Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

prof. dr hab. Beata Przyborowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/132


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: The importance of place in creative activity : a proposal for an integral approach.

Czasopismo: Creativity : theories, research, applications

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: S. 27-37

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/ctra

Punktacja MNiSW: 20.000


2/132


Autorzy: Murawska Iwona, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Potencjał edukacyjny szkoły a strategie adaptacji uczniów.

Tytuł równoległy: Educational potential in schools and students' adaptation strategies.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 56

Opis fizyczny: S. 27-38, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 20.000


3/132


Autorzy: Baczała Ditta, Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Rubacha Krzysztof.

Tytuł oryginału: Intymność, rozwój, edukacja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 178 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 167-177.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/132


Autorzy: Murawska Iwona, Przyborowska Beata, Kopińska Violetta, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Settlement type and educational Effectiveness of Polish schools on the example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2019

Szczegóły: No. 43

Opis fizyczny: S. 45-55, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bog

Punktacja MNiSW: 40.000


5/132


Autorzy: Przyborowska Beata, Piaszczyńska Marta.

Tytuł oryginału: Gotowość uczestników projektu UNI-KOMP-AS do zmian.

Tytuł równoległy: Readiness of participants taking part in UNI-KOMP-AS to change.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 223-234, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 20.000


6/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Innowacje w edukacji : perspektywa pedagogiki innowacyjności.

Tytuł całości: Alternatywy w edukacji / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego i Andrzeja Rozmusa.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : 2018

Opis fizyczny: S. 151-189

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Decentracja - rozwój - edukacja.

Tytuł równoległy: Decentration - development - education.

Czasopismo: Horyzonty Wychowania

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 17 nr 41

Opis fizyczny: S. 97-105, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17399/HW

Punktacja MNiSW: 13.000


8/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Baczała Ditta, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Education leaders' health in the integral perspective : a research account.

Tytuł równoległy: Zdrowie liderów oświaty w perspektywie integralnej : raport z badań.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 49

Opis fizyczny: S. 55-65, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


9/132


Autorzy: Murawska Iwona, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych III etapu edukacyjnego.

Tytuł całości: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego, analiza krytyczna / red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 147-159, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/132


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr, Murawska Iwona, Aksamit Emilia.

Tytuł oryginału: Kategoria integralności w edukacji / pod red. Beaty Przyborowskiej, Piotra Błajeta, Iwony Murawskiej, Emilii Aksamit.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 300 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/132


Autorzy: Przyborowska Beata, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Między konformizmem a innowacyjnością : z badań nad strategiami uczniowskimi.

Tytuł równoległy: Between conformism and innovativeness : from studies on students' stragies.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 247-265, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


12/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompetencje dyrektora szkoły jako lidera : raport z badań.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 44

Opis fizyczny: S. 105-120, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


13/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata, Błajet Zuzanna.

Tytuł oryginału: Education in a world of inequality.

Czasopismo: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 3 no. 1

Opis fizyczny: S. 2-6, tab.

Uwagi: Bibiogr.


14/132


Autorzy: Przyborowska Beata, Kopińska Violetta, Murawska Iwona.

Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne i obywatelskie w edukacji szkolnej : pozór w podstawie programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego.

Tytuł równoległy: Social and civic competences in school education : a sham in core curriculum for School Students Aged 12/13 - 15/16.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S.45-60, ta., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


15/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Dlaczego Polacy nie są innowacyjni? Konteksty socjopedagogiczne.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 39

Opis fizyczny: S. 37-46, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


16/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Integral practice of school principal leadership : the application of Ken Wilber's conception.

Tytuł równoległy: Praktyka integralna liderów oświaty : aplikacja koncepcji Kena Wilbera.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 135-148, tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


17/132


Autorzy: Półturzycki Józef, Solarczyk-Szwec Hanna, Gałkowski Andrzej, Góralska Renata, Matlakiewicz Alina, Przyborowska Beata, Wojdyło Witold.

Tytuł oryginału: Prof. Eugenia Anna Wesołowska (1929-2016).

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 370-374, il.

Uwagi: 10.12775/RA


18/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Tożsamość w sytuacji innowacyjnej.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 35

Opis fizyczny: S. 7-20, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


19/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Krajowe Ramy Kwalifikacji z perspektywy rozwoju człowieka.

