Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Hamerlińska Agnieszka, Mucha Joanna, Pyrcioch Marta.

Tytuł oryginału: Skala zaburzeń mowy u dzieci w powiecie toruńskim oraz organizacja pracy logopedy : raport z badań (Czy istnieje miejsce w przedszkolu i szkole na terapię dla dzieci z niepłynnością mowy?).

Tytuł całości: Balbutologopedia, terapia, wspomaganie, wsparcie / red. nauk. Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 127-138, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Logopaedica Thoruniensia ;1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Wychowanie do dorosłości osób niepełnosprawnych : edukacja osób z autyzmem : wprowadzenie do badań netnograficznych.

Tytuł równoległy: Education towards adulthood : introduction to netnographic research of people with autism spectrum disorder.

Tytuł całości: Młodzież, meandry życia ku dorosłości / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek.

Adres wydawniczy: Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB : 2020

Opis fizyczny: S. 99-106, wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Młodzież między Partycypacją a (Samo)wykluczeniem ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Balbutologopedia : terapia, wspomaganie, wsparcie / red. nauk. Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 141 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Logopaedica Thoruniensia ;1)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Free time as an important element of the sense of wellness in contemporary Poland.

Czasopismo: International Journal of Humanities and Social Sciences

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 9 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-12, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/176


Autorzy: Hamerlińska Agnieszka, Błeszyński Jacek J., Rottermund Jerzy, Knapik Andrzej.

Tytuł oryginału: Therapeutic recommendations for caregivers of people with dysphagia.

Tytuł równoległy: Zalecenia terapeutyczne dla opiekunów osób z dysfagią.

Czasopismo: Logopaedica Lodziensia

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 47-59, wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2544-7238

Punktacja MNiSW: 20.000


6/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Orłowska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Dajcie im rozwinąć skrzydła : wybrane problemy partycypacji społecznej osób z autyzmem.

Tytuł równoległy: Let them spread their wings : selected problems of social participation of people with autism.

Czasopismo: Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 20 nr 1

Opis fizyczny: S. 4-11, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Lubińska-Kościółek Elżbieta, Zielińska Jolanta.

Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2019

Opis fizyczny: 127 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 115-125.

Punktacja MNiSW: 100.000


8/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Jakość życia w percepcji uczniów szkoły podstawowej : analiza porównawcza uczniów z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w edukacji segregacyjnej i szkołach masowych.

Tytuł całości: Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja, ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin / red. Dorota Węgierska.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 189-199, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Change in approach to problem of autism spectrum disorders : towards the humanistic and personalistic perspective of understanding the person.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 8 no. 2

Opis fizyczny: S. 21-28

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Samoocena autyzmu : jak osoby ze spektrum zaburzeń autyzmu odbierają autyzm : badania netnograficzne.

Tytuł równoległy: Autistic self-perception : how do the ASD individuals perceive autism? A netnographic study.

Czasopismo: Logopedia Silesiana

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 124-136, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA

Punktacja MNiSW: 20.000


11/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych : wybrane problemy / Franciszek Wojciechowski, Sylwia Opozda-Suder. Kraków 2017.

Czasopismo: Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (30)

Opis fizyczny: S. 137-140, streszcz. ang.

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.


12/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Jakie wyzwania stoją przed logopedą podejmującym się terapii dziecka ze spektrum autyzmu?

Tytuł równoległy: What challenges faces a logopaedist undertaking a therapy of children with autistic spectrum disorder?

Tytuł całości: Komunikacja, mowa, język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2018

Opis fizyczny: S. 9-26, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Dyskursy Logopedyczne - Studia Logopaedica Thoruniensia)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Neverbal'na komunìkacìâ âk ìntegral'nij dopomìžnij element hospìsnoï opìki.

Tytuł równoległy: Komunikacja pozawerbalna jako integralny element wspomagający opiekę hospicyjną.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 342-353, il., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Komunikacja, mowa, język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2018

Opis fizyczny: 209 s., il., tab.

Seria: (Dyskursy Logopedyczne - Studia Logopaedica Thoruniensia)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Czas wolny w służbie niepełnosprawnych : wybrane problem.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA : 2018

Opis fizyczny: 181 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 167-172.

Punktacja MNiSW: 100.000


16/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Miejsce internetu w czasie wolnym współczesnych Polaków.

Tytuł równoległy: A place of the internet in the free time of contemporary Poles.

Czasopismo: Edukacja, Technika, Informatyka

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (24)

Opis fizyczny: S. 23-30, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/eti

Punktacja MNiSW: 9.000


17/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Między inkluzją a segregacją : badania nad jakością życia uczniów z zaburzeniem spektrum autyzmu.

Tytuł równoległy: Between inclusion and segregation : research on the quality of life of students with autism spectrum disorder.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3 (146)

Opis fizyczny: S. 75-84, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24131/3724.180306

Punktacja MNiSW: 12.000


18/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Orłowska Małgorzata.

Tytuł oryginału: The role of the internet in the free time of contemporary Poles.

