Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Grant ze środków POWER na badania modelu kooperacji instytucji wspierających rodziny

Centrum Badań nad Rodziną rozpoczęło 1 kwietnia 2018 r. realizację trzyletniego projektu badawczego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt,  pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna, dotyczy wypracowania i przetestowania modelu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, który zapewniłby efektywne i kompleksowe wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysu i różnych deficytów.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W projekcie, oprócz naszego CBnR, zaangażowani są następujący partnerzy:

Wartość projektu: 11 977 479,39 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 094 619,62 zł

Dofinansowanie Partnera – UMK: 4 863 047, 40 zł.

Dofinansowanie Partnera z UE – UMK: 4 098 576,36 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.