Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Amputation of disability as hate speech pattern in Poland.

Tytuł całości: Disability hate speech, social, cultural and political contexts / ed. by Mark Sherry [et al.].

Adres wydawniczy: Abingdon, Oxon, Routledge : 2020

Opis fizyczny: S. 166-175

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 75.000


2/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Samotność osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji kontroli kulturowej Guillermo Bonfila Batalli.

Tytuł całości: Różne oblicza samotności, konteksty pedagogiczne / red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: S. 155-179

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Cultural ableism in Poland during the Iron Curtain period : learned helplessness and the need for reeducation.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 8 no. 1

Opis fizyczny: S. 6-21, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/100


Autorzy: Saad Mourad Ali Eissa, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Disability in the Arab world : a comparative analysis within culture.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 8 no. 2

Opis fizyczny: S. 29-47, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Ethnography of education and re-education : a triad of threads and traps.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 20-29

Punktacja MNiSW: 5.000


6/100


Autorzy: Rudewicz Małgorzata, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Challenges around inclusive classroom according to supporting teachers : ethnographic report from school cultures.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 6 no. 2

Opis fizyczny: S. 1-11

Punktacja MNiSW: 5.000


7/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Reedukacja weteranów z niepełnosprawnością nabytą - urazowym uszkodzeniem mózgu (TBI) : założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne.

Tytuł równoległy: Reeducation of veterans with acquired disability - traumatic brain injury (TBI) : a theoretical assumptions and practical solutions.

Czasopismo: Niepełnosprawność : półrocznik naukowy

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 176-192, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Smieszek Mateusz.

Tytuł oryginału: Automarginalization of the elderly females living in care homes as an qutcome of transition from symbolic once to now : Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA).

Czasopismo: American Journal of Qualitative Research

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 2 no. 2

Opis fizyczny: S. 19-39, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


9/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Disability cultures and artifacts : wheelchair as Silent Helper and Little Black Dress.

Czasopismo: Humanities Bulletin

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 1 no. 1

Opis fizyczny: S. 210-223

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


10/100


Autorzy: Low Kim Cheng Patrick, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Leadership and disability in Asia in the light of obstacles and insights : a case study report.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-17

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


11/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Krakowiak Piotr, Bartnikowska Urszula, Ćwirynkało Katarzyna.

Tytuł oryginału: Focused ethnography on disability and home-based care in Scotland in opinions of Polish migrants employed as caregivers : a preliminary research report.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 7 no. 2

Opis fizyczny: S. 39-59

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


12/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Smieszek Mateusz.

Tytuł oryginału: Conducting interviews with elderly informants for the purposes of educational ethnography : selected aspects of gerontological fieldwork.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 7 no. 3

Opis fizyczny: S. 19-31

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


13/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Taboo, hijack or fatalism as culturally learned qualities of bonds by families caring for males and females with intellectual disabilities at homes : secondary data analysis.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 5 no. 1

Opis fizyczny: S. 7-16

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


14/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Ohyake or watakushi and puraibashii? Space and artefacts of special and inclusive education in Japan : report on visual educational microethnography.

Czasopismo: Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy

Rocznik: 2018

Szczegóły: No. 21

Opis fizyczny: S. 29-62, il.

Uwagi: Toż wersja pol.: Ohyake czy watakushi i puraibashii? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii : raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej. - Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej Nr 21 2018.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/ikps.2018.21.03


15/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Ohyake czy watakushi i puraibashii? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii : raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej.

Tytuł równoległy: Ohyake or watakushi and puraibashii? Space and artifacts of special education and inclusive education facilities in Japan : report on visual educational microethnography.

Czasopismo: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 31-67, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


16/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Artefakty i technologia kultur wojskowych wspierająca weteranów z niepełnosprawnością.

Tytuł równoległy: Artifacts, military culture and technologies in the service of veterans with disabilities.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3 (102)

Opis fizyczny: S. 27-41

Uwagi: Tytuł tomu: Niepełnosprawność i technologia.

