Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

8 Konferencja Logopedyczna – Fenomen jąkania – TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI JEDEN CEL

Serdecznie zapraszamy ma ósmą edycję konferencji pod wspólnym tytułem TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL, która tradycyjnie organizowana jest z okazji Dnia Logopedy, czyli pierwszą sobotę marca. Pragniemy tym przedsięwzięciem uświetnić ten dzień, uszanować wszystkich logopedów i terapeutów mowy oraz osoby zainteresowane pracą w zakresie wspomagania i kształtowania mowy. Konferencja odbędzie się 2 marca 2019 r. 

VIII Konferencja jest adresowana do logopedów, terapeutów, nauczycieli. Jej cel to poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z osobą jąkającą się, z niepłynnością mowy. Problem ten dotyka nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe, natomiast nieświadomość społeczna może wzmagać objawy tego zaburzenia mowy. Na konferencję zostali zaproszeni czołowi przedstawiciele nauki zajmujący się balbutologopedią. Osoby zainteresowane pracą opiekuńczo – wychowawczą i terapeutyczną z dzieckiem w wieku przedszkolnym, szkolnym i osobami dorosłymi będą miały możliwość zapoznania się z organizacją wsparcia udzielanego osobom jąkającym się oraz z praktycznym warsztatem. Zależy nam, jako organizatorom, aby umożliwić dyskurs pomiędzy teoretykami i praktykami zajmującymi się wspomaganiem osób jąkających się.

Celem konferencji jest przedstawienie współczesnych, interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla poprawy jakości życia osób z diagnozą jąkania i z niepłynnością mowy. Po cyklu konferencji poświęconych współpracy z lekarzami, zastosowaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, osobom z zaburzeniami w rozwoju, chcemy nagłośnić problemy osób jąkających się. Planujemy zorganizować konferencję jednodniową podzieloną na trzy bloki: wykładowy, prezentacji i warsztatowy. To przedsięwzięcie ma swoje osadzenie w środowisku, o czym świadczy liczny udział logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy i terapeutów, którzy są stałymi uczestnikami tej konferencji.

 Liczba uczestników konferencji: 120 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń). Szanowni Państwo, organizatorzy będą przyjmowali tylko zgłoszenia poprzez stronę konferencyjną www.jakanie.umk.pl

Zgłoszenia można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Logopedii, 87-100 Toruń, ul. Lwowska 1 z dopiskiem 8. Konferencja ; telefon (056) 611-48-45.

Więcej informacji na stronie www.jakanie.umk.pl