Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Działalność Stowarzyszenia Grona Nauczycielskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1923-1939) : zarys problemu.

Tytuł równoległy: Activities of the Teaching Staff Association of the Stefan Batory University in Vilnius (1923-1939) : an outline of the problem.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 2

Opis fizyczny: S. 59-74, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 20.000


2/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Instytucjonalizacja pedagogiki w Uniwersytecie Stefana Batorego : w osiemdziesiątą rocznicę powołania Katedry Pedagogiki.

Tytuł całości: Sto lat polskiej oświaty (1918-2018) / pod red. Hanny Markiewiczowej i Iwony Czarneckiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2019

Opis fizyczny: S. 9-20

Punktacja MNiSW: 20.000


3/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława, Grabowska-Pieńkosz Dorota, Falkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Z myślą o Niepodległej : polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 217 s., il.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Pedagogika na Uniwersytecie Stefana Batorego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 215 s., il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 126-138

Punktacja MNiSW: 100.000


5/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł równoległy: Introduction.

Czasopismo: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 14 no. 3

Opis fizyczny: S. 5-11

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


6/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Program i propagatorki wychowania religijnego w przedszkolu w świetle czasopisma "Wychowanie Przedszkolne" (1925-1939).

Tytuł równoległy: The Curriculum and Promoters of Preschool Religious Education in the Light of the Magazine "Preschool Education" (1925-1939).

Czasopismo: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 14 no. 3

Opis fizyczny: S. 47-62, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.35765/eetp

Punktacja MNiSW: 20.000


7/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Rodzina w życiu uczonych w świetle wybranych egodokumentów.

Tytuł równoległy: Family in scientists' lives in the light of selected egodocuments.

Czasopismo: Horyzonty Wychowania

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 18 nr 47

Opis fizyczny: S. 33-43, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17399/HW

Punktacja MNiSW: 20.000


8/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Zrozumieć sens wychowania : Leopold Blaustein o istocie działalności wychowawczej.

Tytuł równoległy: Understanding the meaning of education : Leopold Blaustein on the essence of pedagogical activity.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 62 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 63-75, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17460/PHO

Punktacja MNiSW: 20.000


9/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Historia wychowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika : twórcy i proces instytucjonalizacji.

Tytuł całości: Historia wychowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika / Joanna Falkowska, Dorota Grabowska-Pieńkosz.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Societas et Ius : 2018

Opis fizyczny: S. 5-13

Punktacja MNiSW: 5.000


10/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Nauczyciel jako "współtwórca" drugiego człowieka : inspiracje filozofii spotkania Andrzeja Nowickiego (1919-2011).

Tytuł równoległy: Teacher as a co-creator of another human : pedeutological ideas in Andrzej Nowicki's philosophy of meeting within things.

Tytuł całości: Nauczyciele, zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani = Teachers : meritorious - underrated - remembered / red. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 67-80, streszcz. ang.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 12)

Punktacja MNiSW: 20.000


11/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Nauczyciel jako przedmiot badań pedeutologii historycznej.

Tytuł równoległy: A teacher as a subject-matter of historical pedeutology.

Tytuł całości: Nauczyciele, zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani = Teachers : meritorious - underrated - remembered / red. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 9-27, streszcz. ang.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 12)

Punktacja MNiSW: 20.000


12/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Religia i wychowanie w polskiej myśli pedagogicznej.

Tytuł równoległy: Religion and education in polish pedagogical thought.

Tytuł całości: Religie a wychowanie do dialogu, idee edukacyjne, filozoficzno-antropologiczne i teologiczne = Religions and education for dialogue : educational, philosophical-anthropological and theological ideas / red. nauk. Mirosław Stanisław Wierzbicki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego : 2018

Opis fizyczny: S. 31-43, streszcz. ang., wł.

Seria: (Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 20.000


13/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Nauczyciele : zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani / red. Władysława Szulakiewicz.

Tytuł równoległy: Teachers : meritorious - underrated - remembered.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 340 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Seminarium Pedagogiczne Mariana Massoniusa : między filozofią a pedagogiką.