Czasopismo: International Journal of Humanities and Social Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 7 no. 6

Opis fizyczny: S. 69-75, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 1.000


19/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: The quality of life of pupils with autism spectrum disorders : comparative research on mainstream integrated education and special education institutions in Poland.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 52 no. 2

Opis fizyczny: S. 284-295, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


20/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 7 Konferencji Logopedycznej pt. Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu - terapia, wspomaganie, wsparcie - różne drogi, jeden cel, 3.03.2018 r., Toruń.

Czasopismo: Nowa Audiofonologia

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 7 nr 2

Opis fizyczny: S. 75-77, il.


21/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji naukowej Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym, 8.06.2018 r., Toruń.

Czasopismo: Nowa Audiofonologia

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 7 nr 3

Opis fizyczny: S. 84, il.


22/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: 7. Konferencja Logopedyczna pt. Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu - Terapia, wspomaganie, wsparcie : różne drogi, jeden cel.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2-3 (269-270)

Opis fizyczny: S. 46-47


23/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Obszar diagnozy i terapii w logopedii pozytywnej.

Tytuł całości: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty, konteksty teoretyczne i praktyka / pod red. nauk. Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2017

Opis fizyczny: S. 159-172, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


24/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Jakość życia : determinant pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Tytuł całości: Młodzież, między partycypacją a (samo)wykluczeniem / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Marek Walancik.

Adres wydawniczy: Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu : 2017

Opis fizyczny: S. 135-142, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Prevence - raná intervence v logopedii : doplnění?

Tytuł równoległy: Prevention - early intervention in speech therapy : complementation?

Tytuł całości: Současné koncepce a formy komunikační podpory pro osoby se závažným komunikačním handicapem = Contemporary approachs and forms of communication support for people with significant disorders of communication / eds. Karel Neubauer, Lenka Neubauerová.

Adres wydawniczy: Červený Kostelec, Pavel Mervart : 2017

Opis fizyczny: S. 189-207

Uwagi: Tekst równol. czes. i ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie wspomagającej i alternatywnej komunikacji : wybrane metody i wyzwania nowej technologii.

Tytuł całości: Społeczeństwo włączające a komunikacja / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 13-26, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


27/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Baczała Ditta.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo włączające a komunikacja / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 220 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


28/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Profilaktyka - wczesna interwencja w logopedii. Dopełnienie?

Tytuł całości: Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej / red. nauk. Ewa M. Skorek.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii : 2017

Opis fizyczny: S. 149-159, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: The internet and the computer in lifelong education of disabled individuals in Poland.

Czasopismo: BEST : international journal of humanities, arts, medicine and sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 5 no. 11

Opis fizyczny: S. 31-38, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


30/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych : wybrane problemy / Franciszek Wojciechowski, Sylwia Opozda-Suder. Kraków 2017.

Czasopismo: Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 4 (38)

Opis fizyczny: S. 103-105

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


31/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Khyzhna Olga, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Miejsce internetu w budżecie czasu polskiego dziecka : perspektywa pedagogiczna.

Tytuł równoległy: Role of the Internet in the budget time polish child : pedagogical perspective.

Czasopismo: Edukacja, Technika, Informatyka

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (19)

Opis fizyczny: S. 256-262, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/eti

Punktacja MNiSW: 9.000


32/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Orłowska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Leisure as an instrument of rehabilitation and socialization of people with intellectual disabilities : enter discussion.

Czasopismo: European Journal of Special Education Research

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 2 no. 1

Opis fizyczny: S. 38-48, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo.220248

Punktacja MNiSW: 1.000


33/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Measures of social engagement of civilization in the perspective of use of ict by people with disabilities.

Czasopismo: European Journal of Special Education Research

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 3 no. 1

Opis fizyczny: S. 14-22, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo.220248

Punktacja MNiSW: 1.000


34/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Jakość życia : determinant pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie na tle przypadku.

Tytuł równoległy: Quality of life : determinant of therapeutic work with people with intellectual disabilities on the background of the case.

Czasopismo: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 70

Opis fizyczny: S. 56-66, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


35/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Dlaczego tak mało rozmawiamy o ortopedagogice? Pochylając się nad książką Franciszka Wojciechowskiego i Sylwii Opozda-Suder pt. Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 4 (265)

Opis fizyczny: S. 34-35

Uwagi: Rec. książki: Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych / Franciszek Wojciechowski, Sylwia Opozda-Suder. Kraków 2017.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


36/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Kochan Katarzyna B., Skorek Ewa M..

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Edukacyjne oblicza komunikacji, dyskurs interdyscyplinarny / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii : 2016

Opis fizyczny: S. 7-9

Uwagi: Bibliogr.


37/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Podsumowanie.

Tytuł całości: Edukacyjne oblicza komunikacji, dyskurs interdyscyplinarny / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii : 2016

Opis fizyczny: S. 297-304

Uwagi: Bibliogr.


