Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Anna Kola

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Niebezpieczny precedens? Aktywność Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów na UMK jako przykład działań emancypacyjnych… nie tylko młodych kobiet.

Tytuł całości: Niewidzia(l)ne, kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 141-176

Seria: (Scientia, Universitas, Memoria ;2)

Punktacja MNiSW: 20.000


2/100


Autorzy: Derra Aleksandra, Kola Anna M., Piasek Wojciech.

Tytuł oryginału: Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : wprowadzenie.

Tytuł całości: Niewidzia(l)ne, kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 7-15

Seria: (Scientia, Universitas, Memoria ;2)

Punktacja MNiSW: 20.000


3/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Odkryć ukryte... : praca socjalna w Polsce z perspektywy women's/gender/feminist studies.

Tytuł całości: Teorie feministyczne, tradycje i perspektywy / pod red. Marzeny Adamiak, Aleksandry Derry i Witolda Wachowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 239-254, streszcz. ang.

Seria: (Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej. Wydanie specjalne)

Uwagi: Toż w: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Vol. 6 no. 1 2015. S. 136-153

Uwagi: Bibliogr.


4/100


Autorzy: Derra Aleksandra, Kola Anna M., Piasek Wojciech.

Tytuł oryginału: Niewidzia(l)ne : kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 262 s., il., tab., wykr.

Seria: (Scientia, Universitas, Memoria ;2)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: O potrzebie teorii w dyscyplinaryzującej się pracy socjalnej : (skromne) studium z socjologii wiedzy.

Tytuł całości: Teoria w humanistyce - humanistyka w teorii / red. A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : 2019

Opis fizyczny: S. 269-292

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: The master as a historical, cultural and pedagogical category : an introduction.

Tytuł równoległy: Mistrz jako kategoria historyczna, kulturowa i pedagogiczna : wprowadzenie w problematykę.

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 43-69, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2450-4491

Punktacja MNiSW: 20.000


7/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: "Nasi Mistrzowie" : wypisy : sprawozdanie ze spotkań z profesorami toruńskiej pedagogiki (2008-2011).

Tytuł równoległy: Dialogues with "Our Masters" : meetings with professors of pedagogy at Nicolaus Copernicus University in Toruń (2008-2011).

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 293-311, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2450-4491

Punktacja MNiSW: 20.000


8/100


Autorzy: Kafar Marcin, Kola Adam F., Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Introduction… or why the master… is in defiance.

Tytuł równoległy: Wprowadzenie… albo dlaczego Mistrz… jest na przekór.

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 10-21

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2450-4491


9/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Kapitał społeczny w elitarnej szkole - zasób czy brak? Kilka uwag w kontekście systemu oświaty i pracy socjalnej.

Tytuł równoległy: Social capital in elite school - resource or absence? Problem of elite education in the context of social work.

Tytuł całości: Społeczeństwo obywatelskie, w teorii i praktyce / red. nauk. Rafał Boguszewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo SGGW : 2018

Opis fizyczny: S. 123-138, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Kształcenie elit społecznych? Studia doktoranckie w Polsce jako forma i potrzeba konstruowania zapoznanego mitu.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS : 2018

Opis fizyczny: 405 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 342-374.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/100


Autorzy: Kola Anna M., Malinowski Jan Adam.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z obchodów Tygodnia Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK "W stronę człowieka", (Toruń, 16-22 kwietnia 2018 r.).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 36 nr 2

Opis fizyczny: S. 269-275

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


12/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Glauben schenken wollen … czyli akredytować po niemiecku.

Tytuł równoległy: Glauben schenken wollen ... or accreditation in Germany.

Czasopismo: Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (52)

Opis fizyczny: S. 205-213

Uwagi: Recenzja książki: Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym : zarys zagadnienia / Krzysztof Szewior. Warszawa 2018.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/nisw

Punktacja MNiSW: 3.000


13/100


Autorzy: Kola Adam F., Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Pomruki kryzysu… : intertekstualna gra o interdyscyplinarność : Maria Dudzikowa opowiada o swoistej perspektywie tworzenia, rozumienia i interpretacji badań naukowych i praktyki uniwersyteckiej.

Tytuł równoległy: Maria Dudzikowa talks about a specific perspective of creation, understanding and interpretation of academic research and practice.

