Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/72


Autorzy: Baczała Ditta, Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Intymność, rozwój, edukacja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 178 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 167-177.

Punktacja MNiSW: 100.000


2/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof, Sirotová Mariana.

Tytuł oryginału: The sense of didactic and General self-efficacy in literature teachers in Poland and Slovakia.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 55 no. 1

Opis fizyczny: S. 256-262, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 20.000


3/72


Autorzy: Sirotová Mariana, Mičková Zuzana, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Self-esteem and quality of family relationships in children with learning disabilities.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 29

Opis fizyczny: S. 65-74, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 70.000


4/72


Autorzy: Sirotová Mariana, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Multikultúrna výchova a inakosť optikou vysokoškolských študentov - budúcich učitel'ov.

Tytuł całości: Otvorené cesty vo vzdelávaní v multikultúrnej škole / ed. Mariana Sirotová.

Adres wydawniczy: Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda : 2018

Opis fizyczny: S. 206-214

Seria: (Pedagogica Actualis ;10)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Język teorii naukowych wyjaśniających procesy społeczne : wprowadzenie w problematykę.

Tytuł równoległy: The language of scientific theories explaining social processes : introduction to issues.

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 6 nr 1

Opis fizyczny: S. 44-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2450-4491

Punktacja MNiSW: 1.000


6/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof, Sirotová Mariana.

Tytuł oryginału: The sense of didactic self-efficacy in mathematics teachers with various personal theories regarding gender differences and mathematical giftedness.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 53 no. 3

Opis fizyczny: S. 261-270, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


7/72


Autorzy: Pasikowski Sławomir, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z przebiegu pierwszego posiedzenia Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych działającego przy KNP PAN.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 257-260

Uwagi: 10.12775/PBE


8/72


Autorzy: Sirotová Mariana, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Information regarding pupils' biological sex and teachers' tendency to activate the ethics of care or justice.

Tytuł równoległy: Informacja o płci ucznia a tendencja nauczycieli do uruchamiania etyki troski i sprawiedliwości.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 27

Opis fizyczny: S. 119-127, tab.

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


9/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Interpretacja wyników badania jako kryterium analizy procesu badawczego.

Tytuł równoległy: The interpretation of the results of research as a criterion of the analysis of the research process.

Tytuł całości: Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją, jak sobie z nimi radzić? / pod red. Marii Dudzikowej i Stanisława Juszczyka.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 137-147, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/72


Autorzy: Kowalczyk Małgorzata H., Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją : podstawy teoretyczne i metodologiczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 239 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 100.000


11/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Naukoznawcza analiza prac teoretycznych, badawczych i metodycznych profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy.

Tytuł równoległy: Scientific analysis of theoretical, research and methodical works of professor Mariola Chomczyńska-Rubacha.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 11-37

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


12/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Profesor Mariola Chomczyńska-Rubacha i jej koncepcja edukacji seksualnej.

Czasopismo: Societas / Communitas

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (23)

Opis fizyczny: S. 219-222, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Prywatne oraz publiczne obszary wychowania i edukacji seksualnej : między teorią a praktyką / pod red. Marioli Bieńko i Marii Woźniak.

Punktacja MNiSW: 12.000


13/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metodologiczne parametry feministycznych badań nad ukrytymi przekazami podręczników szkolnych.

Tytuł całości: Gender w podręcznikach, projekt badawczy : raport. T. 1: O projekcie, metodologia badań, wprowadzenie teoretyczne / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Feminoteka : 2016

Opis fizyczny: S. 44-56

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metodologia badań nad edukacją.

Adres wydawniczy: Warszawa, Editions Spotkania Spółka z o.o. S.K.A : 2016

Opis fizyczny: 469 s.


15/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Readiness to resist : biological sex and the cultural definition of femininity and masculinity.

Czasopismo: Journal of Gender and Power

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 6 no. 2

Opis fizyczny: S. 77-87, tab.


16/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof, Sirotová Mariana, Chomczyńska-Rubacha Mariola.

Tytuł oryginału: Educational self-efficacy in teachers of various ethical orientations : the Slovak research.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 43 no. 1

Opis fizyczny: S. 193-200, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


17/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przestrzeń aksjologiczna szkoły. 1: Konstrukt teoretyczny.

Tytuł równoległy: The axiological space of school. 1: Theoretical construct.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 145-164, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


18/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przestrzeń aksjologiczna szkoły. 2: Metodologiczne parametry badania.

Tytuł równoległy: The axiological space of school. 2: Methodological parameters of research.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 231-246, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


19/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Modele szkolnej edukacji moralnej wobec rozwoju kompetencji moralnych : analiza porównawcza.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 42

Opis fizyczny: S. 7-28, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


20/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof, Chomczyńska-Rubacha Mariola.

Tytuł oryginału: Rodzajowa kultura szkoły : co i jak badać?

Tytuł całości: Edukačné prostredie a kultúra / ed.: Ján Danek, Martin Droščák.

Adres wydawniczy: Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda : 2015

Opis fizyczny: S. 310-315, streszcz. słow., ang.

Seria: (Pedagogica Actualis ;7)

Uwagi: Bibliogr.