Punktacja MNiSW: 11.000


17/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Epistemologia seksualności i zamętu powodowanego płcią w badaniach terenowych : tabu w badaniach kultur niepełnosprawności.

Tytuł równoległy: Epistemology of sexuality and gender in field studies : consternations in the study of disability cultures.

Czasopismo: Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 18 nr 1

Opis fizyczny: S. 9-26, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


18/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Catholic males with physical disabilities on disability concepts in the context of religious practices : secondary qualitative data analysis.

Tytuł równoległy: Katolicy - mężczyźni z niepełnosprawnością fizyczną o koncepcjach niepełnosprawności w kontekście praktyk religijnych : wtórna analiza danych jakościowych.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 195-227

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


19/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: En Pologne, les figures démoniaques à la source des représentations du handicap.

Tytuł całości: Le handicap et ses empreintes culturelles, variations anthropologiques 3 / sous la direction de Charles Gardou.

Adres wydawniczy: Toulouse, ERES : 2017

Opis fizyczny: S. 229-242

Seria: (Connaissances de la diversité)

Punktacja MNiSW: 5.000


20/100


Autorzy: Kalinowska Agnieszka, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: The eight dark side patterns of building bonds between undergraduate students of special education and adults with intellectual disabilities : qualitative research report.

Czasopismo: European Journal of Educational & Social Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 2 no. 2

Opis fizyczny: S. 56-66

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


21/100


Autorzy: Ćwirynkało Katarzyna, Borowska-Beszta Beata, Bartnikowska Urszula.

Tytuł oryginału: Masculinity with disability in the context of employment and unemployment consequences : a review of theoretical concepts and research.

Czasopismo: International Journal of Business and ICT

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 3 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 20-30

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


22/100


Autorzy: Bartnikowska Urszula, Ćwirynkało Katarzyna, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: A pattern of transition to adulthood indicated in plans for the future of males with intellectual disabilities : secondary qualitative data analysis.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 51-66, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


23/100


Autorzy: Smieszek Mateusz, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Nethnographic research report on families with members with disabilities in social media and Facebook.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 6 no. 2

Opis fizyczny: S. 89-102

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


24/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Decoding of bias in qualitative research in disability cultures : a review and methodological analysis.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 6 no. 3

Opis fizyczny: S. 55-68, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


25/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Bartnikowska Urszula, Ćwirynkało Katarzyna.

Tytuł oryginału: Analiza wtórna jakościowych danych zastanych : przegląd założeń teoretycznych i aplikacji metodologicznych.

Czasopismo: Jakościowe Badania Pedagogiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 5-24

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


26/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Aborcja eugeniczna (aborcja ze względu na niepełnosprawność) w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich II stopnia na kierunku pedagogika specjalna : raport z etnograficznego studium przypadku.

Tytuł równoległy: Eugenic abortion (abortion due to disability) in the opinion of Polish university students (2nd degree, faculty of special education) : ethnographic case study report.

Czasopismo: Przegląd Pedagogiczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 182-204, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


27/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Nadprzyrodzone pochodzenie odmienności w rezerwuarze wierzeń ludowych w Polsce początku XX wieku : reinterpretacja wybranych symboli kulturowych odmienności psychosomatycznej w perspektywie ICD-10 i DSM-4. 

Tytuł całości: Oswajanie odmienności psychosomatycznej, 11 raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych / red. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Saarbrücken, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy : 2016

Opis fizyczny: S. 37-48

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Odmienność psychosomatyczna w 11 pedagogicznych i andragogicznych jakościowych projektach badawczych.

Tytuł całości: Oswajanie odmienności psychosomatycznej, 11 raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych / red. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Saarbrücken, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy : 2016

Opis fizyczny: S. 7-14, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Oswajanie odmienności psychosomatycznej : 11 raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych / red. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Saarbrücken, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy : 2016

Opis fizyczny: 409 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana : rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wychowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 33-58, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


31/100


Autorzy: Ćwirynkało Katarzyna, Borowska-Beszta Beata, Bartnikowska Urszula.