Czasopismo: Chowanna

Rocznik: 2014

Szczegóły: t. 2 (43)

Opis fizyczny: S. 253-266, tab.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


20/132


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Innovative competences in professional and private life.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 87-96, tab.; streszcz. pol., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


21/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Fundamenty innowacyjnego społeczeństwa.

Tytuł równoległy: The foundations of innovative society.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 89-99, wykr., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


22/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: System edukacji wobec wyzwań współczesności.

Czasopismo: Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 153-160, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kształtowanie kompetencji demokratycznych : perspektywa rozwojowa.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 71-89, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


24/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Pedagogika innowacyjności : między teorią a praktyką.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 304 s., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 289-302

Punktacja MNiSW: 20.000


25/132


Autorzy: Nalaskowski Aleksander, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Drożdże praktyki edukacyjnej - ku pozytywnym doświadczeniom, czyli czasem się udaje.

Tytuł całości: "Po życie sięgać nowe", teoria a praktyka edukacyjna / red. nauk. Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 551-559


26/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Twórcza kobieta - liderka w życiu osobistym i zawodowym.

Tytuł całości: Nauka i biznes, szansa na poprawę jakości życia / red.: Rafał Kaczmarek, Tomasz Siemież.

Adres wydawniczy: Wrocław, Venom System : 2012

Opis fizyczny: S. 30-37

Uwagi: Bibliogr.


27/132


Autorzy: Nalaskowski Aleksander, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego i Beaty Przyborowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 232 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Refleksje nad teorią i praktyką edukacyjną.

Tytuł całości: W kręgu historii, politologii i edukacji, studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle / pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 989-1001

Uwagi: Zmodyfikowana wersja artykułu: Pedagogie nurtów pobocznych jako etap rozwoju refleksji pedagogicznej. - Studia Edukacyjne Nr 21 2012


29/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: What can "integral" mean in education.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 6 (92)

Opis fizyczny: S. 66-80, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


30/132


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Recepcja koncepcji pedagogicznej Ryszarda Łukaszewicza.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 5-12, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Pedagogie nurtów pobocznych jako etap rozwoju refleksji pedagogicznej.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 7-17

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


32/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Pedagogika ogólna : jej wymiar holistyczny i integralny.

Tytuł całości: Pedagogika ogólna, dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym : praca zbiorowa / pod red. Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2011

Opis fizyczny: S. 159-166, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Integralna zmiana w edukacji - rola lidera.

Tytuł całości: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2011

Opis fizyczny: S. 76-92, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/132


Autorzy: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Przegląd Badań Edukacyjnych. Nr 12 - Nr 13 / red. nauk. Mariola Chomczyńska-Rubacha.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 149 + 146 s.

Uwagi: Półrocznik.
Uwagi: Nr 12 / red. numeru Beata Przyborowska.


35/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Innowacyjność w edukacji w kontekście rozwoju społeczeństwa, kultury i jednostki.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 125-136

Punktacja MNiSW: 4.000


36/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Między teorią a praktyką w rodzinie i szkole.

Czasopismo: Przegląd Pedagogiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 193-198

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


37/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Biegnąca z wilkami... czyli o prawdziwej kobiecie.

Czasopismo: Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 21-22


38/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: O granicach w edukacji.

Tytuł całości: Ciało, edukacja, umysł, zbiór rozpraw / pod red. Piotra Błajeta.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2010

Opis fizyczny: S. 15-21

Uwagi: Bibliogr.


39/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultury i kontrkultury innowacyjności w edukacji.

Tytuł całości: Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie / red. nauk. Anna Karpińska.

Adres wydawniczy: Białystok, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie : 2010

Opis fizyczny: S. 133-140


40/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Nauczyciel w złożonym otoczeniu.

Tytuł całości: Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych / pod red. Romy Kwiecińskiej, Mirosława J. Szymańskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2010

Opis fizyczny: S. 100-105


41/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kulturowe uwarunkowania badań pedagogicznych.

Tytuł całości: Podstawy metodologii badań w pedagogice / red. nauk. Stanisław Palka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne : 2010

Opis fizyczny: S. 428-439

Seria: (Pedagogika / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)


42/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Zaufanie do systemów eksperckich w edukacji.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (75)

Opis fizyczny: S. 28-38, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


43/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Innowacje w kształceniu w kontekście misji i rynkowych wyzwań.

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 7-18, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


44/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultura organizacji w procesie zarządzania edukacją

Tytuł całości: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 9-15

Seria: (Komunikacja Społeczna w Edukacji)

Uwagi: Bibliogr.


