Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Katedra Dydaktyki i Mediów

Kierownik - dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

dr Małgorzata Banasiak
dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK
dr Kamila Majewska
dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
dr Małgorzata Skibińska
dr Lidia Wiśniewska-Nogaj
dr Agata Wołowska