Czasopismo: Parezja

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (10)

Opis fizyczny: S. 71-80, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/parezja

Punktacja MNiSW: 1.000


14/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Projekt edukacyjny "Polacy nieprzeciętni" jako jedna z form kształcenia zdolnej młodzieży.

Tytuł równoległy: Educational project "Extraordinary Poles" as one of the forms of unformal education for gifted young people.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 4 (271)

Opis fizyczny: S. 27-32, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/100


Autorzy: Kola Anna M., Leja Krzysztof.

Tytuł oryginału: The third sector in the universities' third mission.

Tytuł całości: Management and culture of the university / ed. Łukasz Sułkowski.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2017

Opis fizyczny: S. 99-125

Seria: (New Horizons in Management Sciences ;vol. 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Po-mocowe czy prze-mocowe? Krytycznie o założeniach pracy socjalnej.

Tytuł całości: Miejsca pracy socjalnej / pod red. Joanny Kłodkowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej : 2017

Opis fizyczny: S. 127-143

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/100


Autorzy: Kola Anna M., Grynberg Marcin.

Tytuł oryginału: O "starym" i "nowym" w nauce.

Tytuł całości: Młodzi vs. starzy, międzypokoleniowy konflikt czy partnerstwo? Po XI Kongresie Obywatelskim / [red. meryt. Marcin Wandałowski, Jan Szomburg].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : 2017

Opis fizyczny: S. 41-44

Seria: (Wolność i Solidarność ;nr 72)


18/100


Autorzy: Leja Krzysztof, Kola Anna M..

Tytuł oryginału: The future of the university? Social activism among young Polish scholars.

Tytuł całości: The future of university education / eds.: Michał Izak, Monika Kostera, Michał Zawadzki.

Adres wydawniczy: Cham, Palgrave Macmillan : 2017

Opis fizyczny: S. 123-144

Seria: (Palgrave Critical University Studies)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/100


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1-2 (262-263) - nr 6 (267) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 1-2 (262-263) / red. nauk. Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 3 (264) / red. nauk. Anna Maria Kola.
Uwagi: Nr 4, 5, 6 (265, 266, 267) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


20/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Polityczna rewolucja czy obywatelska ewolucja? Opinia ruchu społecznego Obywatele Nauki w sprawie projektów założeń Ustawy 2.0.

Tytuł równoległy: Political revolution or citizens evolution? Opinion about the proposal of principles of the Law 2.0 of the Citizens of Science social movement.

Czasopismo: Nauka Polska. Warszawa

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 26 (51)

Opis fizyczny: S. 29-43, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Rocznik Andragogiczny. T. 23. Toruń 2016.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 362-364

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 7.000


22/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Studia doktoranckie w nowej odsłonie : analiza zmian proponowanych w ramach Ustawy 2.0 prawo o szkolnictwie wyższym.

Tytuł równoległy: Doctoral studies in the 2.0 Higher Education Act : analysis of new law solutions.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 133-156, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


23/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Funkcje studiów doktoranckich w (pół)peryferyjnej rzeczywistości polskich uniwersytetów.

Tytuł całości: Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 71-98

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Idealna szkoła : wnioski z debaty podsumowujące projekt Poprzez przeszłość w przyszłości w dniu 15 grudnia 2016 r.

Tytuł całości: Projekt edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych, podręcznik dobrych praktyk / red. Anna M. Kola, Piotr Kożurno, Maria Śliwińska.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją : 2016

Opis fizyczny: S. 27-39

Uwagi: Bibliogr.


25/100


Autorzy: Kola Anna Maria, Kożurno Piotr, Śliwińska Maria.

Tytuł oryginału: Projekt edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych : podręcznik dobrych praktyk / red. Anna M. Kola, Piotr Kożurno, Maria Śliwińska.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją : 2016

Opis fizyczny: 102 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


26/100


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Kruszewski Tomasz, Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (256) - nr 6 (261) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 1 (256) / red. nauk. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 2 (257) / red. nauk. Jan A. Malinowski.
Uwagi: Nr 3 (258) / red. nauk. Tomasz Kruszewski.
Uwagi: Nr 4 (259) / red. nauk. Anna Maria Kola.
Uwagi: Nr 5-6 (260-261) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


27/100


Autorzy: Kola Anna Maria, Kostyło Piotr, Solarczyk-Szwec Hanna.

Tytuł oryginału: Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1 / pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 292 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Tyrania biurokracji.