Tytuł równoległy: Marian Massonius's Pedagogical Seminar : between philosophy and pedagogy.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 61 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 109-121, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17460/PHO

Punktacja MNiSW: 10.000


15/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Działalność nauczycieli Lwowskiego Oddziału Towarzystwa Pedagogicznego na rzecz popularyzacji nauki.

Tytuł całości: Działalność związków i organizacji nauczycielskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku / red. Piotr Gołdyn.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM : 2017

Opis fizyczny: S. 7-21

Punktacja MNiSW: 20.000


16/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Problemy kształcenia charakteru dzieci : analiza wybranych koncepcji II połowy XIX i początków XX wieku.

Tytuł całości: Dziecko w historii, w kręgu kultury chrześcijańskiej / red. nauk. Elwira J. Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2017

Opis fizyczny: S. 35-46

Punktacja MNiSW: 20.000


17/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: The place of religion in the Polish pedagogical thought : selected doctrines.

Tytuł całości: Religie w dialogu kultur, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017. T. 2 = Religions in the dialogue of cultures / pod red. Marka Szulakiewicza i Łukasza Dominiaka.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: S. 299-310, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Nauczyciele i ich edukacja : w kręgu idei lwowskiej pedeutologii.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 337 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 203-215.

Punktacja MNiSW: 100.000


19/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Księdza profesora Edwarda Walewandra badania nad przeszłością oświatowo-wychowawczą : kilka uwag o piśmiennictwie Jubilata.

Tytuł całości: Wśród swoich, ksiądz profesor Edward Walewander / red. Natalia Rykowska, Teresa Leonarda Kuniszewska, Robert Stopikowski.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : 2017

Opis fizyczny: S. 372-377

Seria: (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ;171)

Punktacja MNiSW: 20.000


20/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Od Redaktora.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 5-6

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED


21/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: "Alma Mater Vilnensis" (1922-1935) : źródło do dziejów życia uniwersyteckiego.

Tytuł równoległy: "Alma Mater Vilnensis" (1922-1935) : a source of information about the history of the university life.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 9-32, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


22/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974) zasługi w awansie akademickim pedagogiki : opiniotwórczy głos uczonego.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 60 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 88-104, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17460/2017.3_4.04

Punktacja MNiSW: 10.000


23/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Misja wychowawcza nauczycieli i czynniki sprzyjające jej realizacji : analiza wybranych projektów.

Tytuł całości: Historia, ciągłość i zmiana : studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Maternickiemu / red. nauk. Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska i Paweł Sierżęga.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 489-499

Punktacja MNiSW: 4.000


24/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Umieszczeni w przeszłości : pamięć w naukach pedagogicznych / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 162 s.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 4.000


25/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Kształcenie pedagogiczne w seminariach nauczycielskich Krakowa okresu autonomii galicyjskiej.

Tytuł równoległy: Pedagogical education in teacher training colleges in the period of the Galician autonomy.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19 no. 3

Opis fizyczny: S. 143-162, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI

Punktacja MNiSW: 8.000


26/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: "O wychowaniu wychowawcy" : światopogląd pedeutologiczny Józefa Ciembroniewicza (1877-1929).

Tytuł całości: Amico, socio et viro docto, księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha / pod red. Tomasza Pudłockiego i Krzysztofa Stopki.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica : 2015

Opis fizyczny: S. 319-329

Punktacja MNiSW: 4.000


27/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Bronisław Trentowski w życiu prywatnym : autoportret filozofa w listach.

Tytuł całości: Badania biograficzne w pedagogice, studia źródłowe i bibliograficzne / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 29-45

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


28/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Korespondencja w badaniach historii edukacji i nauki.

Tytuł całości: Badania historyczne w pedagogice, konteksty źródłowe / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 25-53

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


29/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Badania historyczne w pedagogice : konteksty źródłowe / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 165 s.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


30/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Badania biograficzne w pedagogice : studia źródłowe i bibliograficzne / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 242 s.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 6)

Uwagi: Bibliogr. s. 239-242.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: O edukacji pedagogicznej kobiet : Antoniny Machczyńskiej myśl pedeutologiczna.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 58 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 7-23, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


32/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Pamiętnik / Jan Łukasiewicz ; wydali Jacek Jadacki i Piotr Surma. Warszawa 2013.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 58 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 198-204

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


33/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Wydawnictwo Adam Marszałek o twórcach nauki, kultury i polityki.

