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2013

Opis fizyczny: S. 165-184, tab.

Seria: (Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)

Punktacja MNiSW: 4.000


38/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Edukacja obywatelska : rekonstrukcje - krytyka - interpretacje / red. nauk. Violetta Kopińska.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2013

Opis fizyczny: 230 s., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja kultury prawnej szkoły na podstawie (zmian) przepisów prawnych w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 177-197, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


40/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Edukacja prawna we współczesnej szkole.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1-2 (1-2)

Opis fizyczny: S. 37-41

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


41/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Potrzeba edukacji prawnej współczesnego nauczyciela : poczucie bezpieczeństwa, obowiązki, odpowiedzialność.

Tytuł całości: Nauczyciel współczesnej szkoły, oczekiwania - kompetencje / pod red. nauk. Jolanty Flanz, Violetty Kopińskiej.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2012

Opis fizyczny: S. 53-77, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/70


Autorzy: Flanz Jolanta, Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Nauczyciel współczesnej szkoły : oczekiwania - kompetencje / pod red. nauk. Jolanty Flanz, Violetty Kopińskiej.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2012

Opis fizyczny: 301 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Tożsamość narodowa i etniczna w szkole : kontekst wykluczenia prawnego.

Czasopismo: Dialogi o Kulturze i Edukacji

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1 (1)

Opis fizyczny: S. 215-236, tab.; streszcz. ang.


44/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Pojęcie wolności i jego teoretyczne konotacje.

Czasopismo: Kultura, Społeczeństwo, Edukacja

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 121-139, streszcz. ang

Uwagi: Bibliogr.


45/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Edukacja prawna z perspektywy humanistyczno-krytycznej.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 188-196

Punktacja MNiSW: 7.000


46/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Rola nauczyciela w kontekście czynników kształtujących edukację prawną we współczesnej szkole.

Tytuł całości: Nauczyciel we współczesnej szkole, zmiana - zadania - rozwój / pod red. nauk. Violetty Kopińskiej i Jolanty Flanz.

Adres wydawniczy: Włocławek, Redakcja Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2011

Opis fizyczny: S. 159-180, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/70


Autorzy: Kopińska Violetta, Flanz Jolanta.

Tytuł oryginału: Nauczyciel we współczesnej szkole : zmiana - zadania - rozwój / pod red. nauk. Violetty Kopińskiej i Jolanty Flanz.

Adres wydawniczy: Włocławek, Redakcja Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2011

Opis fizyczny: 320, [1] s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole : analiza i ocena nowych regulacji prawnych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 27

Opis fizyczny: S. 41-58, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


49/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Partycypacja społeczna w szkole : o potrzebie adaptacji nowych modeli do praktyki edukacyjnej.

Tytuł całości: Demokratyczne ścieżki edukacji / pod red. nauk. Małgorzaty Kamińskiej-Juckiewicz, Liliany Tomaszewskiej.

Adres wydawniczy: Płock, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Wydawnictwo : 2010

Opis fizyczny: S. 155-163, streszcz. ang.


50/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Uspołecznienie w szkole, czyli o sensie i bezsensie podejmowania działań służących zdrowej relacji między nauczycielem i uczniem.

Tytuł całości: Zasoby osobiste i społeczne, zdrowa szkoła - zdrowy uczeń : między teorią a praktyką : monografia / pod red. Anny Witek, Izabelli Marii Łukasik, Agnieszki Buczak.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo NeuroCentrum : 2010

Opis fizyczny: S. 191-208, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


51/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Demokratyczna szkoła z perspektywy toruńskich gimnazjalistów : definicje, oceny, postulaty

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 79-96, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


52/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii : w stronę restrykcyjnej polityki antynarkotykowej?

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 10-11 (205-206)

Opis fizyczny: S. 13-15

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


53/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Samorząd uczniowski - w stronę postaw prospołecznych? : refleksje na podstawie badań toruńskich gimnazjalistów.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 4-5 (199-200)

Opis fizyczny: S. 24-28

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


54/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Nauczyciel-wychowawca : młodzieżowe interpretacje roli i kompetencji współczesnego nauczyciela.

