Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paedagogia Christiana. T. 45- / red. nacz. Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Uwagi: Półrocznik.


2/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Christian religious education and the development of moral virtues : a neo-Thomistic approach.

Czasopismo: British Journal of Religious Education

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 42 no. 4

Opis fizyczny: S. 447-458

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/01416200

Impact Factor: 1.306

Punktacja MNiSW: 140.000


3/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Autorytet nauczyciela akademickiego : nieświadomość, nadużycie i wyzwanie.

Czasopismo: Forum Akademickie

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 27 nr 1

Opis fizyczny: S. 29-31


4/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Education for self-forgiveness as a part of education for forgiveness.

Czasopismo: Journal of Philosophy of Education

Rocznik: 2020

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-17

Uwagi: 10.1111/1467-9752

Impact Factor: 0.813

Punktacja MNiSW: 100.000


5/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Education for loneliness as a consequence of moral decision-making : an issue of moral virtues.

Czasopismo: Studies in Philosophy and Education

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 39 no. 6

Opis fizyczny: S. 591-605

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11217

Impact Factor: 0.650

Punktacja MNiSW: 140.000


6/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paedagogia Christiana. T. 43-44 / red. nacz. Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Uwagi: Półrocznik.


7/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Upbringing for forgiveness from a biblical perspective.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2019

Szczegóły: Z. 37 nr 1

Opis fizyczny: S. 52-67, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 5.000


8/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Education for forgiveness in the context of developing prudence.

Czasopismo: Ethics and Education

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 14 no. 3

Opis fizyczny: S. 316-332

Uwagi: 10.1080/17449642

Punktacja MNiSW: 70.000


9/118


Autorzy: Horowski Jarosław, Sadłoń Wojciech.

Tytuł oryginału: Edukacja religijna w świetle realizmu krytycznego i teorii morfogenezy.

Tytuł równoległy: Religious education in the light of critical realism and morphogenetic approach.

Czasopismo: Horyzonty Wychowania

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 18 nr 45

Opis fizyczny: S. 109-120, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17399/HW

Punktacja MNiSW: 20.000


10/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej / Piotr Magier. Lublin 2019.

Czasopismo: Kwartalnik Pedagogiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 64 nr 4

Opis fizyczny: S. 291-294

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


11/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Włączenie do wspólnoty jako metoda wychowania moralnego : perspektywa pedagogiki neotomistycznej.

Tytuł równoległy: Inclusion in the community as a method of moral upbringing : from the perspective of neo-Thomistic pedagogy.

Czasopismo: Seminare

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 40 nr 1

Opis fizyczny: S. 105-117, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21852/sem

Punktacja MNiSW: 20.000


12/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wspólnota przestrzenią odkrywania sensu życia : implikacje teorii socjologicznej Margaret S. Archer.

Tytuł równoległy: The community as a space for discover the meaning of life : implications of the sociological theory of Margaret S. Archer.

Czasopismo: Teologia i Moralność

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 9-22, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/tim

Punktacja MNiSW: 20.000


13/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paedagogia Christiana. T. 41-42 / red. nacz. Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Uwagi: Półrocznik.


14/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Umiarkowanie jako cel wychowania : o zapoznanej cnocie z perspektywy pedagogicznej.

Tytuł równoległy: The virtue of temperance as the goal of education : about the forgotten virtue from the pedagogical perspective.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 36 nr 2

Opis fizyczny: S. 13-40, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


15/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: What conditions education for forgiveness in terms of the neo-Thomistic philosophy of education.

Czasopismo: Journal of Religious Education

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 66 no. 1

Opis fizyczny: S. 23-36

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s40839

Punktacja MNiSW: 15.000


16/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: O księdzu profesorze Jerzym Bagrowiczu i jego refleksji pedagogicznoreligijnej.

Czasopismo: Karto-Teka Gdańska : między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (2)

Opis fizyczny: S. 89-93


17/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Bibliografia prac księdza profesora Jerzego Bagrowicza.

Czasopismo: Karto-Teka Gdańska : między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (2)

Opis fizyczny: S. 94-110


18/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Teksty pedagogiczne / Henri Bergson ; tłum. Piotr Kostyło i Dorota Rybicka ; red. nauk. Piotr Kostyło. Bydgoszcz 2017.