Tytuł całości: Twierdza, szkoła w metaforze militarnej : co w zamian? / red. nauk. Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wolters Kluwer : 2016

Opis fizyczny: S. 281-294

Seria: (Kultura Szkoły ;1)

Punktacja MNiSW: 4.000


29/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: "Wartościowe życie" (w) pomocy społecznej.

Tytuł całości: Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 2 / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Jolanty Nowak, Hanny Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 91-108

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/100


Autorzy: Kola Anna M., Leja Krzysztof.

Tytuł oryginału: Budowania kapitału społecznego można się nauczyć.

Czasopismo: Forum Akademickie

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 23 nr 10

Opis fizyczny: S. 34-36


31/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: 30 lat Letniej Szkoły Młodych Pedagogów.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 25 nr 11

Opis fizyczny: S. 38


32/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: "Urzekli mnie moi uczniowie..." : Rocznik Andragogiczny. T. 22. Toruń 2015.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 471-480

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


33/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Suicides in Poland as a social problem and social phenomenon.

Czasopismo: Society, Integration, Education = Sabiedriba, Integrācija, Izglitiba

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 346-356, tab.

Uwagi: Proceedings of the International Scientific Conference, May 27th-28th, 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17770/sie

Punktacja MNiSW: 4.000


34/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Edukacja w/dla wielokulturowości : casus Singapuru.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 38

Opis fizyczny: S. 265-278, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


35/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Recepcja terminu "wychowanie" na łamach czasopisma Praca Socjalna.

Tytuł równoległy: The reception of the term "upbringing" in Polish journal of social work - Praca Socjalna.

Czasopismo: Wychowanie w Rodzinie

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 37-55, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych = The contemporary family in social and cultural contexts / pod red. Ewy Jurczyk-Romanowskiej i Mirosława Piwowarczyka.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23734/wwr

Punktacja MNiSW: 10.000


36/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Etyka (nie)prywatności w pracy socjalnej.

Tytuł całości: Etyczno-moralne aspekty "praktyk humanistycznych" / red. M. Kafar, A.F. Kola.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS : 2015

Opis fizyczny: S. 163-183

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/100


Autorzy: Bloch Natalia, Grębecka Zuzanna, Halili Rigels, Januszkiewicz Michał, Kaczmarek Łukasz, Kafar Marcin, Kmita-Zaniewska Katarzyna, Kola Adam F., Kola Anna M., Kowalewski Jacek, Rydlewski Michał, Śliwa Marta, Wołodźko Marek.

Tytuł oryginału: Wokół etyczności współczesnych praktyk akademickich.

Tytuł całości: Etyczno-moralne aspekty "praktyk humanistycznych" / red. M. Kafar, A.F. Kola.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS : 2015

Opis fizyczny: S. 219-249

Uwagi: DYSKUSJA

Uwagi: Bibliogr.


38/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: O potrzebie badań nad pomocą rodzinie w perspektywie historycznej i antropologicznej.

Tytuł całości: Rodzina w pracy socjalnej, aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 327-337

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: The Citizens of Science as an example of new social movement in the Academic world.

Tytuł całości: Social movements in Central and Eastern Europe, a reneval of protests and democracy / ed.: Ionel N. Sava.

Adres wydawniczy: Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti : 2015

Opis fizyczny: S. 275-284

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


40/100


Autorzy: Ajduk Anna, Bal Wojciech, Banrowska Agnieszka, Bednarek-Michalska Bożena, Bentkowski Piotr, Bielec Anna, Bilewicz Michał, Brdulak Jakub, Demchuk Oleh, Dołowy Patrycja, Dudziak Wojciech, Fichna Jakub, Fikus Magdalena, Grynberg Marcin, Jankowski Aleksander, Kałwak Weronika, Kawczyński Sebastian, Kijania-Placek Katarzyna, Koblak Monika, Kola Anna M., Kołoda Dariusz, Koszelew Jolanta, Kościelak Anna, Leja Krzysztof, Madeja Zofia, Malicki Maciej, Muszewska Anna, Niesiołowski-Spanò Łukasz, Pac Grzegorz, Pieniądz Aneta, Przybyszewski Paweł, Radek Patrycja, Rodak Paweł, Rybkowski Radosław, Siwińska Bianka, Sokoliński Bartosz, Stanecki Maciej, Stankiewicz Teresa, Stobińska Magdalena, Szenajch Piotr, Szymczak Rafał, Tarkowski Alek, Trzcionkowski Lech, Wierzchoń Michał, Witulska Agnieszka, Wołejsza Piotr, Zaród Marcin.