Tytuł całości: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2014

Opis fizyczny: S. 205-211, il.


34/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Andragogiki portret zbiorowy w kontekście dyskusji o sensie badań biograficznych.

Tytuł całości: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian, materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń, 15-16.05.2013 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wyższa Szkoła Gospodarki : 2014

Opis fizyczny: S. 87-96

Seria: (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ;t. 45)

Uwagi: Artykuł opublikowany w: Rocznik Andragogiczny T. 20 2013 s. 255-265.

Uwagi: Bibliogr.


35/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: O uczących i uczonych : szkic z pedeutologii historycznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 274, [1] s., il.; streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 20.000


36/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Jan Władysław Dawid w polskiej historiografii edukacyjnej : wybrane przykłady publikacji.

Tytuł całości: W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida / pod red. Hanny Markiewiczowej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2014

Opis fizyczny: S. 28-39, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Historia w twórczości Heleny Radlińskiej.

Tytuł równoległy: History in the works of Helena Radlinska.

Czasopismo: Pedagogika Społeczna

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 13 nr 4

Opis fizyczny: S. 119-125

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


38/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Nauczyciel w twórczości i działalności pedagogicznej Kazimierza Twardowskiego.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 57 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 5-19

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


39/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948 / Witold Jan Chmielewski. Warszawa 2013.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 57 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 146-149

Uwagi: Omówienie


40/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: O zasłużonych redaktorach czasopisma "Muzeum" (1885-1939).

Tytuł całości: Addenda do dziejów oświaty, z badań nad prasą XIX i początków XX wieku / red. nauk. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2013

Opis fizyczny: S. 105-117, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: "Ateńczyk" z Jezupola o wychowaniu : program dobrego wychowania Wojciecha hr. Dzieduszyckiego (1848-1909).

Tytuł całości: Człowiek, idea, dzieło, prace dedykowane profesor Stefanii Walasek / red. nauk. Barbara Jędrychowska.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Chronicon : 2013

Opis fizyczny: S. 147-160

Punktacja MNiSW: 4.000


42/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Profesor Julian Dybiec : historyk oświaty i wychowania.

Tytuł całości: Virtuti et ingenio, księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi / pod red. Andrzeja K. Banacha.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica : 2013

Opis fizyczny: S. 541-551

Punktacja MNiSW: 4.000


43/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 65-84, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


44/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Pożegnanie ze szkołą : spojrzenie wstecz nauczyciela emeryta / wybór i oprac.: Witold Chmielewski, Stanisław Mauersberg, Marian Walczak.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 56 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 194-201

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


45/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: O wyższości wychowania nad kształceniem : Wojciecha Dzieduszyckiego rozważania pedagogiczne.

Czasopismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 56 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 25-36

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


46/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Andragogiki portret zbiorowy w kontekście dyskusji o sensie badań biograficznych.

Tytuł równoległy: Group portrait of andragogy in the context of discussion about the meaning of biographical research.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 255-265, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


47/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Zespołu Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 36

Opis fizyczny: S. 177-178


48/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVII wieku / Ludwik Grzebień. Kraków 2013.

Czasopismo: Rozprawy z Dziejów Oświaty

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 215-219

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


49/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Być nauczycielem akademickim : rozważania Hansa-Georga Gadamera (1900-2002).

Czasopismo: Rozprawy z Dziejów Oświaty

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 65-79, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


50/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Rodzina w życiu wybitnych uczonych : przykład Kazimierza Twardowskiego (1866-1938).

Tytuł równoległy: Family in the life of distinguished scholars : the example of Kazimierz Twardowski (1866-1938).

Tytuł całości: Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym = The images of family in the historical and pedagogical approach / pod red. Alicji Szerląg i Stefanii Walasek.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2012

Opis fizyczny: S. 179-191, il.; streszcz. ang.

