Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

WYKŁADOWCY SPNJO

mgr Dorota Foltańska-Borowiecka

st. wykładowca języka angielskiego

dorota.foltanska-borowiecka@umk.pl

Koordynator


mgr Danuta Andraszyk

st. wykładowca języka angielskiego

danuta.andraszyk@umk.pl


mgr Magdalena Bożenko-Kęska

st. wykładowca języka angielskiego

magdalena.bozenko-keska@umk.pl


mgr Hanna Łysiak

lektor języka angielskiego

hanna.lysiak@umk.pl


mgr Łukasz Piotrowski

lektor języka rosyjskiego

lukasz.piotrowski@umk.pl


mgr Julita Markowska

st. wykładowca języka niemieckiego

julita.markowska@umk.pl


mgr Jagna Wajda

st. wykładowca języka niemieckiego

jagna.wajda@umk.pl


mgr Małgorzata Skórcz

st. wykładowca języka łacińskiego

malgorzata.skorcz@umk.pl