45/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Efektywne zarządzanie wyzwaniem dla zreformowanej szkoły.

Tytuł całości: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 9-15

Uwagi: Bibliogr.


46/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Uczeni jako eksperci : refleksje nad współczesną rolą uczonego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 71-78, streszcz. ang.


47/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Rada szkoły / Marek Mencel. Kraków 2009.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 2 (106)

Opis fizyczny: S. 112-114

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


48/132


Autorzy: Przyborowska Beata, Błajet Piotr.

Tytuł oryginału: Body - Education - Mind Conference, Toruń, Poland, December 3-4, 2008.

Czasopismo: Journal of Integral Theory and Practice

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 4 no. 2

Opis fizyczny: S. 151-156


49/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Świetlice : zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej.

Czasopismo: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 49 nr 3

Opis fizyczny: S. 23-28


50/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: O wychowaniu integralnym.

Czasopismo: Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 169-173


51/132


Autorzy: Błajet Piotr, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Ciało - edukacja - umysł : wielkie tezy i przegląd (nowych?) koncepcji/praktyk edukacyjnych, Toruń, 3-4.12.2008 r.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny (Wrocław)

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 129-133


52/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Zmienne otoczenie jako kontekst funkcjonowania współczesnego nauczyciela.

Tytuł całości: Nauczyciel - misja czy zawód?, społeczne i profesjonalne aspekty roli / red. Paweł Rudnicki, Barbara Kutrowska, Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej : 2008

Opis fizyczny: S. 116-126

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


53/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności w instytucjach edukacyjnych.

Tytuł całości: Oświata w otoczeniu burzliwym, migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji / red. nauk. Halina Rusek, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Oleksy.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 471-478

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2581)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


54/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultura wysokiej tolerancji niepewności w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym systemu oświaty.

Tytuł całości: Pola poznawcze dydaktyki w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska.

Adres wydawniczy: Białystok, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie : 2008

Opis fizyczny: S. 69-77

Punktacja MNiSW: 3.000


55/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: O kulturze innowacji w edukacji.

Tytuł całości: Świat idei edukacyjnych, zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 163-170


56/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Nauczyciel - andragog jako podmiot dążeń samorealizacyjnych.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2008, 2009

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 38-44, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


57/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Wychowanie na miarę przyszłości.

Tytuł całości: Kętrzyńskie Sympozja Pedagogiczne. Z. 1 / pod red. Beaty Przyborowskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP : 2007

Opis fizyczny: S. 65-78

Punktacja MNiSW: 6.000


58/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kętrzyńskie Sympozja Pedagogiczne. Z. 1 / pod red. Beaty Przyborowskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP : 2007

Opis fizyczny: 135 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


59/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP : 2007

Opis fizyczny: 107, [1] s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 101-103.

Punktacja MNiSW: 20.000


60/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Systemy innowacyjne w edukacji w kontekście teorii, metodologii i praktyki pedagogicznej.

Tytuł całości: Pedagogika alternatywna, postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2007

Opis fizyczny: S. 42-51

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


61/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Z teorii i badań nad kulturą organizacyjną. Cz. 1: Kultura organizacyjna : spory definicyjne wokół pojęcia.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 39-47, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


62/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Z teorii i badań nad kulturą organizacyjną. Cz. 2: Kultura organizacyjna w oświacie.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 59-67, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


63/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultura oświaty : kultury w oświacie.

Czasopismo: Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 115-124, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


64/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: "Bez matki" - między bliskością a separacją w wychowaniu.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 12 (171)

Opis fizyczny: S. 3-5

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


65/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Struktury innowacyjne środowiskiem rozwoju dzieci w XXI wieku.

Tytuł całości: Dziecko - nowe perspektywy, materiały z sympozjum naukowego 1 czerwca 2005 / red. Marian Bybluk.

Adres wydawniczy: Płock, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2006

Opis fizyczny: S. 71-79

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


66/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultura instytucji edukacyjnych a proces tworzenia i adopcji innowacji.

Tytuł całości: Kreatywność - kluczem do sukcesu w edukacji, praca zbiorowa / pod red. Witolda Dobrołowicza [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : 2006

Opis fizyczny: S. 154-159

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


67/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Ambona i ambonka kultury.

Tytuł całości: Natura, edukacja, kultura, pedagogia źródeł / pod red. Beaty Przyborowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP : 2006

Opis fizyczny: S. 125-135

Punktacja MNiSW: 6.000


68/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Innowacyjność nauczyciela w otoczeniu burzliwym.

