Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej (KPSiPS) powstała w październiku 2019 roku, jako jednostka Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK, po przekształceniu z uprzednio istniejących katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Były to  Katedra Pracy Socjalnej, kierowana przez ks. dr hab. Piotra Krakowiaka, prof. UMK i Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej kierowana przez dr hab. Marię M. Urlińską, prof. UMK. Katedrę współtworzy zespół akademików: dr Anna Kola, ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, dr Jan Malinowski, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska i dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK.

KPSiPS brała udział w promocji studiów I. st. na kierunku praca socjalna podczas zdalnych Drzwi Otwartych, które odbyły się na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK w dniu 26.05.2021. Poniżej link do materiału promocyjnego przygotowanego przez Dr K. Wasilewską-Ostrowską i Dr K. Kuziak.

Drzwi Otwarte WFINS: Praca Socjalna 26. maja 2021

Pracownicy

Doktoranci

Główne kierunki badań

Granty badawcze

Granty edukacyjne

Konferencje i seminaria

Współpraca naukowa z instytucjami krajowymi

Współpraca naukowa z zagranicą

Współpraca z YUFE

Recenzje naukowe i ekspertyzy

Rozwój profesjonalny

Popularyzacja wiedzy

Koło naukowe

Projekty socjalne

Historia

*Układ strony i podstron KPSiPS został dostosowany do potrzeb osób z dysleksją. Ponadto, fotografie zostały opatrzone tekstami alternatywnymi i podpisami.