Seria: (Wychowanie w Rodzinie ;8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 28 / red. nacz. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 134, [1] s., il.


52/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Stanisław Łempicki (1886-1947) : twórca lwowskiej szkoły historii wychowania.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 281 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 255-270. Indeks

Punktacja MNiSW: 20.000


53/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Opowiadając o sobie : obraz dzieciństwa we wspomnieniach wybitnych ludzi.

Tytuł całości: W kręgu historii, politologii i edukacji, studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle / pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 889-911

Punktacja MNiSW: 4.000


54/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Profesor Karol Klemens Poznański - historyk oświaty i wychowania.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 107-118

Punktacja MNiSW: 1.000


55/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Przedmowa - Tradycje pedagogicznych wyborów : inspiracje poezją Adama Asnyka.

Tytuł całości: Przełomy edukacyjne, dziedzictwo polskiej teorii i praktyki / red. nauk. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 7-17

Seria: (Biblioteka Historii Edukacji ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


56/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Między teorią a praktyką edukacyjną : Bolesława Ferdynanda Mańkowskiego (1852-1921) zasługi w rozwoju pedagogiki akademickiej.

Tytuł całości: Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku / pod red. nauk. Anny Haratyk.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2011

Opis fizyczny: S. 41-59

Punktacja MNiSW: 4.000


57/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Biblioteka Historii Edukacji. T. 1-2 / red. nauk. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: 310 + 509 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


58/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Przełomy edukacyjne : dziedzictwo polskiej teorii i praktyki / red. nauk. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: 310 s., il.

Seria: (Biblioteka Historii Edukacji ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


59/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 27 / red. nacz. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 164 s.


60/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Lwowsko-krakowskie epizody w biografii naukowej Józefa Skoczka (1903-1966).

Tytuł całości: W kręgu oświaty szkolnictwa i nauki, księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Karolowi Poznańskiemu / pod red. Adama Winiarza.

Adres wydawniczy: Lublin, I-F Drukarnia Bogusława Karzyńska-Woźniak : 2011

Opis fizyczny: S. 191-206

Punktacja MNiSW: 4.000


61/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: "Po złotym moście wspomnień" : o przekazach pamiętnikarskich Stanisława Łempickiego.

Tytuł całości: Pamięć wieków kształtuje potomność, księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin / [red.: Andrzej Paweł Bieś, Beata Topij-Stempińska].

Adres wydawniczy: Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydaw. WAM : 2010

Opis fizyczny: S. 139-152


62/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Biografia pedagogiczna Elżbiety Zawackiej (1909-2009).

Tytuł całości: Prof. dr hab. gen. bryg. Elżbieta Zawacka (1909-2009), materiały do biografii / pod red. Katarzyny Minczykowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej : 2010

Opis fizyczny: S. 69-87

Seria: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;t. 57)

Uwagi: [Uwagi wewnętrzne]

Punktacja MNiSW: 3.000


63/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: O początkach i twórcach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : (w sześćdziesiątą piątą rocznicę powstania).

Tytuł równoległy: About the establishment and founders of the Nicolaus Copernicus University : (on 65th anniversary of establishing).

Tytuł całości: W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej [...] / red. W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2010

Opis fizyczny: S. 9-20, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.


64/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: O Zygmuncie Mysłakowskim w rocznicę urodzin : rozmowa z Piotrem Mysłakowskim.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 199-208


65/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Ze Lwowa do Krakowa : lwowscy historycy wychowania w Krakowie.

Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 36-47


66/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Za przykładem mistrza : Tadeusza Czeżowskiego (1889-981) służba uniwersytetowi i nauce.

Czasopismo: Rozprawy z Dziejów Oświaty

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 109-127, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


67/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Rozwój naukowy Elżbiety Zawackiej.

Tytuł całości: Elżbieta Zawacka 1909-2009, praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.].

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : 2009

Opis fizyczny: S. 60-77


68/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: "Lwów dziennikarski" we wspomnieniach Stanisława Łempickiego.