Tytuł oryginału: Pakt dla nauki, czyli jak nauka może służyć społeczeństwu : obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce : opracowanie zbiorowe / pod red. Anny Muszewskiej, Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, Anety Pieniądz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Obywatele Nauki : 2015

Opis fizyczny: 88 s., tab.


41/100


Autorzy: Kola Anna M., Górka Edyta, Skwarska Justyna, Firgolska Anna, Głogowska Anna, Truchan Barbara, Będkowska Gabriela, Peda Beata, Bas Artur, Skrzypczak Piotr, Dąbrowska Anna.

Tytuł oryginału: Język równościowy.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: 28 s.

Uwagi: Materiał przygotowany w ramach projektu "Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMIANCJI!"


42/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji pt. "Wychowanie do wartościowego życia jednostki i wspólnoty", (19-20.10.2015, Bydgoszcz-Toruń).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 223-228

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


43/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Odkryć ukryte... : praca socjalna w Polsce z perspektywy women's/gender/feminist studies.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 136-153, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12849/50302014

Punktacja MNiSW: 13.000


44/100


Autorzy: Kola Anna M., Leja Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 4 (61)

Opis fizyczny: S. 4-12, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15219/em

Punktacja MNiSW: 15.000


45/100


Autorzy: Kola Adam F., Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Polish education in transition : parallel models.

Czasopismo: International Journal of Social Economics

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 42 no. 9

Opis fizyczny: S. 852-867

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1108/IJSE

Punktacja MNiSW: 4.000


46/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Pakiet dla Nauki : 10 kroków do lepszych uczelni.

Czasopismo: Koncept : dwutygodnik akademicki

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 37

Opis fizyczny: S. 7


47/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Konferencja Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, O. Toruń i Bydgoszcz "Wychowanie do wartościowego życia jednostki i wspólnoty", Bydgoszcz-Toruń, 19-20.10.2015 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 403-407

Uwagi: 10.12775/RA


48/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie / red. nauk. Krystyna Jędralska, Jolanta Bernais. Katowice 2015.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 443-449

Uwagi: RECENZJA.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


49/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Skąd (i dokąd) ten bunt? Ruch społeczny Obywatele Nauki jako przykład ruchów akademickich wprowadzających zmianę kulturową.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 127-142, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


50/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Dziecięce zabawy.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1-2 (62-63)

Opis fizyczny: S. 64-67


51/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Jeśli o tobie zapomnę, stanę się kimś innym / Ida Linde. Kraków 2015.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3-4 (64-65)

Opis fizyczny: S. 107

Uwagi: RECENZJA


52/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Maryna Falska i Stefania Wilczyńska : kobiety z kręgu Korczaka.

Tytuł całości: Obserwatorki z wyobraźnią, etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet / pod red. Grażyny Kubicy i Katarzyny Majbrody.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski : 2014

Opis fizyczny: S. 469-481, streszcz. ang.

Seria: (Archiwum Etnograficzne ;nr 57)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Krótka interwencja jako jedna z metod pomocy osobom uzależnionym od alkoholu : wskazówki dla pracowników socjalnych.

Tytuł równoległy: Brief intervention as one of ways to help those addicted to alcohol : directions for social workers.

Tytuł całości: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2014

Opis fizyczny: S. 248-260

Seria: (Engram)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


54/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Syndrom DDA jako jeden z problemów pracy socjalnej z rodziną.

Tytuł równoległy: DDA syndrome as one of the problems of social work with family.

Tytuł całości: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2014

Opis fizyczny: S. 83-97

Seria: (Engram)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


55/100


Autorzy: Kola Anna M., Chmielecki Przemysław.

Tytuł oryginału: Uniwersytecki matrix : Kongres Kultury Akademickiej.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 23 nr 5

Opis fizyczny: S. 30-31, il.


56/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Upokorzenie (w) pracy socjalnej : (na przykładzie ageizmu i przemocy wobec osób starszych).

Tytuł równoległy: Humiliation in(of) social work : (on the example of ageism and elder abuse).

Czasopismo: Parezja

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 38-54, streszcz. ang.

