Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Informacje o studenckich kołach naukowych

Szanowni Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.
Zwracam się do Was z serdecznym zaproszeniem do tworzenia nowych kół naukowych, związanych z własnymi zainteresowaniami.

Studia to nie tylko zajęcia i egzaminy. To równie wiele różnego rodzaju aktywności, w tym koła naukowe.

Koło naukowe to organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Mogą do niego należeć wszyscy studenci danej uczelni, nawet z innego wydziału. To doskonały sposób na włączenie się w życie uczelni, ale też niepowtarzalna okazja, która może zaowocować lepszą oceną z zajęć lub zadecydować o przyznaniu stypendium naukowego. To także sposób na zawiązywanie przyjaźni, a nawet tworzenie związków, które mogą przetrwać aż do śmierci. To także sposób na walkę z nudą i siedzenie przy przysłowiowym „piwie”.

Czym dokładnie zajmują się członkowie kół naukowych? Przede wszystkim spotykają się  co pewien czas (terminy ustalane są w danym kole) w formie seminariów, konwersatoriów i planują organizowanie konferencji, obozów naukowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, spotkań gościnnych z naukowcami z innych ośrodków akademickich. Dodatkowo studenci przygotowują referaty i prezentacje poświęcone tematom badawczym, którymi w danym momencie się zajmują, co doskonali ich warsztat badawczy. Nieodłącznym elementem takiej aktywności jest promowanie koła na drzwiach otwartych i kongresach kół naukowych. Taka działalność jest więc na pewno czasochłonna. Oferta kół jest jednak tak duża, że na pewno znajdziesz jakieś odpowiadające Twoim zainteresowaniom, a wiadomo, że wtedy każdy wysiłek przychodzi z mniejszym trudem.

Może masz swój własny pomysł na projekt? Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wyszedł z inicjatywą utworzenia jakiegoś koła, które Twoim zdaniem przykuje uwagę innych studentów. Władze uczelni są przychylnie nastawione do wszelkich studenckich inicjatyw i aktywnie wspierają działalność kół naukowych, bo zdają sobie sprawę, że praca w nich to dla studentów pierwsze i bardzo cenne kroki do przyszłej kariery zawodowej. Dlaczego by więc nie spróbować przekonać ich do swojego projektu?

Zakładać nowe koła naukowe można zgodnie z Zarządzeniem Pana Rektora Nr 187, z dnia 6 grudnia 2013 roku, na zamieszczonym formularzu.

Z poważaniem dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

prodziekan do spraw studenckich

Toruń, dnia 16 lutego 2017 roku.

Zarządzenie JM Rektora UMK w sprawie tworzenia uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów

Wniosek o założenia koła

Formularz sprawozdania