38/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Istota i pogranicza komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Tytuł całości: Edukacyjne oblicza komunikacji, dyskurs interdyscyplinarny / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii : 2016

Opis fizyczny: S. 63-72, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Komunikacja i rozwój mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tytuł całości: Język i wychowanie, księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesor Kazimiery Krakowiak / redakcja Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 571-577, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Czas wolny jako środowisko życia : perspektywa pedagogiczna : wybrane problemy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2016

Opis fizyczny: 160 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 147-156.

Punktacja MNiSW: 20.000


41/176


Autorzy: Bernatowicz-Łojko Urszula, Błeszyński Jacek J., Studniczek Anna, Twardo Marlena, Wesołowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Karmienie naturalne jako element wsparcia matki/rodziny i rozwoju dziecka : znaczenie banku mleka kobiecego.

Tytuł całości: Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2016

Opis fizyczny: S. 742-759, streszcz. ang.

Seria: (Logopedia XXI wieku)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Brzozowska-Misiewicz Ilona, Twardo Marlena.

Tytuł oryginału: Zarys terapii logopedycznej dzieci z zespołami wad wrodzonych.

Tytuł całości: Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2016

Opis fizyczny: S. 433-458, streszcz. ang.

Seria: (Logopedia XXI wieku)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Kochan Katarzyna B., Skorek Ewa M..

Tytuł oryginału: Edukacyjne oblicza komunikacji : dyskurs interdyscyplinarny / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii : 2016

Opis fizyczny: 304 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Orłowska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Between social inclusion to exclusion differences in the quality of lives of intellectually disabled children.

Czasopismo: BEST : international journal of humanities, arts, medicine and sciences

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4 no. 3

Opis fizyczny: S. 89-100, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Determinants of the effectiveness of educational activity in working with the disabled.

Czasopismo: Forum Scientiae Oeconomia

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4 Spec. issue no. 2

Opis fizyczny: S. 81-88, tab.

Uwagi: Tytuł tomu: Social justice as an economic paradigm of modern societies.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


46/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Orłowska Małgorzata.

Tytuł oryginału: From exclusion to participation : quality of life of a small child with a disability in poland case study.

Czasopismo: Impact : international journal of research in applied, natural and social sciences

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4 no. 11

Opis fizyczny: S. 181-186, tab.

Uwagi: Bibliogr.


47/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Muzyka jako forma terapii niedyrektywnej : uwarunkowania pedagogiczno-logopedyczne.

Czasopismo: Konteksty Kształcenia Muzycznego

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (4)

Opis fizyczny: S. 11-21, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/2392277X


48/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Czy dziecko niepełnosprawne intelektualnie jest zdolne do przebaczenia?

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 185-202, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


49/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Longitudinal research on the development of speech of people with mild mental retardation.

Czasopismo: US-China Education Review B

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 6 no. 4

Opis fizyczny: S. 249-256, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17265/2161-6248

Punktacja MNiSW: 4.000


50/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji.

Tytuł całości: Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów / red. nauk. Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL : 2015

Opis fizyczny: S. 61-85, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Komunikacja osób ze spektrum autyzmu : w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Tytuł całości: Autyzm i AAC, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2015

Opis fizyczny: S. 33-42, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


52/176


Autorzy: Błeszyński Jacek, Baczała Ditta.

Tytuł oryginału: Zapomniane/zaniedbane problemy edukacji zawodowej służb mundurowych.

Tytuł całości: Dydaktyka zawodowa, dylematy i wyzwania : monografia naukowa / pod red. Romana Stawickiego.

Adres wydawniczy: Legionowo, Centrum Szkolenia Policji : 2015

Opis fizyczny: S. 287-302, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Baczała Ditta.

Tytuł oryginału: Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2015

Opis fizyczny: 196 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


54/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii.

Tytuł całości: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2015

Opis fizyczny: S. 228-236, il., tab.

Seria: (Logopedia XXI wieku)

Punktacja MNiSW: 4.000


55/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Orłowska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Poziom partycypacji społecznej rodzin z dziećmi ze spektrum zaburzenia autyzmu.

Tytuł całości: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení / eds.: Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz.

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2015

Opis fizyczny: S. 647-656, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Rzecz o utraconym kapitale społecznym : jakość życia dzieci w Polsce.

Tytuł całości: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení / eds.: Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz.

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2015

Opis fizyczny: S. 57-68, tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Wczesna interwencja - różne podejścia, ujęcia, definicje : różne nie znaczy sprzeczne.

Tytuł całości: Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2015

Opis fizyczny: S. 31-42

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


58/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Niepełnosprawność, niepełna sprawność, a może sprawność inaczej.

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 164 z. 1

Opis fizyczny: S. 8-16, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


59/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Biologiczne uwarunkowania rozwoju komunikacji : mowy i języka dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju: autyzmem i zespołami ze spektrum autyzmu.

Tytuł całości: Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2014

Opis fizyczny: S. 311-330, streszcz. ang.

Seria: (Logopedia XXI wieku)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


60/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Język osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : badania nad samodzielnym podejmowaniem wypowiedzi pisemnych.

Tytuł całości: Interdyscyplinarność w logopedii / praca pod red. Agnieszki Hamerlińskiej-Lateckiej, Małgorzaty Karwowskiej.