Czasopismo: Kwartalnik Pedagogiczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 63 nr 2

Opis fizyczny: S. 140-144

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


19/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Social maladjustment as a result of exclusion from social life : reflections from the point of view of the Neo-Thomistic philosophy of education.

Tytuł równoległy: Disadattamento sociale come esito dell'esclusione dalla vita sociale : riflessioni dal punto di vista della filosofia neo-tomista dell'educazione.

Czasopismo: Studium Educationis

Rocznik: 2018

Szczegóły: A. 19 no. 3

Opis fizyczny: S. 23-34, streszcz. wł.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


20/118


Autorzy: Marek Zbigniew, Walulik Anna, Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Edukacja chrześcijańska w dialogu kultur.

Tytuł całości: Religie w dialogu kultur, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017. T. 2 = Religions in the dialogue of cultures / pod red. Marka Szulakiewicza i Łukasza Dominiaka.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: S. 333-346, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wychowanie do przebaczenia a edukacja religijna.

Tytuł całości: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna, księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. nauk. Anny Walulik i Janusza Mółki.

Adres wydawniczy: Kraków, Akademia Ignatianum : 2017

Opis fizyczny: S. 401-411, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paedagogia Christiana. T. 39-40 / red. nacz. Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Uwagi: Półrocznik.


23/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Aktualność pedagogii perennis.

Tytuł równoległy: The timeliness of perennial pedagogy.

Czasopismo: Cywilizacja : o religii, nauce, moralności i sztuce

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 62

Opis fizyczny: S. 39-47, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


24/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Powołanie na manowcach indywidualizmu.

Czasopismo: Pastores

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 76

Opis fizyczny: S. 49-56


25/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pedagogika neotomistyczna w Polsce w XX wieku : od koncepcji wychowania do teorii wychowania.

Tytuł równoległy: The twentieth century revival of Neo-Thomistic pedagogy in Poland : from the upbringing concepts towards the education theory.

Czasopismo: Polska Myśl Pedagogiczna

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 3 nr 3

Opis fizyczny: S. 45-61, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/24504564PMP

Punktacja MNiSW: 1.000


26/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Więcej być (bardziej być).

Tytuł całości: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej = Encyclopedia of pedagogical axiology / pod red. Krystyny Chałas, Adama Maja.

Adres wydawniczy: Radom, Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne : 2016

Opis fizyczny: S. 1325-1329

Uwagi: Bibliogr.


27/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pamięć jako fundament roztropności.

Tytuł całości: Pamiętanie i zapominanie, wspólnoty, wartości, wychowanie / pod red. Joanny Cukras-Stelągowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 61-74

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 4.000


28/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paedagogia Christiana. T. 37-38 / red. nacz. Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Półrocznik.


29/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Rozwój zdolności sądzenia czy rozumowania? Wokół pytania o fundamenty kompetencji etyczno-moralnych.

Czasopismo: Forum Pedagogiczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 cz. 1

Opis fizyczny: S. 139-153, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21697/fp

Punktacja MNiSW: 10.000


30/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego Świętego Jana Bosko / Stanisław Jankowski. Warszawa 2016.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 271-275

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


31/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne pytania o przebaczenie.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 11-28, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


32/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Edukacja szkolna a kształtowanie "wyobraźni miłosierdzia".

Czasopismo: Pastores

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 72

Opis fizyczny: S. 72-81


33/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wstyd a rozwój moralny : o antropologicznych fundamentach neotomistycznej teorii wychowania moralnego.

Tytuł równoległy: The sense of shame and moral development : about the anthropological foundations of the neo-Thomistic theory of moral education.

Czasopismo: Polska Myśl Pedagogiczna

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 231-244, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


34/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wychowanie jednostki i wspólnoty. T. 1 / pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Solarczyk-Szwec ; T. 2 / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Jolanty Nowak, Hanny Solarczyk-Szwec. Toruń 2016.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 400-407

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


35/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paedagogia Christiana. T. 35-36 / red. nacz. Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Uwagi: Półrocznik.


36/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 430 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 393-424.

Punktacja MNiSW: 20.000


37/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zapoznane kwestie w teorii pedagogii osoby : cielesność, przygodność, przebaczenie.

Czasopismo: Forum Pedagogiczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 27-39, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


38/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego / Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz. Kraków 2015.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 36

Opis fizyczny: S. 275-279

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


39/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Miłosierdzie jako kategoria pedagogiczna.