Tytuł całości: Nauczyciele wobec wyzwań współczesności, doświadczenia, badania, koncepcje / red. Ewa Przygońska i Iwona Chmielewska.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej : 2009

Opis fizyczny: S. 95-105

Uwagi: Bibliogr.


55/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Współczesne problemy samorządności uczniowskiej.

Tytuł całości: Opieka i wychowanie, tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2009

Opis fizyczny: S. 303-314, tab.

Uwagi: Bibliogr.


56/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Znaczenie edukacji prawnej w zakresie profilaktyki przemocy w szkole.

Tytuł całości: Przemoc i agresja w szkole, od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej : 2009

Opis fizyczny: S. 235-244

Uwagi: Bibliogr.


57/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Contemporary problems of student council.

Tytuł całości: Social rehabilitation care and education in postmodern world / editors Anetta Jaworska, Danuta Apanel.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2009

Opis fizyczny: S. 89-99, tab.

Uwagi: Bibliogr.


58/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Prewencja niedostosowania społecznego w kontekście emancypacyjnej funkcji szkoły.

Tytuł całości: Wspólnotowa odmiana prewencji kryminalnej / pod red. Anetty Jaworskiej, Grażyny Durki.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 46-54


59/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Prawie pacyfiści, prawie bezpieczna szkoła... : kilka słów o agresji, przemocy i przestępczości nieletnich w Polsce.

Tytuł całości: Wybrane aspekty przemocy, diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2009

Opis fizyczny: S. 52-72, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


60/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Między akceptacją a wrogością : tolerancja w ujęciu uczniów toruńskich szkół średnich.

Tytuł całości: Tolerancja a edukacja / pod red. Mirosława Patalona.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 535-544, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


61/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Współczesna młodzież wobec problemu wolności : studium socjologiczno-pedagogiczne

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2008

Opis fizyczny: 329 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 313-325

Punktacja MNiSW: 12.000


62/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Czy współczesny samorząd uczniowski może hamowac aktywność społeczną młodzieży? : kilka refleksji na podstawie badań toruńskich gimnazjalistów.

Czasopismo: Pampaedia : leszczyńskie studia humanistyczne

Rocznik: 2007-2008, 2008

Szczegóły: Nr 4-5

Opis fizyczny: S. 123-131, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


63/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o tolerancji.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1-2 (172-173)

Opis fizyczny: S. 7-9

Uwagi: Bibliogr.


64/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Horyzonty wolności : młodzieżowe interpretacje pojęcia wolności w perspektywie edukacyjnej.

Tytuł całości: Filozofia tożsamości / pod red. Jerzego Kojkoła.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia : 2007

Opis fizyczny: S. 265-278, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


65/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Wybrane problemy przestrzegania norm prawnych przez młodzież w ujęciu pedagogicznym.

Tytuł całości: Środowisko - młodzież - zdrowie, pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2007

Opis fizyczny: S. 128-140

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 3.000


66/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Czy w szkole jest za dużo wolności? : kilka refleksji na podstawie badań przeprowadzonych wśród toruńskich siedemnasto-, osiemnastolatków.

Czasopismo: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 71-79, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


67/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Wybrane elementy oceny dialogu rodzinnego z perspektywy młodzieży.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 4-5 (163-164)

Opis fizyczny: S. 22-24, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


68/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Przemoc : mozaika interpretacji w ujęciu współczesnej młodzieży.

Czasopismo: Pampaedia : leszczyńskie studia humanistyczne

Rocznik: 2005-2006, 2006

Szczegóły: Nr 2-3

Opis fizyczny: S. 189-206, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


69/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Świadomość prawna studentów w zakresie uzależnień.

Tytuł całości: Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli, raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2005

Opis fizyczny: S. 154-172, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


70/70


Autorzy: Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Świadomość prawna młodzieży a przestrzeganie norm prawnych.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1-2 (124-125)

Opis fizyczny: S. 13-16

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000