Tytuł całości: Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, I Konferencja naukowo-metodyczna "Szukać - znaleźć - promować" materiały pokonferencyjne / [red. Alicja Skubacz et al.].

Adres wydawniczy: Opole, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : 2006

Opis fizyczny: S. 11-16

Punktacja MNiSW: 6.000


69/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Natura, edukacja, kultura : pedagogia źródeł / pod red. Beaty Przyborowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP : 2006

Opis fizyczny: 330 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


70/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultura szkoły a wartości.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 109-113

Punktacja MNiSW: 1.000


71/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Przyszłość kształcenia w kulturze wysokiej tolerancji niepewności.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2006, 2007

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 21-27

Punktacja MNiSW: 1.000


72/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji / Aleksander Nalaskowski. Kraków 2006.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1 (33)

Opis fizyczny: S. 109-111


73/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kultura organizacyjna w oświacie : wielość koncepcji i znaczeń.

Tytuł całości: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska.

Adres wydawniczy: Białystok, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie : 2005

Opis fizyczny: S. 96-104

Punktacja MNiSW: 6.000


74/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Zadania dla edukacji w kontekście zmian dokonujących się w nowych organizacjach.

Tytuł całości: Opieka a edukacja, studia dedykowane profesorowi Marianowi Byblukowi z okazji 70. rocznicy urodzin / pod red. Piotra Petrykowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 221-228

Punktacja MNiSW: 6.000


75/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Pedagogika wobec stereotypowej wiedzy o szkole.

Tytuł całości: Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania / red. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP : 2005

Opis fizyczny: S. 377-387

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


76/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Innowacyjność instytucji edukacyjnych : synteza badań.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 59-69, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


77/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Reakcje uczelni wyższych w Polsce na zmiany w otoczeniu.

Tytuł całości: Człowiek i edukacja, studia ofiarowane profesorowi Józefowi Półturzyckiemu z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej / pod red. E. Anny Wesołowskiej.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2004

Opis fizyczny: S. 337-343

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


78/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Nowoczesne organizacje w sferze praktyki edukacyjnej.

Tytuł równoległy: Modern organizations in the field of educational practice.

Tytuł całości: Twórczość w teorii i praktyce / red. nauk. Stanisław Popek.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2004

Opis fizyczny: S. 393-398, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


79/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Wizja człowieka innowacyjnego w kontekście zadań współczesnej edukacji.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1/2

Opis fizyczny: S. 63-71, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


80/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Dyskursy młodych andragogów, t. 5 / Józef Kargul. Zielona Góra 2004.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2004, 2005

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 283-286


81/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Struktury innowacyjne w edukacji w kontekście polskich doświadczeń.

Tytuł całości: Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska.

Adres wydawniczy: Białystok, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie : 2003

Opis fizyczny: S. 273-279

Punktacja MNiSW: 2.000


82/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Struktury innowacyjne w edukacji : teoria - praktyka - rozwój.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 265 s., wykr.

Punktacja MNiSW: 16.000


83/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Studenci uniwersytetu końca XX wieku : raport z badań młodzieży Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Renata Góralska. Toruń 2003

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 295-299

Uwagi: RECENZJA


84/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Nowe potrzeby edukacyjne a elastyczność systemów kształcenia

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 54-63

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


85/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Teoretyczne i praktyczne aspekty kreowania wizji edukacji przyszłości.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 47-54

Punktacja MNiSW: 1.000


86/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Wychowanie dla potrzeb nowoczesnych organizacji.

Czasopismo: Edukacja Otwarta

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 3 nr 7

Opis fizyczny: S. 37-41

Punktacja MNiSW: 1.000


87/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Innowacyjne organizacje edukacyjne w dobie globalizacji.

Tytuł całości: Edukacyjne konteksty procesów globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa przy współudziale Łucji Dawid.

Adres wydawniczy: Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie : 2001

Opis fizyczny: S. 207-212

Punktacja MNiSW: 2.000


88/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Struktury edukacyjne na miarę XXI wieku.

Tytuł całości: Rozwój pedagogiki ogólnej, inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Bogaja.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 419-423

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


89/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Struktury innowacyjne w kształceniu.