Tytuł oryginału: Masculinity and intellectual disability : a review of theoretical concepts and research.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 5 no. 2

Opis fizyczny: S. 36-50, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/100


Autorzy: Ćwirynkało Katarzyna, Borowska-Beszta Beata, Bartnikowska Urszula.

Tytuł oryginału: Masculinity as defined by males self -advocates with intellectual disabilities : a focus group research report.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 5 no. 3

Opis fizyczny: S. 105-120

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Taming psychosomatic diversities : art and circus as cultural spaces for self-fulfillment of males with rare health conditions : andragogic analysis of life-cycles.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 3 no. 1

Opis fizyczny: S. 11-18

Punktacja MNiSW: 4.000


34/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Paradigmatic chaos as the Godzilla : analysis of methodological problems faced by novice qualitative researchers in theoretical frameworks and research performances.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 3 no. 4

Opis fizyczny: S. 1-10

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Wkład antropologii kulturowej w studia nad niepełnosprawnością.

Tytuł równoległy: Contribution of cultural anthropology to the disability studies.

Czasopismo: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 15-41, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


36/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Bartnikowska Urszula, Stochmiałek Jerzy.

Tytuł oryginału: Niepełnosprawność w rodzinie jako wartość dodana : międzynarodowe andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi.

Czasopismo: Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 16 nr 1

Opis fizyczny: S. 72-88, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


37/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Analiza antropologiczna jako transformacja : problemy i techniki generowania tematów kulturowych.

Czasopismo: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 26 nr 2

Opis fizyczny: S. 49-64, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


38/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Toruńskiego Międzynarodowego Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością, (Toruń, 12.03.2015).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 217-219

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


39/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Methodological issues related to the rapport and data collection while qualitative researches in special andragogy areas.

Czasopismo: International Journal of Business and ICT

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 1 no. 3-4

Opis fizyczny: S. 1-11

Punktacja MNiSW: 4.000


40/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Theory and theorizing as stunning confusions in the fieldwork : analytical and constructional theorizing in ethnographic research.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 2 no. 10

Opis fizyczny: S. 1-7

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Females in cultural encryption : a review of eight Polish discourses on females with disabilities.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 2 no. 5

Opis fizyczny: S. 1-12

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Shadowing issues in research in foreign culture : a Lyon case.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 2 no. 8

Opis fizyczny: S. 13-21, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/100


Autorzy: Bartnikowska Urszula, Borowska-Beszta Beata, Stochmiałek Jerzy.

Tytuł oryginału: Andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi osób niepełnosprawnych wymagających całożyciowego wsparcia.

Czasopismo: Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 15 nr 3

Opis fizyczny: S. 3-19, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


44/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: A review of lights and shadows of Polish educational integration.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 1 no. 2

Opis fizyczny: S. 23-30

Punktacja MNiSW: 4.000


45/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: A case study of informal learning in the family associated with very-late-onset of schizophrenia in female.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 1 no. 4

Opis fizyczny: S. 1-12, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Urban Roksana.

Tytuł oryginału: A case study of cognitive - educational support for elderly female with Alzheimer's disease.

Czasopismo: International Research Journal for Quality in Education

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 1 no. 6

Opis fizyczny: S. 7-17, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Mity, rafy i realia etnografii w eksploracjach pedagogicznych.

Tytuł całości: Praktyka badań pedagogicznych / pod red. nauk. Teresy Bauman.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2013

Opis fizyczny: S. 125-152, il., tab.

Seria: (Seminaria Metodologii Pedagogiki)

Punktacja MNiSW: 4.000


48/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 366 s., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. 323-356

Punktacja MNiSW: 20.000


49/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2012

Opis fizyczny: 254 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 231-254.