Adres wydawniczy: Gliwice, Komlogo Piotr Gruba : 2014

Opis fizyczny: S. 39-56, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


61/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Kształtowanie kompetencji społecznych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Tytuł całości: Komunikacja w logopedii, terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 51-64

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


62/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Rozwój komunikacji - mowy i języka - w różnych ujęciach teoretycznych.

Tytuł całości: Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających, wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego i Ditty Baczały.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 11-28

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


63/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Przykładowe metody wykorzystywane w komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Tytuł całości: Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających, wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego i Ditty Baczały.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 77-94, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


64/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Baczała Ditta.

Tytuł oryginału: Metody kombinowane - wielosystemowe, wprowadzające totalną komunikację.

Tytuł całości: Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających, wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego i Ditty Baczały.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 95-104

Punktacja MNiSW: 4.000


65/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych.

Tytuł równoległy: Professional skills of social workers.

Tytuł całości: Myśleć o społeczeństwie, teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / red. nauk. Marek Walancik, Blahoslav Kraus.

Adres wydawniczy: Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu : 2014

Opis fizyczny: S. 113-123, il.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


66/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: A disabled student at school : the quality of life vs. forming competences.

Tytuł całości: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti / eds.: Silvia Neslušanová, Ingrid Emmerová, Ewa Jarosz.

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2014

Opis fizyczny: S. 133-142, tab., wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


67/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Czy terapia jest potrzebna?

Tytuł całości: Terapia logopedyczna / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 11-25

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


68/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Oddziaływania terapeutyczne w logopedii.

Tytuł całości: Terapia logopedyczna / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 55-66, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


69/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Baczała Ditta.

Tytuł oryginału: Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego i Ditty Baczały.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 178 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


70/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel / red. nauk.: Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 195 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


71/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Komunikacja w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 198 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


72/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Terapia logopedyczna / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 289 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


73/176


Autorzy: Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Jakość życia dzieci autystycznych.

Tytuł równoległy: Autistic child related quality of life.

Czasopismo: Pedagogika Rodziny

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (3)

Opis fizyczny: S. 133-147, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


74/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Rodzina z dzieckiem autystycznym : analiza problemu w kontekście zmian systemowych.

Tytuł całości: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Mirosław Rutkowski.

Adres wydawniczy: Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 155-171, wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


75/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2013

Opis fizyczny: 215, [1] s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 191-213

Punktacja MNiSW: 4.000


76/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Niepełnosprawność intelektualna : mowa, język, komunikacja : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2013

Opis fizyczny: 197 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 177-192

Punktacja MNiSW: 20.000


77/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Podejście pozytywne w diagnozie logopedycznej : problem metatezy.

Tytuł całości: Medycyna w logopedii, terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2013

Opis fizyczny: S. 31-39, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 193

Punktacja MNiSW: 4.000


78/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Miejsca innego w edukacji w Polsce w kontekście rodziny z dzieckiem z autyzmem.

Tytuł całości: Opieka, edukacja, profilaktyka i resocjalizacja, wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej / red. nauk. Agnieszka Nowicka, Renata Małgorzata Ilnicka.

Adres wydawniczy: Lubin, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego : 2013

Opis fizyczny: S. 215-231, il., wykr.

Seria: (Prace Naukowe Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Seria: Nauki Społeczne i Humanistyczne)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


79/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Język osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : badania nad samodzielnym podejmowaniem wypowiedzi pisemnych.

Tytuł całości: Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną, ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: S. 139-159, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


80/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: The language of people with mild intellectual disability : the research written tasks.

Tytuł całości: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka / ed. Miroslav Bargel, jr. [et al.].

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2013

Opis fizyczny: S. 707-718, wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


81/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: 188, [2] s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


82/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Błeszyńska Lucyna, Baczała Ditta.

Tytuł oryginału: Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie ujawniające się w okresie rozwoju.

Tytuł całości: Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2012

Opis fizyczny: S. 153-186, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Logopedia XXI wieku)

Uwagi: Bibliogr.


83/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tytuł całości: Diagnoza logopedyczna, podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski.

Adres wydawniczy: Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne : 2012

Opis fizyczny: S. 177-220

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


84/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Education of disabled people in Poland : changes in statistics and the approach to "the Other" : segregation, integration, inclusion.

Tytuł całości: Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě / ed.: Miroslav Bargel, jr. [et al.]

Adres wydawniczy: Brno, Institut Mezioborových Studií : 2012

Opis fizyczny: S. 94-107, wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


85/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Kaczorowska-Bray Katarzyna.

Tytuł oryginału: Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2012

Opis fizyczny: 221 s., il.

Seria: (Logopedia XXI wieku)

Uwagi: Bibliogr. s. 187-212. Indeksy.


86/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: L'education des malvoyants en Pologne - evolution des statistiques et de l'attitude envers "L'autre".

Tytuł całości: L'anthropologie dans la pédagogie spéciale et curative = Anthropology in Special and Therapeutical Pedagogy / Beata Akimjakova et al.

