Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

dr Anna Kola
ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK
dr Katarzyna Kuziak
dr Jan Malinowski
dr Tomasz Różański
dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska