Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Dorota Grabowska-Pieńkosz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota, Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w nauczaniu historii wychowania w wybranych ośrodkach akademickich.

Tytuł równoległy: Modern trends in the teaching of the history of education in selected academic institutions.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 2

Opis fizyczny: S. 95-109, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 20.000


2/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Koncepcja "wychowania publicznego narodu" Jana Korneckiego (1884-1967).

Tytuł całości: Sto lat polskiej oświaty (1918-2018) / pod red. Hanny Markiewiczowej i Iwony Czarneckiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2019

Opis fizyczny: S. 331-344

Punktacja MNiSW: 20.000


3/53


Autorzy: Szulakiewicz Władysława, Grabowska-Pieńkosz Dorota, Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Z myślą o Niepodległej : polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 217 s., il.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Towarzystwo Pedagogiczne (1868-1906) wobec edukacji kobiet w zaborze austriackim.

Tytuł równoległy: The Pedagogical Association (1868-1906) for the education of women in the Austrian Partition.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 62 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 101-114, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17460/PHO

Punktacja MNiSW: 20.000


5/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: W obronie kształcenia nauczycieli : postulaty członków Towarzystwa Pedagogicznego.

Tytuł równoległy: In defence of teacher education : postulates of Pedagogical Association members.

Tytuł całości: Nauczyciele, zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani = Teachers : meritorious - underrated - remembered / red. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 257-276

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 12)

Punktacja MNiSW: 20.000


6/53


Autorzy: Falkowska Joanna, Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Historia wychowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Societas et Ius : 2018

Opis fizyczny: 154 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 127-132.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Obraz działalności Towarzystwa Pedagogicznego na łamach wybranych czasopism pedagogicznych w latach 1868-1919.

Tytuł całości: Zachować dla przyszłości, sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2018

Opis fizyczny: S. 85-96

Seria: (Edukacja, Historia Wychowania)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Nauczyciele i ich edukacja : w kręgu idei lwowskiej pedeutologii / Władysława Szulakiewicz. Toruń 2017.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 61 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 270-275

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


9/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Działalność nauczycieli w towarzystwach społeczno-oświatowych w latach 1885-1918 w świetle sprawozdań na łamach Muzeum.

Tytuł całości: Działalność związków i organizacji nauczycielskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku / red. Piotr Gołdyn.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM : 2017

Opis fizyczny: S. 23-37

Punktacja MNiSW: 20.000


10/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Problematyka edukacyjna dziecka w programie działalności Towarzystwa Pedagogicznego.

Tytuł całości: Dziecko w historii, w kręgu kultury chrześcijańskiej / red. nauk. Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2017

Opis fizyczny: S. 47-60

Punktacja MNiSW: 20.000


11/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach / red. J. Falkowska. Toruń 2016.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 113-120

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 3.500


12/53


Autorzy: Falkowska Joanna, Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Myśl pedagogiczna w badaniach naukowych toruńskich historyków wychowania.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 27-46, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


13/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Emocje w pracy nauczyciela w świetle źródeł pamiętnikarskich.

Czasopismo: Kultura i Wychowanie

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 165-178, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


14/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Religie w dialogu kultur : V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017 roku (sekcja XIX).

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 269-272

Uwagi: 10.12775/PCh


15/53


Autorzy: Falkowska Joanna, Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z sympozjum pt. "Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze", Toruń, 6 grudnia 2016 r.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 60 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 231-234


16/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Czasopisma pedagogiczne w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tytuł całości: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 291-300

Seria: (Edukacja, Historia Wychowania)

Punktacja MNiSW: 4.000


17/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Zapisani w pamięci : nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 382 s.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 10)

Uwagi: Bibliogr. s. 333-353.

Punktacja MNiSW: 20.000


18/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej.

Tytuł całości: Umieszczeni w przeszłości, pamięć w naukach pedagogicznych / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 63-79

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 4.000


19/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Pamięć w pedagogice", (1-2 marca 2016, Toruń).

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 221-225

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/BHW


20/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii : twórcy i idee / Joanna Falkowska. Toruń 2013.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 59 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 273-276

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


21/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Ernest Krieck jako główny przedstawiciel wychowania nacjonalistycznego.

Czasopismo: Społeczeństwo i Rodzina

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 3 (48)

Opis fizyczny: S. 129-146, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


22/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji naukowej Pamięć w pedagogice, Toruń, 1-2 marca 2016.

Tytuł równoległy: A report from the scientific conference Memory in pedagogy, Toruń, March 1st-2nd 2016.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19 no. 3

Opis fizyczny: S. 283-287

Uwagi: 10.12775/SPI


23/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Z badań nad przeszłością polskich towarzystw społeczno-oświatowych.

Tytuł równoległy: From the research on the socio-educational societies.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19 no. 3

Opis fizyczny: S. 273-280

Uwagi: Na marginesie książki: Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej / Hanna Markiewiczowa. Warszawa 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 8.000


24/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Biografia edukacyjna Mieczysława Opałka w literaturze pamiętnikarskiej.

Tytuł całości: Badania biograficzne w pedagogice, studia źródłowe i bibliograficzne / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 137-154

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


25/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Wartość literatury pamiętnikarskiej w badaniach pedeutologii historycznej.

Tytuł całości: Badania historyczne w pedagogice, konteksty źródłowe / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 53-76

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


26/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Aktywność patriotyczna nauczycieli z zaboru austriackiego w świetle źródeł pamiętnikarskich.