Adres wydawniczy: Fribourg, Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions : 2012

Opis fizyczny: S. 79-93, wykr., tab.

Uwagi: Tekst publikacji w języku angielskim

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


87/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Rodkiewicz-Ryżek Anita.

Tytuł oryginału: Przemoc wobec dziecka w rodzinie.

Tytuł równoległy: Violence against children within the family.

Tytuł całości: Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym = The images of family in the historical and pedagogical approach / pod red. Alicji Szerląg i Stefanii Walasek.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2012

Opis fizyczny: S. 145-162, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Wychowanie w Rodzinie ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


88/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: W poszukiwania dróg wsparcia i terapii : na przykładzie rodziny z dzieckiem autystycznym.

Tytuł całości: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2012

Opis fizyczny: S. 151-174, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


89/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Miejsca Innego w edukacji w Polsce w kontekście rodziny z dzieckiem z autyzmem.

Tytuł całości: Społeczno-pedagogiczne aspekty życia rodziny / pod red. nauk. Lucyny Hurło i Małgorzaty Przybysz-Zaremby.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Prospekt PR : 2012

Opis fizyczny: S. 139-155, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


90/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Badania nad usamodzielnieniem osób z zespołem Aspergera : możliwości i ograniczenia.

Tytuł całości: Zaburzenia i deficyty rozwojowe u dzieci i młodzieży / pod red. Stanisława Lipińskiego, Grażyny Zarębskiej.

Adres wydawniczy: Zgierz, Wydawnictwo Naukowe Kolegium Nauczycielskie : 2012

Opis fizyczny: S. 133-150, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


91/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Sens życia a pedagogika : impulsy myśli Viktora E. Frankla / Jarosław Tomasz Michalski. Toruń 2011.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 79-81

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 1.000


92/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Rodkiewicz-Ryżek Anita.

Tytuł oryginału: Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 30

Opis fizyczny: S. 95-109, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


93/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Rozwój mowy i języka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Czasopismo: Studia Pragmalingwistyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 4

Opis fizyczny: S. 71-86

Uwagi: Bibliogr.


94/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Mowa i myślenie osób z otępieniem typu Alzheimera : alternatywne sposoby zachowania współudziału w społeczeństwie.

Tytuł całości: Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym / red. nauk. Agnieszka Nowicka, Wioletta Baziuk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera : 2011

Opis fizyczny: S. 41-58, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


95/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: The differentiation analysis in the description of autism as against other serious developmental disorders

Tytuł całości: Facets of the disability / ed. by Barbara Ostapiuk, Karolina Żółkowska, Teresa Żółkowska

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński : 2011

Opis fizyczny: S. 107-124

Punktacja MNiSW: 5.000


96/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala ocen zachowań autystycznych.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Harmonia Universalis : 2011

Opis fizyczny: 152 s., il.

Seria: (Terapia, Diagnoza, Zaburzenia)

Uwagi: Bibliogr. s. 130-144. Indeksy

Punktacja MNiSW: 20.000


97/176


Autorzy: Szot Zbigniew, Błeszyński Jacek, Specht Cezary.

Tytuł oryginału: Terapia ruchowa osób z zespołem Aspergera : implikacje praktyczne : monografia.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki : 2011

Opis fizyczny: 176 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 161-168

Punktacja MNiSW: 20.000


98/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Miejsce terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej : studium terminologiczne.

Tytuł całości: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, idee, koncepcje, badania / pod red. Zenona Gajdzicy.

Adres wydawniczy: Kraków, Impuls, Uniwersytet Śląski : 2011

Opis fizyczny: S. 93-102, tab.

Seria: (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ;t. 13)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


99/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Mowa osób z autyzmem : echolalia - mowa echolaliczna.

Tytuł całości: Wybrane problemy logopedyczne / pod red. Joanny Gruby.

Adres wydawniczy: Gliwice, Wydawnictwo Fonem.eu : 2011

Opis fizyczny: S. 67-78

Punktacja MNiSW: 4.000


100/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J., Kołaczyńska Katarzyna, Szymczak Anna.

Tytuł oryginału: Służby porządkowe i ratownicze a osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 72 nr 3

Opis fizyczny: S. 231-234


101/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: System changes in special pedagogy - inclusion as social challenge : introduction to the problem.

Tytuł całości: Aktual'nye voprosy sovremennogo universitetskogo obrazovaniâ, materialy XII rossijsko-amerikanskoj naučno-praktičeskoj konferencii, 12-14 maja 2009 g. = Modern concepts of university education : proceedings of the XII Russian-American Scientific and Practical Conference, May 12-14, 2009 / otv. red. G. A. Bordovskij.

Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg, Izdatel'stvo RGPU im. A. I. Gercena : 2010

Opis fizyczny: S. 598-605


102/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Rodzina z dzieckiem przejawiającym głębokie deficyty w rozwoju a zmiany zachodzące w przestrzeni społecznej

Tytuł całości: Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności / red. nauk. Agnieszka Nowicka, Jarosław Bąbka

Adres wydawniczy: Lublin, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego : 2010

Opis fizyczny: S. 203-211

Uwagi: Bibliogr.