Tytuł całości: Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych / pod red. Iwony Michalskiej i Grzegorza Michalskiego

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2009

Opis fizyczny: S. 214-224

Uwagi: Bibliogr.


69/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 249 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


70/134


Autorzy: Nalaskowski Stanisław, Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Pedagogika toruńska : od katedry do wydziału.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 148 s., [13] s. tabl., il.

Seria: (Pedagogika Toruńska)

Uwagi: Bibliogr. s. 141-143

Punktacja MNiSW: 12.000


71/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. Z. 24-25 / red. nacz. Władysława Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009


72/134


Autorzy: Borowicz Ryszard, Kostyło Hanna, Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Elżbieta Zawacka "Zo" : portret akademicki

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 86 s., il.

Seria: (Pedagogika Toruńska ;t. 2)

Uwagi: Punktacja dla dorobku indywidualnego 3 punkty za rozdziały: Hanna Kostyło, Rekonstrukcja głównych wątków badawczych Elżbiety Zawackiej, s. 29-54; Władysława Szulakiewicz, Droga naukowa Elżbiety Zawackiej, s. 55-86.


73/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: O uczących i uczonych : szkic z pedeutologii historycznej.

Tytuł całości: Wdzięczność i zobowiązanie, myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego / pod red. Czesława Kustry.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 43-51


74/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Z dziejów uczestnictwa historyków wychowania w zjazdach historycznych.

Tytuł całości: Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 7-16


75/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Rola literatury pamiętnikarskiej w rekonstrukcji obrazu galicyjskiego szkolnictwa : z pamiętnika Rafała Taubenschlaga.

Tytuł całości: Historia wychowania - misja i edukacja, profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 195-205

Seria: (Galicja i Jej Dziedzictwo ;t. 20)

Punktacja MNiSW: 3.000


76/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Kamilla Mrozowska o wartości poznania przeszłości oświatowo-wychowawczej.

Tytuł całości: Historia, mentalność, tożsamość, miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Joanny Pisulińskiej, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka ; wstępem opatrzył Jerzy Maternicki.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 658-671, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 3.000


77/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Państwo a wychowanie : perspektywy interpretacji problemu w świetle wybranej literatury.

Tytuł całości: Państwo a edukacja / pod red. Jerzego Kochanowicza i Tomasza Tokarza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej : 2008

Opis fizyczny: S. 13-23

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


78/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Wisłocki Władysław (1841-1900).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 863-865

Uwagi: Bibliogr.


79/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Wąsik Wiktor (1883-1963).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 854-857

Uwagi: Bibliogr.


80/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Wanczura (Wańczura?) Alojzy.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 852-854

Uwagi: Bibliogr.


81/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Tync Stanisław Franciszek (1889-1964).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 838-845

Uwagi: Bibliogr.


82/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Szulkin Michał (1908-1992), pseud. T. Michalski, E. Michalski, R. Wolski.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 806-811

Uwagi: Bibliogr.


83/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Straszewski Maurycy (1848-1921).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 786-790

Uwagi: Bibliogr.


84/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Smoleński Władysław (1851-1926), pseud. A. Grabieński, Władysław Grabieński, Józef Stański.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 747-751

Uwagi: Bibliogr.


85/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Skoczek Józef Stanisław (1903-1966).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 733-737

Uwagi: Bibliogr.


86/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Seredyński Władysław Leon (1841-1893).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 730-732

Uwagi: Bibliogr.


87/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Schletz Alfons Franciszek (1911-1981).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 722-724

Uwagi: Bibliogr.


88/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Rudniański Stefan (właściwie: Rubinroth Stefan) (1887-1941), pseud. Ruber, Szczepan Runicz.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 715-717

Uwagi: Bibliogr.


89/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Ptaśnik Jan (1876-1930), pseud. Kowal, J.P., Pt.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 684-688

Uwagi: Bibliogr.


90/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Posadzy Ludwik (1878-1939).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 680-684

Uwagi: Bibliogr.


91/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Pohorska Anna Ewa (1895-1953), pseud. Ewa Białynia, Ewa Stawisz, Jerzy Nałęcz, Szczęsna.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 663-666

Uwagi: Bibliogr.


