Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Aktualności

KONGRES NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Pracownicy Katedry Edukacji Dziecka oraz studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej aktywnie uczestniczyli w kolejnym Kongresie Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, który odbył się 19 maja br. pod hasłem “Matematyka to muzyka – kodowanie to programowanie” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. To ważne wydarzenie dla środowiska nauczycieli – naukowe i metodyczne zgromadziło około 300 uczestników. Również w tym roku byliśmy jako Wydział oraz Katedra Edukacji Dziecka jego współorganizatorami w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego – Inicjatywa i Twórczość. Studenci koła naukowego i specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowali stoisko z pomocami dydaktycznymi wykonanymi na zajęciach.


NOWA SPECJALNOŚĆ

Ważna informacja! W roku akademickim 2018/2019 ruszy nowa specjalność na studiach II stopnia- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Specjalność przeznaczona jest wyłącznie dla absolwentów pedagogiki I stopnia o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Studia drugiego stopnia mają na celu rozszerzenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu planowania pracy nauczyciela, współczesnych innowacji wczesnoszkolnych i przedszkolnych, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program studiów obejmuje także przedmioty z zakresu kodowania i programowania w edukacji wczesnej.

Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej sII:

  1. zdobędzie rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju psychofizycznego dziecka
  2. pozna zasady pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym metody pracy z dzieckiem zdolnym, a także z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
  3. pozna możliwości swojego dalszego rozwoju zawodowego
  4. zdobędzie teoretyczną wiedzę oraz praktyczne kompetencje w planowaniu i przeprowadzaniu projektów edukacyjnych z dziećmi