Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Historia

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej ma tradycje prowadzenia badań naukowych w subdyscyplinie pedagogiki społecznej a także w zakresie pracy socjalnej, oraz koordynowania kształcenia na specjalności, a następnie kierunku studiów praca socjalna. Zaistnienie pracy socjalnej, jako specjalności, na kierunku pedagogika, w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na UMK w Toruniu sięga roku 1993 i inicjatywy prof. dr hab. Andrzeja Olubińskiego. Wcześniej jednak, już od 1991 roku pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej, koordynujący specjalność, należeli do Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Początkowo praca socjalna była specjalnością na kierunku pedagogika. Od 2009 roku praca socjalna I st. stała się odrębnym kierunkiem studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Głównym pomysłodawcą utworzenia kierunku był nieżyjący już prof. dr hab. Ryszard Borowicz. Także z inicjatywy prof. dr hab. Ryszarda Borowicza 1 października 2012 roku powstała na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK pierwsza w kraju Katedra Pracy Socjalnej. W latach  2015 roku do 2018 roku Katedra prowadziła wspólnie z Wydziałem Humanistycznym UMK studia II st. na kierunku praca socjalna. Kolejnymi kierownikami Katedry byli: od 2012 roku dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK. Od 1 października 2017 roku, funkcję kierownika objął ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, zaś w roku akademickim 2019-2020  pełniącym obowiązki kierownika był dr Jan A. Malinowski. Od 1 listopada 2020 kierownikiem KPSiPS jest dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK.