Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Programy studiów stacjonarnych

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna – I stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015)
Program studiów na kierunku pedagogika specjalna – I stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)
Program studiów na kierunku pedagogika specjalna – I stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018)

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna – II stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016)
Program studiów na kierunku pedagogika specjalna – II stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)
Program studiów na kierunku pedagogika specjalna – II stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019)


Program studiów na kierunku praca socjalna – I stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015)
Program studiów na kierunku praca socjalna – I stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)


Program studiów na kierunku pedagogika – I stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015)
Program studiów na kierunku pedagogika – I stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)

Program studiów na kierunku pedagogika – II stopnia studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)
Program studiów na kierunku pedagogika – II stopnia studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018)
Program studiów na kierunku pedagogika – II stopnia studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019)


Program studiów na kierunku pedagogika medialna – I stopnia, studia stacjonarne

Program studiów na kierunku pedagogika medialna – I stopnia, studia stacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019)