Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Mgr Mariola Żelazkowska

Streszczenie w jęz. polskim, angielskim

Recenzje:

prof. dr hab Jacek Błeszyński

s. dr hab. Anna Walulik CSFN, prof. Ignatianum