Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Granty

1. Regulamin postępowania konkursowego o granty na badania naukowe dla młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich na WNP w roku 2018

2. Wniosek o przyznanie grantu WNP w roku 2018

3. Sprawozdanie z realizacji grantu WNP w roku 2018