Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Iwona Murawska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/27


Autorzy: Murawska Iwona, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Potencjał edukacyjny szkoły a strategie adaptacji uczniów.

Tytuł równoległy: Educational potential in schools and students' adaptation strategies.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 56

Opis fizyczny: S. 27-38, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 20.000


2/27


Autorzy: Murawska Iwona, Przyborowska Beata, Kopińska Violetta, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Settlement type and educational Effectiveness of Polish schools on the example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2019

Szczegóły: No. 43

Opis fizyczny: S. 45-55, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bog

Punktacja MNiSW: 40.000


3/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: W trosce o lepsze nauczanie.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 4-5 (277-278)

Opis fizyczny: S. 46

Uwagi: Rec. książki: Nowa szkoła : zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy / Anna Szulc. [Rybna] 2019.


4/27


Autorzy: Majchrzak Kinga, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Ku przyszłości : szlakami natury i wyobraźni : zeszyt ćwiczeń. Cz. 1.

Adres wydawniczy: Toruń, Centrum Dofinansowania Euroexpert : 2018

Opis fizyczny: 52 s., il.


5/27


Autorzy: Majchrzak Kinga, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Ku przyszłości : szlakami natury i wyobraźni : zeszyt ćwiczeń. Cz. 2.

Adres wydawniczy: Toruń, Centrum Dofinansowania Euroexpert : 2018

Opis fizyczny: 44 s., il.


6/27


Autorzy: Majchrzak Kinga, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Ku przyszłości : szlakami natury i wyobraźni : jak rozwijać potencjał kreatywny.

Adres wydawniczy: Toruń, Centrum Dofinansowania Euroexpert : 2018

Opis fizyczny: 120 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 117-120

Punktacja MNiSW: 20.000


7/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Podejście integralne w edukacji muzycznej na trzecim etapie edukacyjnym : oczekiwania i rzeczywistość.

Tytuł całości: Kategoria integralności w edukacji / pod red. Beaty Przyborowskiej, Piotra Błajeta, Iwony Murawskiej, Emilii Aksamit.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 209-220, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/27


Autorzy: Murawska Iwona, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych III etapu edukacyjnego.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 147-159, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/27


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr, Murawska Iwona, Aksamit Emilia.

Tytuł oryginału: Kategoria integralności w edukacji / pod red. Beaty Przyborowskiej, Piotra Błajeta, Iwony Murawskiej, Emilii Aksamit.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 300 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/27


Autorzy: Przyborowska Beata, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Między konformizmem a innowacyjnością : z badań nad strategiami uczniowskimi.

Tytuł równoległy: Between conformism and innovativeness : from studies on students' stragies.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 247-265, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


11/27


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompetencje dyrektora szkoły jako lidera : raport z badań.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 44

Opis fizyczny: S. 105-120, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


12/27


Autorzy: Murawska Iwona, Cywiński Aleksander.

Tytuł oryginału: Spajając na nowo to, co rozbite : dezintegracja pozytywna w sferze uzdolnień artystycznych a trudny proces samokształcenia.

Tytuł całości: O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie, perspektywa teoretyczna i empiryczna / pod red. Marty Krasuskiej-Betiuk, Małgorzaty Jabłonowskiej, Sylwii Galanciak.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2016

Opis fizyczny: S. 89-100

Seria: (Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów ;z. 20)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Szkolny czas w refleksji uczniów i absolwentów.

Tytuł całości: Różne oblicza edukacji, instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie / red. nauk. Jarosław Korczak, Błażej Przybylski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: S. 81-89, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Fejm, look i samoocena, czyli o życiu i byciu na facebooku.

Tytuł równoległy: Fejm, look and self-esteem : life and being on Facebook.

Czasopismo: Czasopismo Pedagogiczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (3)

Opis fizyczny: S. 84-97, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


15/27


Autorzy: Przyborowska Beata, Kopińska Violetta, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie w edukacji szkolnej : pozór w podstawie programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego.

Tytuł równoległy: Social and civic competences in school education : a sham in core curriculum for School Students Aged 12/13 - 15/16.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S.45-60, ta., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


16/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Z dziejów kultury (na) UMK w Toruniu.

Tytuł całości: Kultura studencka, z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika / pod red. Violetty Wróblewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 23-40, il.

Seria: (Paralele : folklor, literatura, kultura)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Ze śpiewem przez życie - moja muzyczna opowieść o pasji : od praktyki do samowiedzy.

Tytuł całości: Opowiem wam o swojej pasji, słowem, obrazem, dźwiękiem... / pod red. Doroty Bis, Katarzyny Braun, Marka Jeziorańskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Academicon : 2015

Opis fizyczny: S. 253-261

Seria: (Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów ;Z. 19)

Punktacja MNiSW: 4.000


18/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Twórczość codzienna uczniów zdolnych.

Tytuł całości: Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka / red. nauk.: Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat.

Adres wydawniczy: Białystok, Trans Humana : 2015

Opis fizyczny: S. 208-215, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Dyskursy Młodych Andragogów. T. 16. Zielona Góra 2015.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 471-473

Uwagi: OMÓWIENIE.

Uwagi: 10.12775/RA


20/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Szlakami Generał "Zo".

Tytuł całości: Alternatywny przewodnik po toruńskich miejscach pamięci / pod red. Kingi Majchrzak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 55-57, il.


21/27


Autorzy: Murawska Iwona, Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Patrycja Mindykowska : najlepsza absolwentka UMK w roku akademickim 2013/2014.

Czasopismo: Absolwent : biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów UMK

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 8, il.


22/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w polskich badaniach nad zdolnościami.

Tytuł równoległy: Contemporary trends in Polish research on skills.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 167-179, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 6.000


23/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian : materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń, 15-16.05.2013 r. / red. nauk. Ewa Skibińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Agnieszka Stopińska-Pająk.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 606-607

Uwagi: Omówienie


24/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831-1923) / Czesław Kustra. Toruń 2012.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 288-291

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


25/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Metodologia badań i charakterystyka podstawowych pojęć dotyczących subkultury studenckiej.

Czasopismo: Okolice : kwartalnik etnologiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 63-75

Uwagi: Bibliogr.


26/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok / Andrzej Klimczuk. Lublin 2012.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 498-501

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


27/27


Autorzy: Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: V Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka Pedagog XXI wieku na drodze ku innowacjom, Toruń, 25.05.2011 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 309-313