Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konferencje naukowe

WYKAZ KONFERENCJI I SEMINARIÓW NAUKOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ TORUŃSKICH HISTORYKÓW WYCHOWANIA

1. Seminarium naukowe pt. Nauki o wychowaniu po odzyskaniu niepodległości. Pedagodzy-Instytucje-Piśmiennictwo, Łódź 17.09.2018.
2. Konferencja naukowa pt. Nauczyciele. Zasłużeni- niedocenieni- zapamiętani, Kraków 20.09.2017.
3. Sympozjum naukowe pt. Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań – kierunki poszukiwań- projekty badawcze, Toruń, 6.12.2016.
4. Konferencja naukowa nt. Instytucje edukacyjne w Krakowie i na ziemiach polskich w XIX wieku i początkach XX wieku, Kraków 1-2.04.2016.
5. Konferencja naukowa pt. Pamięć w pedagogice, Toruń 1-2.03.2016.
6. Konferencja naukowa pt. Biografie pedagogiczne- konteksty źródłowe, Toruń 11.05.2015.
7. Sympozjum nt. Badania historyczne w pedagogice. Konteksty źródłowe, Toruń 8.12.2014.
8. XIX Powszechny Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie pt. Polska- Bałtyk- Europa. Sympozjum Historii Edukacji pt. Polskie reformy oświatowe w nurcie europejskich przemian politycznych, społecznych i kulturowych, Szczecin 17.09.2014.
9. VII Polski Zjazd Pedagogiczny nt. „Po życie sięgać nowe…” Teoria a praktyka edukacyjna, Sekcja IV Postmodernizm i tradycja?, Toruń 20-21.09.2010.
10. XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich pt. „Powrót do źródeł”, Sekcja nt. Największe wyzwania edukacyjne od średniowiecza do współczesności, Olsztyn 16-19.06.2009.
11. Seminarium naukowe nt. Profesor Elżbieta Zawacka- w stulecie urodzin, Toruń 19.03.2009.
12. Konferencja naukowa pt. Granice. Problem granic w kulturze współczesnej, Toruń-Ciechocinek 23-25.05.2008.
13. Konferencja naukowa nt. Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, Gniezno 28-30.11.2004.
14. Sympozjum naukowe pt. Historycy wychowania II Rzeczypospolitej. Poglądy- Postawy- Idee, Lubostroń, 22-23.05.2000.