103/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: 267 s., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 233-245


104/176


Autorzy: Binnebesel Józef, Błeszyński Jacek, Domżał Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wielowymiarowość cierpienia / pod red. nauk. Józefa Binnebesela, Jacka Błeszyńskiego, Zbigniewa Domżała.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2010

Opis fizyczny: 488 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


105/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 218 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 192-218

Punktacja MNiSW: 12.000


106/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Cierpienie - wymiar, z jakim się zmagają rodzice dzieci z głębokimi deficytami w rozwoju.

Tytuł całości: Wielowymiarowość cierpienia / pod red. nauk. Józefa Binnebesela, Jacka Błeszyńskiego, Zbigniewa Domżała.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2010

Opis fizyczny: S. 415-423

Uwagi: Bibliogr.


107/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu : poradnik dla nauczycieli / pod red. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej i Ewy Niebudek-Bogusz. Łódź 2009

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 155-156

Uwagi: RECENZJA


108/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J., Osmałek Sylwia, Tajchman Anita.

Tytuł oryginału: Godność człowieka a choroba psychiczna : poszukiwanie kontekstów w praktyce na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 131-146, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


109/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Belgijski system edukacji jako przykład wielojęzykowego, wielokulturowego i dopasowującego się do potrzeb emigracji (byłych kolonii) i imigracji ludności.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 3 (77)

Opis fizyczny: S. 109-121, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


110/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Miejsce dziecka niepełnosprawnego w procedurze adopcyjnej i pozainstytucjonalnych, rodzinnych formach opieki.

Czasopismo: Seminare

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 183-189, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


111/176


Autorzy: Anuszkiewicz Anna, Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J., Gronowska Malwina.

Tytuł oryginału: Kształcenie osadzonych w zakładach zamkniętych w aspekcie zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 4-5 (199-200)

Opis fizyczny: S. 15-20

Punktacja MNiSW: 2.000


112/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Czy echolalia w autyzmie jest problemem komunikacyjnym?

Tytuł całości: Autyzm na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura

Adres wydawniczy: Kraków, Impuls : 2009

Opis fizyczny: S. 101-108

Uwagi: Bibliogr.


113/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Inkluzja/ekskluzja jako wyzwanie społeczne w odniesieniu do edukacji specjalnej w Polsce

Tytuł całości: Inkluzja i ekskluzja społeczna osób z niepełną sprawnością, współczesne konteksty i kontrowersje pedagogiki wspierającej / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 13-25


114/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Osoba z zespołem Aspergera : Inny w okresie adolescencji i dorosłości

Tytuł całości: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu, trudy dorastania, trudy dorosłości / red. Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak, Dorota Podgórska-Jachnik

Adres wydawniczy: Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi i Edukacyjna Grupa Projektowa : 2009

Opis fizyczny: S. 293-298


115/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Optymalizacja w systemie edukacji specjalnej : wprowadzenie do problematyki

Tytuł całości: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. T. 4: Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Zakład Pedagogiki Specjalnej : 2009

Opis fizyczny: S. 73-80

Uwagi: Bibliogr.


116/176


Autorzy: Dąbkowska Monika, Błeszyński Jacek, Dąbkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Postawy studentów pedagogiki oraz medycyny wobec dzieci z upośledzeniem umysłowym

Tytuł całości: Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Marty Wójcik

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 200-206

Seria: (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ;8)

Uwagi: Bibliogr.


117/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Optimization in the system of special education : introduction to the problem.

Tytuł całości: Special pedagogy in researches and scientific analysis / ed. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska.

Adres wydawniczy: Stettin, Publishing House Zapol : 2009

Opis fizyczny: S. 23-30

Uwagi: Bibliogr.


118/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J., Zaorska Marzenna.

Tytuł oryginału: Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 425 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


119/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Jan Paweł II - orędownik dziecka osieroconego

Tytuł całości: Wdzięczność i zobowiązanie, myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego / pod red. Czesława Kustry.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 61-67


120/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Zespół Landaua-Kleffnera : problem diagnostyczno-terapeutyczny

Tytuł całości: Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi / pod red. Andrzeja Twardowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 75-95, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


121/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Landau Kleffner Syndrome (LKS) : information for families. London 2005.

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 123-126


122/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego : wybrane zagadnienia / Marzena Zaorska. Toruń 2009

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 6 nr 2

Opis fizyczny: S. 159-160

Uwagi: RECENZJA


123/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Badania nad usamodzielnieniem osób z zespołem Aspergera w perspektywie samoakceptacji.

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 6 nr 2

Opis fizyczny: S. 47-55, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


124/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Speech of people with autism.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 18 no. 2

Opis fizyczny: S. 118-128, wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


125/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja).

