Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Za kurtyną resocjalizacji

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej" odbyła się 19-20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.

Rzeczywistość społeczna stanowić może punkt wyjścia do formułowania pytań dotyczących istotnych obszarów oddziaływań resocjalizujących. Kolejna V Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji" stanowi swego rodzaju płaszczyznę do wymiany poglądów oraz inicjowania dyskusji w zakresie kierunków rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej w szczególności w płaszczyźnie prawnej, w perspektywie makro i mikrostrukturalnej oraz w odniesieniu do nowych rozwiązań w praktyce resocjalizacyjnej.

Wzorem spotkań konferencyjnych z lat ubiegłych zaplanowano dyskusje na temat zasad funkcjonowania instytucji penitencjarnych, w tym pytania o sposoby wykorzystywania nowych technologii w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, transformację formuł oddziaływań probacyjnych i zaangażowania społeczeństwa w wykonywanie orzeczeń sądowych, a także zamysł nad prewencją i profilaktyką. Zarysowane obszary konferencyjnej dyskusji w konfrontacji z doświadczeniami nowej rzeczywistości społecznej, otwierają przed prawnikami, kryminologami, penologami, pedagogami resocjalizacyjnymi, etykami oraz praktykami z kraju i zagranicy, przestrzeń do wymiany poglądów i dyskusji.

Konferencja miała miejsce w siedzibie Wydziału pedagogów przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu oraz w Collegium Humanisticum UMK przy ul. Bojarskiego 1. Oprócz obrad konferencyjnych zaplanowano Debatę Probacyjno-Penitencjarną (19 kwietnia w Sali Darwina na WNP UMK) oraz warsztaty prowadzone przez praktyków, specjalistów z obszaru i pogranicza resocjalizacji.

Więcej szczegółów i program wydarzenia na stronie: www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl

 

pozostałe wiadomości