Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Aktualności

1. Na styku pokoleń,  czyli o tym, co mają do przekazania młodym ci, którzy powoli odchodzą w niebyt – spotkanie z dr Elżbietą M. Minczakiewicz 

W dniu 2 marca na naszym Wydziale  odbyła się prelekcja prowadzona przez dr Elżbietę M. Minczakiewicz pt. Na styku pokoleń,  czyli o tym, co mają do przekazania młodym ci, którzy powoli odchodzą w niebyt.

W trakcie prowadzonych zajęć zapoznani zostaliśmy z istotą oddziaływań logopedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych analiz funkcji ruchowych w diagnostyce logopedycznej i neurologopedycznej. Prelekcja Pani Doktor przekształciła się w praktyczne zaangażowanie słuchaczy z wyjaśnianiem wagi poszczególnych  układów ruchowych w rozpoznawaniu zaburzeń funkcji motorycznych.

Prelekcja została zorganizowana przez Katedrę Logopedii, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Koło Naukowe Logopedów.

Duża liczba zainteresowanych osób na spotkaniu z dr Elżbietą Minczakiewicz powierza zapotrzebowanie na otwarte spotkania organizowane dla logopedów  w naszej Uczelni.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Pani Doktor – dziękując za czas, zaangażowanie i przekazywaną wiedzę.

pracownicy Katedry, członkowie Oddziału Toruńskiego PTL oraz studenci.