Punktacja MNiSW: 20.000


50/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Historia życia interpretowana.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 51-61

Punktacja MNiSW: 1.000


51/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: "Idź i zrób coś" : Wanda Szuman (1890-1994) : polska andragog specjalna.

Tytuł całości: Seniorki polskiej andragogiki / red. nauk. Anna Frąckowiak.

Adres wydawniczy: Radom, IInstytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 69-96, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


52/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: "Sama sobie tak postanowiłam, bo miałam dosyć takiego życia...[...]" : uczenie się z własnej biografii w badaniach andragogicznych.

Tytuł całości: Uczenie się z (własnej) biografii / red.: Elżbieta Dubas, Wojciech Świtalski.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2011

Opis fizyczny: S. 105-130, il.; streszcz. pol., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Chances are? College education and students with disabilities in context of questions and dilemmas disability and higher education in Poland : basic evidence.

Czasopismo: Istoriko-Pedagogični Studiï

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vyp. 5

Opis fizyczny: S. 64-68, tab.


54/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Edukacja nieformalna kultury dorosłych z niepełnosprawnością na tle habilitacji kulturowej i biegu życia

Tytuł całości: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego, Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2010

Opis fizyczny: S. 157-176

Seria: (Biblioteka Pedagogiki Pracy ;t. 231)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


55/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Edukacja permanentna w ujęciu Bogdana Suchodolskiego na podstawie książki pt.: Edukacja permanentna, rozdroża i nadzieje

Tytuł całości: Edukacja ustawiczna - idee i doświadczenia, praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.].

Adres wydawniczy: Płock, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2010

Opis fizyczny: S. 225-239


56/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Deskrypcje etnograficzne i konstruowanie wiedzy kulturowej w pedagogice

Tytuł całości: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, oblicza akademickiej praktyki / pod red. nauk. Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając, Krzysztofa J. Szmidta

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: S. 213-230

Seria: (Seminaria Metodologii Pedagogiki)

Punktacja MNiSW: 3.000


57/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Metoda Intymności i Interakcyjności na tle narracji i pisania twórczego kobiety z zespołem Downa

Tytuł całości: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa, jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: S. 215-232, rys.

Punktacja MNiSW: 3.000


58/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Narrative analysis / Catherine Kohler Riessman. Newbury Park, CA 1993

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 191-198

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 2.000


59/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Tête-à-tête z Lyon i spécialité de la maison francuskiego systemu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością : sprawozdanie z pobytu studyjnego w Lyon, 18.09.2010-25.09.2010.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 215-225, il.


60/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Epistemologiczny pry(z)mat pedagogiki i andragogiki specjalnej.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 139-154, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


61/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji / Anna Frąckowiak, Józef Półturzyński. Radom 2011.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 419-423

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


62/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Współczesne mity o dorosłości i niepełnosprawności

Tytuł całości: Dorosły w procesie kształcenia = An adult in the process of education / [red.] Artur Fabiś, Beata Cyboran

Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji : 2009

Opis fizyczny: S. 73-82

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 42)

Uwagi: Bibliogr.


63/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Uroczyste pożegnanie Elżbiety Zawackiej.

Tytuł całości: Elżbieta Zawacka 1909-2009, praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.].

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2009

Opis fizyczny: S. 231-235

Uwagi: Bibliogr.


64/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Narracja i pisanie twórcze w terapii młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Tytuł całości: Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną - czy umiemy myśleć inaczej? / pod red. Joanny Głodkowskiej, Andrzeja Giryńskiego

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe "Akapit" : 2009

Opis fizyczny: S. 89-97

Uwagi: Bibliogr.


65/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Wanda Szuman - pedagog i andragog specjalny : szkice do portretu / red. nauk. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2009

Opis fizyczny: 224 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


66/100


Autorzy: Siwek Daria, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Dokumenty biograficzne i autobiograficzne Wandy Szuman / gromadzenie danych Daria Siwek, oprac. Beata Borowska-Beszta.

