Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

40-lecie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Jubileuszowa wystawa 40-lecia istnienia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (PRTON) i kiermasz prac plastycznych uczestników zajęć terapeutycznych.

więcej informacji

zdjęcie

UNI-KOMP-AS - przedłużona rekrutacja

Rekrutacja do trzeciej edycji projektu UNI-KOMP-AS została przedłużona do 12 listopada 2018r.

 

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie z emerytowanym prof. Zbigniewem Kwiecińskim

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych odbyło się spotkanie z emerytowanym Profesorem Zbigniewem Kwiecińskim, który związany był i jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja 2018/19

W dniu 4 października 2018r. w Auli UMK odbyła się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Od wielu lat studenci i studentki Wydziału Nauk Pedagogicznych wspomagają i wspierają uczniów i wychowanków Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

XIII Ogólnopolski Kongres Zarządzania Oświatą

Studenci naszego Wydziału aktywnie włączyli się w organizację XIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO Toruń 24-26 września 2018, który odbył się na terenie Uniwersytetu.

więcej informacji

zdjęcie

Program kariery dwutorowej - rekrutacja wystartowała!

Pierwsza, historyczna, rekrutacja do Programu kariery dwutorowej student-sportowiec na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczęła się 1 października 2018 r. Wnioski można składać do 8 października 2018 r.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacje i pożegnania

Uroczystość wręczenia nominacji nowym profesorom UMK odbyła się 19 września 2018 r. w Collegium Maximum. Rektor złożył także podziękowanie za wieloletnią pracę gronu zasłużonych profesorów odchodzących na emeryturę w tym prof. dr. hab. K. Zbigniewowi Kwiecińskiemu z Wydziału Nauk Pedagogicznych.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody i wyróżnienia

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

21 września 2018 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Na studentów UMK czeka 8200 miejsc.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich dla dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz

Polska Akademia Umiejętności przyznała dr Dorocie Grabowskiej-Pieńkosz stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie w 2019 roku badań w ośrodku naukowym Lwów.

więcej informacji

zdjęcie

Sprzęt dla szkół

Projekt grantowy "Zaprogramowani - czyli kreatywnie i zespołowo w świecie robotyki", którego jesteśmy liderem trwa już ponad pół roku.

więcej informacji

zdjęcie

XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka

Dnia 29 maja 2018 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Od wykluczenia do włączenia. Podróż poprzez różne obszary życia społecznego”.

więcej informacji

zdjęcie

Ranking kierunków studiów miesięcznika "Perspektywy"

Kierunki Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK awansowały w rankingach miesięcznika "Perspektywy".

więcej informacji

zdjęcie

Tydzień Pracy Socjalnej 2018

W dniach 16-22 kwietnia 2018 r. obchodzony był w naszym kraju z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej IV Tydzień Pracy Socjalnej. W jego organizację po raz pierwszy włączyła się współpracująca ze Stowarzyszeniem Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Za kurtyną resocjalizacji

V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej" odbyła się 19-20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Nauk Pedagogicznych zainaugurował współpracę z kujawsko-pomorskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej informacji

zdjęcie

10th April 2018 - 1st ISEEDS

10th April 2018 – Sprawozdanie z 1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies (1st ISEEDS)

 

więcej informacji

zdjęcie

X lat Wydziału Nauk Pedagogicznych

We wrześniu mija X lat od utworzenia naszego Wydziału. Warto przypomnieć zatem, że w 1976 roku niewielka kadrowo Katedra Pedagogiki została przekształcona w Instytut Pedagogiki i Psychologii wchodzący w skład Wydziału Humanistycznego.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Aleksander Nalaskowski w Radzie Naukowej IBE

Decyzją Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej profesor Aleksander Nalaskowski z naszego Wydziału został członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. 

więcej informacji

zdjęcie

Badania terenowe w Szkocji

W dniach 21-28.10.2017 roku dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK, Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK oraz dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM i dr Katarzyna Ćwirynkało UWM członkowie Konsorcjum Naukowego WNP UMK - WNS UWM przebywali na badaniach terenowych w Livingston i Edynburgu w Szkocji. Temat projektu badawczego to: „Etnografia niepełnosprawności i opieki domowej w Szkocji i Polsce w perspektywie Polaków pracujących jako opiekunowie osób niepełnosprawnych”.

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnieni nagrodami JM Rektora

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.
Wyróżnienia zostały wręczone 29 września 2017 r. podczas uroczystości, która miała miejsce w Collegium Maximum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja "Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało" - relacja

25 października 2017 roku odbyła się kolejna w cyklu konferencja, której współorganizatorem był Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogiki Specjalnej. Konferencja "Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało" była poświęcona problematyce zdrowego stylu życia również wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

więcej informacji

zdjęcie

II Toruńska Konferencja Integralna

W dniach 17-18 października 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyła się II Toruńska Konferencja Integralna "Intymność – Rozwój – Edukacja", będąca pokłosiem ubiegłorocznej konferencji pt. "Co może oznaczać integralność w edukacji?". 

więcej informacji

zdjęcie

AUNC Pedagogika i Przegląd Badań Edukacyjnych z wyższym Index Copernicus Value

W wyniku kolejnej oceny Indeks Copernicus International Journals Master List dwa czasopisma redagowane na naszym Wydziale - AUNC Pedagogika i Przegląd Badań Edukacyjnych - uzyskały wyższy niż w roku ubiegłym wskaźnik ICV (Index Copernicus Value). 

Za rok 2016 Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika uzyskały ICV 62.74 (w roku 2015 - 54.60). Redaktorem naczelnym AUNC jest dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, zastępcą redaktora naczelnego dr Joanna Cukras-Stelągowska, sekretarzem dr Joanna Falkowska. 

Przegląd Badań Edukacyjnych za rok 2016 uzyskał ICV 82.05 (w roku 2015 - 79.44). Redaktorem naczelnym PBE jest prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, sekretarzami dr Magdalena Cuprjak i dr Violetta Kopińska.

więcej informacji

zdjęcie

Tworzenie interaktywnych pomocy logopedycznych z wykorzystaniem rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych

9 listopada br. w godzinach 14 - 18 odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Firmę Learnetic S.A. z Gdańska pt. Tworzenie interaktywnych pomocy logopedycznych z wykorzystaniem rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych dla studentów UMK, członków Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i interesariuszy.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie z "kynoterapeutką"

15 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych, na zajęciach poświęconych terapii w pedagogice specjalnej mieliśmy niezwykłych gości. Pani mgr Anna Jurak,  terapeutka i nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu - "Szkoła Ćwiczeń UMK", wraz z dwoma psami terapeutami prezentowali założenia i możliwości wykorzystania kynoterapii (dogoterapii) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

więcej informacji

zdjęcie

Podsumowanie Toruńskiej Kampanii Profilaktycznej

W Urzędzie Miejskim w Toruniu odbyło się podsumowanie kolejnej, dwudziestej edycji Toruńskiej Kampanii Profilaktycznej "Październik miesiącem wolnym od uzależnień".

więcej informacji

zdjęcie

Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej

13 grudnia br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”.

 

więcej informacji

Archiwum