21/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof, Sirotová Mariana.

Tytuł oryginału: Child-rearing practices in Slovakia : a comparative study.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 40 no. 2

Opis fizyczny: S. 17-25

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


22/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ethical orientations of young women in Poland and Serbia : comparative studies.

Tytuł równoległy: Orientacje etyczne młodych kobiet w Polsce i Serbii : badania porównawcze.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 267-276, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


23/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ethical orientations (competencies) of men and women in early, middle and late adulthood.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 79-86, tab.; streszcz. pol., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


24/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metodologiczna analiza praktyki badań pedagogicznych.

Tytuł całości: Praktyka badań pedagogicznych / pod red. nauk. Teresy Bauman.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2013

Opis fizyczny: S. 69-80

Seria: (Seminaria Metodologii Pedagogiki)

Punktacja MNiSW: 4.000


25/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: The values underlying teachers' and employers' expectations.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 5 (98)

Opis fizyczny: S. 142-152, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


26/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Educational strategies of teachers with various senses of efficacy.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 31 no. 1

Opis fizyczny: S. 105-115, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


27/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof, Chomczyńska-Rubacha Mariola.

Tytuł oryginału: Ethical orientations and sex in teachers with varied educational strategies.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 33 no. 3

Opis fizyczny: S. 239-248, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


28/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Standardy badań społecznych : problematyzowanie praktyki edukacyjnej.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 43-51, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 6.000


29/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Test Poczucia Skuteczności : opracowanie teoretyczne i psychometryczne Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 85-105, tab., wykr.

Uwagi: Toż pod tyt.: Test Poczucia Skuteczności : podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Warszawa, Toruń 2013. 26 s., tab., wykr. Bibliogr. (Przegląd Badań Edukacyjnych ; nr 16a).

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 6.000


30/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Standardy metodologiczne w zbieraniu i analizie danych : Pracownia Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 35-41, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 6.000


31/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof, Sirotová Mariana.

Tytuł oryginału: Poczucie skuteczności wychowawczej kandydatów na nauczycieli w Polsce i Słowacji.

Tytuł równoległy: The sense of educational effectiveness among students teacherstudies in Poland and Slovakia.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 109-117, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


32/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uogólnione poczucie skuteczności a poczucie skuteczności wychowawczej rodziców i nauczycieli : hipoteza sytuacyjnej zmienności.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 75-83, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


33/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Problematyzowanie rzeczywistości edukacyjnej : metodologia praktyczna.

Adres wydawniczy: Płock, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2012

Opis fizyczny: 143 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 133-141

Punktacja MNiSW: 20.000


34/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: The sense of pedagogical self-efficacy of parents at varied levels of gender role development.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 27 no. 1

Opis fizyczny: S. 90-96, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.149

Punktacja MNiSW: 15.000


35/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Gender schemas and stress-coping styles.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 29 no. 3

Opis fizyczny: S. 319-327, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.149

Punktacja MNiSW: 15.000


36/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Płeć psychologiczna a zdolność widzenia przestrzennego : badanie studentów / Kamila Majewska, Małgorzata Kowalczyk.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 191-193

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


37/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metodologia badań nad edukacją.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza Łośgraf : 2011

Opis fizyczny: 469, [1] s., il.

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 456-462. Indeksy.


38/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wartościowanie w przebiegu procesu badawczego.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 67-76, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Analiza dyskursu naukowego pedagogiki : próba testowa.

Czasopismo: Przegląd Pedagogiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 215-222

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


40/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Prawidłowości i/lub kontekst jako kryteria tworzenia wiedzy pedagogicznej.

Tytuł całości: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, oblicza akademickiej praktyki / pod red. nauk. Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając, Krzysztofa J. Szmidta

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: S. 55-62

Seria: (Seminaria Metodologii Pedagogiki)

Uwagi: Toż w : Przegląd Badań Edukacyjnych Nr 6 2008 S. 117-123


41/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uogólnienia i wnioski z badań : prawidłowości i wiedza pedagogiczna.

Tytuł całości: Podstawy metodologii badań w pedagogice / red. nauk. Stanisław Palka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne : 2010

Opis fizyczny: S. 200-218

Seria: (Pedagogika / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)

Punktacja MNiSW: 3.000


42/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wiek, płeć i poziom samorealizacji rodziców jako predyktory ich poczucia skuteczności wychowawczej.

Tytuł całości: Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu, profesorowi Stanisławowi Kawuli w rocznicę urodzin / red. Ryszard Borowicz i Zbigniew Kwieciński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 240-248, tab.

Uwagi: Bibliogr.


43/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metodologiczna struktura przedmiotu badań pedagogiki.

Tytuł całości: Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki / pod red. nauk. Krzysztofa Rubachy.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2008

Opis fizyczny: S. 161-171

Seria: (Seminaria Metodologii Pedagogiki)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


44/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki / pod red. nauk. Krzysztofa Rubachy.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2008

Opis fizyczny: 236 s.

Seria: (Seminaria Metodologii Pedagogiki)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


45/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poczucie skuteczności a preferowane strategie wychowawcze nauczycieli.