Tytuł całości: Edukacja alternatywna, nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2000

Opis fizyczny: S. 220-225

Seria: (Idee, Metody, Inspiracje)

Punktacja MNiSW: 2.000


90/132


Autorzy: Grochal Joanna, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: O wychowaniu człowieka : wybór tekstów / wyboru dokonały Joanna Grochal, Beata Przyborowska.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum : 2000

Opis fizyczny: 211 s., wykr.


91/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Funkcje szkół niepublicznych w świetle opinii uczniów : (na przykładzie Regionu Kujawsko-Pomorskiego).

Tytuł całości: Szkolnictwo niepubliczne w regionie Kujawsko-Pomorskim, osiągnięcia, szanse i bariery rozwoju : materiały pokonferencyjne / pod red. Heleny Czakowskiej i Pawła Prusaka

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Medsport Polska : 2000

Opis fizyczny: S. 22-24


92/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Struktury innowacyjne w kształceniu osób dorosłych.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2000, 2001

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 66-72

Punktacja MNiSW: 1.000


93/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Nowi uczniowie, nowe szkoły.

Czasopismo: Toruńskie Studia Dydaktyczne

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 9 nr 16

Opis fizyczny: S. 197-200

Punktacja MNiSW: 1.000


94/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: W kierunku nowych systemów edukacji.

Czasopismo: Zarządzanie i Edukacja

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 6

Opis fizyczny: S. 113-120

Punktacja MNiSW: 1.000


95/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Przydatność dorobku nauk społecznych w badaniu przemian polskiego szkolnictwa wyższego : (na przykładzie analizy rozwoju wyższych uczelni niepaństwowych w Polsce).

Tytuł całości: Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku / pod red. Zbigniewa P. Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Płock, Wydawnictwo Naukowe Novum : 1999

Opis fizyczny: S. 180-187

Uwagi: Toż w: Toruńskie Studia Dydaktyczne R. 7 nr 12 1998

Uwagi: Bibliogr.


96/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Struktury zespołowe w kształceniu.

Czasopismo: Edukacja i Dialog

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 7

Opis fizyczny: S. 57-61


97/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Informacja o kwartalniku myśli społeczno-pedagogicznej Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1999, 2000

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 368-370

Uwagi: Omówienie


98/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Antykryzysowe funkcje szkół niepublicznych.

Tytuł całości: W poszukiwaniu lepszej szkoły / pod red. Ryszarda Łukaszewicza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 1998

Opis fizyczny: S. 65-89

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ;25)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


99/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Czy szkoły publiczne są naprawdę innowacyjne?

Czasopismo: Amicus (Łódź)

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 1 nr 3

Opis fizyczny: S. 5-8


100/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Pedagogika ogólna : problemy aksjologiczne / pod red. Teresy Kukułowicz i Mariana Nowaka. Lublin 1997.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 129-131

Punktacja MNiSW: 3.000


101/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Wyższe szkoły niepaństwowe jako nowy element rynku edukacyjnego w Polsce.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1 (61)

Opis fizyczny: S. 22-33, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


102/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Autonomia zewnętrzna i wewnętrzna szkół niepublicznych.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 4 (64)

Opis fizyczny: S. 11-15

Punktacja MNiSW: 6.000


103/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Przydatność dorobku nauk społecznych w badaniu przemian polskiego szkolnictwa wyższego : (na przykładzie analizy rozwoju wyższych uczelni niepaństwowych w Polsce).

Czasopismo: Toruńskie Studia Dydaktyczne

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 7 nr 12

Opis fizyczny: S. 75-80

Punktacja MNiSW: 1.000


104/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Funkcje pedagogiczne szkół niepublicznych i publicznych.

Tytuł całości: Szkolnictwo niepaństwowe, partnerstwo czy konkurencja : praca zbiorowa / pod red. Anny Karpińskiej.

Adres wydawniczy: Olecko, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie : 1997

Opis fizyczny: S. 158-167, tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


105/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Szkoły niepubliczne w Polsce : oczekiwania i rzeczywistość.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: 224 s., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 16.000


106/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Wyższe szkoły niepaństwowe jako nowy segment rynku edukacyjnego w Polsce

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 79-90., wykr.

Punktacja MNiSW: 3.000


107/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Wokół szkoły i edukacji : syntezy i refleksje / pod red. Krzysztofa Rubachy. Toruń 1997.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1/2

Opis fizyczny: S. 203-205

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


108/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny : Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Poznań, 21-23.09.1998 r.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1997-1998, 1999

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 267-269


109/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Jak kształcić refleksyjnego praktyka : (na przykładzie studiów pedagogicznych na UMK).

