Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej

Kierownik - dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK

dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK
prof. dr hab. Józef Binnebesel
prof. dr hab. Piotr Błajet
dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk
dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
mgr Danuta Mackojć
dr Jarosław Przeperski