92/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Bandura Ludwik Ryszard (1904-1984).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 63-68

Uwagi: Bibliogr.


93/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Paruzel Eugeniusz Jakub (1949-2004).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 634-635

Uwagi: Bibliogr.


94/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Łempicki Stanisław Ignacy Maria (1886-1947).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 498-505

Uwagi: Bibliogr.


95/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Lewicki Karol (1909-1991).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 476-479

Uwagi: Bibliogr.


96/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Lechicka Jadwiga (1898-1965).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 459-462

Uwagi: Bibliogr.


97/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Knot Antoni (1904-1982).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 380-387

Uwagi: Bibliogr.


98/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Janik Michał (1874-1948), pseud. Kordian, Dr Judym, Leonard dr, Historyk, Pedagog, Krytyk Literacki.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 324-327

Uwagi: Bibliogr.


99/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Hartleb Kazimierz Jan (Adam) (1886-1951)

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 286-289

Uwagi: Bibliogr.


100/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Halpern (Myślicki) Ignacy Izydor (1874-1935).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 283-285

Uwagi: Bibliogr.


101/134


Autorzy: Kula Ewa, Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Grabski Władysław Maria (1939-2001).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 259-264

Uwagi: Bibliogr.


102/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Gorzycki Wincenty (1893-1923), pseud. Zygmunt Narski.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 257-259

Uwagi: Bibliogr.


103/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Falski Marian Ignacy (1881-1974), pseud. Rafał Praski.

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 211-216

Uwagi: Bibliogr.


104/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Dobrzański Jan (1901-1997).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 191-195

Uwagi: Bibliogr.


105/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Borodziej Łucja (1932-2001).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 115-117

Uwagi: Bibliogr.


106/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Bobkowska Wanda Cecylia (1880-1948).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 106-109

Uwagi: Bibliogr.


107/134


Autorzy: Bieś Andrzej Paweł, Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Piechnik Ludwik (1920-2006).

Tytuł całości: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 644-650

Uwagi: Bibliogr.


108/134


Autorzy: Bagrowicz Jerzy, Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: O ludziach, spotkaniach, wartościach : rozmowa z Jubilatem / Jerzy Bagrowicz ; rozm. przepr. Władysława Szulakiewicz.

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 13-23


109/134


Autorzy: Meissner Andrzej, Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: 921 s.


110/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Świat idei edukacyjnych : zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 345, [3] s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


111/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: "Minerwa Polska" - czasopismo naukowe poświęcone historii oświaty i wychowania.

Tytuł całości: W służbie historii nauki, kultury i edukacji, księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej / pod red. Romualda Grzybowskiego i Tomasza Maliszewskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 92-104, tab.


112/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Biografistyka w polskiej historiografii edukacyjnej.

Tytuł całości: Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej / pod red. Wiesława Jamrożka [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2007

Opis fizyczny: S. 9-33

Punktacja MNiSW: 6.000


113/134


Autorzy: Jamrożek Wiesław, Kabacińska Katarzyna, Ratajczak Krzysztof, Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej / pod red. Wiesława Jamrożka, Katarzyny Kabacińskiej, Krzysztofa Ratajczaka i Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2007

Opis fizyczny: 311 s., err.

Punktacja MNiSW: 10.000


114/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Głos w dyskusji.

Tytuł całości: Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych / red. nauk. Kalina Bartnicka.

Adres wydawniczy: Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : 2007

Opis fizyczny: S. 175-177


115/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Studio Wydawnicze Familia : 2007

Opis fizyczny: 47 s., il.

Uwagi: Bibliogr.


116/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Członkowie Lwowskiego Oddziału Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce (1920-1929).

Tytuł całości: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. 5 / pod red. Jerzego Maternickiego, Leonida Zaszkilniaka.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 386-394, streszcz. ukr.

Punktacja MNiSW: 6.000


117/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Stanisław Łempicki (1886-1947).

