Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

KPF – pracownicy

Kierownik - dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK

dr Dagna Dejna
dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK
dr Filip Nalaskowski