Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Koło Naukowe Młodych Pedagożek i Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu

Koło Naukowe Młodych Pedagożek i  Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu stwarza możliwość poszerzania wiedzy i skonfrontowania jej w praktyce rehabilitacji oraz edukacji integracyjnej, inkluzyjnej i specjalnej. W KoLe pracują studentki i studenci studiów na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna. Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Ditta Baczała prof. UMK. Funkcję przewodniczącej pełni Marta Wągiel, a zastępczyni Julia Ostrowska.

KNMPiPS pozwala oderwać się na moment od fachowej literatury, z którą studentki i studenci mają do czynienia na co dzień i zapoznać się z całkowicie realnym obrazem pracy pedagoga specjalnego. Innymi słowy,
uczestnictwo w Kole zapewnia możliwość poznania pracy zawodowej jeszcze z “ograniczoną odpowiedzialnością” i możliwością korekty ze strony osób bardziej doświadczonych, co uważamy za największą zaletę naszej organizacji.

Studentki i studenci KNMPiPS realizują różnorodne inicjatywy, m.in. organizują seminaria i spotkania naukowe, biorą udział w  projektach badawczych, innowacjach Uniwersytetu oraz w konferencjach naukowych, realizują granty naukowe. Współpracują także z interesariuszami Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.