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 70 nr 1

Opis fizyczny: S. 18-24, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


126/176


Autorzy: Baczała Ditta, Błeszyński Jacek J., Zaorska Marzenna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XII Rosyjsko-Amerykańskiej Konferencji Naukowej, Sankt-Petersburg, 12-14 maja 2009.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 70 nr 4

Opis fizyczny: S. 310-311


127/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Landau Kleffner Syndrome (LKS) : information for families. London 2005.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 70 nr 4

Opis fizyczny: S. 314-316

Punktacja MNiSW: 2.000


128/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Metoda Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Tytuł całości: Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego, Ditty Baczały i Józefa Binnebesela.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2008

Opis fizyczny: S. 291-301

Uwagi: Art. powstał na kanwie pracy autora opubl. w 2000 r. pt "Metoda Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym", Dziecko Autystyczne, t. 8. nr 1
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


129/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2008

Opis fizyczny: 470 s., il.


130/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J., Baczała Ditta, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego, Ditty Baczały i Józefa Binnebesela.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej : 2008

Opis fizyczny: 360 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


131/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Poznanie - samopoznanie w komunikacji alternatywnej dziecka z głębokimi deficytami w rozwoju.

Tytuł całości: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 129-143

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


132/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Wielokierunkowość terapii na przykładzie autyzmu : przegląd badań

Tytuł całości: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. T. 3: Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych / red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło

Adres wydawniczy: Szczecin, ZAPOL : 2008

Opis fizyczny: S. 163-171

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


133/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Wielosystemowe podejście do terapii dzieci z autyzmem.

Tytuł całości: Problemy rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych / red. Aleksander Kabsch.

Adres wydawniczy: Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych : 2008

Opis fizyczny: S. 17-26, il.

Seria: (Zeszyty Promocji Rehabilitacji ;z. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


134/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Adopcja w nauczaniu Kościoła katolickiego.

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 207-216

Punktacja MNiSW: 3.000


135/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Rozwój mowy i języka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Tytuł całości: Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym / red. nauk. Zenon Gajdzica.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza "Humanitas" : 2008

Opis fizyczny: S. 11-25

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


136/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Franciszek Wojciechowski. Warszawa 2007

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 151-153

Uwagi: RECENZJA


137/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Kierunki rozwoju systemu integracyjnego/niesegregacyjnego w praktyce działań pedagogicznych

Czasopismo: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 123-132, wykr. ; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


138/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Franciszek Wojciechowski. Warszawa 2007.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 1

Opis fizyczny: S. 152-154

Uwagi: RECENZJA


139/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Autism and mental handicap.

Tytuł równoległy: Autismus a mentální postižení.

Tytuł całości: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, sborník příspěvků z mezinárodní konference / red. P. Franiok, R. Kovářová.

Adres wydawniczy: Ostrava, Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity : 2007

Opis fizyczny: S. 34-37

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 12]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


140/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Dyskurs Innego w wymiarze społecznym.

Tytuł całości: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu / red. Beata Jachimczak, Barbara Olszewska, Dorota Podgórska-Jachnik.

Adres wydawniczy: Łódź, SATORIdruk.pl : 2007

Opis fizyczny: S. 25-29

Punktacja MNiSW: 6.000


141/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Research Study 1. The effectiveness of Sherborne Developmental Movement for children on the autistic spectrum.

Tytuł całości: Moving with research, evidence-based practice in Sherborne Developmental Movement / ed. by E. Marsden and J. Egerton.

Adres wydawniczy: Sunfield, Sunfield Publications : 2007

Opis fizyczny: S. 127


142/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Realia wspomagania osób niepełnosprawnych w polskim systemie edukacyjnym.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość / red. Teresa Żółkowska.

Adres wydawniczy: Szczecin, PRINT GROUP Daniel Krzanowski : 2007

Opis fizyczny: S. 135-145

Seria: (Konteksty Pedagogiki Specjalnej ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 6.000


143/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Wybrane problemy wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem.

Tytuł całości: Wspomaganie rozwoju, psychostymulacja i psychokorekcja. T. 7 / red. Barbara M. Kaja, Aldona Molesztak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2007

Opis fizyczny: S. 55-66

Punktacja MNiSW: 6.000


144/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 68 nr 3

Opis fizyczny: S. 175-183, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


145/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Znaki graficzne - piktogramy

Tytuł całości: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2006

Opis fizyczny: S. 363-367, il.

Uwagi: Bibliogr.


146/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody Ułatwionej Komunikacji

Tytuł całości: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2006

Opis fizyczny: S. 411-422, il.

Uwagi: Bibliogr.


147/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Zakresy semantyczne terminów upośledzenie umysłowe i niepełnosprawność intelektualna jako przykład próby precyzyjnego określenia problemu.

Tytuł całości: Forum Pedagogów Specjalnych XXI. T. 7 / pod red. Jana Pańczyka

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Hamal : 2006

Opis fizyczny: S. 8-15

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


148/176


Autorzy: Masłowski Jacek, Szot Zbigniew, Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Terapia ruchowa a rozwój komunikacji osób autystycznych.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego : 2006

Opis fizyczny: 61 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


149/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka Jacka Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2006

Opis fizyczny: 504 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


150/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : przegląd wybranych metod.

