Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Przeciwdziałanie przemocy

Ofiary przemocy mogą zgłosić się do “Niebieskiej Linii” (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie), która pomocy psychologicznej i prawnej udziela nieodpłatnie. Nr telefonu: (+48) 22 824-25-01, tu więcej informacji .

Fundacja Centrum Praw Kobiet świadczy pomoc telefoniczną oraz mailową kobietom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. *Po pomoc psychologiczną* można się zgłosić we wtorki i piątki w godz. 10:00-13:00. *Dyżur prawny* prowadzony jest w czwartki w godz. 10:00-16:00 pod tel. (22) 621 35 37. Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i* potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia* lub szukają natychmiastowego schronienia, wprowadzono telefon interwencyjny: 600 070 717. CPK wprowadziło też *dyżur policjanta*, do którego można się zgłosić po pomoc (funkcjonariusze policji pełnią dyżury w siedzibie Centrum Praw Kobiet w każdy czwartek w godzinach 16:00-20:00; tel. 22 6222517).