Tytuł równoległy: Mercy as a pedagogical category.

Tytuł całości: Miłosierdzie w edukacji i poradnictwie psychologiczno-pastoralnym / red.: Gabriela Janikula, Borys Jacek Soiński.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny : 2014

Opis fizyczny: S. 65-76, streszcz. ang.

Seria: (Edukacja : teologia i dialog ;t. 10)

Punktacja MNiSW: 4.000


40/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Włączenie w życie społeczne jako wymóg sprawiedliwości : w perspektywie rozwoju moralnego.

Tytuł całości: Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu / red. nauk.: Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński : 2014

Opis fizyczny: S. 189-206, streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ;t. 894)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Dążenie do szczęścia jako zasada rozwoju moralnego w pedagogice tomistycznej.

Tytuł całości: Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym = Educational and sociological dimensions of happiness / red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2014

Opis fizyczny: S. 39-54, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr

Punktacja MNiSW: 4.000


42/118


Autorzy: Szatkowska Agnieszka, Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Areszt Śledczy w Toruniu : historia i teraźniejszość / pod red. Agnieszki Szatkowskiej i Jarosława Horowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2014

Opis fizyczny: 308 s., tab., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Sympozjum pt. "Areszt Śledczy w Toruniu : historia i teraźniejszość", (Toruń, 13.11.2014).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 177-182

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


44/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: "Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość" : o dekalogu w epoce odrzucenia norm i wartości / Jerzy Bagrowicz. Włocławek 2014.

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 162 z. 2

Opis fizyczny: S. 415-417

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


45/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: The category of competence and the theory of moral education in the light of the philosophy of Jürgen Habermas and Jacques Maritain.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 63-77, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


46/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Liberal education w ujęciu Jacques'a Maritaina.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 33

Opis fizyczny: S. 97-117, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


47/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Roztropność : cnota w pedagogice zapoznania

Tytuł całości: Roztropność i cierpliwość jako sprawności moralne w wychowaniu / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński : 2013

Opis fizyczny: S. 110-135, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Teoria wychowania moralnego a filozoficzna koncepcja sumienia : Tomasz z Akwinu, Max Scheler, Jürgen Habermas.

Tytuł całości: Úloha osobnost a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (prezentace školství a vzdělanosti) / editoři Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn.

Adres wydawniczy: Praha, Univerzita Karlova, Karolinum : 2013

Opis fizyczny: S. 187-198, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


49/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: O pedagogice chrześcijańskiej : refleksja w kontekście poglądów Jacques'a Maritaina na temat filozofii chrześcijańskiej.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 211-228, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


50/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Mariusz Sztaba. Lublin 2012.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 272-276

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


51/118


Autorzy: Urlińska Maria Marta, Uniewska Agnieszka, Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: VII Zjazd Pedagogiczny PTP : koncepcja, organizacja, przebieg.

Tytuł całości: "Po życie sięgać nowe", teoria a praktyka edukacyjna / red. nauk. Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 9-23


52/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Rola wiary w wychowaniu moralnym w świetle kocepcji wychowawczych o. Jacka Woronieckiego i filozofii o. Józefa Marii Bocheńskiego.

Tytuł całości: Edukacyjny potencjał religii / pod red. Jerzego Bagrowicza, Jarosława Horowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 133-161

Punktacja MNiSW: 4.000


53/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pedagogiczne implikacje analiz Józefa Marii Bocheńskiego.

Tytuł całości: Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej / pod red. Anny Szudry-Barszcz i Sławomira Sztobryna.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 143-167, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


54/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Alasdair MacIntyre czy Jacek Woroniecki? W poszukiwaniu teorii cnoty inspirującej dla pedagogiki.

Tytuł całości: Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Ewa Kwiatkowska.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 121-154, streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ;t. 837)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Inicjacyjny charakter wychowania : próba rekonstrukcji idei w odwołaniu do myśli Karola Wojtyły.

Tytuł całości: Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania / red. Alina Ryno [et al.].

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 77-89, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/118


Autorzy: Urlińska Maria Marta, Uniewska Agnieszka, Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: "Po życie sięgać nowe" : teoria a praktyka edukacyjna / red. nauk. Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: 605 s., il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/118


Autorzy: Bagrowicz Jerzy, Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Edukacyjny potencjał religii / pod red. Jerzego Bagrowicza, Jarosława Horowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 451 s., tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


58/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Kompetencje moralne jako efekt kształcenia akademickiego.