Uwagi: 10.15290/parezja


57/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Samobójstwo jako problem pomocy społecznej.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 26 nr 5

Opis fizyczny: S. 103-117, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


58/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Studia Poradoznawcze. Vol. 2. Wrocław 2013.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 628-632

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


59/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Z edukacją sprawa trudna… : kilka refleksji po seminarium eksperckim, które odbyło się 17 czerwca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 233-240


60/100


Autorzy: Kola Anna M., Klimowicz Sylwia.

Tytuł oryginału: Projekt socjalny w procesie przygotowania profesjonalnego pracownika socjalnego.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3 (246)

Opis fizyczny: S. 50-51

Uwagi: SPRAWOZDANIE

Uwagi: Bibliogr.


61/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Kobiety (w) nauce : problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej / Aleksandra Derra. Warszawa 2013.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3-4 (60-61)

Opis fizyczny: S. 107

Uwagi: RECENZJA


62/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Malezja w chuście.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3-4 (60-61)

Opis fizyczny: S. 44-46, il.


63/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Płeć w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Tytuł całości: Edukacja międzykulturowa, Forum Glottodydaktyczne : materiały z konferencji naukowej / [pod red. Anny Rabczuk].

Adres wydawniczy: Warszawa, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 412-425

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


64/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Studia doktoranckie : kształcenie elit społeczeństwa wiedzy czy moratorium?

Tytuł całości: Fabryki dyplomów czy universitas? O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej / red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2013

Opis fizyczny: S. 173-197, wykr.

Seria: (Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)

Punktacja MNiSW: 4.000


65/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Podręcznik pracy socjalnej jako jeden z elementów procesu instytucjonalizacji dyscypliny : inspiracje i zapożyczenia.

Tytuł całości: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Krzysztof Piątek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa : 2013

Opis fizyczny: S. 203-217

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


66/100


Autorzy: Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Potoczny świat blogów : kilka uwag o e-zjawisku społecznym w kontekście użycia języka.

Tytuł całości: Uniwersytet (według) dzieci, od inicjacji poznawczych do integracji akademickich / pod red. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej i Agnieszki Olejniczak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej : 2013

Opis fizyczny: S. 309-323, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


67/100


Autorzy: Dudzikowa Maria, Bochno Ewa, Grzybowski Przemysław P., Kola Anna M., Korzeniecka-Bondar Alicja, Wiśniewska-Kin Monika.

Tytuł oryginału: Młodzi badacze o swoim doświadczeniu związanym z doskonaleniem warsztatu naukowego i pisarskiego : (panel dyskusyjny).

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 113-147, streszcz. ang.


68/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Królowe matki czy mistrzynie?

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1-2 (54-55)

Opis fizyczny: S. 94-97


69/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Muzeum Zerwanych Związków.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 3-4 (56-57)

Opis fizyczny: S. 83-85, il.


70/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Rola kształcenia elitarnego w procesie demokratyzacji i pluralizacji społeczeństwa polskiego po 1989 roku.

Tytuł całości: "Po życie sięgać nowe", teoria a praktyka edukacyjna / red. nauk. Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 158-160

Uwagi: Abstrakt referatu ; głosy w dyskusji panelowej s. 169, 179-180


71/100


Autorzy: Kola Anna Maria, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje dla pracy socjalnej / red. nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2012

Opis fizyczny: 209 s., il.

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Punktacja MNiSW: 4.000


72/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Ideologie kształcenia elitarnego w Polsce.

Tytuł całości: Władza, sens, działanie, studia wokół związków ideologii i edukacji / pod red. Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego i Mirosławy Nowak-Dziemanowicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej : 2012

Opis fizyczny: S. 173-191, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


73/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Formy wolontariatu akcyjnego na przykładzie działalności organizacji Habitat for Humanity.

Tytuł całości: Wolontariat szansą rozwoju społecznego, rekomendacje dla pracy socjalnej / red. nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2012

Opis fizyczny: S. 167-173

Seria: (Problemy Pracy Socjalnej)

Uwagi: Bibliogr.


74/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Korczak odczytany na nowo.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 27 nr 2

Opis fizyczny: S. 128-137

Uwagi: Recenzja książki: Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. Warszawa 2011

Punktacja MNiSW: 5.000


75/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Dwie tożsamości : Wilczyńska i Falska.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1-2 (50-51)

Opis fizyczny: S. 55-58


76/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Edukacja panien z dobrych domów.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 3-4 (52-53)

Opis fizyczny: S. 22-25


77/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Projekt eMapps.com, czyli jak nowocześnie uczyć historii.