Tytuł całości: Refleksyjny praktyk, referaty wygłoszone na międzynarodowym seminarium, Kazimierz Dolny, kwiecień 1996.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa CODN : 1996

Opis fizyczny: S. 194-198

Punktacja MNiSW: 2.000


110/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Funkcje społeczne szkół niepublicznych.

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 8., wykr.

Uwagi: a


111/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Szkolnictwo niepubliczne jako remedium na kryzys ustrojowy polskiej szkoły : (komunikat z badań).

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 7-17, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


112/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: V Walny Zjazd Delegatów PTP.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 185-186

Uwagi: a


113/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: "Edukacja Dorosłych" w roku 1995.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 182-184

Uwagi: a


114/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Studia z innowatyki pedagogicznej / Roman Schulz. Toruń 1996.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 170-172

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


115/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Szkolnictwo niepaństwowe : partnerstwo czy konkurencja : (sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji, 23-25.05.1996, Olecko).

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 153-156

Uwagi: a


116/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny : Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 1995-1996, 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 310-312


117/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: O nauczycielu szkoły niepublicznej i publicznej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 10-11 (37-38)

Opis fizyczny: S. 8-10, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


118/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Realizacja antykryzysowych funkcji przez szkoły niepubliczne.

Tytuł całości: Demokracja a wychowanie, materiały przedzjazdowe / red. Józef Górniewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 1995

Opis fizyczny: S. 149-150


119/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Zmiany świadomości edukacyjnej studentów rozpoczynających studia pedagogiczne : komunikat z badań ewaluacyjnych.

Tytuł całości: Pedagogika ogólna, tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania : (materiały pokonferencyjne) / red. Teresa Hejnicka-Bezwińska.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna : 1995

Opis fizyczny: S. 293-301

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


120/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: O kryzysie i sanacji szkoły.

Tytuł całości: Z problematyki teorii edukacji, materiały z działalności PTP w Toruniu / pod red. Józefa Górniewicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : 1995

Opis fizyczny: S. 20-28

Punktacja MNiSW: 2.000


121/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Nauczyciel w szkole niepublicznej i publicznej : w opinii dyrektorów i uczniów.

Czasopismo: 45 Minut : toruński przegląd oświatowy

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 8

Uwagi: a


122/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kwartalnik Kultura i Edukacja 1994 nr 1-4.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 92-96

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


123/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Realizacja antykryzysowych funkcji przez szkoły niepubliczne na przykładzie regionu bydgosko-toruńsko-włocławskiego.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 113-125

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


124/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Zmiany świadomości edukacyjnej studentów rozpoczynających studia pedagogiczne : komunikat z badań.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 35-43

Uwagi: a


125/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Różnice w uwarunkowaniach realizacji procesu dydaktycznego w polskich szkołach niepublicznych i publicznych : komunikat z badań pilotażowych.

Czasopismo: Toruńskie Studia Dydaktyczne

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 4 nr 7

Opis fizyczny: S. 194-200

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


126/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Renesans szkół niepublicznych w Polsce.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 1 (16)

Opis fizyczny: S. 3-4

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


127/132


Autorzy: Binnebesel Józef, Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Idea, treści i realia edukacji europejskiej.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1 (7)

Opis fizyczny: S. 137-138


128/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Kształcenie menedżerów : rozmowa z Senią Martuszewską - założycielką i dyrektorem Liceum Menedżerskiego w Toruniu / rozm. przepr. Beata Przyborowska.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1-2 (4-5)

Opis fizyczny: S. 39-40

Uwagi: a


129/132


Autorzy: Przyborowska Beata.

Tytuł oryginału: Szkoły niepubliczne w Polsce : przykład reasymilacji innowacji.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 71-80, wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


130/132


Autorzy: Szamotuła Beata.

Tytuł oryginału: Kodeks ucznia : prawie nieznany.

Czasopismo: Edukacja i Dialog

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 42

Opis fizyczny: S. 26-28


131/132


Autorzy: Szamotuła Beata.

Tytuł oryginału: Znajomość a akceptacja norm kodeksu ucznia : (na podstawie badań w szkołach podstawowych i średnich).

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 85-90

Punktacja MNiSW: 3.000


132/132


Autorzy: Szamotuła Beata.

Tytuł oryginału: Nauki pedagogiczne w warunkach formowania nowego ładu społecznego.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 1992

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 132-133

Uwagi: a