Tytuł całości: Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego / red. nauk. Dorota Ciechanowska.

Adres wydawniczy: Szczecin, Pedagogium - Wydawnictwo Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : 2012

Opis fizyczny: S. 87-109, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


59/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Czy wiemy, co sprawujemy? Wtajemniczenie w liturgię Mszy Świętej / Jerzy Bagrowicz. Włocławek 2012.

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 159 z. 3

Opis fizyczny: S. 615-617

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


60/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Teoria wychowania moralnego a filozoficzna koncepcja sumienia : Tomasz z Akwinu, Max Scheler, Jürgen Habermas.

Czasopismo: Forum Pedagogiczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 103-121, streszcz. ang.


61/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Milczenie jako przestrzeń dialogu.

Czasopismo: Kwartalnik Pedagogiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 57 nr 4

Opis fizyczny: S. 39-51

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


62/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Sprawności czy kompetencje moralne?

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 191-208

Punktacja MNiSW: 6.000


63/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Nadzieja jako sprawność woli : o budzeniu i wychowaniu nadziei.

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 21-36, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


64/118


Autorzy: Chmielewska Małgorzata, Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: "Pomagają nam być bardziej ludźmi" : wywiad z siostrą Małgorzatą Chmielewską / rozm. Jarosław Horowski.

Tytuł całości: "Adamie, gdzie jesteś?" (Rdz 3, 9) - współczesne dysputy o człowieku, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 5-6 listopada 2010 roku / pod red. Jerzego Bagrowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2011

Opis fizyczny: S. 137-167, il.

Seria: (Colloquia Torunensia ;16)


65/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: O Janie Pawle II : sympozja i prace naukowe na UMK.

Tytuł całości: Jan Paweł II, związki z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu : z okazji beatyfikacji / pod red. Jerzego Bagrowicza, Włodzimierza Karaszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 333-374, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


66/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wymiar ekologiczny w edukacji religijnej.

Tytuł równoległy: Die ökologische Dimension in der religiösen Erziehung.

Tytuł całości: Pierwszy Polsko-Niemiecki Kongres Pedagogiki Religii, 18-19 czerwca 2010, Aktualne problemy badawcze polskiej i niemieckiej pedagogiki religii = Erster Deutsch-Polnischer Kongress der Religionspädagogik : Aktuelle Forschungsschwerpunkte in der polnischen und deutschen Religionspädagogik / red. Cyprian Rogowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 138-141

Seria: (Keryks ;nr spec.)

Uwagi: Tekst pol. i niem.


67/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Czy edukacja akademicka może pomóc w odnalezieniu sensu życia?

Tytuł całości: Studenci konsumentami wiedzy akademickiej / red. nauk. Dorota Ciechanowska.

Adres wydawniczy: Szczecin, "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP : 2011

Opis fizyczny: S. 165- 186, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


68/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego "Po życie sięgać nowe..." : teoria a praktyka edukacyjna, Toruń 20-21 września 2010 roku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 27

Opis fizyczny: S. 155-162


69/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: O dojrzewaniu do moralności cnoty w kontekście kultury (post)modernistycznej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 27

Opis fizyczny: S. 83-101, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


70/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Powrócić do procesów inicjacyjnych.

Czasopismo: Cywilizacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 38

Opis fizyczny: S. 40-48, streszcz. ang.


71/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Tomistyczna myśl pedagogiczna w Polsce wobec idei personalizmu.

Czasopismo: Kwartalnik Pedagogiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 56 nr 2

Opis fizyczny: S. 29-60, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


72/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Etyka powinności czy etyka cnoty w przygotowaniu zawodowym nauczycieli?

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 173-184, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


73/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej / Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Agnieszka Paczkowska. Gdańsk 2010.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 285-288

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


74/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Turystyka w chrześcijańskiej edukacji ekologicznej.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 211-229, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


75/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 4-5 (211-212)

Opis fizyczny: S. 19-26

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


76/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Uczestnictwo w człowieczeństwie drugiego źródłem motywacji w samowychowaniu

Tytuł całości: Antropologiczna pedagogika ogólna / red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak.

Adres wydawniczy: Lublin, Gaudium : 2010

Opis fizyczny: S. 283-292, streszcz. ang.