Tytuł całości: Wanda Szuman - pedagog i andragog specjalny, szkice do portretu / red. nauk. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : [2009]

Opis fizyczny: S. 132-156, fot.


67/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Drzewo genealogiczne i linie życia Wandy Szuman.

Tytuł całości: Wanda Szuman - pedagog i andragog specjalny, szkice do portretu / red. nauk. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : [2009]

Opis fizyczny: S. 105-113, wykr.


68/100


Autorzy: Pruszyńska Agata, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Galeria fotografii / gromadzenie danych Agata Pruszyńska, oprac. Beata Borowska-Beszta.

Tytuł całości: Wanda Szuman - pedagog i andragog specjalny, szkice do portretu / red. nauk. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : [2009]

Opis fizyczny: S. 157-198, fot.


69/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Metodologiczna koncepcja badań biograficznych : biografia jako badania jakościowe.

Tytuł całości: Wanda Szuman - pedagog i andragog specjalny, szkice do portretu / red. nauk. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : [2009]

Opis fizyczny: S. 88-95


70/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Publikacje autorskie Wandy Szuman - referaty : wprowadzenie.

Tytuł całości: Wanda Szuman - pedagog i andragog specjalny, szkice do portretu / red. nauk. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : [2009]

Opis fizyczny: S. 34-36


71/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Teoretyczne konteksty projektu badawczego : koncepcja i ramy projektu badawczego [inspiracje: Firestone D., McMahon M., Robertson S., 2003].

Tytuł całości: Wanda Szuman - pedagog i andragog specjalny, szkice do portretu / red. nauk. Beata Borowska-Beszta.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : [2009]

Opis fizyczny: S. 13-19, il.


72/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Frąckowiak Anna.

Tytuł oryginału: Wybrane konteksty niepełnosprawności dorosłych w Stanach Zjednoczonych

Tytuł całości: Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej / red. Marek Borowski, Romuald Dobrzeniecki

Adres wydawniczy: Płock, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2009

Opis fizyczny: S. 347-370

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


73/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: W tym cieniu jest tyle słońca : autoetnografia.

Czasopismo: Pedagogika Kultury

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 80-96


74/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Metodologiczne konteksty badań kulturowych w obszarze andragogiki specjalnej.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 110-123, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


75/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2008

Opis fizyczny: 149 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


76/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Obserwacja uczestnicząca jako metoda badań.

Tytuł całości: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 74-80

Seria: (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ;7)

Uwagi: Bibliogr.


77/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Anatema (?) szoku kulturowego w andragogice specjalnej.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 163-179, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


78/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Elżbieta Zawacka (1909-2009) : pożegnanie gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej - "Zo".

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 19-27


79/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Wanda Szuman : pedagog i andragog specjalny w badaniach biograficznych sekcji pedagogiki specjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów UMK.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 215-223, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


80/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Chauncey Gardner : planowanie stylu życia dla osoby dorosłej z zaburzeniami rozwoju.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1-2 (172-173)

Opis fizyczny: S. 23-28, il.

Uwagi: Bibliogr.


81/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Etnograficzne poszukiwania w pedagogice specjalnej : dylematy w terenie.

Tytuł całości: Narracja, krytyka, zmiana, praktyki badawcze we współczesnej pedagogice / pod red. Ewy Kurnatowicz i Mirosławy Nowak-Dziemianowicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP : 2007

Opis fizyczny: S. 223-231

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


82/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: O wieloparadygmatyczności w tradycjach badawczych pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

Czasopismo: Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 25-34, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


83/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Etnografia w "Amazonii uzależnień.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 10-11 (169-170)

Opis fizyczny: S. 44-48

Punktacja MNiSW: 1.000


84/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Samotność po godzinach : o nadużywaniu alkoholu przez osoby niepełnosprawne umysłowo.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 10-11 (157-158)

Opis fizyczny: S. 31-34

Punktacja MNiSW: 1.000


85/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) : szkice metodologiczne

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: 255 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


86/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Triada środowisk życia osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju w kontekście rehabilitacji.

