Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej (KPSiPS) powstała w październiku 2019 roku, jako jednostka Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK, po przekształceniu z uprzednio istniejących katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Były to  Katedra Pracy Socjalnej, kierowana przez ks. dr hab. Piotra Krakowiaka, prof. UMK i Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej kierowana przez dr hab. Marię M. Urlińską, prof. UMK. Katedrę współtworzy zespół akademików: dr Anna Kola, ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, dr Katarzyna Kuziak, dr Jan Malinowski, dr Tomasz Różański, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska i dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK.

Pracownicy

Doktoranci

Główne kierunki badań

Granty badawcze

Granty edukacyjne

Konferencje i seminaria

Współpraca z zagranicą

Współpraca z YUFE

Recenzje naukowe i ekspertyzy

Rozwój profesjonalny

Popularyzacja wiedzy

Koło naukowe

Projekty socjalne

Historia