77/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Koncepcja integralnego, cielesno-duchowego rozwoju człowieka w ujęciu pedagogiki tomistycznej.

Tytuł całości: Ciało, edukacja, umysł, zbiór rozpraw / pod red. Piotra Błajeta.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2010

Opis fizyczny: S. 43-59

Punktacja MNiSW: 3.000


78/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Rozwój podmiotowości człowieka w ujęciu pedagogiki tomistycznej

Tytuł całości: Filozofia wychowania w XX wieku / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Ewa Łatacz, Justyna Bochomulska.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 233-248

Seria: (Pedagogika Filozoficzna ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 3.000


79/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Harmonia między człowiekiem i przyrodą jako wyzwanie dla pedagogiki chrześcijańskiej

Tytuł całości: Pedagogika chrześcijańska, tradycja, współczesność, nowe wyzwania / red. Jarosław Michalski, Aldona Zakrzewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 103-119

Uwagi: Bibliogr.


80/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Etyka powinności czy etyka cnoty w przygotowaniu zawodowym nauczycieli?

Tytuł całości: Przemiany moralności i wychowania, historia, współczesność, perspektywy / red. Marta Gluchmanová, Stanisław Ciupka, Marek Rembierz.

Adres wydawniczy: Kraków [etc.], Wydawnictwa Naukowe "Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku" : 2010

Opis fizyczny: S. 11-19

Seria: (Przemiany w Nauce, Filozofii, Kulturze i Moralności ;t. 3)


81/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Rozwój człowieka w kontekście relacji do środowiska przyrodniczego : w świetle encykliki Benedykta XVII Caritas in veritate.

Czasopismo: Collectanea Theologica

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 80 nr 2

Opis fizyczny: S. 65-82

Punktacja MNiSW: 10.000


82/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pisma pedagogiczne / Elżbieta Zawacka ; pod red. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk-Szwec. Radom 2009 ; Elżbieta Zawacka, 1909-2009 : praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.]. Radom 2009.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 215-224

Punktacja MNiSW: 2.000


83/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: "Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie" (J 13, 13) : wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej / red. Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski. Toruń 2010.

Czasopismo: Katecheta

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 54 nr 10

Opis fizyczny: S. 73-75

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 2.000


84/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Aksjologiczne podstawy edukacji : milczenie, monolog, dialog, Bydgoszcz, 9-10 czerwca 2010 roku

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 251-254


85/118


Autorzy: Bagrowicz Jerzy, Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Dialog młodych w doświadczeniu Wspólnoty ekumenicznej z Taizé : wywiad z Bratem Markiem z Taizé / rozm. przepr. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 267-285


86/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pisma pedagogiczne / Elżbieta Zawacka ; pod red. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk-Szwec. Radom 2009 ; Elżbieta Zawacka, 1909-2009 : praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.]. Radom 2009

Czasopismo: Płockie Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 239-247


87/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Autonomia świata a podmiotowość człowieka w ekoteologii.

Czasopismo: Studia Ecologiae et Bioethicae

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 117-131, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


88/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Turystyka jako miejsce doświadczenia aksjologicznego i upodmiotowienia człowieka : implikacje koncepcji pedagogicznej opartej na filozofii tomistycznej.

Tytuł całości: Edukacja jutra, XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 1 / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Oleśniewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo : 2009

Opis fizyczny: S. 193-203, streszcz. ang.


89/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Studia jako sytuacja dialogu.

Tytuł całości: Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Dorota Ciechanowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2009

Opis fizyczny: S. 120-135

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


90/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zaproszenie do uczestnictwa : od koncepcji wychowawczych Karola Wojtyły do duszpasterskiej postawy Jana Pawła II.

Tytuł całości: Wdzięczność i zobowiązanie, myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego / pod red. Czesława Kustry.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 93-103


91/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wolność od autorytetu jako zabobon : teleologia wychowania w zakresie autorytetu w świetle analiz Józefa Marii Bocheńskiego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 29-46, streszcz. ang.


