Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

obrazek:

Wydział Nauk Pedagogicznych zainaugurował współpracę z kujawsko-pomorskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach poszerzania aspektów praktycznego kształcenia pedagogów Wydział Nauk Pedagogicznych zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oficjalne porozumienie w sprawie współpracy i uruchomienia specjalistycznych, certyfikowanych szkoleń, kierowanych przede wszystkim do studentów pedagogiki specjalnej oraz pracy socjalnej.

W dniu 16 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dla studentów pedagogiki specjalnej WNP UMK, prowadzone przez Panią Aleksandrę Gierej (dyrektora kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON) oraz Pana Piotra Kopycińskiego (samodzielnego specjalisty ds. współpracy z administracją publiczną). 

Celem tego spotkania było przybliżenie studentom Roli i misji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w systemie rehabilitacji. Kolejne szkolenia, już o charakterze warsztatowym, będą odbywały się w siedzibie Funduszu i obejmą następujące zagadnienia:

 1. Praktyczne aspekty SODiR-u w kontekście wsparcia PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
 2. Krok po kroku do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
 3. Schemat działania ma rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 4. Współpraca PFRON z administracją publiczną na rzecz osób niepełnosprawnych, PFRON w środowisku lokalnym.
 5. Algorytm
 6. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami
 7. III Aktywny samorząd
 8. Zasady przyznawania dofinansowań dla organizacji pozarządowych – aspekt praktyczny
 9. Logika projektowa wniosków
 10. Struktura dokumentów projektowych
 11. Formy wsparcia – ocena merytoryczna

Głównym celem szkoleń jest poszerzenie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów. WNP i PFRON planują organizować takie szkolenia cyklicznie w każdym kolejnym roku akademickim.

pozostałe wiadomości