Tytuł całości: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / pod red. Jerzego Maternickiego ; przy współpr. Leonida Zaszkilniaka.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 555-568


118/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Dziedzictwo naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego okresu autonomii galicyjskiej : mistrzowie i seminaria naukowe.

Czasopismo: Artes Liberales

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 87-98, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


119/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Historia wychowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1945-2005).

Czasopismo: Biuletyn Historii Wychowania

Rocznik: 2007, 2008

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 89-96

Punktacja MNiSW: 1.000


120/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944-1956.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo WAM : 2006

Opis fizyczny: 311, [19] s. tabl., il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


121/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Profesor Karol Klemens Poznański - historyk oświaty i wychowania, pedagog : w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 2/3

Opis fizyczny: S. 191-196


122/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Stanisław Staszic i jego idee edukacyjne w podręcznikach i wydawnictwach pomocniczych wykorzystywanych w nauczaniu historii wychowania.

Czasopismo: Kwartalnik Pedagogiczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 51 nr 2

Opis fizyczny: S. 19-29, streszcz. ang.

Uwagi: Zeszyt tematyczny: Stanisław Staszic o edukacji / red. Irena Szybiak.

Punktacja MNiSW: 8.000


123/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Rozprawy z Dziejów Oświaty (1958-2002) - pismo historyczno-oświatowe.

Tytuł całości: Historia wychowania w kształceniu nauczycieli, tradycja i współczesność, teoria i praktyka / pod red. Teresy Gumuły, Stanisława Majewskiego.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 71-78

Punktacja MNiSW: 6.000


124/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Źródła archiwalne i drukowane do badań lwowskiej historii oświaty i wychowania.

Tytuł całości: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. 3 / pod red. Jerzego Maternickiego, Leonida Zaszkilniaka.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 68-80

Seria: ( ;streszcz. ros.)

Punktacja MNiSW: 6.000


125/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Z dziejów związków filozofii i pedagogiki w Polsce w latach 1900-1939.

Czasopismo: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 22-35, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


126/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Istota i swoistość zawodu nauczyciela domowego : Bronisława Ferdynanda Trentowskiego pedeutologia utylitarna

Tytuł całości: Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku, zbiór studiów / pod red. Krzysztofa Jakubiaka i Adama Winiarza

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego : 2004

Opis fizyczny: S. 305-314, summ.


127/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Historia wychowania 1995-2004 : środowisko - kierunki badań - perspektywy rozwoju

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny (Wrocław)

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 59-76.

Uwagi: Bibliogr.


128/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Etyczne i religijne uwarunkowania rozwoju duchowego człowieka w myśli Witolda Rubczyńskiego

Tytuł całości: Edukacja, kultura, teologia, studia ofiarowane księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin / pod red. Krzysztofa Koneckiego i Ireneusza Werbińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 443-453


129/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Edukacja permanentna : rozdroża i nadzieje / Bogdan Suchodolski. Warszawa 2003.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 141-144

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


130/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Edukacja permanentna : rozdroża i nadzieje / Bogdan Suchodolski. Warszawa 2003

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 277-279

Uwagi: RECENZJA


131/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Motywy zainteresowań badawczych historyków wychowania II Rzeczypospolitej.

Tytuł całości: Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Studio Wydawnicze Familia : 2000

Opis fizyczny: S. 13-25

Uwagi: a


132/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Istota i zakres dydaktyki ogólnej w Szkole Kazimierza Twardowskiego (Kazimierz Twardowski - Kazimierz Sośnicki - Bogdan Nawroczyński).

Tytuł całości: Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Danuty Dryndy.

Rocznik: 2000

Opis fizyczny: S. 22-35, streszcz. ang., niem.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1886)

Uwagi: a


133/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Historycy wychowania II Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Studio Wydawnicze Familia : 2000

Opis fizyczny: 192 s., il.

Uwagi: a


134/134


Autorzy: Szulakiewicz Władysława.

Tytuł oryginału: Wanda Bobkowska (1880-1948) : szkic z historii polskiej historiografii edukacyjnej.

Adres wydawniczy: Rzeszów, [Wyższa Szkoła Pedagogiczna] : 1998

Opis fizyczny: 178, [9] s.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a