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 91-106

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


46/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metodologia badań nad edukacją.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : 2008

Opis fizyczny: 469 s., il.

Seria: (Pedagogika Wobec Współczesności)

Uwagi: Dodr.: 2011

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


47/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Prawidłowości i/lub kontekst jako kryteria tworzenia wiedzy pedagogicznej.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 117-123, streszcz. ang.


48/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Płeć kulturowa nauczycieli : funkcjonowanie w roli zawodowej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2007

Opis fizyczny: 188 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


49/72


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poczucie własne skuteczności nauczycieli : podstawy teoretyczne, pomiar i obszary badań.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 101-117, tab., wykr; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


50/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Recenzja artykułu Madgaleny Cuprjak Status tożsamości a pełnienie roli nauczyciela.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 131-133

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


51/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości przez osoby o zróżnicowanych schematach płci.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 7-14, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


52/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metodologiczne kryteria doboru metod zbierania danych w badaniach pedagogicznych.

Tytuł całości: Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym / pod red. Tadeusza Lewowickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Impuls : 2004

Opis fizyczny: S. 125-134

Punktacja MNiSW: 2.000


53/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin.

Tytuł całości: Pedagogika, podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2003

Opis fizyczny: S. 21-33

Punktacja MNiSW: 2.000


54/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych.

Tytuł całości: Pedagogika, podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2003

Opis fizyczny: S. 34-58

Punktacja MNiSW: 2.000


55/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Budowanie teorii pedagogicznych.

Tytuł całości: Pedagogika, podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2003

Opis fizyczny: S. 59-68

Punktacja MNiSW: 2.000


56/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wstęp

Tytuł całości: Pedagogika, podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2003

Opis fizyczny: S. 18-20


57/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania.

Tytuł całości: Pedagogika, podręcznik akademicki. 2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2003

Opis fizyczny: S. 59-67

Punktacja MNiSW: 2.000


58/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 256 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 235-239

Punktacja MNiSW: 16.000


59/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dlaczego chcą się nadal uczyć?

Czasopismo: Amicus (Łódź)

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 2 nr 4

Opis fizyczny: S. 32-34

Uwagi: a


60/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zadania rozwojowe i poziom samorealizacji nauczycieli studiujących.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 141-150

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


61/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wokół szkoły i edukacji : syntezy i refleksje : książka dedykowana doc. dr Stanisławowi Nalaskowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy pedagogicznej / pod red. Krzysztofa Rubacha.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1997

Opis fizyczny: 101, [1] s.

Punktacja MNiSW: 5.000


62/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Wokół szkoły i edukacji, syntezy i refleksje / pod red. Krzysztofa Rubachy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1997

Opis fizyczny: S. 3-5


63/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poziom samorealizacji i poziom aspiracji nauczycieli studiujących

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 31-38, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


64/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Między bodźcem a reakcją : wolność i odpowiedzialność jako problem teorii edukacji.

Tytuł całości: Edukacja aksjologiczna. T. 2: Odpowiedzialność pedagoga / pod red. Katarzyny Olbrycht.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 1995

Opis fizyczny: S. 45-50

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1416)

Punktacja MNiSW: 2.000


65/72


Autorzy: Górniewicz Józef, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Samorealizacja a uzdolnienia twórcze młodzieży : przegląd koncepcji i studium empiryczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 123, [1] s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 16.000


66/72


Autorzy: Górniewicz Józef, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Droga do samorealizacji : czyli w poszukiwaniu tożsamości.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo C & T : 1993

Opis fizyczny: 124, [4] s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 16.000


67/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Edukacja aksjologiczna a problematyka odpowiedzialności.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 94-96


68/72


Autorzy: Górniewicz Józef, Rubacha Krzysztof, Żuchowski Janusz.

Tytuł oryginału: Samorealizacja młodzieży szkolnej : koncepcja i wyniki badań empirycznych.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1992

Opis fizyczny: 131 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 121-127

Punktacja MNiSW: 16.000


69/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Samorealizacja : poszukiwanie perspektyw badawczych.

Tytuł całości: Studia nad problematyką samorealizacji / pod red. Józefa Górniewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1991

Opis fizyczny: S. 90-107

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


70/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Andras'a Angyal'a organizmiczna koncepcja człowieka i jej implikacje dla problemu samorealizacji.

Tytuł całości: Studia nad problematyką samorealizacji / pod red. Józefa Górniewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1991

Opis fizyczny: S. 73-80

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


71/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Psychoterapia a społeczna funkcja domu kultury.

Tytuł całości: Dom kultury w środowisku, materiały z sesji naukowo-metodycznej, Antonin, 24- 26 listopada 1989 r. / red. Aleksander W. Nocuń.

Adres wydawniczy: Warszawa, COK : 1990

Opis fizyczny: S. 132-137

Punktacja MNiSW: 2.000


72/72


Autorzy: Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Interpersonalny wymiar opieki.

Tytuł całości: Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej, materiały z trzech seminariów toruńskich 1987-1989 / pod red. Z. Dąbrowskiego i J. Górniewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1990

Opis fizyczny: S. 130-139

Punktacja MNiSW: 2.000