Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych

Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu stwarza możliwość poszerzania wiedzy i skonfrontowania jej w praktyce rehabilitacji oraz edukacji integracyjnej, inkluzyjnej i specjalnej. Członkami Koła są studentki i studenci studiów na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna. Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Ditta Baczała prof. UMK. Funkcję przewodniczącego pełni Jan Zawieja, a za FB koła i sprawozdania odpowiada Kataryna Zaremba.

KNMPS pozwala oderwać się na moment od fachowej literatury, z którą studentki i studenci mają do czynienia na co dzień i zapoznać się z całkowicie realnym obrazem pracy pedagoga specjalnego. Innymi słowy, uczestnictwo w Kole zapewnia możliwość konfrontacji z tym, z czym skonfrontować będą musieli się już wkrótce pedagodzy lub pedagodzy specjalni podczas pracy zawodowej – z tą różnicą, że jeszcze z “ograniczoną odpowiedzialnością” i możliwością korekty ze strony bardziej doświadczonych, co uważamy za największą zaletę naszej organizacji.

Studentki i studenci KNMPS realizują różnorodne inicjatywy, m.in. organizują seminaria i spotkania naukowe, warsztaty, biorą udział w konferencjach naukowych, realizują projekty i granty naukowe. Współpracują także z interesariuszami Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.

Zobacz nasz profil na Facebooku!