Tytuł całości: Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2006

Opis fizyczny: S. 253-268

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


151/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Pedagogika specjalna.

Tytuł całości: Pedagogika. T. 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. Bogusław Śliwerski

Adres wydawniczy: Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne : 2006

Opis fizyczny: S. 313-336

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


152/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Etiologia i wspomaganie rozwoju dzieci przejawiających autyzm i zespół kruchego chromosomu X.

Tytuł całości: Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju i ich rodzin / pod red. Andrzeja Twardowskiego

Adres wydawniczy: Poznań, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 2006

Opis fizyczny: S. 121-132

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


153/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Ujęcie różnicujące autyzm i zatrucie rtęcią.

Tytuł całości: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej, teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP : 2006

Opis fizyczny: S. 146-150

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


154/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Dziecko autystyczne a wczesna diagnoza i organizowanie systemu wsparcia rozwoju

Tytuł całości: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej, teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP : 2006

Opis fizyczny: S. 88-94, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


155/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Zaburzenia autystyczne w ujęciu dynamicznym i funkcjonalnym (na podstawie badań).

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 7-26, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


156/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Badania nad wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym.

Tytuł całości: Dziecko z autyzmem, rozważania teoretyczne, doniesienia z badań / pod red. Danuty Marzec i Anny Banasiak.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza : 2005

Opis fizyczny: S. 55-64, wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


157/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: 269 s., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 233-245

Punktacja MNiSW: 10.000


158/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: 229, [1] s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


159/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: W dążeniu do normalizacji : ewoluowanie systemu wsparcia edukacji dzieci z autyzmem

Tytuł całości: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 263-270

Seria: (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ;4)

Uwagi: Bibliogr.


160/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania efektywnego oddziaływania terapeutycznego w pracy z osobami autystycznymi.

Tytuł całości: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: S. 13-20

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


161/176


Autorzy: Błeszyński Jacek, Błeszyńska Lucyna.

Tytuł oryginału: Wybrane metody wykorzystywane w pracy z dzieckiem autystycznym i z głębokimi zaburzeniami rozwoju.

Tytuł całości: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: S. 187-200

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


162/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego w terapii dziecka z głębokimi deficytami rozwojowymi - autystycznego.

Tytuł całości: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: S. 127-149, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


163/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 298 s., il.; streszcz. ang., niem.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 235-257

Punktacja MNiSW: 20.000


164/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do prelingwistycznego rozwoju mowy dziecka z autyzmem

Czasopismo: Polskie Forum Psychologiczne

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 10 nr 2

Opis fizyczny: S. 191-200, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


165/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci - w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego

Tytuł całości: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2004

Opis fizyczny: S. 34-53

Uwagi: Bibliogr.


166/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński.

Adres wydawniczy: Kraków, Impuls : 2004

Opis fizyczny: 197 s., il., nuty, wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


167/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego w terapii dziecka z głębokimi deficytami rozwojowymi - autystycznego.

Tytuł całości: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński

Adres wydawniczy: Kraków, Impuls : 2004

Opis fizyczny: S. 109-130, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


168/176


Autorzy: Błeszyński Jacek J..

Tytuł oryginału: Uwarunkowania efektywnego oddziaływania terapeutycznego w pracy z osobami autystycznymi.

Tytuł całości: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński

Adres wydawniczy: Kraków, Impuls : 2004

Opis fizyczny: S. 11-18

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


169/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Improve communication of an autistic child : research into improvement of therapy.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 2 no. 1

Opis fizyczny: S. 17-28, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


170/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Application of the developmental movement method in the therapy of a child with serious developmental deficiencies.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 4 no. 3-4

Opis fizyczny: S. 185-209

Punktacja MNiSW: 1.000


171/176


Autorzy: Błeszyński Jacek Jarosław.

Tytuł oryginału: Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2003

Opis fizyczny: 258 s., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 225-236.

Punktacja MNiSW: 16.000


172/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Badania Jacka Błeszyńskiego w grupie dzieci z autyzmem.

Tytuł całości: Ruch Rozwijający dla wszystkich, efektywność metody Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Alicja Kasica

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia : 2003

Opis fizyczny: S. 78-85

Punktacja MNiSW: 2.000


173/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Działalność katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i innych inicjatyw adopcyjnych w Kościele katolickim w Polsce.

Tytuł całości: Społeczna troska o dziecko w XX wieku / pod red. Józefa Wilka.

Adres wydawniczy: Lublin, Katedra Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 317-327

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


174/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Poczucie barw u dzieci z autyzmem.

Tytuł całości: Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych, wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 143-154, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


175/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Metoda Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym

Czasopismo: Auxilium Sociale

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 3/4

Opis fizyczny: S. 117-130, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


176/176


Autorzy: Błeszyński Jacek.

Tytuł oryginału: Autyzm a zatrucie rtęcią.

Czasopismo: Dziecko Autystyczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 84-88

Punktacja MNiSW: 1.000