Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Mateusz Szafrański "Osobowością roku 2018"

12 marca 2019 roku w toruńskim Ratuszu Staromiejskim odbyła się wielka gala finałowa wręczenia prestiżowych tytułów "Osobowość roku 2018" województwa kujawsko-pomorskiego, podczas której osoby wyróżniające się szczególnymi dokonaniami w różnych dziedzinach osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.

W gronie laureatów znalazł się Pan mgr Mateusz Szafrański - doktorant Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, zajmując pierwsze miejsce w powiecie brodnickim w kategorii działalność społeczna i charytatywna.

więcej informacji

zdjęcie

Wizyta w teatrze

W dniu 12.03.2019 r. studenci Pedagogiki ogólnej spec. przedszkolna i wczesnoszkolna III r. I st., I r. II st. oraz członkowie Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów na czele z dr Elżbietą Wieczór i dr Patrycją Brudzińską z Katedry Edukacji Dziecka obejrzeli w teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu spektakl „Natan mędrzec”.

więcej informacji

zdjęcie

Wykłady prof. Sabahudina Hadžialića

Serdecznie zapraszamy na wykłady prof. Sabahudina Hadžialića z przedmiotu "Social Media".

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w sali Rady Wydziału (394) w godzinach 17.00-20.00.

1. A page about the module SOCIAL MEDIA: http://sabihadzi.weebly.com/social-media-foe-umk-torun-pola…

2. Facebook group created for the module SOCIAL MEDIA: https://www.facebook.com/groups/socimedi/

3. YouTube advert for this module at UMK: https://www.youtube.com/watch?v=cFOnMeJAs0c

więcej informacji

zdjęcie

Międzynarodowo o rodzinie

Od 11 do 13 marca potrwa międzynarodowa konferencja pt. „1st International Scientific Conference of Research on Family Services”, organizowana przez Centrum Badań nad Rodziną WNP UMK.

więcej informacji

zdjęcie

III Toruńskie Forum Zawodowców

Studenci naszego Wydziału pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z dr Elżbietą Wieczór zostali zaproszeni przez Prezydenta Miasta na III Toruńskie Forum Zawodowców. Uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym nt."Nauka, edukacja, samorząd, biznes - tworzenie sieci współpracy sprzyjających kształceniu kadr zawodowych". Obecny na spotkaniu Pan Prof. dr hab. Wojciech Wysota Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym UMK podkreślał zaangażowanie Uniwersytetu i Wydziału Nauk Pedagogicznych we wspólne środowiskowe działania na rzecz wysokiej jakości nauki-kształcenia-oświaty, przywołując nasze projekty: "Zaprogramowani - zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" oraz "Toruńska Szkoła Ćwiczeń".

więcej informacji

zdjęcie

Finał konkursu pt. „Dziecko to także człowiek, tylko jeszcze mały…”

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w dniu 6 lutego 2019 roku odbył się finał konkursu pt. „Dziecko to także człowiek, tylko jeszcze mały…”. Prawa dziecka oczami licealistów, który został skierowany do uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Była to inicjatywa podjęta przez członków Sekcji Historii Wychowania Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów przy współpracy z Katedrą Historii Myśli Pedagogicznej WNP.

więcej informacji

zdjęcie

Czasopismo na liście ERIH PLUS

Z satysfakcją informujemy, iż kolejne nasze wydziałowe czasopismo "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika" zostało wpisane na listę referencyjną ERIH PLUS.
Zachęcamy do lektury najnowszego tomu anglojęzycznego pt. "New Trends in Multicultural and Regional Education in Poland"

więcej informacji

zdjęcie

Projekt Toruńska szkoła ćwiczeń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Gmina Miasta Toruń wraz z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu realizują od 1 stycznia 2019 r. projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich

"Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego".

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Prezydenta Torunia dla Diany Kuczyńskiej

Pani Diana Kuczyńska - studentka Pedagogiki II stopnia o specjalizacji z Logopedii, otrzymała stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego w Toruniu za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium dla Roksany Król

Pani Roksana Król, studentka prawa, pedagogiki penitencjarno-sądowniczej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika została stypendystką Programu Stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium dla Magdaleny Zając

Pani Magdalena Zając, studentka studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika  została stypendystką Programu Stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Prezydenta Torunia dla przewodniczącej KNMPS

Pani Klaudia Wos - studentka Pedagogiki II stopnia studiów stacjonarnych i przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych - otrzymała stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego w Toruniu za osiągnięcia naukowe.

więcej informacji

zdjęcie

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością

Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji WNP UMK wraz z Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin ,,Dziewiętnastka", Miastem Toruń i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowali kolejne z cyklu Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością, które odbyło się 20 listopada 2018 r.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja „Współczesne problemy pracy socjalnej”

20.11.2018 roku odbyła się I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa zatytułowana: „Współczesne problemy pracy socjalnej”.Została zorganizowana przez Katedrę Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Udział w niej wzięli pracownicy naukowi i studenci z następujących uczelni: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecni byli też dyrektorzy, kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz pracownicy socjalni reprezentujący:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu i Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli również studenci i pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK oraz studenci kierunku socjologia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

VI edycja Podyplomowych Studiów w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

17 listopada br.odbyła się inauguracja kolejnej VI edycji Podyplomowych Studiów w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

więcej informacji

zdjęcie

40-lecie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Jubileuszowa wystawa 40-lecia istnienia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (PRTON) i kiermasz prac plastycznych uczestników zajęć terapeutycznych.

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Od wielu lat studenci i studentki Wydziału Nauk Pedagogicznych wspomagają i wspierają uczniów i wychowanków Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

XIII Ogólnopolski Kongres Zarządzania Oświatą

Studenci naszego Wydziału aktywnie włączyli się w organizację XIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO Toruń 24-26 września 2018, który odbył się na terenie Uniwersytetu.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich dla dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz

Polska Akademia Umiejętności przyznała dr Dorocie Grabowskiej-Pieńkosz stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie w 2019 roku badań w ośrodku naukowym Lwów.

więcej informacji

zdjęcie

Sprzęt dla szkół

Projekt grantowy "Zaprogramowani - czyli kreatywnie i zespołowo w świecie robotyki", którego jesteśmy liderem trwa już ponad pół roku.

więcej informacji

zdjęcie

XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka

Dnia 29 maja 2018 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Od wykluczenia do włączenia. Podróż poprzez różne obszary życia społecznego”.

więcej informacji

zdjęcie

Ranking kierunków studiów miesięcznika "Perspektywy"

Kierunki Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK awansowały w rankingach miesięcznika "Perspektywy".

więcej informacji

zdjęcie

Tydzień Pracy Socjalnej 2018

W dniach 16-22 kwietnia 2018 r. obchodzony był w naszym kraju z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej IV Tydzień Pracy Socjalnej. W jego organizację po raz pierwszy włączyła się współpracująca ze Stowarzyszeniem Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Za kurtyną resocjalizacji

V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej" odbyła się 19-20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Nauk Pedagogicznych zainaugurował współpracę z kujawsko-pomorskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej informacji

Archiwum