Tytuł całości: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 372-380

Seria: (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ;4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


87/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Speciální pedagog jako překladatel kultury.

Tytuł całości: Proměny pedagogiky, sborník příspěvků z 13 konference ČPdS, Praha, 3.-4. unora 2005 / ed.: Jiři Prokop a Marta Rybičková.

Adres wydawniczy: Praha, Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická Fakulta : 2005

Opis fizyczny: S. 343-348, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


88/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Terapia przez narrację i pisanie twórcze.

Tytuł całości: Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK / pod red. Andrzeja Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 69-71

Seria: (Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych)

Punktacja MNiSW: 2.000


89/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: O etnograficznych badaniach jakościowych w kontekście przygotowania pedagogów do terapii osób z zaburzeniami rozwoju.

Tytuł całości: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, dyskursy pedagogiki specjalnej / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 312-320

Uwagi: bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


90/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: O strategiach badań jakościowych J. Spradleya w pedagogice specjalnej.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy / pod red. Władysława Dykcika, Czesława Kosakowskiego, Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego : 2002

Opis fizyczny: S. 247-258

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


91/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Frąckowiak Anna.

Tytuł oryginału: IV Międzynarodowa Szkoła Letnia Edukacji Ustawicznej: Perspektywy Generacyjne i Metodologiczne, Roskilde, 06-16.08.2002 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2002, 2003

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 104-108


92/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Metoda etnograficzna jako badanie jakościowe.

Tytuł całości: Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach / [kier. badań i red. nauk. Andrzej Wojciechowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce : 2001

Opis fizyczny: S. 356-367

Punktacja MNiSW: 2.000


93/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Wybrane kwestie teoretyczne badań jakościowych.

Tytuł całości: Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach / [kier. badań i red. nauk. Andrzej Wojciechowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce : 2001

Opis fizyczny: S. 341-347

Punktacja MNiSW: 2.000


94/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Pracownicy Fundacji (metoda etnograficzna).

Tytuł całości: Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach / [kier. badań i red. nauk. Andrzej Wojciechowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce : 2001

Opis fizyczny: S. 260-322

Punktacja MNiSW: 2.000


95/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Pole badawcze i organizacja badań.

Tytuł całości: Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach / [kier. badań i red. nauk. Andrzej Wojciechowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce : 2001

Opis fizyczny: S. 105-107


96/100


Autorzy: Wojciechowski Andrzej, Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach / [kier. badań i red. nauk. Andrzej Wojciechowski ; red. metodologii badań jakościowych Beata Borowska-Beszta].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce : 2001

Opis fizyczny: 382 s., fot.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


97/100


Autorzy: Borowska-Beszta Beata.

Tytuł oryginału: O właściwościach podejścia jakościowego w terapii zajęciowej.

Tytuł całości: Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku, materiały z obrad XVI sekcji III Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu (21-23 wrzesień 1998) / pod red. Jana Pańczyka i Władysława Dykcika.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 1999

Opis fizyczny: S. 296-300

Punktacja MNiSW: 2.000


98/100


Autorzy: Gierszewska Beata.

Tytuł oryginału: Wczesna interwencja jako program opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w Stanach Zjednoczonych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 20

Opis fizyczny: S. 43-52

Punktacja MNiSW: 1.000


99/100


Autorzy: Gierszewska Beata.

Tytuł oryginału: Zarys systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Stanach Zjednoczonych.

Czasopismo: Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 3 (137)

Opis fizyczny: S. 56-64

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


100/100


Autorzy: Gierszewska Beata.

Tytuł oryginału: The Taske Force on educational services for students with autism - Illinois state, USA : próba przedstawienia projektu.

Tytuł całości: Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Z. 1 / red. nauk. Andrzej Wojciechowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1991, 1992

Opis fizyczny: S. 59-63

Punktacja MNiSW: 2.000