Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

mgr Sylwia Antonowicz

Streszczenie w jęz. polskimangielskim

Recenzje:

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