Tytuł całości: Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 154-164, streszcz. ang.

Seria: (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


78/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Szekspirowskie pytania w polskim wydaniu... : sprawozdanie z XIV Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w Krakowie w dniach 8-11 września 2010 roku.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 2 (45)

Opis fizyczny: S. 223-229


79/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Formy kształcenia elitarnego na poziomie wyższym w Polsce.

Czasopismo: Rocznik Lubuski

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 37 cz. 1

Opis fizyczny: S. 215-229, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu czasopisma: Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku / pod red. Mirosława Chałubińskiego i Ewy Narkiewicz-Niedbalec.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


80/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Poradnictwo w mediach w opinii studentów.

Tytuł całości: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysak i Marty Kondrackiej-Szali.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 182-193


81/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: O niepełnosprawności w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 17

Opis fizyczny: S. 507-515

Uwagi: Tyt. tomu: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 2 : Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ / pod red. Grażyny Zarzyckiej i Grzegorza Rudzińskiego

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


82/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Tajemnica wielkiej trójki : Jerome Karabela, The chosen.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (42)

Opis fizyczny: S. 171-179

Uwagi: Recenzja książki: The chosen : the hidden history of admission and exclusion at Harvard, Yale, and Princeton / Jerome Karabel. Boston, Mass. [u.a.] 2005

Punktacja MNiSW: 6.000


83/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych / Daria Hejwosz. Kraków 2010.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2 (43)

Opis fizyczny: S. 166-172

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


84/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Bieda oswojona.

Czasopismo: Praca Socjalna

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 25 nr 5

Opis fizyczny: S. 117-123

Uwagi: Recenzja książki: Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy : etnografia człowieka zdegradowanego / Tomasz Rakowski. Gdańsk 2009

Punktacja MNiSW: 6.000


85/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Kiszenie ogórków ciąg dalszy : odpowiedź na polemikę.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1-2 (42-43)

Opis fizyczny: S. 51-52


86/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Karmienie piersią jak feminizm.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1-2 (42-43)

Opis fizyczny: S. 19-20


87/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Odpowiedź.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 3-4 (44-45)

Opis fizyczny: S. 43-44


88/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Rola mistrza w kulturze popularnej : spojrzenie ucznia poszukującego.

Tytuł całości: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej / pod red. Marty Kondrackiej i Aliny Łyska

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski : 2009

Opis fizyczny: S. 194-201

Uwagi: Bibliogr.


89/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Relacja mistrz - uczeń jako pozytywna propozycja wyjścia poza spiralę przemocy w szkole.

Tytuł całości: Przemoc i agresja w szkole, od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej : 2009

Opis fizyczny: S. 259-268

Uwagi: Bibliogr.


90/100


Autorzy: Kiwak Izabela, Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie ze spotkań "Nasi Mistrzowie".

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 250-254


91/100


Autorzy: Kiwak Izabela, Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Zapytaj mistrza!

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 18 nr 9

Opis fizyczny: S.26


92/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Obywatelskie 9 miesięcy.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1-2 (38-39)

Opis fizyczny: S. 76-78


93/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Provincetown : czyli amerykańskie wzory kultury.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 3-4 (40-41)

Opis fizyczny: S. 80-82


94/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Stary człowiek - mistrz czy/i uczeń? Przemiany autorytetu ludzi starych w "młodych" kontekstach edukacyjnych i społecznych.

Tytuł całości: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, praca zbiorowa / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego : 2008

Opis fizyczny: S. 140-149

Punktacja MNiSW: 3.000


95/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Oby!watelski trzeci sektor.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1-2 (34-35)

Opis fizyczny: S. 51-53


96/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Kobiety Chin.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 3-4 (36-37)

Opis fizyczny: S. 22-25


97/100


Autorzy: Styś Anna.

Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na powodzenie szkolne w przypadku dzieci z wadami słuchu.

Czasopismo: Logopeda

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1 (4)

Opis fizyczny: S. 151-160

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


98/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Nauczanie matematyki dzieci z wadami słuchu : kilka wskazówek dla logopedów.

Czasopismo: Logopeda

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 2 (5)

Opis fizyczny: S. 92-101

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


99/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Za darmo, bo w domu.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1-2 (30-31)

Opis fizyczny: S. 34-37


100/100


Autorzy: Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Zadowolony niewolnik po 12 latach.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 3-4 (32-33)

Opis fizyczny: S. 63-65