92/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Personalizm polski / red. Marian Rusecki. Lublin 2008

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 153 z. 1

Opis fizyczny: S. 204-207

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


93/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej / Małgorzata Słowik. Słupsk 2008.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 238-241

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


94/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Między tradycją a nowoczesnością : pedagogia integralnego rozwoju człowieka w ujęciu Mieczysława Majewskiego / Danuta Wajsprych. Olsztyn 2008.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 228-231

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


95/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski. Warszawa 2008.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 243-247

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


96/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Praca z młodzieżą w polskich parafiach salezjańskich : z badań nad systemem prewencyjnym w duszpasterstwie parafialnym / Jerzy Rydzewski. Białystok 2009.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 250-252

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


97/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Podmiotowość w pedagogice chrześcijańskiej o inspiracji tomistycznej

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 63-78, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


98/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: "Paedagogia Christiana" - chrześcijańskie inspiracje i tradycje wychowawcze w dialogu ze współczesnością.

Czasopismo: Soter (Kaunas)

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 33-47, streszcz. lit., ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


99/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Nauczanie religijne młodzieży w nowoczesnej polskiej szkole.

Tytuł równoległy: Der Religionsunterricht für Jugend in der modernen polnischen Schule.

Tytuł całości: Zapoznane wymiary edukacji: polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne = Verkannte Dimensionen der Bildung, polnisch-deutsches ökumenisches pädagogisch-religiöses Kolloquium / red. nauk. J. Bagrowicz [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 335-346, streszcz. pol. i niem.

Uwagi: Tekst w j. pol. i niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


100/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zapoznane wymiary edukacji : sprawozdanie z polsko-niemieckiego kolokwium pedagogiczno-religijnego, Toruń, 10-11 października 2007 roku

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 150 z. 2

Opis fizyczny: S. 393-397


101/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Jan Paweł II a religie świata / pod red. Jana Perszona. Toruń 2007

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 151 z. 2

Opis fizyczny: S. 413-415

Uwagi: RECENZJA


102/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 241-255, streszcz. niem.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


103/118


Autorzy: Konecki Krzysztof, Werbiński Ireneusz, Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 15-26


104/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Stawać się bardziej człowiekiem : z podstaw edukacji religijnej / Jerzy Bagrowicz. Toruń 2008.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 213-216

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


105/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: O naturze i wspomaganiu rozwoju umysłowego / Tomasz Niemirowski. Lublin 2008.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 211-213

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 4.000


106/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Ślady i pamiątki Prymasa Tysiąclecia / Maria i Józef Półturzyccy. Warszawa, Radom 2008.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 349-353

Uwagi: RECENZJA


107/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych / Piotr Kostyło. Kraków 2008.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 326-331

Uwagi: RECENZJA


108/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Bagrowicz Jerzy.

Tytuł całości: Leksykon pedagogiki religii, praca zbiorowa / pod red. nauk. Cypriana Rogowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów : 2007

Opis fizyczny: S. 11-12


109/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu : wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Europejskie Centrum Edukacyjne : 2007

Opis fizyczny: 240 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 211-240

Punktacja MNiSW: 20.000


110/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Budzenie wiary w koncepcjach pedagogicznych odwołujących się do zasad filozofii tomistycznej.

Tytuł całości: Wychowanie chrześcijańskie, między tradycją a współczesnością / red. Alina Rynio.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 331-345, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


111/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zapoznane wymiary edukacji : polsko-niemieckie kolokwium pedagogiczno-religijne, Toruń, 10-11 października 2007 r.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 193-200


112/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Religia i kultury : odwaga nowego dialogu : XIII Colloquia Torunensia, Toruń, 10 listopada 2007 r.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 201-203


113/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Towarzyszyć wzrastaniu : z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży / Jerzy Bagrowicz. Toruń 2005.

Czasopismo: Katecheta

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 50 nr 10

Opis fizyczny: S. 69-71

Uwagi: RECENZJA


114/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: "Pan Bóg twój, wychowuje ciebie" (Pwt 8,5) : studia z pedagogii biblijnej / Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski. Toruń 2005

Czasopismo: Katecheta

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 50 nr 1

Opis fizyczny: S. 80-82

Uwagi: RECENZJA


115/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wychowanie personalistyczne : wybór tekstów : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Kraków 2005.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 240-244

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


116/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Cypriana Rogowskiego. Olsztyn 2005

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 237-240

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


117/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich (lata 1945-2000) / Ryszard Małachowski. Zielona Góra 2005

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 250-253

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


118/118


Autorzy: Horowski Jarosław.

Tytuł oryginału: W drodze do Santiago de Compostela : portret socjologiczny pielgrzymki / Stanisław Burdziej. Kraków 2005.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 248-250

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000