Tytuł całości: Modernizacja, polskość, trwanie, społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku / pod red. Szczepana Wierzchosławskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 275-291

Punktacja MNiSW: 4.000


27/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: "Przegląd Pedagogiczny" okresu II Rzeczypospolitej wobec projektów reform kształcenia nauczycieli.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 67-84, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


28/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne / Jolanta Szempruch. Kraków 2013.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (107)

Opis fizyczny: S. 298-304

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


29/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela / Jarosław Michalski. Warszawa 2013.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 347-352

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


30/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku : uwarunkowania prawne i zawodowe / Marzena Bogus. Częstochowa, Czeski Cieszyn 2013.

Czasopismo: Rozprawy z Dziejów Oświaty

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 52

Opis fizyczny: S. 157-160

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


31/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Polityka Trzeciej Rzeszy wobec polskiej inteligencji z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo: Studia Historyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 58 z. 4

Opis fizyczny: S. 497-513, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


32/53


Autorzy: Grabowska-Pieńkosz Dorota.

Tytuł oryginału: Rola rodziców w edukacji młodzieży galicyjskiej : analiza zagadnienia na podstawie źródeł pamiętnikarskich.

Tytuł równoległy: Role of parents in the education of Galician young people : analysis of the issue based on memories sources.

Czasopismo: Wychowanie w Rodzinie

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 325-339, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku = The family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century / pod red. Stefanii Walasek i Anny Haratyk.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23734/wwr

Punktacja MNiSW: 10.000


33/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Działalność Wydawnictwa Literackiego w upowszechnianiu literatury pamiętnikarskiej.

Tytuł całości: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2014

Opis fizyczny: S. 223-236

Punktacja MNiSW: 4.000


34/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Rola nauczycieli w procesie edukacji młodzieży : kilka przykładów z literatury pamiętnikarskiej.

Tytuł całości: Uczenie się przez całe życie, rozwój, kariera, partycypacja społeczna / pod red. Alicji Szostkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 49-64, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Ścieżki edukacyjne i zawodowe kobiet : ogólnopolskie seminarium naukowe.

Czasopismo: Absolwent : biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów UMK

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 9


36/53


Autorzy: Murawska Iwona, Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Patrycja Mindykowska : najlepsza absolwentka UMK w roku akademickim 2013/2014.

Czasopismo: Absolwent : biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów UMK

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 8, il.


37/53


Autorzy: Falkowska Joanna, Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: "Polskie reformy oświatowe w nurcie europejskich przemian politycznych, społecznych i kulturowych" (Szczecin, 17.09.2014) : sprawozdanie z Sympozjum Historii Edukacji.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 173-175

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


38/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Miejsca i osoby w "pamięci" Stanisława Pigonia i ich wpływ na zainteresowania literackie uczonego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 99-114, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 2.000


39/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Tradycje i obyczaje szkolne w "pamięci" nauczycieli oraz uczniów na terenie zaboru austriackiego.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 177-189, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Edukacja, e-nauczyciel, e-learning... : jak kształcić z wykorzystaniem nowych mediów?

Czasopismo: Nowe Media (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 211-216

Uwagi: Recenzja książki: Nowe media w edukacji / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Toruń 2012.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/NM

Punktacja MNiSW: 5.000


41/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Doświadczanie życia codziennego : narracje nauczycielek na przełomie życia / Joanna Małgorzata Łukasik. Kraków 2013.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 57 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 155-158

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


42/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: O wychowaniu w rodzinie w kontekście historycznym i współczesnym.

Czasopismo: Społeczeństwo i Rodzina

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (41)

Opis fizyczny: S. 166-169

Uwagi: Bibliogr.


43/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Autorytet nauczyciela w źródłach autobiograficznych XIX wieku.

Tytuł całości: Biografie nauczycieli i pedagogów, idee i programy / red. Ryszard Skrzyniarz, Grzegorz Bujak, Katarzyna Kołtuniewicz.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Episteme : 2013

Opis fizyczny: S. 47-60, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej ;nr 2)

Punktacja MNiSW: 4.000


44/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Obraz nauczyciela okresu PRL w literaturze pamiętnikarskiej.

Tytuł całości: Zaangażowanie? Opór? Gra?, szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u / pod red. nauk. Romualda Grzybowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: S. 525-534

Seria: (Szkoła, Państwo, Społeczeństwo ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


45/53


Autorzy: Grabowska Dorota, Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Pamięć o wybitnych nauczycielach akademickich i jej wpływ na kształtowanie poglądów pedeutologicznych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 51-65, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 2.000


46/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej. T. 1 / pod red. Piotra Gołdyna. Konin 2012.

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 29

Opis fizyczny: S. 178-181

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


47/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka".

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 3 (96)

Opis fizyczny: S. 229-236


48/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Prawda i uczciwość w sferze publicznej, Colloquia Torunensia XIX, Toruń, 8-9 listopada 2013 roku.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 265-273


49/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Opera et studio : wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873 / Ewa Kula. Kielce 2012.

Czasopismo: Rozprawy z Dziejów Oświaty

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 207-210

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


50/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Kobieta epoki wiktoriańskiej : tożsamość, ciało i medykalizacja / Agnieszka Gromkowska-Melosik. Kraków 2013.

Czasopismo: Rozprawy z Dziejów Oświaty

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 211-214

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


51/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem sierocym w województwie gdańskim w latach 1945-1956 / Andrzej Kołakowski. Gdańsk 2010.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 83-87

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 1.000


52/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Religie i religijność w świecie współczesnym, Sekcja IX: Pedagogika religii, Toruń, 12-15 września 2011 roku.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 219-224


53/53


Autorzy: Grabowska Dorota.

Tytuł oryginału: Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej / Iwonna Michalska. Łódź 2011.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 55 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 179-182

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000