Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

WERYFIKACJA TYTUŁÓW PRAC

Zespół ds. weryfikacji tytułów prac licencjackich i magisterskich

  1. mgr Dorota Foltańska-Borowiecka
  2. mgr Hanna Łysiak
  3. mgr Magdalena Bożenko-Kęska
  4. mgr Danuta Andraszyk

Jednocześnie informujemy, że w/w osoby weryfikują zgodność tematu pracy po polsku z jego wersją angielską, zatem student przychodzący z prośbą o  weryfikację musi posiadać  propozycję wersji angielskiej tytułu. Przypominamy także, że nie konsultujemy streszczeń prac. Weryfikacja tytułów odbywa się w godzinach konsultacji  powyższych osób, które podane są na stronie SPNJO konsultacje